postpass act=ul view postpass עבודה שחורה » 40 ילדים חולים מקבלים טיפול חלקי. משרד החינוך מבקש מידע מההורים במקום מהזכיין "קדימה מדע"

חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

40 ילדים חולים מקבלים טיפול חלקי. משרד החינוך מבקש מידע מההורים במקום מהזכיין "קדימה מדע"

נושאים דעות, חינוך ותרבות ב 29.11.17 0:30

בישיבת מעקב של ועדת החינוך על תכנית "שלבים" בזכיינות "קדימה מדע" התלוננו הורים לילדים חולים על טיפול חלקי לילדים. האחראית על התכנית במשרד החינוך דרשה את הפרטים מההורים ולא מהזכיין "קדימה מדע", למרות שהיא מאשרת לו תקציב עצום

מאת: דליה בלומנפלד

זמן קצר לאחר ישיבת המעקב של ועדת החינוך בעקבות תלונות הורים וארגונים על טיפולה של חברת "קדימה מדע" בילדים החולים בתכנית "שלבים", פנתה מנהלת האגף לחינוך מיוחד, רחל אברמזון, אל "מטה המאבק לחינוך שווה זכויות לילדים חולים", וביקשה פרטיהם של כ-40 ילדים חולים שאינם מקבלים את מלוא השירות מ"קדימה מדע".

נציגות הורים מהמטה העבירה ליו"ר ועדת החינוך, יעקב מרגי, לפי בקשתו בישיבה הנ"ל, רשימה של ילדים חולים שאינם מקבלים שירותים מלאים מ"קדימה מדע". הרשימה הציגה פרטים חלקיים של הילדים החולים מחמת חיסיון. אברמזון פנתה לנציגות ההורים ממטה המאבק וביקשה את הפרטים המלאים.

נציגות ההורים הגיבה לבקשה והודיעה לאברמזון שהנציגות אינה עובדת תחת משרד החינוך, וסירבה לבקשה. היא הפנתה את אברמזון ל"קדימה מדע", המקבלת מיליוני שקלים בשנה ממשרד החינוך, הם אלה שצריכים להעביר לה את הפרטים.

תגובת מנהלת האגף לחינוך מיוחד הדהימה את נציגות ההורים: "קדימה מדע" אינה מעבירה למנהלת האגף מידע על שירות החסר לילדים. מנהלת האגף אינה מחייבת את "קדימה מדע" להעביר אליה מידע זה.

משרד החינוך מעביר ל"קדימה מדע" תקציבים נדיבים הולכים וגדלים (מכ-32 מיליון ₪ ב-2015 עד לכדי כ-45 מיליון ₪ ב-2017) עבור הזכיינות על הילדים החולים, אך אינו מחייב את החברה להעביר דו"חות ביצוע על השירותים שנתנה או לא נתנה. שערורייה.

ילדים חולים ש"קדימה מדע" מאשרת את קבלתם לתכנית "שלבים" זכאים לשלושה סוגי עזרה: מורים למקצועות הלימוד של מערכת החינוך, סייעות, טיפולים פארא-רפואיים מסוגים שונים. לכל ילד חולה המשתבץ בתכנית נבנית תכנית אישית המותאמת לצרכיו.

בישיבת המעקב של ועדת החינוך התלוננו הורים על אי קבלת טיפולים לילדיהם. בתשובה לשאלת יו"ר ועדת החינוך, השיבה אברמזון כי מדובר במקרים בודדים בלבד, חמישה בלבד. ההורים ונציגיהם התפרצו ושללו את דברי אברמזון. לפי מידע שבידי הנציגות, ילדים רבים אינם מקבלים טיפולים. במענה לבקשת מרגי הגישה לו נציגות ההורים רשימה של כ-40 ילדים. מידע זה סותר את טענת אברמזון כי מדובר במקרים בודדים בלבד.

כך גם לגבי המידע אודות הפחתת השעות לילדים החולים. בישיבה הוצג צילום מצגת של "קדימה מדע" מכנס שערכה למוריה, וכותרתו: "הנחיות משרד החינוך לשינוי בהיקף שעות בתשע"ח". הצילום מראה הפחתה בשעות. כשנשאלה על כך אברמזון על-ידי מרגי, היא הכחישה את הפחתת השעות.

תגובותיה הלא משכנעות של אברמזון מעידות על אי הפיקוח של משרד החינוך ועל חוסר בקרה על הביצוע של "קדימה מדע". זאת למרות שהוא זה המאשר התקציב העצום ל"קדימה מדע" עבור הילדים החולים.

נציגת אלו"ט (אגודה לאומית לילדים אוטיסטים) העלתה את בעיית חוסר הליווי, חוסר הפיקוח והיעדר נהלים לגבי התכנית מצד משרד החינוך. כדי לקבל מידע על דרך תכנית ניהול "שלבים" ובניית התוכניות האישיות לילדים החולים, היה עליה להגיש בקשת חופש מידע ממשרד החינוך. בתגובה לבקשה, אברמזון הייתה זו שהשיבה לבקשה. ממנה הובן כי אין נהלים לגבי בניית צרכי הילדים, הכנת תוכניות הלימוד, הפסקתן. אין שום ליווי, שום פיקוח, שום הכשרה של מורים לטיפול באוכלוסיות המיוחדות הללו של ילדים אוטיסטים וחולים.

תלונותיה של נציגת אלו"ט חוזקו בדברי היועצת המשפטית של משרד החינוך, עו"ד מירב ישראלי. להלן הדברים החמורים שאמרה בישיבה:

"אנחנו פועלים במסגרת המשפטית של חוק חינוך חובה, חוק חינוך מיוחד, שהם קודם כל נותנים את המסגרת שכל ילד בישראל צריך לקבל אותה; ובנוסף יש לנו את החוק הספציפי שכבר דובר על התיקון האחרון שלו, חוק חינוך חינם לילדים חולים.

אני רוצה להזכיר שלפי סעיף 2 לאותו חוק, השר בהתייעצות עם הוועדה – זה היה צריך להגיע לוועדה – יקבע תכנית למתן חינוך לילדים מאושפזים ולילדים חולים והתכנית הזאת – אני אומרת את זה שוב ושוב וזה כל פעם מזעזע מחדש – הייתה צריכה להגיע לראשונה עד 30 באפריל 2005. כמה שנים זה?

אז כל השאלות שעלו פה, לדעתי אם הייתה תכנית כמו שצריך והיא הייתה מובאת לוועדה להתייעצות כמו שצריך, הייתה צריכה להיות התמודדות משפטית עמוקה עם כל השאלות שהיו פה. למשל עם נושא ההפרטה. זה לא מובן מאליו שאפשר להפריט כל דבר. בית המשפט קבע גבולות בנושא של ההפטרה, וגם דברים שמפריטים אותם, הנושא של הפיקוח הוא נושא שבית המשפט גם נתן לו. ברגע שמפריטים שירות שהוא שירות של זכויות בסיסיות – מדובר פה על זכות לחינוך של ילדים – אז הפיקוח צריך להיות גם במה שמפריטים. הפיקוח צריך להיות עמוק והדוק ודברים שנשמעו פה, כמו למשל שקדימה מדע עצמם הם קובעים את הזכאות והם מהיום למחר אומרים לילד אם הוא כן זכאי או לא זכאי, זה דבר לדעתי שלא יעלה על הדעת.

זה דברים שנאמרו. אני מתייחסת למה שאני לא יודעת אם זה קרה בפועל ונשמח לקבל תשובות על זה. אז בעצם ברגע שתהיה תכנית כזאת, אז אפשר יהיה לראות גם את הגבולות שלה וגם את הפרטים, שכל ילד צריך לקבל זכויות בהתאם. החוק קובע באופן מפורש שתכנית החינוך תיקבע בהתחשב בצרכיהם של ילדים מאושפזים וילדים חולים, במגבלותיהם הרפואיות ובתכנית הלימודים שלהם בטרם מחלתם.

ולכן להוציא למשל הוראה גורפת וגם לזה אני לא יודעת, יגידו לנו אם זה קרה או לא – שמקצצים באופן רוחבי שעות כאלה ואחרות לכל הילדים – – –

שוב, לפי זה, זה לא יעלה על הדעת. לכן חשוב לי – למרות שאני שוב ושוב אומרת את זה ואני מרגישה כמו תקליט מקולקל – המסגרת המשפטית לדעתי לא מאפשרת את המצב שקורה. כמובן שזה נוח שאין הוראות ולכן אפשר להוריד הוראה מיידית בשטח. ברגע שתהיה תכנית והיא תהיה בהתייעצות ויהיה דיון ציבורי עליה, לא ניתן יהיה להתנהג בצורה כזאת."

מרגי סיים את הישיבה בדרישה למנהלת האגף לחינוך מיוחד להגיש את תכנית הטיפול של "שלבים":

"משרד החינוך, הדיון לא הסתיים. אני מבקש לדיון הבא, מאחר שהן קיימות, אמרתם שהתכניות קיימות וכתובות, אז לשבוע הבא. אני מבקש את תכנית העבודה לשבוע הבא. אני מבקש את תכנית הטיפול, תכנית כתובה, טיפולית, שזה כולל שעות מוקצבות, פרטניות. טיפולים רפואיים על סמך מה ואיך. תחשבי כאילו כתבנו תקנות לחוק ומה יהיה צריך להופיע בתקנות מ-א' עד תו, אני רוצה את זה כתוב. "

הדיון התקיים ב-30 באוקטובר. ב-23 בנובמבר הפרוטוקול פורסם באיחור, לאחר בקשה מיוחדת. השבוע עבר מזמן. לא ידוע אם הוגשה ליו"ר הוועדה תכנית הבקרה. הדיון על תכנית הבקרה עדיין לא התקיים. ב-11 בדצמבר תקיים ועדת החינוך ישיבת מעקב נוספת.

לעיון בפרוטוקול ועדת החינוך 30 באוקטובר

נערך על ידי דליה
תגיות: , , , , , ,

4 תגובות

 1. מטה המאבק לחינוך שווה זכויות :

  ילדים חולים שווי זכויות.
  ילדים חולים רוצים ללמוד.
  הם גם רוצים להיות כמו כולם.
  הם מחכים שמשרד החינוך יקחו אחריות

 2. אמא :

  ״ביקשנו ממשרד החינוך וקיבלנו תגובה מהגברת אברמזון, שהיא עונה על השאלות שלנו, רק לא לגמרי ולא הצלחנו להבין בעצם מה הפרוצדורה בתוך הדבר הזה.

  אז אנחנו יודעים מהשטח שבסופו של יום מגיעים הורים שאין להם הכשרה להתמודד יותר עם ילדים עם מוגבלות. הם לפעמים אפילו בכלל לא יודעים למי הם מגיעים, מה סוג המוגבלות, מדוע הילד בכלל נמצא בבית, מה הצרכים שלו, איזה תכנית אמורה לעבוד איתו ולא ברור לנו מי בונה את התכנית. האם משתפים את המסגרת החינוכית של התלמיד, האם בכלל עובדים על הצרכים שלו ומה התהליך פה וגם למי פונים אם התכנית לא עובדת, מי אחראי על זה?

  ממה שאנחנו יודעים גם מתשובות שאנחנו קיבלנו בזמנו ממשרד החינוך, אין בעצם שום ליווי, שום פיקוח, שום הכשרה למורים האלה״

  נציגת אלו״ט
  (מתוך פרוטוקול ועדת החינוך 30/10/2017)

 3. אבא לילד חולה :

  הועדה נדחתה לזמן לא ידוע.
  קדימה מדע ממשיכה לעבוד מתי שבא לה.
  הילד שלי לא מקבל את כל מה שמגיע לו.
  הם טוענים שאין להם עובדים וביקשו ממני לחפש בעצמי!

  ביזיון

 4. אל האב לילד חולה :

  נא כתוב ליו"ר ועדת החינוך ובקש ממנו לקיים את מה שהבטיח, לקיים ישיבת מעקב בעניין הילדים החולים.

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.