חוק שידורי ערוץ הכנסת – הושגו הסכמות בין ×—"×› קיש לח"×› רוזנטל

הנוסח החדש של חוק ערוץ הכנסת יובא ביום שלישי לאישור וועדת הכנסת לאחר שהושגו הסכמות בין יו"ר הוועדה ח"כ יואב קיש (הליכוד) לח"כ מיקי רוזנטל (המחנ"צ)

סעיף ביזוי הכנסת יבוטל ■ הערוץ יעסוק בנושאים בעלי זיקה לכנסת, לחברי הכנסת ולפוליטיקה הישראלית ■ נציגי הכנסת במועצה לכבלים ולווין לא יהוו רוב בה ולא יוכלו להצביע על בחירת הזכיין.

יו"ר ועדת הכנסת, ח"כ יואב קיש מסר: "ערוץ הכנסת הוא ערוץ של כולם. לא מדובר במאבק בין קואליציה לאופוזיציה ולכן, כפי שהבטחתי, אחתור להסכמה רחבה של רוב חברי הכנסת בנוגע לסעיפים השנויים במחלוקת על מנת שהצעת החוק לא תעבור על חודו של קול. אני ער ללחצים מכיוונים שונים המנסים להשפיע על נוסח הצעת החוק ועל הערוץ ובכוונתי לעשות כל שצריך וניתן על מנת שהמרוויח היחיד מההצעה יהיה הציבור. "

×—"×› מיקי רוזנטל מסר:" הנוסח המקורי של החוק כלל הגבלות על חופש העיתונות והתערבות פוליטית בלתי סבירה בתכנים ועלול ×”×™×” להפוך את ערוץ הכנסת לערוץ מטעם. ערוץ הכנסת לא שייך לכנסת ולא לפוליטיקאים, הוא שייך לציבור וממומן על ידו. סעיף ביזוי הכנסת והרכב המועצה המפקחת יצרו סכנה מוחשית ליכולת של עיתונאים להתבטא בביקורתיות – שהיא נשמת אפה של הדמוקרטיה. אני מבקש להודות לח"×› יואב קיש על שיתוף הפעולה המלא שהביא להסכמות המבורכות"

על פי הנוסח המוסכם, יבוטל הסעיף השנוי במחלוקת האוסר על ביזוי הכנסת לאחר שהסב חשש מפני הגבלת התבטאויות ביקורתיות מפי עיתונאי הערוץ.

שינוי נוסף נוגע לסעיף בנוסח המקורי שביקש לצמצם את סיקור הערוץ לנושאים בעלי זיקה ישירה לכנסת. על פי ההסכמות שהושגו, יוכל ערוץ הכנסת להוסיף ולסקר גם נושאים שאינם קשורים ישירות לעבודת הכנסת ולעסוק ב"מגוון היבטי עבודת הכנסת, פעילות חברי הכנסת או לפעילות פוליטית"

בנוסף, הסכימו חברי הכנסת קיש ורוזנטל בנושא הרכב מועצת הכבלים והלוויין, הגוף המפקח על ערוץ הכנסת. במקום מינוי ארבעה נציגים מטעם הכנסת כפי שדרש החוק המקורי, ימונו שני נציגים בלבד ואלו לא יורשו להשתתף בהצבעה כל עוד הם מהווים רוב בוועדה. כמו כן, לא ישתתפו נציגי הכנסת בהצבעות הנוגעות למכרז לבחירת הזכיין.

הודעה לתקשורת מאת עמרי חייק

לקריאה נוספת:

הצעת חוק שידורי ערוץ הכנסת

דו"ח פריש לעניין ערוץ הכנסת

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , ,

Leave a Reply