Posts Tagged ‘בית הדין הארצי לעבודה’

טביעת אצבע לצורך שעון נוכחות ביומטרי – פגיעה בפרטיות

יום חמישי, מרץ 16th, 2017

בית-הדין הארצי לעבודה: כפייה על עובדים למסור טביעת אצבע לצורך שימוש בשעון נוכחות ביומטרי היא פגיעה בפרטיות

המשך…

מען: לאחר דחיית ערעור מוסך צרפתי, על המוסך להחזיר את יו"ר הוועד לעבודה

יום חמישי, אפריל 7th, 2016

בית הדין הארצי לעבודה דחה את הערעור של מוסך צרפתי במישור אדומים. "על המוסך להחזיר לעבודה את יו"ר הועד של מען, חאתם אבו זיאדה"

המשך…

נשיא ביה"ד האזורי לעבודה בירושלים: "הפיטורים היו מבוססים על עלילת שווא"

יום רביעי, פברואר 24th, 2016

בהחלטה תקדימית רבת משמעות למצבם של עובדים פלסטינים מה-17.2, קבע  נשיא בית הדין האזורי לעבודה בירושלים, השופט אייל אברהמי, ×›×™ פיטוריו של יו"ר ועד העובדים במוסך צרפתי, חאתם אבו זיאדה, היו בניגוד לדין, והתבססו על עלילת שווא שתפרה לו הנהלת המוסך המשך…

רמי לוי – בית הדין הארצי לעבודה הפך את פסיקת בית הדין האזורי בבאר שבע

יום ראשון, ינואר 10th, 2016

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי פסיקתו של השופט יוחנן כהן בבית הדין האזורי לעבודה בבאר-שבע מוטעית. יש לו סמכות לדון בסגירת "ביכורי השקמה" כשמטרת הסגירה הייתה למנוע מהעובדים להתארגן כארגון עובדים יציג

מאת: יוסי דאהן

המשך…

בית-הדין לעבודה פסק: החוק הישראלי לא חל על פלסטינים בניצני שלום

יום שלישי, יולי 21st, 2015

בית הדין הארצי לעבודה: החוק הישראלי לא חל על עובדים פלסטינים בניצני שלום. ארגון העובדים מען: ההחלטה משאירה את העובדים בכאוס משפטי

המשך…

מען: "ניצני שלום" תחת חוקי העבודה הישראלים לא הירדנים

יום שני, יולי 13th, 2015

ביום ג' 14 ביולי יערערו עובדים פלסטינים על החלטת בית הדין לעבודה להחיל את החוק הירדני המנצל על עבודתם באזור התעשייה ניצני שלום. לוחמים לשלום וארגון העובדים מען יקימו משמרת מחאה בדרישה לשים קץ לניצול המחפיר של עובדים פלסטינים בעילה של החלת החוק הירדני, בניגוד לפסיקה התקדימית של בג"צ

המשך…

האגודה לזכויות האזרח – האם למעסיק מותר לכפות שעון נוכחות ביומטרי?

יום רביעי, מאי 6th, 2015

היום 6 במאי בשעה – 13:00 יתקיים דיון תקדימי בבית הדין הארצי לעבודה בערעור עובדי עיריית קלנסווה על פסק-דין שהתיר למעביד לכפות על עובדיו שעון נוכחות ביומטרי. האגודה לזכויות האזרח וקו לעובד הצטרפו לדיון במעמד ידידות בית-המשפט

המשך…

ארגון המורים חויב על-ידי בית-הדין לחדש את הטיולים

יום שני, מאי 4th, 2015

בית הדין הארצי לעבודה חייב את ארגון המורים להפסיק את עיצומי הטיולים השנתיים. שגרת הטיולים בבתי-הספר הופרעה בשל עיצומים שהטיל ארגון המורים על המורים ואסר עליהם ללוות טיולים שנתיים. צווי מניעה שהוגשו לבית – הדין ערערו את קיום העיצומים והובילו לביטולם הזמני

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…

מוסך צרפתי – ארגון עובדים מען הגיש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה

יום שלישי, ינואר 13th, 2015

ארגון העובדים מען הגיש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה נגד סירובו של בית הדין האזורי בירושלים להחזיר לעבודה את יו"ר ועד העובדים במוסך צרפתי, ונגד קביעתו התמוהה לפיה סירוב המעסיק לנהל מו"מ נעשה בתום לב

המשך…

למי מחויב הביטוח הלאומי? למבוטחים או לשומרי הקופה

יום שני, אוקטובר 6th, 2014

היום – שני – בשעה 9:30 ידון הרכב מורחב  של שופטי בית הדין הארצי לעבודה בשאלה, האם ניתן לשלול הבטחת הכנסה מזכאים שמקבלים סיוע מבני משפחתם, קרובים או עמותות סיוע. האגודה לזכויות האזרח, שצורפה להליך כידידת בית הדין: שלילת הגמלה פוגעת בזכות לקיום בכבוד המשך…