Posts Tagged ‘גרמניה’

בזכות ה"מרכז" הימין הקיצוני ממשיך לקבוע, גם כשהוא רק שותף לשלטון

יום שני, נובמבר 1st, 2021

המרכז הפוליטי ששותף בממשלי ארה"ב, גרמניה וישראל מייצג את האינטרס של הימין הקיצוני הכלכלי באופן שמשתק את השותפים השמאליים

מאת: ק.טוכולסקי

המשך…

הסכנה בחקיקה ההופכת את מעשי ראש-הממשלה לחוקיים

יום חמישי, אפריל 25th, 2019

תוצאות בחירות אפריל 2019 עלולות להיות נקודת מפנה לישראל. אנו עומדים בפני סכנה של מהפכה היסטורית בהנהגת נתניהו,  שעלולה להביא לחיסול הדמוקרטיה הישראלית ברוח מגילת העצמאות. יש לפעול נגד מגמה הרסנית זו

מאת: אמנון פורטוגלי המשך…

הודעת הפרישה של מרקל, קנצלרית גרמניה, לא צריכה להפתיע

יום חמישי, נובמבר 1st, 2018

 תחת שלטונה של מרקל, הבנקים הגרמנים התעשרו וגם קומץ של בעלי הון ותאגידים, אבל לרוב הגרמנים יש פחות ביטחון סוציאלי, פחות שירותים ציבוריים ופחות כסף בכיס מאשר בעבר. הפערים מתרחבים, השירותים לאזרחים הלכו והצטמצמו

מאת: ק. טוכולסקי

המשך…

התקשורת היא של בעלי הון והם משתמשים בה למימוש האינטרסים שלהם

יום שני, אוקטובר 2nd, 2017

התקשורת נשלטת בידי תאגידים ובעלי הון והם משתמשים בה ככלי נוסף למימוש האינטרסים הפוליטיים שלהם. תוצאות הבחירות בגרמניה מדגימות זאת

מאת: ק. טוכולסקי

המשך…

להתארגן כדי לחזור לרלבנטיות

יום ראשון, ינואר 22nd, 2017

כדי לחזור לעמדת השפעה, על השמאל, בישראל ובעולם, להפסיק להדמות לימין ולקדם ערכים ניאו-ליברליים

מאת: קורט טוכולסקי

המשך…

הסכנה בנסיון לממש את ארץ ישראל הגדולה – חלק שלישי ואחרון

יום חמישי, דצמבר 22nd, 2016

השאיפה של חוגי ארץ ישראל השלמה להרחבת גבולות הארץ, בלי לשים לב לערבים היושבים במקומותיהם, דומה באופן מחריד למה שקרה באירופה במאה העשרים, גם הרתוריקה ובחירת המילים דומות, גם הסכנות לקיומנו
מאת: אמנון פורטוגלי המשך…

שלטון ההון בישראל – האם ניתן לתקן את קלקוליו?

יום רביעי, נובמבר 2nd, 2016

הבעיה שלנו היא קומץ בעלי הון ומשרתיהם הטובים בפוליטיקה, ששולטים בנו שליטה ללא מיצרים וכמעט ללא קריאת תיגר כבר כמעט 40 שנה ללא הפסקה. האם ניתן יהיה לתקן את הקלקול. יש מקומות בעולם בהם יש עתיד

מאת" ק. טוכולסקי

המשך…

הברקזיט: אנגליה לא נוטשת רק את האיחוד, אלא גם את החזון הגלובלי

יום ראשון, יולי 3rd, 2016

נטישתה של אנגליה את האיחוד היא עוד צעד לקראת חלוקה פוליטית עולמית חדשה: גלובליסטים מצד אחד ומתבדלים מצד שני. האם אין אלטרנטיבה נוספת? מה שבטוח הוא שהסדר הניאו-ליברלי העולמי מאחורינו, ועדיין לא ניתן לקבוע מה יגיע במקומו. ניתוח עומק

מאת: אריה קרמפף

המשך…

הבחירות בגרמניה – הימין הקיצוני נבנה מחורבנה של מדינת הרווחה

יום שני, מרץ 21st, 2016

תוצאות הבחירות האזוריות בגרמניה הן אות אזהרה  חמור. מפלגת הימין הקיצוני התחזקה ושאר המפלגות נחלשו. השלטון הניאו ליברלי מנתב את זעם ההמון משלטון בעלי ההון והבנקים אל שנאת הזרים. מפלגות הימין הן שהרוויחו מכך. מדינת הרווחה הולכת לאיבוד. זהות השמאל מיטשטשת. על השמאל בגרמניה להציע אלטרנטיבה.רק כך יתחזק. כך בגרמניה וכך בישראל

מאת: קורט טוכולסקי

המשך…

ניצולי שואה יוצאי גרמניה יהיו זכאים לקבל קצבה מהאוצר

יום רביעי, אוקטובר 21st, 2015

לראשונה מאז נחתם הסכם השילומים. הודעה לעיתונות של עמותת "אביב לניצולי שואה" המשך…