השבוע בכנסת: הכנסת בפגרה, ועדות פועלות

"עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה והועדות, השבוע. הכנסת, כידוע, היא בית חי ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה

סדר-היום הכללי של מליאת הכנסת
הכנסת בפגרה.
דיוני המליאה יתחדשו ביום שני, ט"ו באייר התשע"ו  23.5.2016 בשעה16:00

השבוע בוועדות הכנסת

כל דיוני ועדת הכספים
דיונים נבחרים:
יום שלישי, 3 במאי 2016, כ"ה בניסן תשע"ו
בשעה 10:00: דיון על שינויים בתקציב והעברות עודפים – דיון עקרוני

כל דיוני ועדת החוץ והבטחון
דיונים נבחרים:
יום שני, 2 במאי 2016, כ"ד בניסן תשע"ו
בשעה 09:00: סטטוס כיסוי סלולרי באיו"ש

כל דיוני ועדת הפנים והגנת הסביבה
דיונים נבחרים:

יום שלישי, 3 במאי 2016, כ"ה בניסן תשע"ו
בשעה 09:00: הפגיעה הצפויה בחופים בעקבות תמ"א 1 וביטול תמ"א 13 – הישיבה תתקיים באולם נגב
בשעה 10:00: הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 106 והוראת שעה), התשע"ו-2016 – הכנה לקריאה שניה ושלישית – הישיבה תתקיים באולם נגב

כל דיוני ועדת החוקה, חוק ומשפט
דיונים נבחרים:
יום שני,
2 במאי 2016, כ"ד בניסן תשע"ו
בשעה 12:00: מעקב אחר יישום חוק גיל הנישואין

כל דיוני הועדה לענייני ביקורת המדינה
דיונים נבחרים:
יום רביעי, 4 במאי 2016, כ"ו בניסן תשע"ו
בשעה 10:00: מנגנון גביית חובות בהוצאה לפועל – דוח ביקורת מיוחד, אפריל

ועדת המשנה לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים 2016
בשעה 11:30: חיסויים לדוח 66ג' – הדיון יתקיים בוועדת חוץ ובטחון בחדר הגדול

כל דיוני הוועדה המיוחדת לפניות הציבור
דיונים נבחרים:

יום שלישי, 3 במאי 2016, כ"ה בניסן תשע"ו
בשעה 12:00: פניות ציבור בנוגע לתקלה בחברת פלאפון מיום שני, יא' באדר ב' התשע"ו, 21 במרץ 2016 – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply