הביטוח הלאומי – דו"ח העוני ל-2015

המוסד לביטוח לאומי פרסם את דו"ח העוני המתייחס ל – 2015. להלן פתח דבר שכתב פרופ' דניאל גוטליב, סמנכ"ל מחקר ותכנון. אחת ההמלצות בדו"ח היא לשנות את שיטת העדכון של הקצבאות והגדלת סכומי הקצבאות כדי להוציא מעוני אוכלוסיות עניות ואלה שבסיכון לעוני

  בשש השנים האחרונות סקר הוצאות משק הבית מצביע על מגמה של ירידה בתחולת העוני של נפשות ובפרט של ילדים, וכך גם לגבי מדד ג'יני לאי-שוויון בהכנסות. חלק ניכר מהירידה בשיעור העניים באוכלוסיה נובע משילוב בתעסוקה של קבוצות אוכלוסיה שנעדרו בעבר מהשתתפות בעולם העבודה, מהעלייה בשכר המינימום ומירידה מסוימת בשיעורי הילודה. אלה הן חדשות טובות בתחום החברתי.  אך השיפור אינו מקיף את כולם, שכן במקביל עלתה ב-2015 תחולת העוני בקרב משפחות גדולות, משפחות ערביות ומשפחות שלא עובדות. כמו כן עלתה בשנתיים האחרונות חומרת העוני; דהיינו מצב העוני של מי שחי בעוני הוחרף.

כלי חשוב וזמין המיועד לתיקון מצב זה הוא גובה קצבאות הקיום: אלה הן בראש וראשונה קצבת הבטחת הכנסה בגיל העבודה, קצבאות השלמת הכנסה בזקנה וקצבת הנכות הכללית. ההחרפה במצב הכלכלי של מי שחי בעוני נובעת בעיקר משני גורמים: האחד הוא שרמת החיים הכללית עלתה בתקופה זו מהר יותר מעדכון הקצבאות והאחר הוא הרמה הנמוכה של קצבאות הקיום, בפרט אלה שנועדו לאנשים בגיל העבודה.

שינוי שיטת עדכונן של הקצבאות והגדלת סכומי הקצבאות כך שאלה יהיו מותאמות טוב יותר למינימום למחיה בכבוד, כפי שהוא מתבטא בקו העוני, ישפרו את המדיניות החברתית בצורה משמעותית בעיקר מבחינת שתי אוכלוסיות: זו שחיה בעוני וזו שחיה בסיכון מתמיד לעוני. חשיבות משימות אלה הוכרה גם על ידי צוות המומחים שגיבש ב-2014 את המלצות דוח הוועדה למלחמה בעוני.

לגבי גיל העבודה הצוות הציע הצעות שלא פוגעות בתמריץ לעבודה. חשוב לשים לב לכך שהוכשרו בשנים האחרונות כלים חשובים ובראשם מענק העבודה שבכוחם, יחד עם הדיסריגרד בקצבה לשמור על התמריץ לעבודה. כלי נוסף הוא הרחבתן של הטבות נלוות )שיכון, ארנונה, תרופות וכו'( לא רק למקבלי קצבת קיום אלא גם למקבלי מענק עבודה. זה יפתור את בעיית "מלכודת הקצבה" או "מלכודת העוני", דהינו מצב שבו מי שמקבל קצבה חושש מיציאה ממנה עקב אובדן ההטבות הנלוות. מהלך כזה גם יגדיל את מיצוי הזכויות במענק העבודה.

כדי להשלים מהלך כזה יש צורך להפוך את ההטבות ליותר אחידות בכל הארץ וליותר נגישות לציבור הרלוונטי. צעד כזה יאיץ את הגידול בשיעור התעסוקה המתרחש בלאו הכי בשנים האחרונות. הוא גם יגביר את התנופה לצמצום האי-שוויון הכלכלי ויגביר את החתירה לעצמאות כלכלית של מי שחי בעוני ובסיכון לעוני.

דוח זה מנתח את המצב נכון לשנת 2015 ,כאשר אנחנו כבר בפתחה של שנת 2017 .במהלך 2016 בוצעו חידושים שייטיבו עם הסיכון לעוני מתמשך כגון תכנית החיסכון לכל ילד, הגדלת קצבאות השלמת הכנסה בזקנה ושארים, ותשלום תוספת הוותק בזקנה ושאירים גם למי שצבר פחות מעשר שנות ותק בקצבת הזקנה. בעוד שתכנית החיסכון ותשלום תוספת הוותק הן אוניברסאליות וכך משפרות את מצבם לא רק של מי שחי בעוני אלא גם של מי שחי בסיכון להידרדרות לעוני, המהלך השני לא מכיל את האוכלוסייה החיה בסיכון לעוני אלא רק מי שחי בעוני.

חשוב להתמיד במדיניות חברתית אוניברסאלית שכן היא מבטיחה בפשטותה שמיצוי הזכויות יהיה גבוה ויתרחב גם למשפחות שחיות בצל הסיכון לעוני.

לעיון בדו"ח המלא

Tags: , , ,

Leave a Reply