עלות ×”×’×– וההצמדה – מה אומר המבקר ומי אחראי? – מאמר שלישי בסדרה

דו"ח מבקר המדינה עסק בחוזה המופקע שחתמה חברת החשמל מול חברות הגז הטבעי. אמנון פורטוגלי מסביר בכמה באמת זינקה עלות הגז, ומה משמעות של הצמדת המחיר למדד המחירים האמריקאי במקום למדד מחירי הנפט כמקובל

האחראיות למנגנון ההצמדה החריג

[בוקסה=59092]למרות ההשלכות הקשות של שיטת ההצמדה, דו"ח הביקורת הותיר ללא מענה את השאלה מי הגה את מודל ההצמדה, מהיכן צמח הרעיון לנתק את מחיר הגז מההצמדה למחיר הנפט, כפי שהיה אז מקובל בכל העולם ובישראל. הצמדה למחיר הנפט נמצאת בהסכמים של תמר לאספקת גז למפעלי התעשייה בישראל ולייצוא.

אלכסנדר וורשבסקי, מנהל רשות הגז הטבעי, מצביע במכתב ששיגר אל ראש הממשלה, ב-4 לינואר 2015, על האחראים למנגנון ההצמדה. "המחיר הוצמד למדד המחירים לצרכן האמריקאי בהתאם לדרישת רשות החשמל ומשרד האוצר ובניגוד לדעתם של בעלי תמר, אשר במכתב כוונות עם חברת החשמל קבעו הצמדה למחיר נפט.  ההחלטה התקבלה באותה עת על מנת להקטין את סיכוני התנודתיות של מחיר הגז וכתוצאה גם של תעריף החשמל. וורשבסקי לא מספר לנו מי הם אנשי האוצר ורשות החשמל שדרשו זאת.

למיטב ידיעתי שאול מרידור, שהיה אז סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר הוא שאחראי למנגנון ההצמדה למדד המחירים בארה"ב,  ויש לזה סימוכין בדבריו בפרוטוקול מס' 906 מישיבת ועדת הכלכלה, 4 ביולי 2012.

מפרוטוקול הישיבה:  ב'מכתב הכוונות' – LOI, בין חברת חשמל לבין שותפי "תמר" מסוף 2009, ×”×™×” מנגנון הצמדה ומנגנון קביעת מחיר הדומים לכל ההסכמים ההיסטוריים של חברת חשמל  לאספקת נפט, בהצמדה של כמעט 75% לנפט או תוצרי זיקוק שלו. מנגנון ההצמדה שנבחר בהסכם שנחתם,  שונה מהצמדה למחירי הדלקים, והוא הצמדה למדד אמריקאי ‏+ 1%‏ בשמונה השנים הראשונות.

לדברי שאול מרידור בישיבת ועדת הכלכלה מה-4 ליולי 2012:

"השאלה אם לבחור בנפט או למשל במדד – מדד מחירים לצרכן ישראלי, אמריקני….היא שאלה אם אתה רוצה להיות במדד מאוד וולטילי, ×›×–×” שיכול לעלות ל-150 דולר, אחר כך לרדת ל-110 כתוצאה ממשהו באיראן, אחר כך לעלות ל-200 כתוצאה ממשהו בעירק וכו'……..כשאתה מדבר למשל על צרכנים, אז כן יכול להיות לך רצון לא לראות בשנה מסוימת עלייה של 10% בחשמל, אחר כך ירידה של 5%, אחר כך עלייה של 12% אחר כך ירידה של 7%. ×–×” לא דבר תמיד טוב לצרכני החשמל, גם אם בסוף התוצאה היא אותה תוצאה. גם אם אתה משווה מקום היום לעוד 15 שנה, והמחיר הוא אותה עלייה, יש הבדל גדול בין עלייה שהיא מדודה, מתונה וקשורה לאיכות החיים למשל. המדד משקף בסוף איכות חיים…..

בסוף השאלה למה בכלל מחיר ×”×’×– צריך להיות צמוד היא שאלה שצריך לשאול. ×–×” שהוא צמוד היום לנפט ×›×™ הוא חליפי ×–×” נורא מעניין, אבל הרי עלויות ההפקה של ×”×’×–, כל הסביבה המשקית של מי שצורך את ×”×’×–, הקשר בינו ובין נפט הוא מקרי……

ההסכם שאושר פה הוא הסכם שצמוד למדד. אני חושב שההחלטה פה היא בסדר, היא סבירה לחלוטין. אני לא יודע להגיד שהיא יותר טובה, אני אדע עוד 15 שנה לספר לך מה ×”×™×”, אבל כל אחד מאתנו יכול להניח הנחות לגבי מדד המחירים אל מול מדד הנפט….. "

גם שאול אמסטרדמסקי מצביע על שאול מרידור כאשר הוא מסביר את מנגנון ההצמדה החריג, בראיון עם קרן נויבך.
לדברי אמסטרדמסקי:  'מי האשמים פה?, זה נעשה בחסות הרגולטורים, למיטב ידיעתו של אמסטרדמסקי, היו אלה נציגי משרד האוצר ברשות החשמל שאול מרידור ואודי אדירי, שדחפו לביטול ההצמדה לנפט ולהצמדה המוזרה הזו למדד המחירים בארה"ב. בשיחות הם אמרו שלא רצו מחיר חשמל תנודתיים מדי אם הוא צמוד לנפט'.

דברים אלו של אמסטרדמסקי תואמים את דברי מרידור בועדת הכלכלה, ואת דברי וורשבסקי, מנהל רשות הגז הטבעי, במכתב  מינואר 2015.

לפי אמסטרדמסקי,  מרידור מגן על ההצמדה למדד המחירים בארה"ב ואומר:  'אף אחד לא יכול היה לחזות שמחיר הנפט יצלול לשפל לאן שהוא צלל.  באותו הזמן זו היתה החלטה מבוקשת'.

אלא שהסבר זה של שאול מרידור אינו נכון, גרוע מזה, הוא מורה שלמרידור לא הייה מושג מה התרחש בעולם הנפט והגז בשנים אלו ומה צפוי היה להיות בשנים הבאות.

בניגוד לדברי  מרידור היו מומחים, ונכתבו מאמרים שצפו שמחיר הנפט יצלול לשפל לאן שהוא צלל.

אזכיר שהנוסחה החדשה למחיר הגז, ובה מחיר בסיס המוצמד למדד המחירים לצרכן בארה"ב במקום נוסחת התמחור שסוכמה במכתב הכוונות, הופיעה לראשונה בטיוטת ההסכם התשיעית מה-21 לאוגוסט 2011.  ההסכם עם חברת החשמל נחתם במארס 2012.

יותר משנה קודם לכן, בתחילת 2010 ולבטח עד לחתימת ההסכם,  היו ידיעות מוצקות ומאמרים בעיתונות המקצועית על מהפכת הפרקינג בארה"ב, עם תחזיות שהיא תוביל לירידה תלולה במחירי הנפט, תחזיות שהתגשמו.

ידיעות ותחזיות אלו היו צריכות, חייבות, להביא את נציגי האוצר שלא לדרוש לבטל את ההצמדה לנפט ובמום זה להצמיד את מחיר הגז למדד המחירים בארה"ב.  אלא שלא כך היה, ואנו משלמים את המחיר.

לדוגמה מספר מאמרים מחול, בין השאר מחברת היעוץ הגדולה  IHS CERA המייעצת גם לממשלת ישראל,  ומאמרים שפרסמתי בישראל.

IHS CERA: Shale Gas can be a “Game Changer” for North America’s Energy Future. March 10, 2010

Shale gas could supply 100 years of consumption. March 10, 2010

An IHS CERA Special Report. Fueling North America’s Energy Future 2010

​ENERGY VISION UPDATE 2011 A New Era for Gas   

The Shale Gas Shock 2011

Could Shale Gas Reignite the U.S. Economy? Vast unlocked reserves of shale gas could reignite the U.S. economy.   

Shale Boom in Texas Could Increase U.S. Oil Output   MAY 27, 2011

Read Aubrey McClendon's keynote from the 2011 Shale Gas Insight Conference in Philadelphia September 11, 2011

הפקת גז מפצלי גז – מהפיכת האנרגיה העולמית 26.05.11

מהפכת פצלי הנפט בעולם האנרגיה 12.06.11

מהפכת האנרגיה העולמית- תגובה לביקורות 22.06.11

מהפכת פצלי הגז והנפט ממש פה30/06/2011

לפרקים הקודמים:
עלות הגז וההצמדה – מה אומר המבקר ומי אחראי? – מאמר ראשון בסדרה

עלות הגז וההצמדה – מה אומר המבקר ומי אחראי? – מאמר שני בסדרה

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply