Posts Tagged ‘בחינות-בגרות’

מחסני הילדים הזרים, הצפיפות בכיתות – השבוע שהיה בחינוך 24

יום ראשון, אפריל 12th, 2015

החזרת מקצוע מורחב שלישי לבחינת בגרות, תכנית לימודים חדשה במתמטיקה, חוזר מנכ"ל בעניין אלימות תלמידים באינטרנט, מחיר אחיד לספרי לימוד, הפרת הפרטיות בבתי-ספר בשל המצלמות. השבוע שהיה מ-15 במרץ עד 4 באפריל

מאת: דליה וענת

המשך…

השבוע שהיה בחינוך 4 – מדוע מתנער משרד החינוך מיוזמות שהחל בהן?

יום ראשון, ספטמבר 28th, 2014

"עבודה שחורה" מגישה מקבץ קישורים לכתבות ורשומות שפורסמו ברשת בשבוע זה בתחום החינוך. הקוראים מוזמנים לשלוח חומרים. אנו נפרסם את המתאימים

מאת: דליה וענת

המשך…

משרד החינוך – כיתות מופת לא ייבחנו בבגרות בשנה הבאה בכיתה י'

יום חמישי, מאי 22nd, 2014

אם לשלושה תלמידי מופת, שהצעיר בהם בכיתה ×–', קיבלה תשובה כתובה למכתב המבקש לאפשר לתלמידי כיתת מופת לגשת בכיתה ×™' לבחינות בגרות. תשובת המשרד: "אנו מבקשים לשנות את תפיסת העולם הקיימת …." "לא צריך 'להספיק' את החומר לבגרות"

המשך…

עבודות חקר בחינוך – שיווק ופרסום של יוזמה

יום שני, מאי 12th, 2014

שני פרסומים של אותה כתבה במקומון חיפאי נראים כניסיון לפרסם ולשווק את שיטת עבודות החקר ולהשתמש בה כתירוץ לביטול בחינות הבגרות. רחל מתוקי, מנהלת מחוז חיפה  במשרד החינוך ויו"ר המזכירות הפדגוגית פועלת לקידום שיטת החינוך החדשה

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…

שי פירון – סיכום שנת קדנציה: פירוק החינוך הממלכתי 1

יום שלישי, אפריל 29th, 2014

להלן ניסיון לסכם שנת קדנציה בפעילות שר החינוך. המטרה האסטרטגית היא פירוק החינוך הממלכתי על ידי הפיכתו לחינוך ציבורי, שיכלול את כל סוגי בתי-הספר הקיימים היום: ממלכתיים ופרטיים. מאמר ראשון בסדרה של שלושה מאמרים. חלק זה יעסוק ברפורמת "הלמידה המשמעותית" ויתייחס לחוזרי המנכ"ל החדשים

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…

שי פירון, התר לכיתות "מופת" לגשת לבגרות בכיתה י'

יום חמישי, אפריל 10th, 2014

אמו של תלמיד בכיתה ט' בתכנית "מופת" מבקשת משר החינוך להחריג את תכנית המצטיינים מההחלטה שלא לאפשר לגשת לבחינות בגרות כבר בכיתה י'. יש לפזר את עננת אי הוודאות ולמנוע הרס שרירותי של פרויקט הדגל של המצוינות בישראל 

המשך…

להחזיר את נושא האבולוציה לתכניות הלימודים

יום חמישי, אפריל 10th, 2014

מכתב של עופר סדן בעניין אי-לימוד האבולוציה בבתי ספר שנשלח לחברי כנסת. מדינת ישראל היא בין הבודדות בין מדינות העולם בה נושא חשוב וקריטי זה אינו נלמד באופן קבוע לכלל האוכלוסייה. יש לציין שב-2013 משרד החינוך בניהול השר פירון הורה להוציא פרקים במדעים מספרי לימוד של המגזר הממלכתי דתי

המשך…

שי פירון – סיכום שנת קדנציה: פירוק החינוך הממלכתי

יום שלישי, אפריל 1st, 2014

להלן ניסיון לסכם שנת קדנציה בפעילות שר החינוך. המטרה האסטרטגית של פעילותו היא פירוק החינוך הממלכתי על ידי הפיכתו לחינוך ציבורי, שיכלול את כל סוגי בתי-הספר הקיימים היום: ממלכתיים ופרטיים. החינוך הממלכתי מפורק למגזרים ועובר תהליך הפרטה. שוויון הזדמנויות לא יכול להתקיים במערכת כזו

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…

על השינוי במבנה מבחני הבגרות

יום חמישי, מרץ 27th, 2014

דוד גולנזר – מורה, סגן מנהלת תיכון רנה קסין ירושלים, ומנהל עמותת חיבוק חם לכל ילד כותב לשר החינוך שי פירון על השינוי הצפוי במבחני הבגרות 

המשך…

הרפורמה החדשה של שי פירון

יום שני, ינואר 20th, 2014

"ישראל עולה כיתה" זהו שמה של התכנית הלאומית החדשה שהציג שר החינוך שי פירון במסיבת עיתונאים ב-8 בינואר 2014. ב-15 בינואר הציג את התכנית בוועדת החינוך של הכנסת. להלן סיכום (לא מלא) מהנאמר בוועדת החינוך

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…