postpass act=ul view postpass עבודה שחורה » פיתוח לוייתן, עניין חיובי, אבל כולל חשש לעושק נוסף של הציבור

חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

פיתוח לוייתן, עניין חיובי, אבל כולל חשש לעושק נוסף של הציבור

נושאים התמונה הגדולה, כלכלה ותקציב ב 12.12.16 23:59

אמנון פורטוגלי מברך על ההחלטה ומציג את האתגרים הנגזרים: המחיר – לחברת החשמל ולאחרים – מחד ומאידך גילגול מימון ההשקעה על הציבור. זאת תוך שימוש ב"הנדסה פיננסית" שיש בה רכיבי סיכון משמעותיים שכולם על הציבור

החלטת השקעה סופית ומימון פיתוח לוויתן
‏‏החלטת השקעה סופית FID  בלוויתן צפוייה בכל יום. יש לברך על החלטת ההשקעה זו שתביא לפיתוח מאגר הגז לוויתן. נאחל לשותפי לוויתן שיראו ברכה בהשקעה זו.

פיתוח לוויתן הוא ארוע חשוב וחיובי לישראל. הוא יביא לפתרון שתי בעיות מתוך ארבע הבעיות העיקריות שמתווה הגז השאיר פתוחות – הבטחון האנרגטי של ישראל והיתירות. עליהן התריע מטה מאבק הגז עוד בדיונים על מתווה הגז. 

לכן, כאשר תתקבל החלטת השקעה סופית בלוויתן, יש להבטיח שהמאגר יפותח במהירות המירבית.

לפי מתווה הגז והודעות שותפי לוויתן, הגז מלוויתן אמור לזרום בעוד שלש שנים, בסוף 2019.

בעניין זה אציין שפיתוח מאגר הענק זוהר במצריים, בעומק הים התיכון, החל בתחילת 2016, וצפוי להסתיים ולהזרים גז למצריים בתוך שנתיים, כבר בסוף 2017.

עם זאת נותרו עוד שתי בעיות חשובות שמתווה הגז לא טיפל בהן, ייצוא הגז ומחירי הגז, בעיקר לחברת החשמל.

חייבים להבטיח עמידה בהחלטת הממשלה 442 מיוני 2013 בעניין ייצוא הגז. חייבים להבטיח שעד שפיתוח לוויתן יסתיים והגז מלוויתן יתחיל לזרום לישראל, לא יאשרו ייצוא גז מתמר ולא יהיה ייצוא גז ממאגר תמר.  חייבים גם לעמוד בפני הניסיונות של משרד האנרגיה  לשנות את מתווה הגז, לשנות ולעקר את מסקנות ועדת צמח ואת החלטת הממשלה המבטיחות ושומרות כמות גז לטובת הצריכה של ישראל ומגבילות את ייצוא הגז הטבעי מישראל.

מתווה הגז לא הוריד את מחיר הגז המופקע לחברת החשמל, ולא הטיל פיקוח על המחירים המופקעים של הגז בישראל. יש לפקח על  מחירי הגז בדרך ישירה או בדרך של שינוי ברמת 'היטל רווחי היתר' כאשר מחיר הגז גבוה ממחיר המטרה.  מחיר הגז בישראל צריך להיות בתחום של  3 – 4.5 דולר ליחידת חום. הממשלה יכולה וצריכה להשתמש בכוחה כדי לעשות זאת 'בצורה וולונטרית'.

על גיוס ההון שאיפשר את החלטת ההשקעה סופית בלוויתן
תאגידי הגז ציינו בהודעה לבורסה על פיתוח מאגר לוויתן כי התקציב המוצע לפיתוח שלב  1א" בתוכנית הפיתוח של לוויתן היא בהיקף של כ- 3.5 עד 4 מיליארד דולר.  על תוכנית זו במאמר 'ההונאה מאחורי פיתוח מאגר לווייתן'.

תאגידי הגז ציינו בהודעה את ההתקשרויות בהסכמים לאספקת גז טבעי ממאגר לוויתן. גלובס ציין את כמויות הגז בהתקשרויות אלו: אספקת גז לתחנות הכוח של אדלטק בחיפה ובאשדוד, בהיקף 6 BCM על פני 18 שנה; לתחנת IPM באר טוביה, בהיקף של 13 BCM על פני 18 שנה; לחברת החשמל הירדנית, בהיקף מוערך של 45 BCM על פני 15 שנה; לפז בתי זיקוק אשדוד בהיקף של 3.12 BCM על פני 15 שנה; ולאור אנרגיות, הפועלת להקים תחנת כוח בצפית, בהיקף 8.8 BCM על פני 20 שנה.

מדובר על אספקת גז שנתית נומינלית בהיקף של 4.7 בי-סי-אם. לעומת זאת, ההתחייבויות לרכישה TOP  נאמדות בכ-3.6 בי-סי-אם.

במחיר גז לשותפי הגז של 5 דולר ליחידה, כל בי-סי-אם יתן הכנסה של 175 מיליון דולר לתאגידי הגז. סך ההכנסות השנתיות מהסכמים אלו נאמד בכ- 620 מיליון דולר לשנה עד 830 מיליון דולר לשנה.  הרווח התפעולי לאחר הוצאות הפקה ותמלוגים לממשלה יהייה כ- 500 עד 650 מיליון דולר לשנה. 

רווח תפעולי זה לא יספיק לתשלום ריבית והחזר קרן ההלוואה לפי החישוב הבא:

 • תשלום ריבית של 6% על הלוואה של 4 מיליארד דולר – 240 מיליון דולר לשנה
 • החזר קרן על הלוואה של 4 מיליארד דולר ל-8 שנים – 500 מיליון דולר לשנה.
 • סה"כ הוצאות מימון והחזר קרן כ-740 מיליון דולר לשנה,  הרבה מעבר לרווח התפעולי מלוויתן.

גם אם נניח שההלוואה תנתן ל-10 שנים הרי שהחזר הקרן השנתי יהייה 400 מיליון דולר. במקרה זה הוצאות מימון והחזר קרן השנתי יסתכמו בכ- 640 מיליון דולר לשנה, יותר מהרווח התפעולי הצפוי מלוויתן.

אז איך תאגידי הגז הצליחו לגייס את ההון הנדרש לפיתוח לוויתן, בעיקר לאור עמדת בועז שוורץ מנכ"ל דויטשה בנק ישראל ויו"ר איגוד הבנקים הזרים בישראל שהמדינה תעניק ביטוח פוליטי לחוזים עם מדינות שכנות?

ברוכים הבאים לעולם ההנדסה הפיננסית.  ה'פטנט'  הוא לגלגל את כספי המימון אל הציבור.

שותפי לוויתן גייסו מהבנקים, לפיתוח לוויתן, הלוואות לטווח קצר שיגולגלו מאוחר יותר אל הציבור.  קרן ההלוואה במקרה של דלק ואבנר, תיפרע בתשלום אחד בחלוף 48 חודשים ממועד חתימת הסכם המימון. במקרה של רציו "קרן ההלוואה תיפרע בתשלום אחד בחלוף 24 חודשים ממועד חתימת הסכם המימון והיא ניתנת להארכה של עד 24חודשים נוספים".

אזכיר שהלוואת המימון לתמר שניתנה ע"י קונסורציום של 11 בנקים מקומיים וזרים בהובלת HSBC  וברקליס קפיטל היתה לתקופה של 8 שנים בריבית משתנה של ליבור פלוס 4.25% – 5.5%.

נשאלת השאלה איך תוחזר ההלוואה למימון פיתוח לוויתן? לוויתן יפותח במשך שלש עד ארבע שנים, כלומר זרם ההכנסות מלוויתן לא יגיע עד מועד ההתחייבות של השותפויות להחזרת הקרן לבנקים בהעדר הכנסות מלוויתן מהיכן ישיגו השותפויות כסף להחזר ההלוואה?.

הפיתרון כפי שפורסם בעתונות הכלכלית היא באמצעות גיוס אגרות חוב ארוכות טווח. במילים אחרות ההלוואה תוחזר באמצעות הנפקת אג”ח לציבור.  קרנות הפנסיה והגמל יממנו את פיתוח לוויתן בלי שאף אחד ישאל את ציבור החוסכים, הגמלאים והפנסיונרים.

איך שותפויות הגז ישכנעו בעוד ארבע שנים את קרנות הפנסיה והגמל להשקיע בהן? התשובה לכך ברורה– בנוסף לתזרים המזומנים מלוויתן (אם יהיה כזה), הן יציעו לקרנות ריבית גבוהה על אותו אג”ח, כזו ש”יהיה קשה לסרב לה”.  ההנפקה לציבור תצליח מכיון שלשותף הכללי בשותפויות הגז, קרי תשובה ומנהלים אחרים בדלק קידוחים ובאבנר, ובדומה לכך ברציו, אין כל בעייה לשלם ריבית גבוהה מאוד על האג"ח.  הסיבה לכך היא שהשותף הכללי נמצא בניגוד אינטרסים ברור עם המשקיעים האמיתיים בעלי יחידות ההשתתפות בשותפויות אלו.

תשובה וחבריו, השותפים הכלליים בדלק ובאבנר, מקבלים את חלקם בשלל כ-% מהמכירות (13% במקרה של דלק קידוחים, יותר משיעור התמלוגים למדינה), בעוד שהמשקיעים בעלי יחידות ההשתתפות מקבלים את חלקם  מהרווח.

ריבית גבוהה על האג"ח תוריד את הרווח של דלק קידוחים ואבנר, את המיסים שהמדינה תקבל, ואת הרווח שבעלי יחידות ההשתתפות יקבלו, אבל היא לא תפגע כלל בחלקו של השותף הכללי המקבל  את חלקו כ-% מהמכירות.

מה יקרה אם אחרי גיוס החוב מהציבור מחיר הגז ירד, או לא ימצאו מספיק קונים לגז, או יתרחש אירוע או תקלה שיפגע בתזרים ההכנסות והמזומנים מלוויתן? במצב כזה לא ניתן יהיה להחזיר את הריבית הגבוהה ואת הקרן לחוסכי הפנסיה, ואז תהייה 'תספורת' כפי שעשה תשובה למשקיעים בדלק נדל"ן וכפי שראינו במקרים רבים מדי בשנים האחרונות.

בימים אלו קבלנו דוגמה טריה לכך. איש העסקים אליעזר פישמן הגיש ב-5 לנובמבר הצעת הסדר נושים לבית המשפט המחוזי בתל אביב, שלפיה הוא מתחייב לשלם כ-85 מיליון שקל בלבד מתוך סכום עתק של 1.8 מיליארד שקל שהוא חייב לנושיו – כלומר תספורת של כ-95%.

צריך להוריד את הכובע בפני היועצים הפיננסיים של שותפויות הגז שהצליחו לפתור את בעיית מימון פיתוח לוויתן. אם כי ה'הצלחה' שלהם עלולה לבוא על חשבון הציבור.

נערך על ידי לקסי
תגיות: , , , , , ,

2 תגובות

 1. פוקסי :

  אמנון , כל הפוסט הזה , מלא קביעות והנחות מופרכות וחסרות היגיון ממש , כמה מהם :

  תחילה , מי שמגייס כסף , גם מחזיר אותו . אבל , עד שהוא מחזיר אותו , הוא מקבל תשואה עליו , הוא משקיע הכסף בשוקי הון כדרך משל . אז איפה אתה קיזזת מן ההחזר העתידי , את התשואה בין לבין ?

  בכלל , הרי גיוס כספים מן הציבור ובכלל , הוא הכרחי , אין אחרת פעילות עסקית בעיקרון . זוהי מציאות חיים שאין להרהר אחריה . כולם כל הזמן , בסכנת תספורת . מעסק קטן ביותר , ועד עסק גדול ביותר !! אין צמיחה , אין כלכלה מבלעדי זה . לכן , אחד הפקטורים המרכזיים , הינו , הביטחון או הערובה להחזר הכסף . זה יכול לבוא מהון עצמי של הלווה ( כנגד בטחונות עצמיים ) או : מן הפעילות הכלכלית ( מושא המינוף ) . אז , הגז הטבעי , הוא עסק בטוח בעיקרון . הגילוי ודאי , הצריכה ודאית , נשאר רק המחיר כמובן . עדיין , לא רע בכלל !!

  לגבי המחיר : אם מחיר הגז , יהיה צמוד למחיר הנפט ( מסוג ברנט ) אזי , יש לנו הפרש פוטנציאלים של קרוב ל – 100 דולר עד לשיא . יצרניות אופ"ק הסכימו על קיצוץ , והמחיר עלה , וייתכן שיעלה עוד ועוד . על כך , הסכם פריז ( אם טראמפ לא יפרוש ממנו ) האיץ מאוד התפיסה " הירוקה " , וייתכן שזה ייטיב עם מחיר הגז .

  אין רבותא גדולה במבנה הפיננסי המוצג , ממש לא הכי מבריק . ריבית 6 אחוז , היא ריבית גבוהה יחסית ( למרות שזה אג"ח קונצרנית ) . הריביות נמוכות במשק ובעולם . אולי היה להם עדיף בכלל , לייצר אופציה של אג"ח מומרת למניה , כאשר יתחילו זרימת תקבולים , זה היה מוריד מעלות מימון ההנפקה יש לשער .

 2. חנה קופרמן :

  תגובה לאמנון פורטוגלי

  אמנון שלום,
  הכתבה שלך עוסקת רק בעניינים של כסף אבל מתעלמת לחלוטין שהוחלט לפתח את לוויתן בחופים- כ- 7 ק"מ בלבד – ולהקים תשתיות ענק מזהמות ונפיצות של נפט הקונדנסט המופק יחד עם הגז הטבעי- בתוך ריכוזי אוכלוסייה במפרץ חיפה, עמק חפר, אזור יקנעם-זיכרון ועוד, דבר שיסכן את החיים ויפגע בבריאות של מאות אלפי התושבים שנגזר עליהם לגור ליד תשתיות אלו, בזמן שיש חלופה מרוחקת לפיתוח לוויתן- כ- 120 ק"מ מהחוף אשר ממזערת את הסכנה הן לבני האדם והן לחופים.

  תנאי להצלחה כלכלית של המשק הישראלי- הוא התחשבות בטובת הציבור. לכן- ההתעלמות הגורפת מהנזקים שייגרמו לאזרחים ולסביבה- מסוכנת גם למשק.

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.