postpass act=ul view postpass עבודה שחורה » סוגיית הפנסיה הממלכתית

חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

סוגיית הפנסיה הממלכתית

נושאים דעות, רווחה ושירותים חברתיים ב 14.06.16 1:08

ענף קצבת הזקנה במוסד לביטוח לאומי צריך להשתנות ולהפוך לענף פנסיה ממלכתית במוסד לביטוח לאומי, אשר יאגם משאבי נוספים, מעבר למשאבים שעומדים  כיום לרשות ענף קצבת זקנה

מאת: דוד סנדובסקי

רובד הבסיס של הפנסיה הוא הרובד הממלכתי. פנסיה ממלכתית היא "קצבת זיקנה משודרגת" לאזרחים ותיקים. זה אמור להיות ענף במוסד לביטוח לאומי, שמבטיח זכות קיום מינימלי בכבוד ומניעת עוני לבני הגיל השלישי, שאין להם מספיק הכנסות ומשאבים מפנסיות תקציביות, צוברות, קרנות גמל או ביטוחי מנהלים וסיעוד. בסיס מקורות הכספים צריך להיות בקרן ממלכתית שמקורותיה הם מתמלוגי הגז הטבעי.

דרישתם הקואליציונית של אביגדור ליברמן ו"ישראל ביתנו" במו"מ הקואליציוני הייתה להשלמת הכנסה פנסיונית ייחודית. הם דרשו זאת אך ורק לאזרחים ותיקים יוצאי חבר המדינות של ברית המועצות לשעבר. זה גרם למחלוקת עקרונית. בסופו של דבר יצא מתוק מעז. הוסכם על עקרון אוניברסאלי-כוללני, כדרישת שר האוצר "החברתי" משה כחלון. לפי הסדר זה שכנראה יעוגן בחקיקה תקדימית יקבל כל אזרח ותיק נזקק במדינת ישראל – השלמת הכנסה מירבית בסך של כ-250 ש"ח באמצעות המוסד לביטוח לאומי, זאת בנוסף לקצבאות הזיקנה והשאירים המשולמות לו מהמוסד לביטוח לאומי. מדובר על הסדר כוללני אוניברסאלי החל על כל חלקי האוכלוסיה הישראלית. לצורך זה יוקצה סכום מתאים שיוכנס לבסיס תקציב המדינה. הסכום יהיה מעל מיליארד ש"ח בשנה. הזכאות לקצבה תהיה לפי מבחני הכנסה ובדיקת מצבו הסוציו-אקונומי של דורש ההטבה. מדובר ביצירת תקדים ראשוני בכל הנוגע לאחריות הממלכתית של המדינה לקיומם המינימלי בכבוד ללא עוני של אזרחי ותושבי מדינת ישראל הוותיקים. עקרון "ה'קיום המינימלי בכבוד" נקבע בבג"ץ בהתייחס לזכויות חברתיות שאינן מעוגנות בישראל בחקיקת יסוד חברתית. ניסיון לחקיקה כזאת כשל ב-1992.

כל זה קורה למרות שישראל חברה בארגון המדינות המפותחות ה-OECD, הדורש התייחסות לנושא ולמרות שישראל הצטרפה עוד ב-1948 להכרזת זכויות האדם של האו"ם הדורשת בין השאר "ביטחון סוציאלי פנסיוני" לכל אדם בכל מדינה בעולמנו. זה כולל כמובן מאליו גם "ביטחון סוציאלי" לאוכלוסיות הגיל השלישי והרביעי (הסיעודי).

ההסדר העכשווי בהקשר "השלמת הכנסה" לבני הגיל השלישי הוא מנוף וזרז לראשית שינוי ההתייחסות בכל הנוגע להתיחסות לצורך להסדיר את סוגיית "הפנסיה הממלכתית". זה צריך להיות ברובד פנסיוני בסיסי. מדובר במימוש מחויבות המדינה לקיום העקרון של "קיום מינימלי בכבוד לבני הגיל השלישי והרביעי במדינת ישראל". המדינה חייבת לאגם ולהקצות משאבים עצומים נוספים לצורך הגשמת "מטרת-על" חברתית זו. זה צריך להיעשות מגבייה ענפית באמצעות המוסד לביטוח לאומי הן מהמבוטחים והן מהמעסיקים בהתייחס לשיעורי שכר העבודה או ההכנסות. בנוסף קיימות במוסד לביטוח לאומי רזרבות צבורות לא מנוצלות של כ-300 מיליארד ש"ח שהצטברו במשך השנים. המדינה צריכה להקצות סכומים גדולים מתקציבה או מקרן ממלכתית שתאגם משאבים מרווחי ותמלוגי משאבי הגז הטבעי, הנפט, במים הכלכליים של ישראל בים התיכון וכן לגבות תמלוגים משאר המשאבים הלאומיים, כמו מחצבי אשלג (פוספאטים) כל זאת לפי המודל הנורווגי.

מודגש ששיעורי הפנסיה התקציבית המקסימלית לזכאים לפי נתוני הכנסה צריכים להיות צמודים ל"שכר המינימום" במשק הישראלי. שכר המינימום שנקבע בהסכם בין ההסתדרות והתאחדות התעשיינים שהוא חלק מלשכת התאום של הארגונים הכלכליים לגבי המועסקים במגזר העסקי (שצריך להיות מורחב על ידי הממשלה גם למגזר הציבורי) – יהיה 5,000 ש"ח החל מ-.1.1.2017. ח"כ עמיר פרץ הגדיר זאת בעבר כמינימום נדרש. ח"כ אורלי לוי עוסקת בכך בהקשר "צדק חלוקתי". גם ח"כ מיכל בירן וח"כ עומר ברלב עוסקים בכך בשדולה שהקימו בכנסת.

העיקרון המנחה בכל הנוגע לזכאות ל"פנסיה הממלכתית" בשיעורים משתנים צריך להיות שימוש קפדני במבחני הכנסה של מבקש גמלת הפנסיה הממלכתית מהביטוח הלאומי.

כל הכנסותיו ומצבו הסוציו-אקונומי הכללי האישי והזוגי יילקחו בחשבון בחישוב ובקביעת שיעורי זכאותו. המבחנים יהיו דיפרנציאליים בכל הנוגע לזכאות מגיל הפרישה על פי חוק  שהוא:64-67 לנשים ו-67 לגברים, כאשר בגיל 70 המבחנים יהיו שונים ומוגמשים לטובת הזכאים. המצב המתואר קיים כיום בכל הנוגע ל"קצבת זיקנה" בהגדרה המצומצמת – הניתנת כיום על ידי המוסד לביטוח לאומי.

מודגש שהמונח "פנסיה ממלכתית" מגדיר מחדש את מושג "קצבת הזיקנה" לאזרחים ותיקים, הנהוגה כיום, תוך שידרוגה למונח "פנסיה ממלכתית" שמתאים לתפיסות העכשוויות הגלובליות המתקדמות של "הביטחון הסוציאלי", "הרווחה החברתית", ו"הקיום המינימלי בכבוד" המקובלות כיום בעולם המפותח, בעיקר במדינות "האיחוד האירופאי", שמדינת ישראל רואה עצמה כצועדת בדרכיהם.

"הפנסיה הממלכתית" – לפי מבחני הכנסה – היא זכות אדם חברתית אוניברסלית, שמגיעה לכל אדם בין אם הוא גמלאי שכיר, ו/או עצמאי ו/או איש עסקים הזכאי בגיל השלישי לרווחים, תמלוגים ודיווידנדים.

צריך להדגיש שמצב דברים מודולרי דומה כבר קיים בכל הנוגע לביטוח הבריאות. לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתית מ-1994, שלפיו כל אדם בישראל אזרח ותושב זכאי לביטוח בריאות ממלכתי ברובד הבסיס, עבור תשלום "מס בריאות" בשיעורים משתנים (דיפרנציאליים), לפי רמות הכנסתו למוסד לביטוח לאומי, עבור זכאותו ל"סל בריאות".

בנוסף מומלץ בפרקטיקה למבוטחי הבסיס הממלכתי לבצע "ביטוחים משלימים" באמצעות ארבע קופות החולים המאושרות כחוק. בנוסף עושים רבים ביטוחי רובד שלישי ורביעי בחברות ביטוח פרטיות בפוליסות ביטוח אישיות וקולקטיביות.

"הפנסיה הממלכתית" תהיה רק רובד הבסיס של הביטחון הסוציאלי בגיל השלישי והרביעי כמו ביטוח הבריאות הממלכתי. מול הפנסיה הממלכתית יתקיימו לפי זכאויות אישיות – פנסיות תקציביות ו/או צוברות ו/או ביטוחי מנהלים וביטוחי סיעוד, וקרנות גמל וכיו"ב.

בנושא חקיקת חוק פנסיוני ממלכתי במקביל לחקיקת חוק בריאות ממלכתית – עסקה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת במשך כעשור. זה קרה כשבראשה עמד ח"כ יוסי כ"ץ ממפלגת העבודה. הנושא קודם לקראת חקיקה. התהליך נתקע לפני כ-15 שנים עם פרישת ח"כ יוסי כ"ץ מהכנסת מאחר שמפלגת העבודה לא בחרה בו בפריימריס לרשימתה לכנסת. בנימין נתניהו כשר אוצר והראש ממשלה "תוקע" את החקיקה האמורה, שאינה מעניינת אותו ולא את נערי אגף התקציבים במשרד האוצר, כל אלה אָמונים על גישות פרדיגמת הכלכלה הניאו-ליברלית הגלובלית הליברטנית.

כיום עוסקת בנושא בכנסת ח"כ מיכל  בירן בשיתוף פעולה עם ח"כ עומר בר-לב, שניהם ממפלגת "העבודה" ב"מחנה הציוני". ח"כ מיכל בירן עושה דוקטורט בנושא. צריך לאחל לה הצלחה.

אין ספק ששיבוצה לראשות ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בכנסת תקדם מחדש את החקיקה הכוללת הנדרשת בנושא, תוך העלאת הנושא מחדש לסדר היום החברתי-כלכלי בישראל. גם בשר הרווחה חיים כץ ניתן למצוא שותף לקידום הנושא.

נערך על ידי דליה
תגיות: , , ,

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.