חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

עתירה נגד ראשי מפלגת העבודה

נושאים מכתבים, שיכון ושלטון מקומי ב 28.12.08 6:08

יואב לוי, יו"ר המשמרת הצעירה של סיעת העבודה ברחובות, הגיש עתירה נגד ראשי מפלגת העבודה וראשי סיעת העבודה ברחובות, למניעת הצטרופתם לקואליציה בראשות שוקי פורר, שכתב אישום חמור תלוי ועומד נגדו  

עתירה מס' 08 /
של מפלגת העבודה

העותר: יואב לוי – יו"ר המשמרת הצעירה סניף רחובות
(המבקש) מרח' נווה אלון 4/1 רחובות – 76455
טל: 054-2163040
E-MAIL: [email protected]

נ ג ד

המשיבים: 1. החב' אמיר ירון – חבר מועצת עיריית רחובות
מטעם מפלגת העבודה
מרח' שאול זילברמן 37 רחובות
טל: 050-5353197 פקס: 08-9470776
E-MAIL : [email protected]

2. החב' זוהר בלום – חבר מועצת עיריית רחובות
מטעם מפלגת העבודה
מרח' פרשני 1 רחובות
טל: 08-9492999 , 052-4840332

3. מר אהוד ברק שר הבטחון ויו"ר המפלגה

4. ח"כ איתן כבל – מזכ"ל המפלגה

5. החב' לאה (לייקי) גבע – מזכירת סניף המפלגה ברחובות
מרח' פשוש 3 נווה-עמית רחובות
טל: 054-4682666

עתירה דחופה למניעת הצטרפות סיעת מפלגת העבודה ברחובות לקואליצייה
העירונית, בראשותו של ראש העירייה מר יהושע (שוקי) פורר.

מוגשת בזאת עתירה דחופה, לפיה מתבקש בזה המוסד לברור עתירות הנכבד (להלן:"המל"ע"), להורות לחברי סיעת מפלגת העבודה ברחובות כדלקמן:

1. שלא להצטרף לקואליצייה במועצת העירייה בראשותו של ראש העירייה יהושע (שוקי) פורר.

2. לחלופין: אם חברי הסיעה או מי מהם, הצטרפו כבר לקואליצייה בטרם נדונה עתירה זו (באופן שנחתם כבר
עימם הסכם קואליציוני) – להורות להם לפרוש לאלתר כאיש אחד מן הקואליצייה.

3. להכריז על חברי הסיעה או מי מהם אשר (לפי העניין) הצטרפו לקואליציה ולא יפרשו ממנה – כמי שהודיעו
על עזיבת המפלגה וביטול חברותם בה, לרבות פרישתם מסיעת המפלגה בעירייה.

ואלה נימוקי העתירה:

1. ביום 25.11.08 נסתיימה ברחובות מערכת בחירות מוניציפאלית סוערת בת 2 סיבובים (לראשות העירייה) שהיתה קשה,
רוויית יצרים והשמצות – שבסופה נבחר לעמוד בראש העירייה לקדנציה נוספת ושלישית ראש העירייה המכהן
מר יהושע (שוקי) פורר. (להלן: "ראש העירייה" או "שוקי פורר").

2. א. קדמה לבחירתו של ראש העירייה מחלוקת חריפה בסניף בשאלה: במי מהמועמדים לתמוך בסיבוב השני: בשוקי פורר
או בעוזי סלנט – שכן מר פורר לא בוש להציג את מועמדותו לראשות העירייה, חרף, כתב-אישום חמור התלוי
ועומד נגדו, שבו הוא נאשם ב-5 עבירות פליליות שיש עימן קלון – (ציטוט):

– שבועת שקר (סעיף 239 לחוק העונשין).
– קשירת קשר לביצוע פשע (סעיף 499 (1) לחוק העונשין).
– קשירת קשר לביצוע עוון (סעיף 499 (2) לחוק העונשין).
– רישום כוזב במסמכי תאגיד (סעיף 423 לחוק העונשין).
– מירמה והפרת אמונים (סעיף 284 לחוק העונשין).

(רצ"ב צילום כתב-האישום המלא ובו תיאור מפורט של כל העבירות – מסומן "א").

ב. חרף המתואר לעיל, החליטה מועצת הסניף כשבוע לפני הבחירות ביום 18.11.08 – ברוב קולות של 45
מול 26, לתמוך במועמדותו של שוקי פורר לראשות העירייה, בתמיכתם המאסיבית וחסרת-הבושה של ותיקי
המפלגה ברחובות וביניהם: החב' יצחק כץ לשעבר ראש העירייה, החב' מיש לפידות, לשעבר ראש
העירייה והחב' בני לוין (יו"ר תא הגימלאים במפלגה) לשעבר מזכיר הסניף במשך עשרות שנים.

(רצ"ב פרוטוקול ההחלטה – מסומן א'1 ).

ג. עם 26 המתנגדים (ו-"המתביישים"), נמנה גם החב' יעקב סנדלר – אף הוא לשעבר ראש עיריית רחובות,
שההחלטה המבישה "שברה את גבו" והוא הודיע ליו"ר המפלגה במכתב מיום 18.11.08 על עזיבת מפלגת
העבודה, לאחר 50 שנות חברות בה ! (רצ"ב מכתבו – מסומן "ב").

3. א. מכתבו של יעקב סנדלר והזעם הרב שעוררה החלטת מועצת הסניף, הובאו לידיעתם של יו"ר המפלגה ומזכ"ל
המפלגה (משיבים 3 ו- 4 ), שכן נודע למבקש, כי משיבים 3 ו- 4 התנגדו באופן נחרץ להחלטת הסניף ואף הורו
למזכירת הסניף (משיבה 5 ) שלא לפעול בהתאם להחלטת מועצת הסניף ולא לתמוך במועמדותו של שוקי פורר.

למבקש לא ברור האם המשיבה 5 אכן פעלה בעקבות הוראות משיבים 3 ו- 4 , מה שכן ברור הוא, שלפחות זוהר
בלום (משיב 2 ), התעלם באורח בוטה מהוראה זו ופעל בניגוד לה, באופן אינטנסיבי ונמרץ עם אנשיו, לבחירתו של
פורר לרשות העירייה בתמורה להבטחה מוקדמת שקיבל – להמשיך ולשמש כסגנו ומחזיק תיק החינוך – ג'ובים
שמילא גם בקדנציה הקודמת, באופן שלא הוסיף כבוד לסניף המפלגה והראייה מפלגת העבודה הכניסה רק – 2 חברי
מועצה מתוך21(!) – בדיוק אותו מספר כמו שהיה בקדנצייה הקודמת , שבה לא העמידה המפלגה מועמד לראשות
העיר.

ב. תימוכין לעמדתם האמורה של יו"ר המפלגה ומזכ"ל המפלגה, באה לידי ביטוי גם בכתבה שפורסמה בעיתון "ישראל
היום" מתאריך 24.11.08 (יום אחד לפני הבחירות), לפיה יו"ר המפלגה אהוד ברק מסר כי הוא (ציטוט): "מתנגד
לשיתוף הפעולה של מפלגת העבודה ברחובות עם גורמים הנחשדים בפלילים, או עם מי שהוגש נגדם כתב-
אישום כמו במקרה של ראש עיריית רחובות".

הודעה זו באה בתגובה לפרסום קודם ב"ישראל היום", לפיו הרוב בסניף המפלגה ברחובות החליט לתמוך
בשוקי פורר בסיבוב השני, על אף שהוא נגוע בשחיתות ומואשם בפלילים.

עוד נאמר בהודעה (מפיו של שלום קיטל – יועץ התקשורת של יו"ר המפלגה), כי יו"ר המפלגה לא היה
מודע להתנהלות הסניף ברחובות בפרשה זו, כי יו"ר המפלגה מסתייג מהחלטת הרוב וכי הורה למזכ"ל לטפל בעניין

זה והמזכ"ל אכן פנה ל"ישראל היום" והבהיר באופן הברור ביותר (ציטוט): "אנחנו מתנגדים לשיתוף
הפעולה עם פורר".

עוד נאמר באותה הודעה מפי המזכ"ל (ציטוט): "אנחנו לא רואים בעין יפה את ההחלטה של סניף רחובות לתמוך
במועמד הנגוע בפלילים. אנחנו קוראים לחברים שלנו לא לתת יד למהלך זה, העומד בניגוד לעמדה
העקרונית של המפלגה בנושאי שחיתות". (רצ"ב הפרסומים הנ"ל מסומנים ב'1 ו- ב'2 )

4. א. אלא שלמרבה הבושה וחרף עמדתם הברורה והפומבית של משיבים 3 ו- 4 כראשי המפלגה, נבחר, כאמור, שוקי
פורר לקדנציה נוספת לראשות העירייה, בתמיכת חברי מפלגת העבודה ברחובות ובראשם משיב 2 החב' זוהר בלום
– ואת הנעשה אין להשיב, אלא אם כן יושת על ראש העירייה "קלון" במסגרת הכרעות-הדין שיינתנו כנגדו בעתיד
בכתב-האישום.

ב. התייצבותו של משיב 2 החב' זוהר בלום (ששימש עד לא מכבר כמזכיר הסניף במשך שנים רבות), לצידו של ראש
העירייה הנגוע בשחיתות – איננה מפתיעה את חברי המפלגה ברחובות, שכן קשריו ו"מחוייבותו" לראש העירייה,
יונקת עוד מן התקופה שבה שימש החב' בלום "בלדר כספי השוחד" לטובת רשימתו העצמאית של פורר (שהוא היה
אחד מחבריה), כמצוטט במאמרו של מרדכי גילת "בישראל היום" מיום 26.11.08 המצ"ב- מסומן ג'.

5. א. בטרם תוגש בקשה זו, פנה המבקש במכתב אישי – ביחד עם מספר חברים נוספים – לחברי הסיעה בעיריית רחובות
(משיבים 1 ו- 2 )וביקש כי ישהו את חתימתם, על הסכם קואליציוני עם ראש העירייה בבחינת "צו מניעה עצמי
מרצון" – עד להחלטה שתתקבל בבקשה נוספת, שהפנה המבקש במקביל, ליו"ר המפלגה ולמזכ"ל המפלגה וביקש
שיפעילו את סמכותם לפי סע' 100 לחוקת המפלגה.. (רצ"ב צילום המכתב והבקשה- מסומנים ג1 ו- ג2), הכל כדי
לפתור המחלוקת באופן חברי ולהימנע מהגשת עתירה זו.

ב. למיצער, גם חברי הסיעה וגם יו"ר המפלגה ומזכ"ל המפלגה, לא מצאו לנכון להתייחס לפניות אליהם ולמבקש לא
נותרה ברירה, אלא להגיש עתירה דחופה זו.

6. שכן בנוסף לחרפה ולבושה שבהחלטת הסניף לתמוך במועמדתו של פורר לראשות העיר, מבקשים כיום חברי
הסיעה בעירייה להוסיף חטא על פשע, לחתום עם ראש העירייה על הסכם קואליציוני ולשתף עימו פעולה
במהלך הקדנציה, תוך עצימת עיניים והתעלמות צינית מנורמות וערכים בסיסיים, שמפלגת העבודה חרטה על
דיגלה: של מלחמת חורמה בשחיתות על כל צורותיה, שאילצה, כזכור, את ראש הממשלה להתפטר
מתפקידו עוד בטרם הוגש נגדו כתב-אישום ! קל-וחומר כשמדובר בראש עירייה שתלוי ועומד נגדו כתב-אישום
חמור ביותר הכולל 5 עבירות פליליות שהקלון שבהן זועק לשמיים.

7. לאור כל האמור והמתואר לעיל, מתבקש בזה כבוד המל"ע להעתר לבקשה על כל חלקיה – כמפורט בכותרתה.

בכבוד רב ובברכת חברים,

________________________
יואב לוי
(יו"ר המשמרת הצעירה ברחובות)

נערך על ידי מערכת עבודה שחורה
תגיות: , , , , , ,

4 תגובות

 1. רקאני :

  בהצלחה בעתירה

 2. שושי :

  למשל ולשנינה.
  מתי צפויה החלטה?

 3. יואב לוי :

  היי שושי,
  הערב יצאה החלטת ביניים של המוסד לבירור עתירות, שמאפשרת למשיבים להשיב על העתירה שלי, עד יום ג', 30.12.08, בשעה 16:00.
  נקווה לטוב.

  יואב

 4. עבודה שחורה » ראשי העבודה - הסבירו הצטרפות לקואליציה בראשות שוקי פורר :

  […] מפלגת העבודה וראשי סיעת העבודה ברחובות להשיב היום לעתירה שהגיש יואב לוי, יו”ר המשמרת הצעירה של סיעת העבודה […]

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.