תכנית "נמל המפרץ ונמל הדלק" אושרה ללא תיאום עם משרד הביטחון

יו"ר הפורום הישראלי לשמירה על החופים מסבירה משמעותם של דברים שנאמרו בדיון בוועדה המחוזית לתכנון חיפה על תכנית נמל המפרץ, ומציינת את ההשלכות המסוכנות של מדיניות הממשלה שמטרתה להקים את הנמל מהר ובכל מחיר- תוך הסתרת הסכנות על תושבי האזור  

מאת: חנה קופרמן

[בוקסה=56191]ביום שני שעבר 08.01.18, התקיים דיון בוועדה מחוזית לתכנון חיפה  במהלכו הוצגה התכנית המפורטת להקמת "נמל המפרץ" –  מספר 304-0277111 . הוראות התכנית מתבססות על מסקנות התסקיר שערכה היזמית- חברת נמלי ישראל ועיקרן כפי שכתוב בדברי ההסבר לתכנית  באתר מנהל התכנון: "הנחיות להקמת תשתיות לאחסון חומרים מסוכנים, טיפול בהם, והוראות לצמצום הפוטנציאל למפגעים".

התסקיר הסביבתי, מסמך בהיקף ×›- 1200 עמודים לא פורסם באתר והגיע לידי חברי הועדה רק כיומיים לפני הדיון.  נציגי הציבור – תושבים ונציגי ארגונים לא יכלו לראות את המסמך לפני הדיון.

מקריאת הוראות התכנית והצגת עיקרי התסקיר ע"י נציג היזם עולה שתכנית "נמל המפרץ" מיועדת רובה ככולה להקמת נמל לייצוא דלקים וכימיקלים והובלת חומרים מסוכנים.

נציגת המשרד להגנת הסביבה, גב' נורית שטורך  המליצה לא לאשר את מסוף הדלק עד להכנת תכנית מפורטת. ההמלצה התקבלה. אבל בסעיף 1.3 במסמך ההחלטה הוחרג נמל הדלק מהתכנון המפורט: "הקמת נמל הדלק: יש להחריג את נמל הדלק מהתכנון המפורט. יעוד "נמל הדלק" יוגדר בהוראות התכנית ברמה מתארית. יוסף בהוראות התכנית בסעיף  4.1.2  כי תנאי להוצאת היתרי בניה לנמל הדלק יהיה הכנת תכנית מפורטת ייעודית לנמל זה מלווה בתסקיר השפעה על הסביבה. הוראות התכנית המפורטת יכללו הוראה שתנאי להפעלת הנמל יהיה הפסקת הפעילות בנמל הדלק הקיים."

למרות הקביעה לעיל – שלכאורה לא ניתן ×™×”×™×” להפעיל את נמל הדלק עד הכנת תכנית מפורטת והפסקת הפעילות בנמל הישן, אזי בכל זאת- ייצוא הדלקים ×™×”×™×” אפשרי בכמויות עתק באמצעות  אניות שיעגנו במקשרים ימיים בעומק הים מול חוף קריית חיים (ראה למטה בסעיף "רקע כללי").

במהלך הדיון הצהירה נציגת משרד ביטחון נרקיס קנפו כי התכנית לא תואמה עם משרד הביטחון. גב' מיכל טוכלר נציגת חברת נמלי ישראל הגיבה להצהרתה:"לגבי תיאום עם משרד הביטחון, אני רוצה לומר שהמסוף הזה תואם עם משרד הביטחון. במשרד הביטחון אנשים מתחלפים כל שנתיים.. סוג של  עגה. משרד הביטחון זה  אותם אנשים. המסוף הזה מתואם ומתוכנן יחד איתם. התמ"א מאושרת! כל האזור הזה שמור לנמל הצבאי העתידי. אין לו תכנון מפורט. האזורים היבשתיים שלו, אזורי המגורים, נמצאים בשטח היבשתי שממילא נורית מתייחסת אליו כרצפטור ציבורי". לבקשת כנפו כי משרד הביטחון מבקש תיאום בעניין השיבה טוכלר בבקשה לא לעכב את ההליך.

מתכננת המחוז ליאת פלד מזכירה לטוכלר כי ביקשה ממנה התחיבות בחוות הדעת התכנונית להצגת החומרים המסוכנים, אך טוכלר לא עדכנה. טוכלר השיבה שלא צריך היה לעשות זאת כיוון שחברת נמלי ישראל בונה ערוגות חומרים מסוכנים עמידות אפילו לרעידת אדמה.

בעניין ההשפעות של הקמת הנמל על זיהום האוויר

עורך התסקיר חשף במהלך הדיון שמסקנות הבדיקה בנושא זיהום האוויר  היא שמימוש הקמת הנמל החדש  תביא לעלייה של   10-20 אחוז בזיהום האוויר במרחב אבל  באותה נשימה טען בזמן הצגת נתון זה כי המודל על פיו נערך התסקיר אינו מדויק וכי תכניות עתידיות של המשרד להגנת הסביבה צפויות להוריד את הזיהום הקיים והמצב רק ישתפר אחרי הקמת הנמל.

עד כאן לגבי הדיון בוועדה המחוזית חיפה. ועתה לפרשנות:

לדברי ×—× ×” קופרמן יו"ר הפורום הישראלי לשמירה על החופים, ההחלטה לאשר את "נמל המפרץ" בלי "נמל הדלק" היא זמנית בלבד ומטרתה לאפשר למדינה להמשיך לבנות את הנמל בקצב מסחרר ללא התנגדויות, תוך הסתרת העובדה שהבסיס הכלכלי המרכזי להקמת הנמל הוא ייצוא דלקים וכימיקלים  מבתי הזיקוק המתרחבים במפרץ חיפה- וזאת בלי לקחת בחשבון בתסקיר הסביבתי שנערך, את הגדלת הפעילות הפטרוכימית שכבר אושרה בתכניות "הרחבת בז"ן" (חפאג 1200ב) ו"קרקעות הצפון" (חפאג 1139א) – באזור מוכה זיהום ותחלואה  חריגה.

העובדה שהתכנית אושרה בלי תיאום עם משרד הביטחון –  ומבלי שנבחנו בה תרחישי פגיעה מכוונת- הנה מחדל אשר מסכן את האוכלוסייה כמו גם את חיילי צה"ל שישהו בנמל הצבאי הסמוך.

בנוסף- יש לציין שהתכנית אושרה בלי לערוך סקר סיסמי וסקר סיכונים מצרפי ובלי לבחון "תרחיש דומינו" – בדיקות שעליהן המליצה לממשלה המועצה הארצית לתכנון ובנייה בתכנית מתאר תמ"א 30.

חשוב לציין  שההחלטה המופיעה בסעיף 1.3 לעיל-  לאשר את נמל הדלק רק ברמה המתארית ולהחריג אותו מהתכנון המפורט-  היא תרגיל משפטי שמשמעותו כי לציבור לא תהיה בעתיד זכות להתנגד להקמתו.  היתרי הבנייה למסוף הדלק אמנם מותנים בתכנית מפורטת אבל הכל ייסגר בין המשרד להגנת הסביבה לחברת נמלי ישראל בלי שהציבור יוכל לדעת על הכמויות וסוגי החומרים המסוכנים ובלי שיוכל להתריע ולהתנגד להגדלת הזיהום וסכנת הנפיצות באזור שכבר היום רווי זיהום, תחלואה חריגה וחומרים מסוכנים.

מדיניות הממשלה היא להקים את הנמל מהר ובכל מחיר- תוך הסתרת הסכנות על כמיליון תושבי האזור כדי למנוע את "סינדול" התכנית  כשתאריך היעד הוא 2020  – השנה בה מתוכנן להגיע למפרץ חיפה נפט הקונדנסט , חומר מזהם ונפיץ במיוחד שיופק באסדת לוויתן (המתוכננת מול חוף דור)    – תעשיית ייצוא – עבורה מוקם נמל הדלק במפרץ.

הימנעות הממשלה מאישור תכנית המתאר תמ"א 30 – המחייבת בחינה מצרפית של מצב הזיהום וסיכוני החומרים המסוכנים  במצב הקיים, כתנאי להרחבת התעשייה הפטרוכימית במפרץ חיפה  – מאפשרת להקים עוד ועוד תשתיות מזהמות, רעילות ונפיצות ללא גבול, בלי שהמדינה תיקח אחריות על הנזקים שייגרמו לאוכלוסייה, לחופים ולסביבה – התנהלות המובילה ליצירת אסון בריאותי וסביבתי חסר תקדים."

סקירת התמונה הכוללת

כזכור, התכנית להקמת "נמל המפרץ" ליד חוף קריית חיים, פורסמה בתקשורת כתכנית המיועדת לפיתוח התחרות בנמלים. ב- 22.01.14 אושרה סטטוטורית בתכנית מתאר ארצית (תמ"א 13/ב/1/1)  בה הוחלט להקים מסוף מכולות, נמל לייצוא דלקים, נמל צבאי, חוות מכלי דלק ותשתיות נוספות. יזם התכנית – חברת נמלי ישראל (חנ"י) -  חברה בבעלות מלאה של המדינה.

התכנית חולקה למספר חלקים ומספרים שונים אשר הקשו על היכולת להבין את התמונה הכוללת. רק לאחר שהתכנית הסטטוטורית לעיל אושרה-  והוצג שלב ב' של התכנית- תחת הכותרת "נמל המפרץ ונמל הדלק"  החלו פרסומים- רובם ברשתות החברתיות- שמדובר בהקמת נמל דלק  (השם "נמל המפרץ ונמל הדלק" מופיע  בתכנית מס' תמ"א 13/ב/1/ 2  אשר אושרה ביולי 2014).

מאז האישור הסטטוטורי לעיל החלו העבודות להקמת המבנים הימיים של הנמל – ייבוש הקרקע, חפירות, הקמת המזח.. שאר התשתיות, כולל  מסוף הדלק, חויבו בהכנת תכנית מפורטת כתנאי להוצאת התרי בנייה.

לאורך כל התקופה הכחישה עיריית חיפה ושאר הרשויות באזור שמדובר בתכנית להקמת נמל דלק.

מסוף הכימיקלים הקיים היום בקישון אושר להרחבה כפי שכתוב בדברי ההסבר בסעיף 7 (בתמ"א 13/ב/1/1) : "מסוף הכימיקלים- הרחבת המסוף הקיים צפונה לשם הרחבת קיבולת המסוף" וכך-   חלק הארי ממסוף המכולות ב"נמל המפרץ" מכיל תשתיות לאחסון חומרים מסוכנים, כולל ייצוא וייבוא  כימיקלים באיזוטנקים.

מסוף הדלק-  המיועד לייצוא דלקים ותזקיקים – גדול  ×›-פי 6 מהמסוף הקיים בנמל חיפה הישן (אורך האניות שיוכלו להעמיס את הדלקים ×›- 500 מטר לעומת 250 מטר בנמל הקיים) ועומק הנמל ×›- 14 מטר לעומת 9 מטר בנמל הקיים).

בנוסף למסוף הדלק- אושרה כניסת צנרת גפ"ם (גז נוזלי נפיץ ביותר) תזקיקים וכימיקלים שיגיעו ישירות מבתי הזיקוק (בז"ן) וממתחם קרקעות הצפון לתוך הנמל –  חלקה למסוף הדלק וחלקה למקשרים ימיים בהם יעגנו אוניות צובר נוזלי מהן ניתן יהיה לייצא דלקים ותזקיקים בנפח גדול. זאת כפי שכתוב בסעיף 8 בדפי ההסבר לתכנית המתאר (תמ"א 13 ב/1/1) : "מקשר ימי עמוק מים וצינור דלק מחובר ליבשה (מסומן בתכנית כ"מקשר ימי מתוכנן" ו"קו דלק מתוכנן") -  מקשרים ימיים מהם ניתן יהיה לייצא דלקים עוד לפני השלמת הקמת מסוף הדלק החדש.

לעיון במסמך: נמל המפרץ- אישור תכנית מפורטת- 080118

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , , ,

One Response to “תכנית "נמל המפרץ ונמל הדלק" אושרה ללא תיאום עם משרד הביטחון”

  1. […] רפאל לשעבר שהוגשה לה ×¢"×™ העותרת. אם התכנית תבוצע, היא תגדיל את הסכנה הקיימת באופן בלתי סביר לחיי מאות אלפי תושבים […]

Leave a Reply