אלימות בביה"ס: תיקונים בחוק זכויות התלמיד

כחלק מהמהלך לחיזוק המשמעת והמאבק באלימות בבית-הספר, יזם שר החינוך, גדעון סער, שני תיקונים לחוק זכויות התלמיד: הרחקת תלמיד אלים מבית-הספר, ושיתוף המנהל והמפקח בוועדת שימועה. הממשלה אישרה את התיקונים

הצעת החוק כוללת  שני מרכיבים:

שינוי המצב הקיים לפיו תלמידים שהוחלט להרחיקם ממוסד חינוכי עקב בעיות משמעת או אלימות חמורות נשארים במוסד החינוכי עד לתום מועד בירור הערר בעניינם. ההצעה  היא לתקן זאת ולאפשר הרחקת תלמיד והעברתו לבית ספר אחר, לאחר קבלת ההחלטה, באישור המפקח על מוסד החינוך. מאחר וההחלטה על ההרחקה מתקבלת במקרים חריגים וקשים, יש להשאיר שיקול דעת לגורמי המקצוע להרחיק את התלמיד לאלתר מבית הספר ולא להשאירו בבית הספר בתקופת הביניים, שעלולה להימשך זמן ניכר. זאת, בכדי למנוע פגיעה קשה באווירה הלימודית של המוסד וביכולתו לקבוע נורמות וגבולות. דוגמאות למקרים בהם נדרשת הרחקה מידית הם מקרי אלימות חמורים  ופגיעות מיניות בהם נדרשת הפרדה בין  פוגע לנפגע, הגנה על חברי  הקהילה הבית ספרית ומקרים אחרים בהם נדרש שיקום הסמכות של  הצוות הבית ספרי עקב הפרות משמעת קשות אחרות. לדוגמא, תלמיד כיתה ט' שנחשד באונס בת כיתתו, המשיך לבוא לבית הספר לאחר הרחקתו, כיוון שהגיש ערר (שנדחה). באותה העת, התלמידה המתלוננת, על אף  שהגישה תלונה במשטרה, פחדה לבוא לבית הספר מאימת התלמיד.

המרכיב השני בהצעת תיקון החוק קובע, כי ועדת השימוע תשמע גם את מפקח או מנהל המוסד החינוכי בנוסף לחובתה לשמוע את התלמיד ואת הוריו. זאת כדי לאפשר לה לשמוע את מכלול הגורמים הנוגעים לעניין, ולקיים דיון מאוזן. שר החינוך,גדעון סער, נועץ ביו"ר ועדת החינוך, ח"כ זבולון אורלב, ובשורה של אנשי מקצוע בטרם החליט על הצעת החוק.השר הבהיר כי בכוונתו להשלים את החקיקה עד לתום כנס הקיץ של הכנסת על מנת לאפשר את תחילת החוק בפתיחת שנה"ל הבאה.השר סער:" יש צורך בשינוי חוק זכויות התלמיד על מנת לאפשר למערכת החינוך להתמודד באופן אפקטיבי עם מקרים קשים של אלימות ( כולל אלימות מינית ) ולקבוע נורמות וגבולות."

תיקון חוק זכויות התלמיד – מתוך האתר של שר החינוך 

ביקורת ציבורית על הצעות השר  ("הארץ") שימו לב לתגובות –  נערך בהן  דיון על הנושא

 שיעור נטול סלולרים ("הארץ")

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , ,

2 Responses to “אלימות בביה"ס: תיקונים בחוק זכויות התלמיד”

  1. כתלמיד במערכת החינוך העל-יסודית, אני רק יכול לברך על היוזמה הזאת. מרוב להתרכז בזכויות שלנו, התלמידים, כולם שחכו משום מה להזכיר לנו על חובותינו, וזה מה שהוביל למצב הקיים. אין פלא שהמערכת קורסת.

  2. צריך קודם כל פיקוח על מנהלי בתי הספר הגיב:

    מישהו פעם אמר "כדי לנקות למטה אי אפשר לחפף למעלה" – קחו למשל את מנהלי בתי הספר שלא מדווחים ומטאטאים מתחת לשטיח תקריות של הצקות ומקרי אלימות בביה"ס. המפקחים שמעליהם לא יודעים בכלל על המצב הקיים בביה"ס באמת.
    הכל מיופייף על ידי המנהלים ומכאן מתגברת האלימות בארץ, איננו עוקרים את הבעיה מהשורש.

Leave a Reply