Posts Tagged ‘ארגון המורים’

יו"ר ארגון המורים: לא לשתף פעולה עם משרד החקירות שזכה במכרז משרד החינוך

יום חמישי, יוני 16th, 2016

בעקבות פרסום המכרז על העסקת משרד חקירות על-ידי משרד החינוך, פונה יו"ר ארגון המורים רן ארז אל מנהלי בתי-הספר ומורה להם לא לשתף פעולה עם חברת החקירות שזכתה במכרז ולא להכניס את חוקריה לבתי-הספר. להלן המכתב

המשך…

"קדימה מדע" – לא להעביר בעלות בי"ס רבין מהעירייה אליה. מכתב מארגון המורים

יום שני, מרץ 21st, 2016

יו"ר ארגון המורים פנה במכתב למנכ"לית משרד החינוך וביקש ממנה לא לאשר את העברת הבעלות על בי"ס רבין מהעירייה לחברת "קדימה מדע". לפי הכתוב במכתב נראה שמדובר במכרז תפור המבטיח את זכיית "קדימה מדע", ובשל כך גופים אחרים לא טרחו להשתתף במכרז. לפי המכתב, יש התחייבות מוקדמת של עיריית קריית-ים להעביר את הבעלות ל"קדימה מדע". להלן המכתב

המשך…

ארגון המורים הכריז על סכסוך עבודה

יום חמישי, דצמבר 10th, 2015

לפני היציאה לחופשת חנוכה, פרסם יו"ר הארגון רן ארז מכתב למורים ובו הוא מסביר את הנושאים הנתונים במחלוקת מול משרד החינוך המשך…

בתי-הספר הנוצריים – משרד החינוך אינו ממהר לפתור את המצוקה התקציבית

יום חמישי, ספטמבר 17th, 2015

ארגון המורים שלח שלושה מכתבים למנכ"לית משרד החינוך, מיכל כהן, בבקשה להיפגש כדי לפתור את בעיית מצוקת התקציב של בתי-הספר הנוצריים.  מכתב רביעי נשלח לציבור המורים ובו נפרשת הבעיה וההודעה על הצטרפות הארגון לצעדי המחאה של בתי-הספר. להלן המכתב שנשלח למורים

המשך…

ארגון המורים חויב על-ידי בית-הדין לחדש את הטיולים

יום שני, מאי 4th, 2015

בית הדין הארצי לעבודה חייב את ארגון המורים להפסיק את עיצומי הטיולים השנתיים. שגרת הטיולים בבתי-הספר הופרעה בשל עיצומים שהטיל ארגון המורים על המורים ואסר עליהם ללוות טיולים שנתיים. צווי מניעה שהוגשו לבית – הדין ערערו את קיום העיצומים והובילו לביטולם הזמני

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…

התפטרות שר החינוך – הקץ לרפורמות ללא סוף? – השבוע שהיה בחינוך 14

יום שלישי, דצמבר 9th, 2014

על הנהגת תקצוב דיפרנציאלי, על סיכום הקדנציה של שי פירון לאחר התפטרותו, מועצה לאומית לחינוך ויו"ר מזכירות פדגוגית חדש ועוד ועוד 

מאת: דליה וענת 

המשך…

ארגון המורים – נא חתמו על העצומה נגד העלאת שכר היו"ר רן ארז

יום חמישי, דצמבר 4th, 2014

בעקבות המידע על הצמדת שכר יו"ר ארגון המורים רן ארז לשכר מנכ"ל במשרד ממשלתי במקום הצמדה לשכר עובדי הוראה עד כה, פורסמה עצומה הקוראת להתנהלות שקופה בארגון המורים ולהפסקת חגיגת השכר בארגון. המורים החברים משלמים מדי חודש דמי חבר, אך נמנעת מהם שותפות אמיתית בארגון

המשך…

שוב לא שולם שכר למאות מורים ב"אופק חדש"

יום רביעי, אוקטובר 29th, 2014

רן ארז יו"ר ההנהלה של ארגון המורים בבתיה"ס העל יסודיים מודיע לחברי הארגון, כי מאות מורים ותיקים טרם קבלו שכרם כראוי וחלקם לא קבלו שכר כלל , ארז פונה לכל המורים אשר לא קיבלו את שכרם כראוי או בכלל לא, לפנות מיידית למזכירי הסניפים בארגון המורים, על מנת שנוכל לתקן את העיוות

המשך…

הסתאבות בארגון המורים – רן ארז העלה שכרו לשכר מנכ"ל

יום שלישי, אוקטובר 7th, 2014

מאז הקמת הארגון, שכר בעלי התפקיד בארגון המורים היה בדירוג עובדי הוראה. רן ארז, יו"ר הארגון, החליט לנתק שכרו מדירוג עובדי הוראה ולהצמידו לשכר מנכ"ל במשרד ממשלתי. התנגדות להצמדה זו, הובילה ליוזמתו של ארז להצמיד את שכר כל עובדי הארגון לדירוג שכר בכירים במגזר הציבורי

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…

הצעת חוק המועצה הלאומית לחינוך אינה מצדיקה הקמת מועצה

יום שני, אוגוסט 4th, 2014

לאחרונה הופצה טיוטת הצעת חוק המועצה הלאומית לחינוך לתגובות הציבור. הציבור התבקש להגיש הערותיו עד 5 באוגוסט 2014. השאלה היא אם נחוצה הקמת מועצה במקום ועד החינוך הקיים, כשמדובר במועצה המיועדת לתפקידי יעוץ בלבד, כמו ועד החינוך

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…