Posts Tagged ‘הוועדה לזכויות הילד’

האם להכניס טלפונים סלולריים לשימוש בשיעורים בבתי-ספר? – חלק ב'

יום חמישי, מרץ 1st, 2018

הוועדה לזכויות הילד דנה בהכנסת טלפונים ניידים לבתי-ספר. הדיון בישיבה הוא צעד פרלמנטארי ראשון לקידום היוזמה להכניס שימוש בטלפונים סלולאריים בתוך שיעורי הלימוד בבתי הספר בישראל. מה אמרו המתנגדים ליוזמה ומה פסקה יו"ר הוועדה

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…

האם להכניס טלפונים ניידים לשימוש בשיעורים בבתי-ספר?- חלק א'

יום שלישי, פברואר 20th, 2018

הוועדה לזכויות הילד דנה בנושא הכנסת טלפונים ניידים לבתי-ספר. הדיון בישיבה הוא צעד פרלמנטארי ראשון, ככל הנראה, לקידום היוזמה להכניס שימוש בטלפונים סלולאריים בתוך שיעורי הלימוד בבתי הספר בישראל. יוזמה הפוכה מזו של האיחוד האירופאי שמתכוון לאסור על כך

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…

מכתב של נערה חולה לוועדה לזכויות הילד

יום רביעי, פברואר 10th, 2016

אתמול התקיימה ישיבה בעניין הטיפול בילדים החולים בוועדה לזכויות הילד. נערה חולה ייעדה לוועדה מכתב בשם כל הילדים החולים המבקש התחשבות במצבם ועזרה שתאפשר להם לימודים וגישור על פערים לימודיים שנוצרו עקב מחלותיהם. להלן המכתב

המשך…

האם ראוי שיו"ר הוועדה לזכויות הילד תיזום חוק להוריד לגיל 13 עבודת נוער בחופשה?

יום שלישי, דצמבר 29th, 2015

ח"כ יפעת שאשא-ביטון יזמה תיקון לחוק המציע להפחית את ההיתר להעסקת ילדים לגיל 13 במקום 14. האם בכך היא מגינה על זכויות הילד? האם טובת הילד עומדת לנגד עיניה?

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…

האגודה לזכויות האזרח: ישראל במקום 4 במערב בעוני ילדים

יום רביעי, נובמבר 19th, 2014

לציון יום המאבק בעוני בכנסת, העבירה האגודה לזכויות האזרח נייר עמדה על עוני ילדים בישראל ליו"ר הוועדה לזכויות הילד, ח"כ אורלי אבקסיס. כ-40% מילדי ישראל חיים בעוני

המשך…

שירותי בריאות לתלמיד בוועדה לזכויות הילד – השירות יישאר מופרט

יום חמישי, פברואר 20th, 2014

בדיון על שירותי הבריאות לתלמיד, שנערך בוועדה לזכויות הילד(ביום שלישי 18 בפברואר), למרות התנגדות גורפת של רוב הנוכחים בישיבה לשירות המופרט, נציג האוצר (העובד כחודש בלבד באוצר) העביר את מסר התנגדות האוצר להחזרת השירות לידי המדינה

מאת: מערכת עבודה שחורה

המשך…