משטרות עירוניות – ועדת הפנים לא אישרה את החוק אלא האריכה את הוראת-השעה

ועדת הפנים שהתכנסה לדון בהכנה לקריאה שנייה ושלישית של הצעת חוק המשטרות העירוניות לא אישרה את ההצעה, אך האריכה בשלוש שנים את הוראת השעה

המחטף החקיקתי להפרטת המשטרה

בתקופה שבין הממשלות מבקש המשרד לביטחון פנים לקדם מחטף: לבטל את פיילוט המשטרות העירוניות ולהפכן למוסד קבוע, ולהרחיב את סמכויות הפקחים העירוניים באופן לא דמוקרטי עוקף כנסת מאת: חגי קלעי

לקריאה נוספת

נושא הדיון בוועדת הפנים ביום שני 6 בפברואר היה  הכנה לקריאה שנייה ושלישית של הצעת חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשע"ז-2017. אבל הוועדה לא עשתה זאת. היא סירבה להפוך את ההצעה לחוק בשל מימון המשטרה העירונית בעזרת אגרת אבטחה שתוטל על האזרחים. במקום זאת, האריכה את הוראת השעה בשלוש שנים. להלן ההודעה שפרסמה הוועדה:

ועדת הפנים בראשות ח"כ דודי אמסלם האריכה בשלוש שנים את הוראת השעה המאפשרת את הפעלת השיטור העירוני ב-700 רשויות מקומיות. הוועדה דחתה את בקשת המשרד לביטחון פנים להפוך את הוראת השעה להוראת קבע.

מנכ"ל המשרד לביטחון פנים, רותם פלג: "מדובר בפרויקט חדשני ברמה לאומית, מוצלח מאד בשטח. רצונן של הרשויות להצטרף לפרויקט מעיד על הצלחתו".

יו"ר הוועדה, ח"כ אמסלם: "אם זה היה חינם, הייתי מאשר הוראת קבע. מה שמפריע לי זו אגרת השמירה. אזרח משלם מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות, וכשהוא צריך קצת ביטחון אומרים לו תשלם אגרת שמירה. לא חסר הרבה שיתחילו לגבות אגרת הליכה על המדרכה. זה לא נכון ציבורית. ראשי הרשויות הבינו שיש להם בעיית ביטחון, לקחו יוזמה ופעלו. אין ואקום. לא היו להם מקורות הכנסה אז יצרו אנדרוגינוס. עכשיו יש ערים בהן למשטרה יש ניידת אחת ולראש העיר עוד חמש והמשטרה מבקשת ממנו שיעשה טובה וישלח ניידת. המדינה צריכה לתקצב את המשטרה כמו שהיא מתקצבת את הצבא".

מנכ"ל המשרד לביטחון פנים רותם פלג: "אנחנו מתקצבים את הרשויות החלשות ב85% מעלות השיטור העירוני, לכן הקישור בין שני הדברים לא נכון. תקיימו דיון על אגרת השמירה בלי קשר לשיטור העירוני".

יו"ר הוועדה ח"כ אמסלם: "אם זה היה חינם לא היה פה דיון. לכן לא נאשר הוראת קבע, אלא רק הארכת הוראת השעה. בגלל שאני מכבד את השר נאריך בשלוש שנים, עד 31.12.2019. עד אז אשב עם האוצר ועם השר לביטחון פנים ונטכס עצה איך לסדר שיטור עירוני בתקציב ממשלתי".

האגודה לזכויות האזרח הביעה עמדתה נגד הצעת החוק בהודעה שפרסמה, ובה היא מפרטת את נימוקיה להתנגדות: התנערות המדינה מאחריותה, הפרטת סמכויות שיטור, הענקת סמכויות מרחיקות לכת לפקחים עירוניים.

להלן ההודעה שפרסמה:עמדת האגודה: הצ"ח היא תוצר של החלטת הממשלה מיוני 2010 בעניין הרפורמה בתחום הביטחון האישי, שבמסגרתה הוחל ב- 2011 בפיילוט להפעלת שיטור עירוני ב-13 ערים. הצעת החוק המקורית הסמיכה פקחים עירוניים, בסמכויות מרחיקות לכת, לשמש ככוח מסייע למשטרה למניעת עבירות אלימות בתחומי הרשות המקומית, והרחיבה באופן ניכר את סמכויותיהם.

למרות שהנוסח המקורי של ההצעה צומצם, הוא עדיין משקף מגמה בעייתית וחמורה של התנערות המדינה מאחריותה לאספקת שירותים חיוניים לאזרחיה והעברה של תפקידי ליבה של המשטרה לידי פקחים עירוניים.

בשל הקושי שבהפרטת סמכויות השיטור והחשש מאי שוויון בין הרשויות, ההצעה המקורית צומצמה ל-13 הרשויות שבהן היה אמור להתנהל פיילוט למשך שנתיים. אולם, מאז עברה הצעת החוק, הוארך כבר הפיילוט שוב ושוב, וכעת מבקשת הממשלה להפוך את החקיקה לקבועה.

בנוסף, במהלך אותה תקופה כבר נוספו לרשימת הישובים עשרות רשויות, והיא עומדת על למעלה מ-70, מבלי שההשלכות מרחיקות הלכת ו/או היעילות של הפיילוט והכשלים בו נבחנו אי פעם באופן רציני, אם בכלל. להרחבה

Tags: , , , ,

One Response to “משטרות עירוניות – ועדת הפנים לא אישרה את החוק אלא האריכה את הוראת-השעה”

  1. ירון הגיב:

    א. אין 700 רשויות עם שיטור עירוני ככתוב בכתבה, אלא 70.

    ב. המינוח אינו משטרה עירונית (משטרה של העירייה) אלא שיטור עירוני.

Leave a Reply