Posts Tagged ‘אגרקסקו’

קדימות מוחלטת בפירוק חברות – כלל מעוות לטובת הבנקים

יום ראשון, יולי 10th, 2011

התמוטטות חברת אגרקסקו חושפת לציבור מקרה דוגמה לסיטואציה יום יומית של פגיעה בעסקים קטנים נוכח היעדר אחריות חברתית של בנקים מסחריים. הפתרון – להטיל חובות יסוד על הבנקים

מאת: עו"ד דקל דוד עוזר המשך…

שלום שמחון, מה התועלת בהפרטת אגרקסקו?

יום חמישי, יולי 1st, 2010

דפנה מהערבה שואלת את שר החקלאות, ואנחנו ביחד איתה מחכים לתשובה המשך…

בחירות 2009: ארבע שאלות לציפי לבני

יום חמישי, ינואר 29th, 2009

ערב הבחירות, מן הראוי לעמת את האנשים שיובילו את הדמוקרטיה הישראלית בשנים הבאות. שאלות בתחומי ביטחון, הון-ושלטון, מנהיגות, יושר והגינות ציבורית מופנות לשרת החוץ והמועמדת לראשות הממשלה מטעם "קדימה" – ציפי לבני.

מאת: איתמר כהן

המשך…

קדימה: גנבים, אבל "משלנו"

יום חמישי, ספטמבר 18th, 2008

האם קדימה עדיפה על הליכוד? נבחריה מושחתים, נטולי כל אידיאולוגיה, מחריבים את שלטון החוק ומפריטים כל מה שזז, אבל כל הפעילים החברתיים תומכים בהמשך שלטונם. למה? ביבי.

מאת: איתמר כהן המשך…

פוטרת בגלל חוק חברות כוח האדם? הנה הכתובת בשבילך

יום חמישי, אוגוסט 7th, 2008

אלפי אנשים מפוטרים בגלל חוק חברות כוח האדם; ההסתדרות הבטיחה לעזור, אבל לא ברור איך יוצרים איתם קשר; והנה הפתרון המשך…

שלום שמחון, הפרטת אגרקסקו תפגע בחקלאים

יום שני, מאי 12th, 2008

המשך…

שלום שמחון מפריט את אגרקסקו: מה דעתכם?

יום שישי, מאי 9th, 2008

ממשלת ישראל החלה בהפרטת חברת היצוא הלאומית אגרסקו מטעמים של "חוסר היגיון", כדברי שר החקלאות. מערכת עבודה שחורה רוצה להזכיר לשר החקלאות כי גופים שהופרטו בעבר שינו את יעודם לאחר ההפרטה.

המשך…