Posts Tagged ‘אוכלוסיות מוחלשות’

המאבק העדתי – שחקן ראשי במערכת הבחירות

יום שני, נובמבר 26th, 2012

ב- 2012  ארץ – המוצא ומקום – המגורים הם גורמי הדרה ומכפילי עוני.  לכן, הקונפליקט העדתי (הסמוי) הוא גורם מכריע במערכת הבחירות הנוכחית

מאת אמיר יובל המשך…

פקודת הסמים – שיטה לפגיעה באוכלוסיות מוחלשות

יום חמישי, ינואר 12th, 2012

מדוע מדינת ישראל אינה עושה דבר על מנת לפתור את בעיית ההתמכרות-לכאורה של צרכני הקנאביס, ובכל זאת מתעקשת להגדיר את החומר כסם מסוכן?

מאת: דקל-דוד עוזר

המשך…

מחאת האוהלים, קונפליקטים, סיבות ופתרונות

יום חמישי, אוגוסט 18th, 2011

על מעמד הביניים, שכבות מצוקה, מזרחיות ואשכנזיות במאבק האוהלים, שפע קונפליקטים שפתרונם הסימולטאני הוא הכוונת המאבק אל מדינה של רווחה אוניברסאלית
מאת: דודי נתן המשך…

רון חולדאי – ליבה שחורה

יום ראשון, מאי 9th, 2010

רון חולדאי מייצג את "הבעיה הלאומית" האמיתית, כעוד פוליטיקאי השייך לאליטה הממשיכה לתת לילדי הקבוצות המוחלשות חינוך גרוע, ולהתסיס אותן קבוצות זו כנגד זו

מאת: הני זובידה

המשך…