עפרה ברכה – נגד מינויה לנציבת שירות המדינה

חברי תנועת ישראל 2050 פנו במכתב לח"כים בבקשה שיפעילו לחץ למינוי ראוי לתפקיד נציבות שירות המדינה. נתניהו מנסה לקדם את עפרה ברכה לתפקיד, אך נתקל בהתנגדות. החשש הוא מהתערבות הדרג הפוליטי באוטונומיה של נציבות שירות המדינה

11 ביוני  2018

שלום רב,

הנדון: פניה דחופה בנוגע למינוי נציב שירות המדינה

אנו, חברי תנועת ישראל 2050, תנועת צעירים שמטרתה שיפור המציאות החברתית-כלכלית בישראל פונים אלייך, באופן אישי, לאור המהלך המתנהל בימים אלה למינוי נציבת שירות מדינה.

נציב שירות המדינה הינו, כידוע, מנכ"ל משאבי האנוש של המגזר הציבורי. בהקשר ×–×” נתונות לו סמכויות רחבות היקף,  ובין היתר – קביעת תנאי סף לתפקידים בכירים, קביעה האם אדם מסוים עומד בתנאי סף שנקבעו לתפקידים בכירים, קביעת ההשלכות של הרשעתם של עובדי מדינה בפלילים לגבי המשך העסקתם בשירות הציבורי ו/או תנאי פרישתם ממנו.

במסגרת תהליך המינוי הנוכחי לתפקיד נציב שירות המדינה, נבקש לפרוט את השתלשלות העניינים מאז מאי 2017, אז הסתיימה כהונתו של הנציב הקודם, משה דיין. כמחליף, עלו שמות של גורמים בעלי ניסיון משמעותי בניהול רחב היקף. בספטמבר הודיע רה"מ, במפתיע, כי בכוונתו למנות לתפקיד זו את גב' עפרה ברכה, מנהלת אגף ביקורת במשרד הפנים, הממונה על כ-10 עובדים ובעלת ניסיון מועט בכל הנדרש למילוי תפקיד נכבד זה. לפי הפרסומים, בתה ואחותה של גב' ברכה מועסקות בלשכת רה"מ. יצוין כי בהודעת רה"מ לא נמסרו נימוקים המסבירים מהו הערך המוסף המשמעותי בו מחזיקה גב' ברכה בגינו תוכל למלא תפקיד בכיר ורב השלכות זה. לאחר פרסומים רבים המגנים את ההחלטה, הודיע רה"מ באוקטובר כי הוא חוזר בו, אך  ציין שבכוונתו למנות אישה לתפקיד. בעקבות זאת הועברו ללשכת רה"מ פניות של מספר גורמים, עם הצעות לשמות של נשים ראויות. פניות אלה לא נענו. בנובמבר התפרסם כי רה"מ החליט להמשיך בקידום מועמדותה של גב' ברכה לתפקיד. לאחר רעש תקשורתי בעניין נמסר עוד פעם מצד ראש הממשלה שנשקלים מועמדים אחרים ואף הועלו מספר שמות. לאחרונה נודע עוד פעם שהגברת ברכה היא המועמדת היחידה שהוגשה לבחינת ועדת המינויים.
בדרך כלל העומד בראש ועדת המינויים לתפקיד זה הוא נציב שרות המדינה היוצא וכך נשמרת האוטונומיה של המוסד וחופש הפעולה שלו. בהיעדר נציב שירות מדינה הממשלה מינתה את השופט בדימוס חנן אפרתי, מינוי שנעשה ללא הגדרת קריטריונים להתאמה לתפקיד.
מכל ההתנהלות עד כה, עולה חשש של ממש כי קיים אינטרס לא ענייני במינויה של גב' ברכה לתפקיד נציב שירות המדינה, שהרי על פני הדברים עולה כי נעשה כל מאמץ לקדם מועמדות יחידה של מועמדת זו, על אף שלא ברור מה הערך הסגולי יוצא הדופן שיש לה מעבר לכך שתוכל לשמש "חותמת גומי" לכל החלטה של הדרג הפוליטי. עניין זה עולה בקנה אחד עם העובדה שסביבתו הקרובה של רה"מ כוללת לא מעט עובדי מדינה, הנמצאים בשלבים כאלה ואחרים של חקירות וכתבי אישום. למותר לציין כי נציב שירות המדינה שיבחר הוא זה שיחליט על השלכות הרשעותיהם והניסיון למנות חותמת גומי לתפקיד זה נועד לתת להתנהלות זו לעבור מתחת לעין הציבורית.

הסיבה לדחיפות בפניה זו אליך היא כי ועדת המינויים מתכנסת מחר ללא שיתבצע בעניין  דיון ציבורי, התנהלות ראש הממשלה בעניין משדרת רצון להעביר את המינוי במחטף, העובדה כי כל פעם שהמינוי יורד מהעין הציבורית מנסים להעביר אותו מחדש רק מעידה כי לציבור יש סיבה לחשוד בכשרות המניעים למינוי.

אנו מבקשים ממך לפעול עוד היום להפעלת לחץ שיוביל לקביעת הליכים לדיון במועמדות ובמועמדים בעלי ניסיון ושיעור קומה ניהולי וערכי רלוונטיים, שיאפשר מינוי של האדם – אישה או גבר – המתאימים ביותר לתפקיד זה.

אנחנו עומדים לשירותך בכל מידע, הסבר או סיוע שתזדקקי לו לצורך קידום מטרה חשובה זו.

בברכה,

ספיר בלוזר מייסדת ומנכ"לית שותפה,
רועי ליברטי עמית ומוביל צוות דמוקרטיה,

ישראל 2050

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , ,

One Response to “עפרה ברכה – נגד מינויה לנציבת שירות המדינה”

 1. משה ימיני הגיב:

  עופרה ברכה חסרת כישורים.
  גם את תפקידה הנוכחי למרות העזרה הניתנת לה אינה מצליחה למלא כראוי וזוכה לביקורות קשות ממבקר המדינה.
  לכנסת אינה מעזה להגיע וכשמגיעה לא פותחת את פיה.
  .
  מה שידוע מעבר לבנות משפחתה הקשורות לביבי שהיא עצמה מקורבת לשרה.
  מינוי שלה הוא בפירוש מתן שוחד לשם השגת מטרות והפרת אמונים

Leave a Reply