הצעת חוק גנים לאומיים מתירה מגורים למתנחלים בתוך גן לאומי

ביום שני, 5 בנובמבר, נערך במליאת הכנסת דיון בקריאה ראשונה בהצעת החוק. עמותות "עיר עמים" ו"במקום" הסבירו במכתב לחברי-כנסת את הפגיעה בבמרקם היחסים בין פלסטינים ויהודים ומתן הכשר למתנחלים להתגורר בגן לאומי אם החוק יקודם

עמק שווה – הצעת חוק לקידום בנייה עבור מתנחלי עמותת אלע"ד בסילואן

לאחרונה נערך בוועדת הפנים בראשות ח"כ דוד אמסלם דיון על תיקון הצעת חוק גנים לאומיים ושמורות טבע, לפיו יוגדר מושג חדש, גן לאומי עירוני, שיאפשר לבנות בתי מגורים בגן לאומי. להבנת עמק שווה היוזמה נועדה לאפשר למתנחלי סילואן היהודים בלבד

לקריאה נוספת

קריאה ראשונה במליאת הכנסת הצעת חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (תיקון – הגדרת גן לאומי עירוני והגשת תכנית בנייה למטרות מגורים), התשע"ח-2018. 

אנו קוראים לכןם להתנגד להצעת החוק.

רשויות המדינה בירושלים עושות שימוש רב בגנים לאומיים במטרה למנוע בניה פלסטינית. רשות הטבע והגנים ועיריית ירושלים נוקטות יד קשה נגד כל בניה פלסטינית באזורי הגנים המוכרזים והמתוכננים בירושלים המזרחית.

הצעת החוק מוסיפה חטא על פשע, ומבקשת להתיר מגורים בתוך גן לאומי מוכרז רק לעשרות מתנחלים החיים בין אלפי פלסטינים בוואדי חילווה שבסילוואן.

על פי ההצעה ניתן יהיה לקדם תכנית למגורים במקום בו "עיקר השטח המיועד לשכונת המגורים מוגדר כשמור לחפירות ארכיאולוגיות", הגדרה המתאימה ככל הידוע לנו לשני מקומות בלבד בארץ: הר ציון ועיר דוד שבוואדי חילווה.

אם תתקבל ההצעה, יאפשר החוק לעשרות המתנחלים בלב השכונה להכשיר את מגוריהם ולבנות מגורים נוספים ומבני ציבור. לאלפי הפלסטינים החיים שם ובאזורים סמוכים, סביר שהצעת החוק לא תועיל. שם יוסיפו העיריה ורשות הטבע והגנים להוציא צווי הריסה, ולפעול בשיתוף עמותות מתנחלים לפינוי משפחות.

אין מדובר רק בהשערה, אלא ניתן ללמוד מהעבר על כך. כבר בשנת 2007 יזמה העיריה בשיתוף עם עמותת אלע"ד תכנית לקידום מגורים בעיר דוד (תכנית 11555). התכנית נגנזה לאחר ניגוד עניינים חריף שהתעורר בקידום התכנית בין גורמים בעירייה לבין אלע"ד. בתכנית שהוגשה, מירב השטחים לתוספת בניה היו לאלו שבידי המתנחלים. רוב השטחים שיועדו בתוכנית למבני ציבור היו שטחים מוכרים, מוחזקים ומופעלים על ידי המתנחלים. צורכי הציבור של האוכלוסייה הפלסטינית לא נמדדו ולא נלקחו בחשבון בתכנית. במקביל לקידומה של תכנית זו, הוציאה העיריה באזור צמוד לתכנית (אל בוסתן שבסילוואן), צווי הריסה לבתי עשרות משפחות פלסטיניות החיות שם.

מאז הרסה רשות הטבע והגנים, בחסות סמכותה על פי חוק הגנים הלאומיים מבנים, גדרות, מחסנים, פתחים שהורחבו בבתי הפלסטינים כיוון שנבנו ללא היתר, בשם שמירה על ערכי טבע ומורשת בגן הלאומי.

אם כן, ניסיון העבר והמציאות העכשווית מלמדים כי הרשויות עושות יד אחת עם עמותת אלע"ד ולכן סביר שהבנייה למגורים תתאפשר למתנחלים בלבד. זאת במיוחד לאור הדרישה בהצעת החוק כי תכנית למגורים בתחום הגן הלאומי תידרש לאישור רשות הטבע והגנים, העירייה והשרים הרלבנטיים. לפיכך, הצעת החוק אם תתקבל תביא להחרפת האפליה הקשה כלפי תושבי ירושלים המזרחית הפלסטינים בתכנון בכלל ובגנים לאומיים בפרט.

מה ראוי?

ראוי לצמצם את שטחי הגנים הלאומיים בירושלים המזרחית, באמצעות הסמכות לגריעת שטחים הכלולה בחוק הגנים הלאומיים הקיים, כדי לאפשר הכשרה ופיתוח שכונות מגורים לתושבים הפלסטינים, ובמיוחד בוואדי חילווה. 37% מתושביה של ירושלים הם פלסטינים, אך רק כ-8% משטחה מיועדים למגורים עבורם.

הצעת החוק בנוסחה הנוכחי, ובתיאום גלוי ומדאיג בין הרשויות לבין עמותת אלע"ד, נועדה להחריף את האפליה התכנונית הקיימת ולהעצים את ההתנחלות בעיר דוד על חשבון תושביה הפלסטינים, תוך פגיעה במרקם היחסים העדין בירושלים.

לכן, כאמור בראשית הפנייה, אנו קוראים לכןם להתנגד להצעת החוק.

אשרת מימון מ"עיר עמים" ואפרת כהן-בר, אדריכלית מעמותת "במקום חתומות על המכתב

הדיון בהצעת החוק מהפרוטוקול המסונכרן של הכנסת

 

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply