זכויות אדם בכנסת 22-27.1

האגודה לזכויות האזרח מעדכנת על שלל דיונים ופעילויות חקיקה בנושא זכויות אדם שייערכו בכנסת השבוע

הגדרת המדינה

הצעת חוק מהותה של מדינת ישראל, התשע"ז-2016 של חה"כ זאב בנימין בגין (פ/3541)
ועדת השרים לענייני חקיקה | יום ראשון 22.1.2017 | קביעת עמדת הממשלה 

עמדת האגודה: שאלת הגדרת המדינה היא שאלה בעלת השלכות יסודיות ביותר עבור מדינת ישראל וכלל אזרחיה. כידוע, זוהי גם שאלה השנויה במחלוקת ציבורית קשה בין מגזרים שונים באוכלוסיה. אימוץ הגדרה חוקתית למדינה צריך להיעשות על בסיס הסכמה אזרחית רחבה ותוך התחשבות בזכויות, בצרכים ובדאגות הלגיטימיים של כלל הפרטים והקבוצות השונים באוכלוסייה. יש לנהל דיון מעמיק, לשתף את כלל הציבור ולנסות לגבש הסכמות ראויות ורחבות תוך שמירה על עקרונות היסוד של דמוקרטיה מהותית. כל הגדרה שתאומץ חייבת לעגן את זכותם של כל אזרחי המדינה לשוויון מוחלט, ללא הבדלי לאום, דת או מוצא אתני.

 

שלילת פטור ממס מארגונים 

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מוסד הפועל לטובת מדינת ישראל), התשע"ז-2017 של חה"כ בצלאל סמוטריץ' (פ/3667)

ועדת השרים לענייני חקיקה | יום ראשון 22.1.2017 | קביעת עמדת הממשלה

הצעת החוק מבקשת לשלול את הפטור ממס (סעיף 46א לפקודת מס הכנסה) מארגונים "שפועלים נגד מדינת ישראל", שמוגדרים בהצעה כמי שמקדמים חרם או מאשימים את ישראל בחו"ל בפשעי מלחמה. עוד מבקשת ההצעה לקבוע כי גופים שמקבלים את הפטור חייבים לפעול לטובת האזרחים בישראל או היהודים בתפוצות.

עמדת האגודה:
הצעת החוק היא עוד חלק במסע ההשמצה והדה-לגיטימציה שמובילה הממשלה בשנים האחרונות נגד ארגוני חברה אזרחית שהאג'נדה שלהם אינה מתיישרת עם מדיניות הממשלה. הארגונים המסומנים על ידי הצעת החוק (בעיקר ארגונים העוסקים בזכויות האדם בשטחים או בזכויות של פליטים וכיוצ"ב) פועלים בהתאם לחוק, ותחת המעטה של הזכויות הבסיסיות של חופש ההתאגדות וחופש הביטוי. הצעת החוק מבקשת לקבוע מה מזיק למדינה או לא, ובהתאם להגדרה הקבועה בה מזכה בפטור ממס או שוללת את הפטור באופן סלקטיבי, על סמך עמדה פוליטית. היא אינה מציעה קריטריונים מנהליים שוויוניים לקבלת ההטבה, אלא קריטריונים סלקטיביים ומפלים המבוססים על אג'נדה פוליטית של מקדמיה (מה שנתפס אצל אחד כמקדם את הדמוקרטיה נתפס על ידי אחר כמזיק למדינה), והכל תוך יצירת דה-לגיטימציה לארגונים ספציפיים.

 

הסתרה של חוות דעת בעניין מבקשי מקלט

רשות האוכלוסין וההגירה הסתירה מפני בתי-המשפט את קיומן של חוות דעת פנימיות בדבר מבקשי מקלט מאפריקה; הסתרת דוח רשות האוכלוסין הקובע שיש להעניק מקלט מדיני ליוצאי דרפור

הוועדה לענייני ביקורת המדינה | יום שני 23.1.2017 בשעה 10:30 | דיון 

עמדת האגודה (בשיתוף עם ארגונים עמיתים): חשיפת חוות הדעת המקצועית על יוצאי חבל דרפור חשפה שיא חדש במערכת השקרים של משרד הפנים. חוות הדעת קבעה כי יוצאי דרפור זכאים למקלט מדיני בישראל, אך היא נקברה והועלמה כי היא סותרת את מדיניות הממשלה שלא להעניק מעמד פליט לאף אדם בישראל. בשנתיים שעברו מאז נכתבה חוות הדעת, מבקשי מקלט רבים נשלחו ל"חולות" או לעינויים בסודן. זהו הגולל אחרון על מערכת מקלט לא אמינה ולא מתפקדת. על שר הפנים להדרש בדחיפות לתיקון העוול, לבצע בדק בית מקיף ולהעניק מעמד פליט למי שנמצא ראוי לו. להרחבה


 

פערי בריאות בין המרכז לפריפריה

פערי הבריאות בצפון – בהשתתפות מנהל בית החולים פורייה, מר ארז און בהשתתפות מנהל המרכז הרפואי הגליל, דר' מסעד ברהום; פערי הבריאות בצפון; המחסור במיטות אשפוז ובמכשור רפואי פט סי טי- במרכז הרפואי הגליל בנהריה המשרת 600 אלף איש

הוועדה המיוחדת לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי | יום שני 23.1.2017 בשעה 12:30 | דיון 

עמדת האגודה (בשיתוף עם ארגונים עמיתים): הפערים בשירותי הבריאות בין המרכז והפריפריה באים לידי ביטוי בדרכים רבות ובהן היעדר מוחלט של שירותים, חוסר מקומי בשירותים וזמני המתנה ארוכים לרפואה מקצועית בצפון ובדרום. לנוכח הפערים הוקמו ועדות מיוחדות במטרה לשנות ולשפר את מצב הבריאות של תושבי אזורים אלו. הוועדה לבחינת הרחבת שירותי הרפואה בדרום ("ועדת אפק") הגישה המלצותיה באוגוסט 2014, והוועדה לבחינת הרחבת שירותי הרפואה בצפון ("ועדת גרוטו") מסרה את המלצותיה בתחילת ספטמבר 2016. ברם, המלצותיה של ועדת אפק לא תוקצבו ומכאן גם שלא יושמו, והמלצות ועדת גרוטו גם הן אינן מתוקצבות בתקציב הקרוב. אין לקבל מצב שבו מסקנותיהן והמלצותיהן של ועדות מקצועיות מיוחדות, שהוקמו כאמור על מנת לשנות ולשפר את מצב הבריאות של תושבי הפריפריה הצפונית והדרומית, תונחנה במגרה ותהיינה לאות מתה, כאשר במחיר הכבד נושאים התושבים. להרחבה


 

יום הנגב בכנסת

תעסוקת נשים בנגב; אלפי ילדים מהמגזר הבדואי ללא מסגרת חינוכית; מחסור במענקים ותקציבים לרשויות בנגב; מצב התחבורה הציבורית ותשתיות הדרכים בנגב ובכפרים הבלתי מוכרים; פיתוח כלכלי, תעשייה ותעסוקה בנגב ובכפרים הבדואים; מחסור בבי"ס, חדרי לימוד, סכנות ופתרונות; השירותים הממשלתיים בנגב ביישובי הנגב

ועדות שונות – לרגל יום הנגב בכנסת | יום שלישי 24.1.2017 | דיונים

יום הנגב מוקדש לעיסוק באוכלוסייה הערבית בנגב, ובהתאם לכך הדיונים שנקבעו בו.עמדת האגודה: בנגב שלל סוגיות המצריכות טיפול ומענה, שהאגודה עוסקת ברבות מהן. להלן עמדת האגודה בהתייחס לנושאים שעל סדר היום בדיוני יום הנגב: האזרחים הערבים הבדווים בנגב סובלים מאפליה קשה ונושאים בהשלכותיה כבר 63 שנים. מדינת ישראל ממשיכה להתעלם מקיומם של כ-35 יישובים בדווים, בהם מתגוררים עשרות אלפי בני אדם, ומסרבת להכיר בהם ולהסדירם תכנונית ומוניציפלית. אי ההכרה בכפרים אלה הופכת את החיים בהם לבלתי נסבלים, הן מבחינת היעדר שירותים חיוניים לרבות חיבור לרשתות החשמל והמים, שירותי בריאות, חינוך ורווחה, והן מבחינת מדיניות האכיפה של חוקי התכנון והבנייה והחשש מפני הריסת הבתים, המרחף מעל ראשי התושבים. גם הכפרים שכבר הוכרו סובלים עדיין ממחסור בשירותים ובתשתיות, ואפשרויות הפיתוח שלהם מוגבלות. מציאות זו מפרה את זכויותיהם הבסיסיות של האזרחים הבדווים, ובהן הזכות לשוויון, הזכות לכבוד, הזכות לקניין, הזכות לדיור, הזכות לחינוך והזכות לבריאות, והזכות לשמירה על הצביון התרבותי.


 

המאגר הביומטרי 

הצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון והוראת שעה), התשע"×–-2016 – ×”×›× ×” לקריאה שניה ושלישית

הוועדה המשותפת לוועדת חוקה, חוק ומשפט, ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת המדע והטכנולוגיה בהתאם לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגרי מידע התש"ע-2009 | יום שלישי 24.1.2017 | הכנה לקריאה שניה ושלישית

עמדת האגודה: ועדת הכנסת המיוחדת לעניין חוק המאגר הביומטרי החלה לדון בשבוע שעבר בחקיקה, שעל פיה יהפוך המאגר הניסיוני למאגר קבוע ומנדטורי, שיכיל נתונים ביומטריים של כל תושבי המדינה. כזכור, בשנת 2013 החל פיילוט שאמור היה לבחון את נחיצות המאגר, לנוכח פגיעתו הקשה בפרטיות ולנוכח הסכנות שטמונות בעצם קיומו. לקראת הדיון שהתקיים בשבוע שעבר פרסמה התנועה לזכויות דיגיטליות דוח מקיף שכתבו מיטב המומחים בתחום, ושמצביע על הכשלים בניהול הפיילוט ועל מניפולציות שבהן נקטה הרשות לניהול המאגר כדי להשפיע על תוצאות הפיילוט. הכוונה לחייב את כלל התושבים לכלול את נתוניהם במאגר הביומטרי נתקלה בהתנגדות עזה של חברות וחברי כנסת מכל קצוות הקשת הפוליטית. בדיון שהתקיים בשבוע שעבר הצטרפה האגודה לזכויות האזרח לתנועה לזכויות דיגיטליות וקראה לח"כים לעצור את הביורוקרטים שדוחפים, לעיתים תוך שימוש באמצעים פסולים, להקמת המאגר המסוכן. עוד הזכרנו לוועדה, שבימים אלה מלאו 10 שנים להחלטה האומללה של משרד הפנים לעצור בדקה ה-90 הנפקה של תעודות זהות חכמות ובטוחות, וזאת כדי לכרוך את ההנפקה בהקמתו של המאגר.
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply