האנכרוניזם של השמאל

נמרוד ברנע ברשומה  על אחת מסיבות הכישלון של השמאל: האנכרוניזם והפיגור ההיסטורי-טכנולוגי-תפיסתי שלו. האיזכורים של רצ ומפ"ם הם רק עדות לכך.

"בעקבות הכישלון בבחירות ודחיקתה של זהבה גלאון מחוץ לכנסת האיזכורים של רצ ומפ"ם בתוך מרצ היוו ביטוי למשהו הרבה יותר מהותי – העולם הישן והאנכרוניסטי בו מרצ, חד"ש והעבודה חיות. […]

השמאל חייב למחוק את העבר ולברוא את עצמו מחדש על מנת לשנות את החברה הישראלית"

האם חד"ש היא באמת שמאל חדש? מתי בפעם האחרונה כיהן ח"כ צעיר מהשמאל ומה לעזאזל לובה אליאב קשור לכל זה?!

דיבורים של רצ מפ"ם, האדם הסביר, נמרוד ברנע

Tags: , , ,

One Response to “האנכרוניזם של השמאל”

  1. חשוב לי לעיר ולהבהיר שהרשומה לא עוסקת במהלכים פנימיים במרצ או בפוליטיקה הפנימית שלה לא בנושא אחר לחלוטין – האנרכוניזם של השמאל וההכרח להתנתק ממנו על מנת שהשמאל יצליח לברוא את עצמו מחדש ולהפוך לתנועה משמעותית ומשפיעה.

Leave a Reply