Posts Tagged ‘אורית-סטרוק’

"שקט יורים" – בין הסתה לחופש הביטוי בעתות מלחמה

יום שלישי, נובמבר 18th, 2014

מפגשים על סוגיות חברתיות בסדר היום הישראלי באוניברסיטה העברית בירושלים. המפגש הראשון – מחר (יום ד') בשעה 17:30. במשתתפים: פרופ' מרדכי קרמניצר וח"×› אורית סטרוק. הציבור מוזמן

המשך…