פורום דו-קיום בנגב: דו"ח 2016 על מדיניות הריסות הבתים בקרב הבדואים בנגב

הדו"ח בשם: "משא ומתן תחת אש". הריסת מבנים ככלי מרכזי לנישול וריכוז הקהילה הבדואית בנגב, מציג נתונים על היקפי הריסות המבנים בשנים האחרונות, מתייחס אל המדיניות המפלה נגד הבדואים ועל הפגיעה הקשה בשוויון בפני החוק של האזרחים הבדואים הכפופים למערכת אכיפת חוק נפרדת

הנדון: דו״ח חדש בנושא מדיניות הריסות הבתים בקרב הקהילה הבדואית בנגב

דו״ח חדש שמפרסם פורום דו-קיום בנגב – "משא ומתן" תחת אש: הריסת מבנים ככלי מרכזי לנישול וריכוז הקהילה הבדואית בנגב – המבוסס על נתוני מנהלת דרום לתיאום אכיפת דיני מקרקעין (להלן: מנהלת דרום) ונתוני רשויות האכיפה השונות, חושף את היקפי ההריסות, אופן פעולת רשויות האכיפה, כמו גם את האופן שבו משתמשת המדינה בהריסות בתים על מנת להביא אזרחים לניהול משא ומתן בנוגע להסדרי מקרקעין שונים.

על פי הנתונים המוצגים בדו״ח, במהלך שנת 2016 נהרסו 1158 מבנים בקרב הקהילה הבדואית בנגב בלבד. מהנתונים עולה כי מעל 64% מהמבנים שנהרסו השנה נהרסו על ידי בעליהם ולא על ידי המדינה, מגמה אותה מנסה מנהלת דרום לקדם, בין היתר באמצעות ביקורים תכופים של גורמי משטרה ופקחים.

למרות שהקהילה הבדואית מהווה מעל 34% מתושבי הנגב, רק 18 יישובים באזור מתוך 144 מיועדים לה. ממשלת ישראל מצידה מסרבת להכיר בעשרות הכפרים הבלתי מוכרים בנגב, וממשיכה לאשר הקמת יישובים יהודיים חדשים ותוך הריסת בתים ביישובים בדואים ועל אף מצוקת הדיור הקשה בה נתונה הקהילה.

הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב פועלת בשיתוף פעולה מלא עם מנהלת דרום, למינוף פעולות האכיפה של המנהלת לשם קידום פעולות ה"הסדרה" של הרשות. לצד פעולות האכיפה נגד בניה חדשה, מפעילות הרשות והמנהלת שני אפיקים נוספים -  "הסדרה מקדמת אכיפה", במסגרתה נפתחים הליכי אכיפה שונים הכוללים איום בהוצאת צווי הריסה, הגשת תביעות משפטיות ואף הריסת מבנים, מול אזרחים שמסרבים לדרישת הרשות שיעברו ממקום מושבם, על מנת לכפות עליהם משא ומתן; ו"אכיפה מקדמת הסדרה", במסגרתה נעשים ניסיונות להשלים את הליך ה"הסדרה" עוד קודם לאכיפה.

במקום להשקיע בפתרון הוגן וצודק לכלל תושבי הנגב, ממשלת ישראל משקיעה משאבים רבים בהריסת בתים של אזרחיה. לא רק שמדיניות הריסת הבתים לא מהווה כל פתרון, היא מעמיקה את הבעיה עוד יותר. בנוסף לכך, תכנית הפיתוח החברתית כלכלית לחמש השנים הקרובות שאושרה על ידי הממשלה לאחרונה כוללת השקעה בעיירות ובכפרים הבדואים המוכרים בלבד בלי כל התייחסות לכפרים הבלתי מוכרים ותושביהם. "ההשקעה" היחידה בכפרים הבלתי מוכרים היא בחיזוק מערך האכיפה והריסות הבתים. כתוצאה מכך, נראה שבשנים הקרובות תימשך העלייה במספרי ההריסות בנגב, תוך התקדמות תהליך העיור הכפוי המתמשך של הקהילה הבדואית.
למעבר לדו"×— המלא בעברית – לחצו כאן

מאת המנכ"לית חיה נח במכתב לחברי-כנסת

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , ,

One Response to “פורום דו-קיום בנגב: דו"×— 2016 על מדיניות הריסות הבתים בקרב הבדואים בנגב”

  1. […] דו"×— שפרסם פורום דו-קיום בנגב מלמד שב-2016 נהרסו 1158 מבנים של בדואים. במקום להשקיע באופן הוגן את הזכות לדיור של הבדואים, ממשלת ישראל משקיעה משאבים רבים בהריסת בתים של אזרחיה. לא רק שמדיניות הריסת הבתים לא מהווה כל פתרון, היא מעמיקה את מצוקת הדיור של הבדואים עוד יותר. […]

Leave a Reply