Posts Tagged ‘הומניזם’

סלפי לאנושיות: בני-נוער למען פיוס וכבוד אנושי

יום שלישי, ספטמבר 22nd, 2015

על רקע משבר הפליטים והסכסוך במזרח התיכון יזמו בני נוער ישראלים ופלסטינים קמפיין רשתות חברתיות שנועד להעלות את המודעות לצורך בכבוד הדדי בין בני אדם, לערכי הפיוס ואהבת האדם ולאחריות האישית  על דמותה הכללית של האנושות. הנשיאים ריבלין ואבו מאזן שלחו את ברכותיהם. פרסום האירוע עוכב על-מנת לא לפגוע בביטחונם של בני הנוער המשתתפים

מאת מערכת עבודה שחורה

המשך…

עמדת מוצא הומניסטית כבסיס לעיצוב מטרות החינוך והשיטה הפדגוגית

יום חמישי, ספטמבר 1st, 2011

ד"ר דרור ד. לב נכח בקונגרס השני של ח' זה חינוך ומציע לאמץ תפיסה הומניסטית לעיצוב המערכת. לפניכם רשמיו מהכנס והצעותיו

המשך…

יואב רובין ×–"ל – יום עיון לזכרו

יום שלישי, אפריל 26th, 2011

במלאת שנתיים לפטירתו בדמי ימיו של הפעיל החברתי יואב רובין, ייערך בישיבה החלונית "בינה" בת"א כנס לזכרו שיעסוק בנושא אהבת האדם בישראל 2011. להלן תכנית יום העיון המלאה

מאת: מערכת עבודה שחורה המשך…