האלפיון העליון – המגזר היחיד שלא ייפגע מהמדיניות הכלכלית של הממשלה

מדיניות הממשלה שמתבטאת בתקציב פוגעת בשכירים, בעצמאים קטנים ובנתמכים. לעומת זאת, האלפיון העליון מקבל אור ירוק להמשיך להתעשר וליהנות מהגנות על הצבר ההון שלו באופן שבא על חשבון כולנו

מאת: ק. טוכולסקי

המדיניות הכלכלית של הממשלה, כפי שהיא באה לידי ביטוי בחוקי התקציב וההסדרים תפגע בצורה קשה ברובנו המוחלט. זה לא רק בפנסיות, שיתרחקו מאיתנו כשעוד שלב בשיטת הסלמי של האוצר יושלם וגיל הפרישה לנשים יעלה. (אני מעריך שעוד שנתיים האוצר ילחץ כבר להעלאה כוללת של גיל הפרישה ל-70). הכסף הזה של הפנסיות יועבר במלואו לבורסה, שם יוכלו לשדוד אותו מנהלי חברות ההימורים של שוק ההון. אנחנו גם נשלם מחרי כבד בצורה ישירה ועקיפה על שאר הגזירות שהממשלה מתכננת. היא מתכננת הקלות לחברות ותאגידים שתאפשרנה להם לזהם ולנצל. היא מקמצת בהשקעה בתשתיות בריאות, חינוך, רווחה ותרבות. היא מעמיסה מיסים ישירים ועקיפים על כל מי שאינו בעל הון. אבל בזמן שרובנו המוחלט, ה-99%, הולכים להיפגע, כל אחד בצורה כזו או אחרת וכולנו גם בצורה כללית מגזירות רוחביות, יש גם מי שכרגיל בעשורים האחרונים, הולכים להרוויח ממדיניות הממשלה, באופן ישיר ובאופן עקיף: אנשי האלפיון העליון, טייקונים, ומשרתיהם הקרובים.

מתקציב המדינה וחוק ההסדרים די ברור מי לא ייפגעו מגזירות הממשלה ויוכלו להמשיך ולהתעשר בצורה חזירית על חשבון כולנו ובמחיר הפגיעה ברמת החיים ובביטחון הסוציאלי של כולנו. בזמן שנשים מוחלשות ימצאו עצמן נשחקות עוד 5 שנים בשוק העבודה, מתרוצצות באופן סיזיפי כדי להצליח לממש איזה פירור של זכאות למשהו ערטילאי, בעלי ההון בישראל ימשיכו לא לשלם מיסים הוגנים במדינת ישראל שהפכה למקלט מס לאדירי הון בלבד. בזמן שכולנו נצטרך להמשיך ולחשב איך אנחנו מצליחים להעביר את החודש הבא בלי להעמיק עוד את החוב של משק הבית, מובטח לאנשי האלפיון העליון בישראל שגם בשנת התקציב 2022 הם יוכלו להמשיך ולהתעשר, להמשיך ולהגדיל את הונן. 100 המשפחות הגדולות בישראל שהגיעו למשבר הקורונה עם הון מצרפי של 660 מיליארד ₪, שוות כיום 740 מיליארד₪. זאת בזמן שכולנו ספגנו את ההשלכות השליליות של המשבר, נאלצנו להדק את החגורה, לאכול חסכונות ולהעמיק את החוב שלנו, העשירים ביותר הלכו והתעשרו מנצלים את הכסף הרב שנשפך ברחבי העולם ישר לכיסיהם של חברות ותאגידים.

ממשלה בישראל הלכה וממשלה באה, אבל המדיניות של העדר שיתוף העשירים בנשיאה בנטל בעינה עומדת. בכל הקשור לעשירים לא נדרש שום "שוויון בנטל", הם כרגיל פטורים מהשתתפות בהבראת ותחזוקת הכלכלה והמשק.

ממשלת ימין חרדים התחלפה בממשלת ימין מרכז, אבל המדיניות הכלכלית הייתה ונותרה ימנית. אנחנו רואים זאת במיסים הרגרסיביים שהממשלה מטילה במסווה בריאותי בלי להטיל בצידם מיסים פרוגרסיביים. אנו רואים זאת בהעדר ההשקעה הנדרשת בתשתיות ציבוריות בתחומי החינוך, הרווחה ואפילו הבריאות (שם נתנה תוספת משמעותית שפשוט אינה מספיקה להתמודדות רצינית עם הצרכים ההולכים וגוברים של המערכת).

בזמן שהממשלה מיישמת את דוקטרינת ההלם בצורה שפוגעת בעיקר בשכירים ונתמכים, עצמאים קטנים ובעצם כל מי שאינו חלק מהאלפיון העליון, האלפיון העליון מקבל אור ירוק להמשיך לשדוד ולהתעשר, ליהנות מטובה של המדינה והגנות על הצבר ההון שלו באופן שבא על חשבון כולנו. מהבחינה הזאת אין הבדל בין ממשלות ביבי ושותפיו (ברק, ליבני, לפיד, בנט, כחלון, דרעי, ליצמן, ליברמן, גנץ) לממשל בנט ושותפיו לפיד, סער, ליברמן, גנץ, מיכאלי והורוביץ). ממשלה עם מדיניות של ימין כלכלי התחלפה בממשלה אחרת עם מדיניות של ימין כלכלי.

קשה לומר שיש תקווה כרגע לשינוי כיוון משמעותי. תקציב המדינה ככל הנראה יעבור כמו שהוא על כל התיקונים הראויים אבל הלא מספקים שהצליחו להשיג (כדי שיוכלו לישון בלילה) אנשי סיעות העבודה ומרצ. כולנו הולכים להיפגע מהתקציב, בשירותים שנקבל ביום יום שימשיכו להישחק ולהיחלש, בתשתיות המדינה שימשיכו להישחק ולא לתת מענה לצרכים שלנו.

המדיניות הכלכלית של הממשלה הרסנית ונועדה להבטיח רק שהעשירים ביותר ימשיכו לא לשלם את חלקם ההוגן ולהתעשר על חשבון כולנו. זה עצוב שבממשלה שמאשרת את התקציב הזה שותפות "העבודה" ומרצ אבל זוהי המציאות. כדי שהאלפיון העליון יהיה שותף לנטל בו נושאת החברה הישראלית, נצטרך ממשלה אחרת וכמו שזה נראה גם מפלגות שמאל אחרות.

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , ,

Leave a Reply