Posts Tagged ‘אביחי-רונצקי’

איילת שקד, גישתך ליהדות – צרה וטוטאליטרית

יום ראשון, מאי 26th, 2013

אמנון פורטוגלי צפה בחברת הכנסת החילונית של הבית היהודי מצדיקה את הקמת "מנהלת הזהות היהודית" במשרד הדתות והזדעזע מהשטחיות והאטימות המשך…