postpass act=ul view postpass עבודה שחורה » גז טבעי בישראל – נתונים על התפתחות מחירי הגז וניתוחם – חלק ראשון

חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

גז טבעי בישראל – נתונים על התפתחות מחירי הגז וניתוחם – חלק ראשון

נושאים התמונה הגדולה, כלכלה ותקציב ב 8.03.17 0:44

חברת החשמל חתמה על הסכמים לאספקת גז טבעי. בהסכם מ-2001, מחיר היחידה היה 2.47 דולר. ב-2016 האמיר מחיר היחידה לכ-6 דולר

מאת: אמנון פורטוגלי

מחירי הגז בישראל

  1. התפתחות מחירי הגז בישראל

ב-2001 נחתם הסכם לאספקת גז בין שותפי 'ים תטיס' לחברת החשמל במחיר של 2.47 דולר ליחידה.

(MMbtu, בכל  BCM  גז טבעי יש כ-35.3 מיליון יחידות).  אספקת הגז החלה במהלך 2004.

מחיר הגז הממוצע בישראל  בשנת 2005 עמד על  2.68 דולר ליחידה  לפי דוחות נובל אנרגי לשנת 2005.  מחיר הגז הממוצע בישראל בשנת 2008 עמד על 3.1 דולר ליחידה  לפי דוחות נובל אנרגי לשנת 2008.

מחיר הגז הממוצע בישראל בשנת 2010 עמד על 4.03 דולר ליחידה  לפי דוחות נובל אנרגי לשנת 2010.

דלק ואבנר 'קיבעו' ביוני 2004, בעסקאות עתידיות לשנים 2005 – 2010,  את מחיר הגז שהם יקבלו ל-2.47 דולר ליחידה. בחודש אוקטובר 2004 הוארכה העסקה עד לרבעון הראשון של 2013. (מקור: דוחות דלק קידוחים ואבנר לשנת 2008).

ב-2005 הודיע משרד ראש הממשלה על חתימת הסכם הגז המשולש בין מצרים, ישראל ו- EMG, אשר זכה למטרייה מדינית.

"היקפו הכספי המערך של ההסכם ל-15 שנים הינו כ-2.5 מיליארד דולר ארה"ב……כמויות הגז הטבעי שירכשו לפי ההסכם –  1.2 מיליארד מטר מעוקב בשנת האספקה הראשונה וכמות שנתית של 1.7 מיליארד מטר מעוקב החל מהשנה השנייה למשך 14 שנים נוספות. "

פרטי העיסקה – כמות מצרפית של  25  BCM  ל-15 שנים, והיקף ההתקשרות כולל של 2.5 מיליארד דולר, משקפים מחיר של 100 דולר לכל BCM, או 2.85 דולר ליחידה, דומה למחיר הגז ממאגר מארי-B   (ים תטיס). מחיר זה תואם מקורות מהימנים נוספים כמו אבי בר-אלי להלן.

מתוך המאמר של אבי בר-אלי בהארץ: "חברת החשמל פירסמה מכרז ראשון לרכישת גז טבעי ב-2000. החברה ביקשה משלוש קבוצות – ים תטיס, EMG ובריטיש גז – הצעות כספיות לרכישת גז למשך 20 שנה.  EMG  זכתה אז במכרז בזכות מחיר אטרקטיווי במיוחד (2.75 דולר למיליון BTU).  עם זאת, ים תטיס הפעילה לחץ על שילובו של ספק גז ישראלי בהתקשרות, ולאחר שהסכימה להשוות את מחיר הגז שלה לזה של EMG חתמה עם חברת החשמל על חוזה ל-15 שנה בהיקף כולל של כ-1.5 מיליארד דולר.".

הזרמת הגז המצרי לישראל החלה בפועל במאי 2008, כאשר הגז הטבעי שהוזרם ממצרים סיפק כ-40% מתצרוכת החשמל של ישראל.  ב-2010 הועלה מחיר הגז לרמה של  4.25 דולרים ליחידה משני הספקים (ים תטיס ו-EMG).

על העלאת מחיר הגז ע"י EMG. יש דיווח מחברת החשמל (בלי ציון המחיר החדש). לדוגמה בדוח התקופתי ל-2009

"לאור שינוי הסכם מכירת הגז של ממשלת מצרים לחברת EMG, הצדדים [חברת החשמל ו-EMG] סכמו את התנאים לעדכון ההסכם המקורי שנחתם בשנת ,2005,  תוך התאמתו להתפתחויות שהיו מאז נחתם. ועדת הביקורת ומליאת הדירקטוריון של החברה אישרו עדכון זה להסכם."

אינדיקציה לגבי גובה העלאת המחיר ניתן לקבל מההסכם המעודכן לאספקת גז טבעי לחברת דוראד.  המחיר הועלה מכ-4 דולרים  לכ-5-5.5 דולרים  למיליון  BTU. העלאה של כ-40%.

גם עו"ד ג'ק סמית מהחברה לישראל ציין את מחיר הגז ב-2010: "בשנת 2010, כש – EMG [ספקית הגז ממצרים] היתה קיימת… הגענו למחיר של 4.25 דולרים ליחידת גז משניהם [תמר  ו-EMG]." (להלן).

בתחילת ינואר 2009 התגלה שדה הגז בתמר שהוכרז כתגלית מסחרית.

ב-24 לדצמבר 2009 אישר דירקטוריון חברת החשמל התקשרות במכתבי כוונות שנחתמו בין חברת החשמל לבין השותפים בפרוייקט תמר. מכתבי הכוונות הם למכירת גז טבעי מפרויקט תמר לחברת חשמל בכמות שלא תפחת מ- 2.7  BCM  לשנה, לתקופה של חמש עשרה שנים. היקף ההתקשרות השנתית נאמד בתחום שבין כ- 400  לבין כ- 750 מיליון דולר ביחס ל- 100% מהזכויות בפרויקט תמר.

פרטי העיסקה – כמות מינימלית של  2.7  BCM  לשנה, והיקף ההתקשרות השנתית הנאמד בתחום התחתון  כ- 400  מיליון דולר לשנה, משקפים מחיר של 150 דולר לכל BCM, או 4.2 – 4.25 דולר ליחידה. מחיר זה תואם את המחיר עליו דבר עו"ד ג'ק סמית

 על פי ההודעה, "ההכנסות בפועל יגזרו, בין היתר, ממחירי הדלקים בעולם במועד האספקה בפועל" במילים אחרות מחיר הגז בעסקה היה צמוד למחירי הנפט בעולם כפי שמקובל ברוב הסכמים למכירת גז בעולם.

במהלך 2011 הופסקה אספקת הגז הטבעי ממצריים עקב סדרת חבלות בצינור שהוביל גז ממצרים לארץ.  ב-5 לפברואר 2011 התרחש הפיצוץ הראשון בצנרת הגז שמובילה ממצרים לישראל, וכעשרה חודשים לאחר מכן, אחרי סדרת פיצוצים נוספים, הופסקה למעשה הזרמת הגז ממצריים. באפריל 2012, הודיעה חברת הגז הממשלתית של מצרים (EGAS)  על ביטול הסכם אספקת הגז הטבעי לישראל. ההודעה סתמה את הגולל על התקוות להזרמה מחודשת של הגז בין המדינות.

בעקבות הפסקת הזרמת הגז ממצרים הפכה שותפות "תמר" לספק הגז היחיד בישראל – למונופול.

שותפות תמר פעלה מייד לניצול כוחה המונופוליסטי. כשבוע אחרי הפיצוץ הראשון בצינור שסיפק גז הטבעי ממצרים, (ולפני הדיונים על אישור חוק ששינסקי בכנסת), פתחו השותפים ב'תמר' במהלך לשינוי התנאים שעליהם סיכמו למכירת הגז מהמאגר לחברת החשמל. השותפות שיגרה מכתב לחברת החשמל  ובו בקשה לקיום דיון בתנאי עסקת הגז שעליה סיכמו הצדדים באופן עקרוני כשנה קודם לכן. אחרי מספר שבועות התברר כי השותפות דורשות לייקר את מחיר הגז שעליו סוכם בהסכם העקרונות מ- 4.2 דולר ליחידה, ל 6.5-6 דולר ליחידה.

 עו"ד ג'ק סמית מהחברה לישראל היטיב לתאר זאת בפגישה ברשות ההגבלים העסקיים בינואר 2015:

"בשנת 2010, כש – EMG [ספקית הגז ממצרים] היתה קיימת… הגענו למחיר של 4.25 דולרים ליחידת גז משניהם [תמר  ו-EMG]. אחר כך פורסמו תוצאות ועדת ששינסקי, וזה טרף את כל הקלפים ותמר הודיעה שלאור התוצאות היא מעכבת את ההסכמות…..ואחרי זה חזרנו לשולחן המשא ומתן כשהם היו לבד בשוק ועמדנו בפני מצב שבו מחיר הגז הוא 5.6 דולר, ושורה של תנאים שתראו במו"מ"

 ב-15 לדצמבר 2011, הודיעה חברת החשמל כי דירקטוריון חברת החשמל אישר להנהלת החברה לחתום על הסכם לאספקת גז ל-15 שנה החל ממחצית שנת 2013, עם שותפות "תמר".  התחייבויות החברה  בעסקה עומדת על 8 מיליארדי דולר.

על פי ההסכם, על מנת לנסות ולהבטיח יציבות מחירי הגז החוזי, לאור אי יציבות מחירי הנפט ותזקיקיו בעולם, המחיר בהסכם אינו צמוד לאינדקסים של הנפט.

ב- 22 ליולי 2012 חתמה הנהלת חברת החשמל על הסכם אספקת הגז עם שותפות תמר. ההסכם כולל רכישה של 42.5 מיליארד מ"ק גז טבעי לתקופה של 15 שנה במחיר 5.04 דולרים ליחידה. חברת החשמל תרכוש לפחות 3.5 מיליארד מ"ק (TAKE OF PAY) גז טבעי בחמש השנים הראשונות של ההסכם שלאחריו היא מחוייבת לרכוש כמות מינימאלית של 2.5 מיליארד מ"ק לשנה – TOP של כ-90%.

מחיר הגז שעמד במכתב הכוונות מ-2009 על  4.2 דולר ליחידה, עלה למחיר בסיסי של 5.04 דולר ליחידה. ואולם מנגנון ההצמדה שנבחר, מדד אמריקאי ‏+ 1%‏, הביא להאמרתו לרמה של 5.85 – 5.9 דולר ליחידה במהלך 2014 ולמחיר של למעלה מ-6 דולר ליחידה ב-2016.

אמנון פורטוגלי הוא חוקר במרכז חזן במכון ון-ליר

נערך על ידי דליה
תגיות: , , ,

תגובה אחת

  1. לקט גז « נתונים :

    […] הגז בעולם: הנתונים על המחירים בישראל מסיכום של אמנון פורטוגלי, שמתבסס בעיקר על דוחות של נובל אנרג'י, ומנתונים […]

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.