Posts Tagged ‘בחירות לארגון המורים’

הבחירות בארגון המורים מתנהלות, אך לא לפי התקנון

יום רביעי, פברואר 26th, 2014

שלמה ויינברג, מועמד שנבחר מבין הצירים, הסב את תשומת לב השופטת בדימוס, עדינה פורת, במכתב ששלח לה, כי לא קיבל את המידע הנדרש –שמות מועמדים שבוע לפני הבחירות – כפי שמחייב סעיף 5.14.2. והוא בקש לקבל את המידע הנדרש ולדחות את הבחירות. תשובת השופטת הייתה רחוקה מלהיות עניינית

המשך…

הבחירות בארגון המורים – האם המורים רוצים לבחור בשישית את רן ארז?

יום רביעי, פברואר 19th, 2014

בימים אלה מתנהל תהליך הבחירות המסובך למועצת ארגון המורים. מעל 40.000 מורים חברי הארגון משתתפים בבחירות למועצת הארגון. המועצה היא שתבחר את יושב ראש הארגון. רן ארז משמש יו"ר כבר חמש קדנציות ומציג מועמדותו לקדנציה שישית. להלן פירוט תהליך הבחירות למועצה ולראשות הארגון

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…

שינויים ב"עוז לתמורה": יש הבנות, אין הסכם

יום חמישי, פברואר 13th, 2014

האם אכן השיג ארגון המורים שיפורים בהסכם  "עוז לתמורה" כפי שבישר יו"ר הארגון בשבוע שעבר? על-פי מייל שהפיץ שלמה ויינברג, המתמודד מול רן ארז בבחירות לארגון המורים,  במשרד החינוך טוענים כי מדובר בסך הכל בהבנות שעדיין רחוקות מסיכום

המשך…

הבחירות בארגון המורים – מכשולים בפני האופוזיציה לרן ארז

שבת, פברואר 1st, 2014

הבחירות בארגון המורים, שהחלו אתמול, כוללות איומים על בתי-ספר שמוריהם מתנגדים ליו"ר, הצבת קשיים בפני מורים המעוניינים לבחור ושינויים בתקנון  כדי לסכל התמודדות. לכל ההתנהלויות הללו מטרה אחת: לאפשר לרן ארז להיבחר פעם שישית

המשך…

הדמוקרטיה העממית של רן ארז

יום ראשון, דצמבר 5th, 2010

המגיבים ב"עבודה שחורה" המבקרים את פנייתם של אנשי "רוח חדשה" לערכאות חיצוניות מתעלמים מהעובדה שאין לאופוזיציונרים בארגון המורים יכולת להשפיע מבפנים, בייחוד לאחר שינוי התקנון במרץ
2010

מאת: ד"ר יעקב (ינקי) טפלר המשך…

הבחירות בארגון המורים: בקשה לפסול את התוצאות

יום רביעי, דצמבר 1st, 2010

"רוח חדשה" פנתה לבית-המשפט העליון בבקשה לפסול את הבחירות בארגון המורים עקב היותן "בלתי דמוקרטיות". הדיון בבקשה יתקיים בשבוע הבא

מאת: מערכת עבודה שחורה המשך…

רן ארז נבחר, "רוח חדשה" מגיבה

יום רביעי, מרץ 24th, 2010

"רוח חדשה" מפרסמת, במכתב שנשלח לכל בתי הספר, את השגותיה על בחירתו מחדש של רן ארז להיות יושב ראש ארגון המורים העל יסודיים המשך…

תומר בליטי מ"רוח חדשה" – הצעות לשינוי תקנון ארגון המורים

יום שני, מרץ 15th, 2010

לקראת הועידה ה-19 של ארגון המורים, במסגרת הבחירות לארגון המורים העל-יסודיים, אפשר להגיש הצעות לשינוי תקנון הארגון. תומר בליטי מציג את הצעותיו, וישמח לשמוע תגובותיכם

המשך…

הבחירות לארגון המורים – האם יש לשנות את השיטה?

יום שלישי, מרץ 2nd, 2010

שיטת הבחירות בארגון המורים שנוייה במחלוקת. הצעות לשינוי תקנון לקראת הועידה ניתן להגיש עד ה 7 במרץ 2010, אך האם יש צורך אמיתי בשינוי התקנון ואם כן מה הוא? שושי פולטין מזמינה אתכם לדיון ענייני פתוח

המשך…

הבחירות בארגון המורים – ענת שניידר נבחרה למועצה

יום שלישי, פברואר 23rd, 2010

תוצאות הבחירות למועצת ארגון המורים מראות שענת שניידר, מנהיגת ההתנגדות לאופק חדש, נכנסת למועצת הארגון. נציגי רוח חדשה, דודי פרידמן וינקי טפלר לא יהיו חברים במועצה

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…