postpass act=ul view postpass עבודה שחורה » משרד החינוך – חוזר מנכ"ל לניוד בתי-ספר על-יסודיים בין בעלויות באמצעות מכרזים– חלק שני

חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

משרד החינוך – חוזר מנכ"ל לניוד בתי-ספר על-יסודיים בין בעלויות באמצעות מכרזים– חלק שני

נושאים דעות, חינוך ותרבות ב 7.05.17 23:40

הנהלים בחוזר המנכ"ל יתירו שילוב תוכניות חינוכיות במקום תוכניות לימוד בבתי-ספר על-יסודיים. מעמד המורים יישחק. ייהפכו לעובדי כוח-אדם פדגוגי. משרד החינוך ישלוט במינוי מנהלי בתי-הספר. ועוד.

מאת: דליה בלומנפלד

משרד החינוך - חוזר מנכ"ל לניוד בתי-ספר על-יסודיים בין בעלויות באמצעות מכרזים - חלק ראשון

מנגנון המדדים שיפעיל משרד החינוך להערכת איכות בתי-ספר העל-יסודיים ישמש הכלי באמצעותו יופעל ניוד של בתי- הספר בין רשתות החינוך. לשיפור איכות החינוך נחוצה יציבות. תנועה של ניוד לא תשפר אותו. חוזר מנכ"ל מסביר את נוהל הניוד מאת: דליה בלומנפלד

לקריאה נוספת

חוזר מנכל המחייב רשות מקומית להחליף מפעיל לבית-ספר לפי שקלול מדדים ייצור מצב יציב בבתי-הספר העל-יסודיים במדדים הגבוהים. לעומת זאת, בבתי-הספר החלשים בהם שקלול מנגנון המדדים נמוך תיווצר תנודתיות של שינויים עקב החלפת מפעילים. מצב לא יציב שעלול להרחיב את הפערים בין בתי-הספר ה"טובים" לבין אלו ה"חלשים".

עיון בחוזר מנכ"ל מעלה בעיות נוספות. להלן חלק מהן:

תנאי סף לגוף מפעיל יכול להיות "תכנית חינוכית"

אחד מתנאי הסף הנדרשים מהגורם המפעיל המציג מועמדותו למכרז הוא גוף שהפעיל "תכנית חינוכית" אחת בשלוש השנים האחרונות בשלוש רשויות מקומיות  והעסיק 30 אנשי-צוות ל-1500 תלמידים.(סעיף 2.7.6 עמ' 5 , 6)

"תכנית חינוכית" אינה תכנית לימוד, ואינה מקצוע לימוד ולא דיסציפלינה לימודית. זו "פעילות המופעלת על-ידי מבוגרים (לא אנשי מקצוע ולא עובדי-הוראה ד.ב.) ומפעילה תלמידים למען קידום הישגים לימודיים או למען קידום ידע תיאורטי או חווייתי בתחומי המדע, האמנות, שפות, ספורט או מורשת ותרבות." (סעיף 2.7.6 עמ' 5, 6 )

המושג "תכנית חינוכית" מבטל את ההבחנה בין מקצוע לימוד לבין חוג. ליבת העיסוק של בית-הספר (הוראת מקצועות לימוד, הקניית דיסציפלינות) מיטשטשת. ההתמחות הנדרשת ממפעיל בית-ספר על-יסודי היא בחוגים ולא בתוכניות-לימוד. האם יש בחוזר זה היתר לשלב את חברת המתנ"סים כמפעיל בית-ספר על-יסודי, או חברות אחרות המעבירות חוגים לתלמידים?

החוזר מתיר למציע חסר ניסיון, ידע והתמחות בהפעלת בי"ס ובתוכניות לימוד, אך בעל ניסיון בהפעלת חוגים, להפעיל בית-ספר על-יסודי ולהיות הבעלים שלו. מומחיות פדגוגית של המורים, מקצועיות ההוראה, ליבת-העיסוק הבית-ספרי, אינם תנאים מחייבים לקבלת זיכיון להיות גורם המפעיל בית-ספר על-יסודי.

יתר על כן, "התכניות החינוכיות" המאושרות למציעים הן אך ורק אלו הרשומות במאגר התוכניות הממוחשב של משרד החינוך. כלומר, מדובר בתוכניות שכבר עברו סינון מגמתי על-ידי משרד החינוך ואלה הלא מומלצות סומנו בצבע אדום.

ונוסף לכך, אחד הפרמטרים לציון איכות לגבי בעלי ניסיון בהפעלת תוכניות חינוכיות הוא: "האם המציע מעמיד מימון ממקורות פרטיים לביצוע התכנית או מסתמך על מקורות ציבוריים בלבד ) כספי מדינה, רשויות, גבייה ממשתתפים וכיוצ"ב(.)" (סעיף 4.9 עמ' 11). האם ככל שהמימון יהיה יותר ממקורות פרטיים, ציון האיכות יהיה גבוה יותר? ככל שההפרטה עמוקה יותר, ציון האיכות גבוה יותר?

מבנה ועדת המכרזים פרוץ

ועדת המכרזים (סעיף 2.3 עמ' 4) תהיה זו שתבחר את הזכיין. היא תהיה מורכבת מנציג משרד החינוך, נציג אגף החינוך ברשות המקומית ומחברים נוספים לפי שיקול דעת הוועדה. הנוהל אינו קובע במסמרות את הרכב ועדת המכרזים. למעשה זוהי ועדה פתוחה שאפשר יהיה להכניס אליה כל מי שרוצים. גם אין הגבלה על מספר חברי הוועדה. זה אומר שמי שמעוניין לשלוט בוועדה יכניס אליה כל מי שהוא רוצה והתוצאה שתתקבל תהיה בהתאם לרצונו.  ועדת מכרזים פתוחה כזו תהיה מסוגלת לבחור זכיין לאו דווקא לפי שיקולים ענייניים. וההליך יהיה כשר לפי נוהל זה.

מינוי מנהל בית-הספר בשליטת משרד החינוך בלבד

החוזר קובע (בסעיף 2.8.6 עמ' 7) כי הליך הבחירה של מנהל המוסד החינוכי יתנהל באמצעות מכרז. ועדת המכרזים תיקבע בתיאום עם מנהל המחוז הרלוונטי במשרד החינוך ויהיו בה 2 נציגים של משרד החינוך שימונו על ידי אותו מנהל מחוז.

תנאי זה משליט את משרד החינוך על מינוי מנהלי בתי-ספר. משרד החינוך הוא המשליט הבלעדי. אם בעבר השתתפו בשיקולי בחירת מנהל בית-ספר נציגים מטעם האיגוד המקצועי והרשות המקומית, בהווה השליט היחיד הוא משרד  החינוך.שלטון ריכוזי לא דמוקרטי שיכפה מנהלים כרצונו על מוסדות החינוך.

ההשלכות על המורים – הם הופכים לעובדי כוח-אדם פדגוגי

האופן בו מתנסח החוזר לגבי המורים הוא משמעותי. לא מורים, לא עובדי-הוראה, אלא כוח-אדם פדגוגי. המורים הם עובדי כוח-אדם בתחום הפדגוגיה. דומה לעובדי כוח-אדם בתחום השמירה והניקיון, למשל.

לניוד הבעלויות על בתי-ספר העל-יסודיים יש השלכות על עובדי-ההוראה והמינהל המועסקים בבית-הספר. אם מנגנון המדדים יקבע ציון משוקלל נמוך לבית-ספר, זו יכולה להיות אמתלא לפיטורי העובדים הללו, בנימוק שלא עשו עבודתם כראוי. שינוי בעלות יכול להוביל להחלפת העובדים. העברת ולתנודתיות בהעסקת המורים. המצב הקבוע של המורים יהיה חוסר יציבות וחוסר ביטחון תעסוקתי. תנאי לעבודת הוראה וחינוך איכותיים הוא יציבות. הסיכוי הוא שלא תתקיים יציבות כזו בשיטה זו של תנודתיות בבעלויות דווקא בבתי-הספר החלשים.

ביטול מעמד המורים ומחיקת ההוראה כפרופסיה

בסעיף "פרמטרים בשיקול דעת לקביעה של ציון איכות במכרז" (שהוא 70% לעומת 30% מחיר) אין שום דרישה לגבי איכות עובדי-ההוראה, המורים. לא נדרשת לא העסקת מורים אקדמאים, לא בעלי תעודת-הוראה, לא בעלי-ניסיון ולא בעלי-הישגים בעבודתם. דרישת האיכות היא רק לגבי עובדי המטה, לא המוסד החינוכי. ציון האיכות ייקח בחשבון את "השכלתם, הכשרתם וניסיונם של עובדי המטה, שאינם בעלי תפקידים במוסד החינוך עצמו, כגון: מנכ"ל, אנשי מו"פ, מדריכים, אנשי-מינהל וכיוצא בזה." ההשכלה, ההכשרה והניסיון הנדרשים לציון האיכות של עובדי המטה הם בתחום הפדגוגי ובתחום הפיננסי. (סעיפים 3.12   3.13 עמ' 10). המורים אינם נחשבים. מקצוע ההוראה כפרופסיה יימחק.

נערך על ידי דליה
תגיות: , , , , , ,

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.