Posts Tagged ‘דיור-ציבורי’

מעורבות ממשלתית בדיור ציבורי – המענה למצוקת הדיור

יום שני, אוקטובר 8th, 2018

תכנית "דיור למשתכן" היא תכנית לא ראויה לא מהנימוקים שמציג עיתון דה-מרקר, אלא כי על הממשלה להיות מעורבת בשוק הדיור ולאפשר דיור ציבורי איכותי נגיש וזול על עתודות הקרקע המצומצמות של המדינה

מאת: ק. טוכולסקי

המשך…

עמידר – במקום להשקיע בדיור ציבורי משקיעה ביחסי-ציבור

יום ראשון, נובמבר 12th, 2017

ריקי כהן בנלולו, פעילה חברתית, מגיבה לכתבה על עמידר. מחסור בדירות ציבוריות, דירות ציבוריות מוזנחות. במקום שעמידר תשקיע את כל תקציבה ברכישת דירות ובשיפוץ דירות מוזנחות, היא משקיעה חלק מתקציבה ביחסי-ציבור

המשך…

סוציאל-דמוקרטיה – חשבון נפש

יום חמישי, ספטמבר 28th, 2017

חשבון נפש ליום כפור. המחנה הסוציאל-דמוקרטי קטן, נדחק לשוליים ואינו נתפס כאלטרנטיבה. עליו לראות לנגד עיניו את מטרות הסוציאל-דמוקרטיה ולפעול לממשן.  מה המטרות הראויות שצריכה להציב לעצמה מפלגה הרואה עצמה סוציאל-דמוקרטית או מנהיג הרואה עצמו כזה

מאת: ק. טוכולסקי

המשך…

דיור ציבורי – המחסור והפתרון לו: בנייה תקציבית

יום רביעי, ספטמבר 6th, 2017

המחסור בדירות לנזקקי דיור ציבורי גורם למשרד השיכון להציע לזכאים סיוע כספי לשכירות בשוק הפרטי. המדינה לא הקצתה בתקציבה בנייה ציבורית ושר האוצר רוצה להנפיק לשם כך אגרות חוב, צעד שיש לו מתנגדים רבים. סיפורה של ליז

מאת: ריקי כהן בנלולו

המשך…

מחר בכנסת: יום הדיור הציבורי

יום ראשון, יולי 16th, 2017

הכנסת יכולה לעשות צדק, ולא צדקה. פתרון בעיית הדיור כרוך בשינוי מדיניות בדיור הציבורי. מתוך הניוזלטר של ארגון "שתיל" המשך…

דירה להשכיר – האם ניתן לפקח על המחירים? – חלק חמישי ואחרון

יום רביעי, מרץ 29th, 2017

אמנון פורטוגלי במאמר ביקורת על ניר המדיניות 'רגולציה של שוק השכירות בישראל' שכתבו דרור אבידור ועומר מואב.
ניר המדיניות שכתבו דרור אבידור ועומר מואב אינו מסמך להתגאות בו, אינו לתפארת מכון אהרן למדיניות כלכלית, המרכז הבינתחומי ואלו שכתבו אותו.
חבל שנכתב

המשך…

דירה להשכיר – האם ניתן לפקח על המחירים? – חלק רביעי

יום שלישי, מרץ 28th, 2017

אמנון פורטוגלי במאמר ביקורת על ניר המדיניות 'רגולציה של שוק השכירות בישראל' שכתבו דרור אבידור ועומר מואב

המשך…

דירה להשכיר – האם ניתן לפקח על המחירים? – חלק שלישי

יום שני, מרץ 27th, 2017

אמנון פורטוגלי במאמר ביקורת על ניר המדיניות 'רגולציה של שוק השכירות בישראל' שכתבו דרור אבידור ועומר מואב

המשך…

דירה להשכיר – האם ניתן לפקח על המחירים? – חלק שני

יום ראשון, מרץ 26th, 2017

אמנון פורטוגלי במאמר ביקורת על ניר המדיניות 'רגולציה של שוק השכירות בישראל' שכתבו דרור אבידור ועומר מואב המשך…

דירה להשכיר – האם ניתן לפקח על המחירים? – חלק ראשון

שבת, מרץ 25th, 2017

אמנון פורטוגלי במאמר ביקורת על ניר המדיניות 'רגולציה של שוק השכירות בישראל' שכתבו דרור אבידור ועומר מואב
המשך…