Posts Tagged ‘אורי-רגב’

הקנאים החרדים בירושלים אויבים גדולים לשבת

יום ראשון, אוגוסט 16th, 2015

בתגובה להפגנות השבת האלימות בבירה, אמר הרב עו"ד אורי רגב – מנכ"ל עמותת חדו"ש לחופש דת ושיוויון – ש"ספק אם יש אויבים גדולים לשבת כמו הקנאים החרדים בירושלים שמחפשים כל סיבה כדי להתפרע, להשתמש באלימות ולרמוס את השבת"

המשך…

הרב אורי רגב -כיצד להתגבר על הסכנה ליהדות בעידן המודרני והסכנה לדמוקרטיה בישראל

יום חמישי, אוגוסט 21st, 2014

 הרשומה של הרב אורי רגב בנושא פרשת השבוע באתר "שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם" מתייחסת לסערה הציבורית סביב החתונה של מחמוד ומורל בהקשר של דמוקרטיה ויהדות

המשך…

עמותת חדו"ש הגישה תלונה למשטרה נגד מפיצי פשקעוויל חרקירי בחיילים חרדים

יום שלישי, יולי 16th, 2013

מנכ"ל עמותת חדו"ש לחופש דת ושוויון הרב עו"ד אורי רגב הגיש ביום שני 15 ביולי 2013 תלונה למשטרה נגד מפיצי פשקעוויל, המחפש מתנדבים לביצוע "חרקירי" בחיילים חרדים. הכרוז קובע כי יש לארגן מתנדבים כאלה בכל הארץ

המשך…

עמותת חדו"ש מציעה: סנקציות כלכליות נגד חרדים שלא יתגייסו

יום חמישי, מאי 31st, 2012

על פי התוכנית, תלמידי ישיבות שיסרבו לשרת יאבדו את זכותם להטבות דיור, הבטחת הכנסה והנחה בביטוח לאומי וכן לא יוכלו לעבוד בשירות המדינה

מאת רביב נאוֶה המשך…

עמותת חדו"ש: הציבור החרדי נמצא במשבר מנהיגות נורא

יום חמישי, ינואר 5th, 2012

מנכ"ל עמותת חדו"ש לחופש דת ושוויון – הרב עו"ד אורי רגב – אומר, ×›×™ "דברי הרב שטיינמן הם עוד הוכחה למשבר המנהיגות הנורא בו נמצא הציבור החרדי המשך…

עמותת חדו"ש: מברכת את הכנסת על עיסוקה בהבטחת חופש הדת

יום שלישי, ינואר 3rd, 2012

בעקבות הדיון היום בועדת העליה והקליטה בנושא החשש מאיסורי שחיטה כשרה ברחבי אירופה המשך…

בחירות במפלגת העבודה – שאלון למועמדים בנושאי דת ומדינה

יום רביעי, יוני 15th, 2011

עמותת חדו"ש לחופש דת ושוויון שלחה לששת המועמדים שאלון בו היא מבקשת מהם לפרט את עמדותיהם ותוכניותיהם בשורה של נושאים: נישואים אזרחיים, לימודי ליב"×”, גיור, הקצבות לישיבות ועוד המשך…