השבוע בכנסת: ח"כ לא יעתרו לבג"צ, שידורי הכנסת, העברות תקציב, השעיית ח"כ ועוד

 שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה והועדות, השבוע. הכנסת, כידוע, היא בית חי ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה

סדר-היום הכללי של מליאת הכנסת

 1. הצעות סיעות המחנה הציוני, יש עתיד ומרצ להביע אי-אמון בממשלה בנושאים:
  • "אובדן הדרך של הממשלה בתחום המדיני, החברתי, הכלכלי והאזרחי" (המחנה הציוני)
  • "המשק הישראלי מתמודד עם האטה בצמיחת המשק, ירידה בייצוא וחשש מכניסה למיתון ואין שר כלכלה במשרה מלאה" (יש עתיד)
  • "אובדן הדרך של הממשלה בתחום המדיני, החברתי, הכלכלי והאזרחי" (מרצ)
 2. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 180), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית)   נספח מס' מ-1050/א'
 3. הצעת חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה (תיקון), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית)   נספח מס' מ-985/א' (פ/1638/20)
 4. הצעת חוק לתיקון פקודת הסטטיסטיקה (מס' 4), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית)   נספח מס' מ-989/א'
 5. הצעת חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה (תיקון), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית)   נספח מס' מ-1005/א' (פ/1761/20;פ/1730/20)
 6. הצעת חוק דין משמעתי במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית)   נספח מס' מ-957/א'
 7. צעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 51), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' מ-948/א'
 8. הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 107 והוראת שעה), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית)   נספח מס' מ-1018/א'
 9. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 178), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה)   -הצעות חוק מ/
 10. הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 128) (הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה)   -הצעות חוק מ/1052
 11. הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 30)(תיקון מס' 2), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה)   -הצעות חוק מ/1053
 12. הצעת חוק להסדרת השימוש בכרטיס חכם בתחבורה הציבורית, התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה)   -הצעות חוק מ/1054
 13. הצעת חוק חובת אזהרה בפרסום ובשיווק של הלוואה (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – של חברת הכנסת זהבה גלאון וקבוצת חברי כנסת   -הצעות חוק כ-644 (פ/1652/20)
 14. הצעת חוק לתיקון פקודת מיסי העירייה ומיסי הממשלה (פטורין)(מס' 26) (תנאים לפטור מארנונה למוסד-מתנדב (קריאה ראשונה) – של חבר הכנסת דוד אמסלם -הצעות חוק מ/631 (פ/2252/20)
 15. נאומים בני דקה
 16. ציון יום רצח העם הארמני (במסגרת הצעות לסדר היום)
 17. ציון יום בריאות האישה (במסגרת הצעות לסדר היום)
 18. הצעת חוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון מס' 10) (צווים להפסקת עבודה באתרי בנייה), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – של חבר הכנסת אלי אלאלוף וקבוצת חברי כנסת -הצעות חוק כ-644 (פ/2789/20)
 19. הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 26)(עידוד עסקים קטנים ובינוניים), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – של חבר הכנסת רועי פולקמן וקבוצת חברי הכנסת -הצעות חוק כ-645 (פ/1749/20)
 20. הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תיקון מס' 17)(איסור זיקה בין עמלת הפצה לדמי ניהול), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – של חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר וקבוצת חברי כנסת -הצעות חוק כ- (פ/2425/20)
 21. הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 47)(ילד הזכאי לגמלה מיוחדת), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – של חברת הכנסת מירב בן-ארי וקבוצת חברי כנסת -הצעות חוק כ-647  (פ/2518/20)
 22. שאילתות דחופות
 23. הצעות חוק לדיון מוקדם
 24. הצעות לסדר-היום דחופות ורגילות

השבוע בוועדות הכנסת

כל דיוני ועדת הכנסת
דיונים נבחרים:

יום שני, 4 ביולי 2016, כ"ח בסיון תשע"ו
בשעה 10:00: הצעת חוק יסוד: הכנסת (תיקון – סייג להגשת עתירה בידי חבר הכנסת בעניין שהוחלט בכנסת) – מכתב היועץ המשפטי לכנסת
יום שלישי, 5 ביולי 2016, כ"ט בסיון תשע"ו
בשעה 09:00: הצעת חוק שידורי הטלוויזיה מהכנסת (תיקון מס' __)

כל דיוני ועדת הכספים
דיונים נבחרים:
יום שני, 4 ביולי 2016, כ"ח בסיון תשע"ו
בשעה 10:00: חמש שנים למחאת הקוטג': שוק המזון עדיין מופקרהצעות לסדר היום של ח"כ: אורי מקלב, עבדאללה אבו מערוף ויחיאל חיליק בר
בשעה 10:30: עלייה בריבית המשכנתאות על אף שלא חל שינוי ע"פ בנק ישראלהצעות לסדר היום של ח"כ: אלי כהן, אורלי לוי אבקסיס, שרן השכל, אליעזר מוזס, יעקב מרגי, יואל חסון ואחמד טיבי
בשעה 11:00: סכנת ייקור שימורי הטונה – המשך דיון
בשעה 11:30: שינויים בתקציב לשנת 2016פניות תקציביות המונחות על שולחן הוועדה*הודעות תקציביות המונחות על שולחן הוועדה**
________
* כ- 7 מיליארד ש"ח
** ×›-13.7 מיליארד ש"×— – עדפי תקציב משנת 2015 לשימוש ב-2016

יום שלישי, 5 ביולי 2016, כ"ט בסיון תשע"ו
בשעה 10:00: תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(קופת גמל בניהול אישי)(תיקון)
בשעה 10:30: אי יישום תקנות הסדרת פעילות זירות סוחר בישראל על-ידי הרשות לניירות ערך – הצעתו של ח"כ מיקי לוי
בשעה 11:00: צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין – מעקב אחר סוגיות בנושא הרכב הדו גלגלי
בשעה 11:30: הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין) (פטור מארנונה לארכיון ציבורי) – (נאוה בוקר, יוסי יונה)
יום רביעי, 6 ביולי 2016, ל' בסיון תשע"ו
בשעה 09:30: קשיים בהשגת ביטוח חיים לנוטלי משכנתאות על-ידי נכי צה"ל ולבעלי מוגבלויות אחרים
בשעה 10:00: אישור לדרך הפרטת חברת פרזות ואישור להשקעה בחברת עמידר – החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ

כל דיוני ועדת הכלכלה
דיונים נבחרים:
יום שני, 4 ביולי 2016, כ"ח בסיון תשע"ו
בשעה 09:30: המשרד להגנת הסביבה קובע ×›×™ כלי הרכב המזהם ביותר הוא אוטובוסים; זיהום האויר בישראל – הצעות לדיון מהיר של ×—"×›: יעל פארן כהןדב חניןיעקב מרגיתמר זנדברג
בשעה 11:30: הצעת חוק הדואר (תיקון מס' 12) – הצעת חוק – ×—×› אורי מקלב ומשה גפניהצעת חוק – ×—×› נחמן שי, תמר זנדברג ודב חנין

הועדה המשותפת לוועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק המים
בשעה 13:00: הצעת חוק המים – הישיבה תתקיים בחדר ועדת הפנים והגנת הסביבה

מליאת הועדה
בשעה 13:30: התקנת מונים חכמים במשקי הבית בישראל על ידי רשויות החשמל, המים והגזהצעה לסדר היום

הועדה המשותפת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, ולוועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק התקנים
בשעה 13:30: הצעת חוק התקנים (תיקון – מעבדה מוסמכת לאישור ייבוא טובין)

מליאת הועדה
יום שלישי, 5 ביולי 2016, כ"ט בסיון תשע"ו
בשעה 09:30: משרד האנרגיה הסתיר במשך שנתיים דו״ח לפיו כמות ×”×’×– בלוויתן נמוכה ב20% מהמצופה – הצעות לסדר היום: ×—×› זהבה גלאון , ×—×› סתיו שפיר – הישיבה תתקיים באולם נגב
בשעה 10:00: ההליכים למתן רשיונות חדשים לחיפושי נפט וגז טבעי – הישיבה תתקיים באולם נגב
בשעה 10:45: הערכות תאגיד השידור הציבורי הישראלי לתחילת שידוריו
– הישיבה תתקיים באולם נגב
יום רביעי, 6 ביולי 2016, ל' בסיון תשע"ו
בשעה 09:30: הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 47) (ביטול עסקה ברוכלות ועסקת מכר מרחוק על ידי צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש)

כל דיוני ועדת החוץ והבטחון
דיונים נבחרים:

יום שני, 4 ביולי 2016, כ"ח בסיון תשע"ו

ועדת המשנה לענייני איו"ש
בשעה 11:30: אספקת מים באיו"ש
יום שלישי, 5 ביולי 2016, כ"ט בסיון תשע"ו
בשעה 09:30: מיגון תחבורה ציבורית וכלי רכב פרטיים באיו"ש
יום רביעי, 6 ביולי 2016, ל' בסיון תשע"ו
בשעה 09:30:
מעברים ברחבי יו"ש

כל דיוני ועדת הפנים והגנת הסביבה
דיונים נבחרים:

יום שני, 4 ביולי 2016, כ"ח בסיון תשע"ו
בשעה 09:00: בתי אבות בישראל – 1. היעדר תכנית מתאר ארצית לתכנון והקמת בתי אבות 2. טיפול במחסור החריף בכוח אדם סיעודי במוסדות גריאטריים
בשעה 11:00: דיון מהיר: אי מינוי נציגי החברה האזרחית בוועדות התכנון - דב חניןמיקי לוייעל כהן-פארן
בשעה 12:00: תקנות המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה) (שכרו של שמאי פינוי ובינוי)

הועדה המשותפת לוועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק המים
בשעה 13:00: הצעת חוק המים

מליאת הועדה
יום רביעי, 6 ביולי 2016, ל' בסיון תשע"ו
בשעה
08:45: תופעת הבולענים באזור ים המלח ודרכי ההתמודדות עימה – ישיבת מעקב
בשעה 10:00: הצעת חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה (תיקון מס' 7) (החמרת הענישה) – ×”×›× ×” לקריאה שניה ושלישית

כל דיוני ועדת החוקה, חוק ומשפט
דיונים נבחרים:

יום שני, 4 ביולי 2016, כ"ח בסיון תשע"ו
בשעה 10:00: 1. הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 45) (השעיית חבר הכנסת שהתקיים בו האמור בסעיף 7א)
2. הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 44) (השעיית חבר הכנסת שהתקיים בו האמור בסעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת) – ×”×›× ×” לקריאה שניה ושלישית – הנמקת הסתייגויות והצבעות
יום שלישי, 5 ביולי 2016, כ"ט בסיון תשע"ו
בשעה 09:30: הצעת חוק תובענות ייצוגיות (תיקון מס' 10) (הסדרי פשרה והסתלקות) – ×”×›× ×” לקריאה שניה ושלישית
בשעה 11:00: 1. הצעת חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (דרכי ענישה – הוראת שעה) – ×”×›× ×” לקריאה שניה ושלישית
2. הצעת חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון – קטין שביצע מעשה טרור) – ×”×›× ×” לקריאה ראשונה – עמדת מרכז קונקורד והקליניקה הסוציו-משפטית מכללה למינהל
בשעה 13:00: אכיפת איסור הפרסום על פרטים מזהים של נפגעי עבירות מין
בשעה 15:00: הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון – ביטול ריבית הפיגורים לחייב משלם) – ×”×›× ×” לקריאה ראשונה
יום רביעי, 6 ביולי 2016, ל' בסיון תשע"ו
בשעה 09:00: הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 127) (הסתה או שידול לעריקה של מי שהתנדב לשירות בכוח מזוין) – ×”×›× ×” לקריאה שניה ושלישית
בשעה 10:00: הצעת חוק העונשין (תיקון – החמרת הענישה לגבי קבלת שירותי זנות מקטין) – ×”×›× ×” לקריאה ראשונה 

כל דיוני ועדת החינוך, התרבות והספורט
דיונים נבחרים:
יום שני, 4 ביולי 2016, כ"ח בסיון תשע"ו
בשעה 10:30: 15 ראשי עיר מודיעים כי ישנו קושי לפתוח את שנת הלימודים הבאה ברשויות המקומיות
בשעה 12:00: מערכת החינוך בג'יסר אל זרקא – ביוזמת ×—"×› איתן ברושי וח"×› אחמד טיבי

ועדת המשנה לספורט
בשעה 14:00: העברת שידור המשחק המרכזי בליגת העל בכדורגל מהערוץ הראשון לערוץ הספורט
.
מליאת הועדה
יום שלישי, 5 ביולי 2016, כ"ט בסיון תשע"ו
בשעה 09:30: הצעת חוק ביטוח תאונות אישיות לתלמידים
בשעה 11:00: מערכת החינוך במגזר הדרוזי – ביוזמת ×—"×› בן ארי
בשעה 13:00: מחסור בבי"ס יסודי ממלכתי בשכונת שפירא בדרום ת"א ביוזמת ח"כ איציק שמולי ומיכל בירן
יום רביעי, 6 ביולי 2016, ל' בסיון תשע"ו
בשעה 09:30: בחינת הקבלה לתוכנית ×”-4 שנתית ברפואה – GRE – הודלפה
.
כל דיוני ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
דיונים נבחרים:
יום שני, 4 ביולי 2016, כ"ח בסיון תשע"ו
בשעה 09:00: קשירה ובידוד של מאושפזים בבתי חולים פסיכיאטריים
בשעה 10:30: עמותת נט"ל – נפגעי טראומה על רקע לאומי – דיווח
בשעה 11:30: תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה)
בשעה 12:30: הצעת חוק ייצוג הולם לעובדים עם מוגבלות בגופים ציבוריים – נוסח לדיון
יום שלישי, 5 ביולי 2016, כ"ט בסיון תשע"ו
בשעה 09:00: במסגרת ציון יום בריאות האישה הבינלאומי על סדר היום: תכנות עוברי בהיבט המגדרי – השפעת סביבת העובר על המשך חייו
בשעה 09:45: הצעת חוק אי-נקיטת הליכים לפני מועדי ישראל
בשעה 10:30: חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 109) – "חוק לרון" – מעקב על יישום החוק
בשעה 11:45: הצעת חוק עבודת נשים (זכויות הוריות)
בשעה 12:00: הצעת חוק שירותי הסעד (תיקון – הגבלת מספר התיקים בטיפול עובד סוציאלי המטפל במשפחות)

וועדת המשנה לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
בשעה 14:00: תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה)
יום רביעי, 6 ביולי 2016, ל' בסיון תשע"ו
בשעה 09:00: הצעת חוק שירות אזרחי – על סדר היום : מפרק ד' – הרשות לשירות אזרחי ואילך
.
כל דיוני הועדה לענייני ביקורת המדינה
דיונים נבחרים:
יום שלישי, 5 ביולי 2016, כ"ט בסיון תשע"ו
ועדת המשנה לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים
בשעה 09:00:  מוכנות הימחי"ם והכשירות האחזקתית ביחידות המילואים – מתוך דוח מבקר המדינה 65ב' – כשירות מערך המילואים של כוחות היבשה – ישיבת מעקב
.
מליאת הועדה
בשעה 14:00: יישום חוק המל"ל וההתמודדות עם המשט הטורקי
.
כל דיוני הועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
דיונים נבחרים:
יום שלישי, 5 ביולי 2016, כ"ט בסיון תשע"ו
בשעה 10:00: סקירת שר הבריאות על פעילות המשרד בתחום בריאות נשים וייצוג נשים במשרד – בהשתתפות שר הבריאות, ×—"×› יעקב ליצמן
בשעה 11:30: טראומה בטיפול: פגיעה מינית ואשפוז פסיכיאטרי – תמונת מצב והמלצות לשינוי מדיניות
יום רביעי, 6 ביולי 2016, ל' בסיון תשע"ו
בשעה 09:30: בין אחריות הורית בזמן פרידה לחזקת הגיל הרך – בהשתתפות שרת המשפטים, ×—"×› איילת שקד
.
כל דיוני ועדת המדע והטכנולוגיה
דיונים נבחרים:
יום שני, 4 ביולי 2016, כ"ח בסיון תשע"ו
בשעה 12:30: דיווח שר המדע והטכנולוגיה, ח"כ אופיר אקוניס, על פעילות משרדו
.
כל דיוני הוועדה למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול
דיונים נבחרים:

יום שלישי, 5 ביולי 2016, כ"ט בסיון תשע"ו
בשעה 10:00: מדיניות הטיפול בהתמכרויות בקרב נשים לרגל יום בריאות האישה בכנסת
.
כל דיוני הוועדה לזכויות הילד
דיונים נבחרים:
יום שני, 4 ביולי 2016, כ"ח בסיון תשע"ו
בשעה 13:00: מרכזי שיקום רפואיים בפריפריה – בהשתתפות שר הבריאות, יעקב ליצמן שיקום רפואי לילדים ונוער – מוסדות וכח אדם מסמך מממ

כל דיוני הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור
דיונים נבחרים:

יום שלישי, 5 ביולי 2016, כ"ט בסיון תשע"ו
בשעה 13:00: שקיפות במועצות הדתיותהצעות לדיון מהיר של ח"כ: יוליה מלינובסקי, מרב מיכאלי ואליעזר שטרן

דיונים נבחרים:
יום שני, 4 ביולי 2016, כ"ח בסיון תשע"ו
בשעה 14:00: פניות ציבור של תושבי אשדוד בנוגע לבעיות בתחבורה הציבורית בעירם
יום שלישי, 5 ביולי 2016, כ"ט בסיון תשע"ו
בשעה 12:00: פניות ציבור בנוגע לאופן גביית התשלום על ידי הרשות הארצית לכבאות והצלה – ישיבת מעקב לישיבה שהתקיימה בנושא ב–10.2.2016
.
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply