השבוע בכנסת: רשות השידור, הפלרת מים, הלבנת הון, צער בע"ח ועוד

"עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה והועדות, השבוע. הכנסת, כידוע, היא בית חי ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה. יש דיונים ביום ראשון 20/3

סדר-היום הכללי של מליאת הכנסת

 1. הצעות סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ויש עתיד להביע אי-אמון בממשלה בנושאים:
  א. "ממשלת ישראל מתנכלת לחקלאים, מחסלת את החקלאות ומייבשת את הנגב והגליל" (המחנה הציוני)
  ב. "שנת הכישלון של נתניהו, שנה עברה ושום דבר לא קרה" (הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל))
  ג. "הפגיעה המתמשכת בחקלאות על ידי ממשלת ישראל והפקרת הפריפריה" (יש עתיד)
 1. הצעת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 38), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' מ-937/א'
 2. הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 220 והוראת שעה), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' מ-1026/א'
 3. הצעת חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים (תיקון מס' 2), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' מ-979/א'
 4. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 174), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' מ-996/א'
 5. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 175), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' מ-1001/א' (פ/2131/20)
 6. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 176 והוראת שעה), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' כ-625/א' (פ/2023/20)
 7. החלטת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בדבר פיצול הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 23) (עונשין, עיצום כספי וסמכויות פיקוח), התשע"×”-2014 (מ/891) – הצבעה
 8. הצעת חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני (תיקון), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' מ-922/א'
 9. הצעת חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון מס' 3), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' מ-785/א'
 10. הצעת חוק לעדכון אגרות, התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) הצעות חוק מ/1031
 11. הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/1032
 12. החלטת ועדת הכספים בדבר פיצול הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 220), התשע"ו-2016 (מ/1003) – הצבעה
 13. נאומים בני דקה
 14. ציון יום המאבק הבינלאומי בגזענות (במסגרת הצעות חוק והצעות לסדר היום)
 15. שאילתות דחופות
 16. הצעות חוק לדיון מוקדם
 17. הצעות לסדר-היום דחופות ורגילות

השבוע בוועדות הכנסת

כל דיוני ועדת הכנסת
דיונים נבחרים:
יום שני, 21 במרץ 2016, י"א באדר ב' תשע"ו
בשעה 10:30:
1. קביעת מכסות הצעות חוק והצעות רגילות לסדר היום של חברי הכנסת לסיעותיהם.
2. הרכב הוועדה המשותפת לדיון בהצעת חוק פינוי בינוי  (פינוי בשל סירוב בלתי סביר).
3. העברת הצעת חוק פינוי ובינוי (הסכמים לארגון עסקאות פינוי ובינוי),  מהוועדה המיוחדת לדיון בוועדה המשותפת.
4. הרכב הוועדה המשותפת של ועדת המדע והטכנולוגיה וועדת החוקה, חוק ומשפט לפי חוק פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על תנאי (תיקוני חקיקה).
5. בקשת יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה להעברת הצעת חוק כלי הירייה תיקון (הגבלת גיל למתן רישיונות לכל ירייה), מוועדת החוץ והביטחון לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה.
6. הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)
7. טענת נושא חדש בדיון בוועדה המיוחדת להתחדשות עירונית בהצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה.
8. המלצת הוועדה הציבורית לקביעת שכר ותשלומים אחרים לחברי הכנסת בנושא: "מספר היועצים הפרלמנטריים ליושבי ראש הוועדות המיוחדות".
10. שינוי בתקציב הקשר עם הציבור עבור השרים.
11. הגדלת מספר החברים בוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט, לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת המדע והטכנולוגיה לפי חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע-2009.
11. הצעה לסדר-היום בנושא: "הבטחת הפנסיה של העובדים והקשישים בישראל והעלאת קצבאות הזקנה" – העברה מוועדה לוועדה
12. הצעה לסדר ביום בנושא: "חוק ביטוח בריאות ממלכתי – פטור מתשלום לקשיש מעל גיל 80 שמשתלמת לו גמלה להבטחת הכנסה" – העברה מוועדה לוועדה
13. הצעה לסדר-היום בנושא: "מחדל הטיפול בקשישים בבתי אבות – מחסור חריף במטפלים סעודיים" – העברה מוועדה לוועדה

כל דיוני ועדת הכספים
דיונים נבחרים:
יום שני, 21 במרץ 2016, י"א באדר ב' תשע"ו
בשעה 10:00: הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 54), קבוצות רכישה במקרקעין
בשעה 10:30: תקנות מס ערך מוסף (פטור מרישום והגשת הצהרה שנתית למחזור עסקאות ליצרני החשמל הביתיים)
בשעה 11:15: הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 219) – פיצויי פיטורין וכד'
יום שלישי, 22 במרץ 2016, י"ב באדר ב' תשע"ו
בשעה 10:00: הצעת חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 58) (שינוי שיטת עדכון הגמלאות לעובדי שירותי הביטחון)
בשעה 12:00: שילוב ערבים בשירות הציבורי ובמשק, הצעתו של ח"כ אחמד טיבי – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת

כל דיוני ועדת הכלכלה
דיונים נבחרים:

יום ראשון, 20 במרץ 2016, י' באדר תשע"ו
בשעה 11:30: הצעת חוק השידור הציבורי (תיקון מס' 4),  (תיקון – סעיף 92, דחיית סגירת הרשות עד ל-30 בספטמבר 2016) – הישיבה תתקיים באולם נגב
יום שני, 21 במרץ 2016, י"א באדר ב' תשע"ו
בשעה 10:00: בלימת הקטל בדרכים – אמצעי האכיפה שמפעילה המשטרה והפעילות כנגד נהגים מסוכנים
בשעה 12:00: בלימת הקטל בדרכים – 1. פעולות משרד התחבורה להתמודדות עם הגורמים לתאונות הדרכים ולהפחתת עלותן הכלכלית  2. פעילות הרשות לבטיחות בדרכים
יום שלישי, 22 במרץ 2016, י"ב באדר ב' תשע"ו
בשעה 09:30: בשעה 11:30: הצעת חוק השידור הציבורי (תיקון מס' 4),  (תיקון – סעיף 92, דחיית סגירת הרשות עד ל-30 בספטמבר 2016)
בשעה 12:30: הצעת חוק הגנת הצרכן (משלוח התראת תשלום לצרכן)
בשעה 14:00: הצעת חוק הגנת הצרכן (איסור מניעה מצרכן להביא למקום עסק מזון או שתייה מאותו סוג הנמכר במקום)

כל דיוני ועדת החוץ והבטחון
דיונים נבחרים:
יום שני, 21 במרץ 2016, י"א באדר ב' תשע"ו
בשעה 09:30: מפגעי איכות הסביבה באיו"ש
בשעה 12:30: מעברים ברחבי איו"ש
יום שלישי, 22 במרץ 2016, י"ב באדר ב' תשע"ו
בשעה 09:00: ישיבת המשך בנושא חיילים בודדים

כל דיוני ועדת הפנים והגנת הסביבה
דיונים נבחרים:

יום שני, 21 במרץ 2016, י"א באדר ב' תשע"ו
בשעה 09:00: הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (תנאים לפטור מארנונה למוסד מתנדב) – חומר רקע
בשעה 10:00: הצעת
רביזיה בחוק כלי הירייה (תיקון מס' 18)
בשעה 10:30: הפלרת מי השתייה, מגנזיום במי השתייה
בשעה 11:15: פתרון בעיית שכונת הארגזים בדרום תל-אביב והסוגיות הזהות בליפתא בירושלים והישוב הוותיק בבית דגן – ישיבת מעקב
בשעה 12:30: הצעת חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד פעמית, התשע"×”-2014 – בהשתתפות השר להגנת הסביבה – דיון + הצבעה ×”×›× ×” לקריאה שניה ושלישית
יום שלישי, 22 במרץ 2016, י"ב באדר ב' תשע"ו
בשעה 08:30: הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 105החלת הקלות תכנון על מתקנים בטחוניים שהופרטו), התשע"ו-2015 – ×”×›× ×” לקריאה שניה ושלישית
בשעה 10:00: הוזלת מחירי הקייטנות שמפעילות הרשויות המקומיות והמתנ"סים – ישיבת מעקב
יום רביעי, 23 במרץ 2016, י"ג באדר ב' תשע"ו
בשעה 08:15: הצעת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד-2014 – פרק ד' וסעיפים 43(ב) ו-46 – ×”×›× ×” לקריאה שניה ושלישית – המשך דיון והצבעות
בשעה 10:30: הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 105החלת הקלות תכנון על מתקנים בטחוניים שהופרטו), התשע"ו-2015 – ×”×›× ×” לקריאה שניה ושלישית – הצבעות

כל דיוני ועדת החוקה, חוק ומשפט
דיונים נבחרים:

יום ראשון, 20 במרץ 2016, י' באדר תשע"ו
בשעה 10:00: דיון ביוזמת ×—×”"×› מרב מיכאלי בנושא פקודת המסים (גבייה) – נייר עמדה מטעם האגודה לזכויות האזרח – הישיבה תתקיים באולם נגב
בשעה 12:00: הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס" 19) – ×”×›× ×” לקריאה שניה ושלישית
בשעה 15:00: הצעת חוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה (הרתעה מפני הלבנת הון)  – ×”×›× ×” לקריאה שניה ושלישית –
טיוטת הנחיות פרקליט המדינה המוצעת ×¢"×™ הייעוץ המשפטי לוועדהטיוטת הנחיות פרקלית המדינה המוצעת ×¢"×™ משרד המשפטיםנוסח מעודכן לדיון מאת משרד המשפטיםנסיבות מחמירות – נוסח מוצע מאת משרד המשפטיםנקודות לדיון מאת הייעוץ המשפטי לוועדה
יום שני, 21 במרץ 2016, י"א באדר ב' תשע"ו
בשעה 10:00: הצעת חוק המאבק בטרור, התשע"×”-2015 – ×”×›× ×” לקריאה שניה ושלישית – ניר עמדה לעניין סעיף 75 מאת הפורום המשפטי למען ישראל
בשעה 13:00: הצעת חוק העונשין (יחסי מין תוך ניצול תלות נפשית ממשית במסגרת ייעוץ או הדרכה של כהן דת)
יום שלישי, 22 במרץ 2016, י"ב באדר ב' תשע"ו
בשעה 13:00: הצעת חוק ההוצאה לפועל (אי-חיוב בריבית עקב שיהוי) – ×”×›× ×” לקריאה שניה ושלישית
בשעה 14:30: הצעת חוק חובת המכרזים (חובת ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות)
בשעה 15:15: הצעת חוק הצהרת הון של בעלי תפקידים בכירים בשירות המדינה וברשויות המקומיות – ×”×›× ×” לקריאה ראשונה
יום רביעי, 23 במרץ 2016, י"ג באדר ב' תשע"ו
בשעה 09:00: הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (הטרדת מוקד חירום) – ×”×›× ×” לקריאה שניה ושלישית

כל דיוני ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
דיונים נבחרים:

יום שני, 21 במרץ 2016, י"א באדר ב' תשע"ו
בשעה 09:30: שיעור גבוה של הפסקות הריון בקרב צעירות במשפחות עולים – הגברת המודעות וחינוך למניעה
בשעה 11:30: הצעת חוק יום העולה
יום שלישי, 22 במרץ 2016, י"ב באדר ב' תשע"ו
בשעה 11:30: טיפול רשויות הרווחה בקשישים עולים ובעולים עריריים

כל דיוני ועדת החינוך, התרבות והספורט
דיונים נבחרים:

יום ראשון, 20 במרץ 2016, י' באדר תשע"ו
בשעה 09:30: טיפול מערכת החינוך בילדים מונשמים
בשעה 11:00: קשיים וחסמים בקבלת תלמידים למוסדות ההשכלה הגבוהה בקרב העדה הדרוזית בכלל ותושבי עוספייה בפרט
יום שני, 21 במרץ 2016, י"א באדר ב' תשע"ו
בשעה 09:00: בנית תשתיות למוסדות חינוך במגזר הבדואי – בהשתתפות שר החקלאות ופיתוח הכפר – חומר רקע
בשעה 10:30: הצגת משרד החקלאות ופיתוח הכפר בנושא צער בע"ח ע"י השר
בשעה 12:00: שיח פתוח בנושאי חינוך עם מועצת התלמידים והנוער הארצית – לציון "כנסת צעירה"
יום שלישי, 22 במרץ 2016, י"ב באדר ב' תשע"ו
בשעה 09:30: א.מחירי קורסי קיץ בהשכלה הגבוהה ב. עלות הבחינות באנגלית
בשעה 11:00: מיגור הגזענות הממוסדת במערכת החינוך כנגד יוצאי בריה"מ לשעבר ובכלל
בשעה 12:30: עתיד ביה"ס ברנקו וייס בפרדס חנה כרכור
יום רביעי, 23 במרץ 2016, י"ג באדר ב' תשע"ו
בשעה 09:00: מודעות לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית במערכת החינוך – לציון יום האלרגיה
בשעה 10:00: הצלת החינוך המוסיקלי והקונסרבטוריונים בישראלחומר רקע

כל דיוני ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
דיונים נבחרים:

יום שני, 21 במרץ 2016, י"א באדר ב' תשע"ו
בשעה 09:00: תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תוספת למימון צרכים מיוחדים)
בשעה 10:00: הצעת חוק זכויות הוריות (תיקוני חקיקה)
בשעה 11:00: הסכם בדבר גמלת ניידות(תיקון 25)
בשעה 12:45: הקריסה הכלכלית של משפחות עם ילדים חולי סרטןמכתבו של ח"כ חזןמכתבה של ח"כ שולי מועלם מכתבו של ח"כ עבדאללה אבו מערוףמכתבו של ח"כ אילן גילאוןמכתבו של ח"כ איציק שמולי
בשעה 13:45: הרפורמה בכתבי השירות עלולה לפגוע במבוטחי ביטוחי הבריאות הפרטייםחומר רקעמכתבו של ח"כ אוסמה סעדימכתבו של ח"כ איצק שמולי
יום שלישי, 22 במרץ 2016, י"ב באדר ב' תשע"ו
בשעה 09:00: הצעת חוק עבודת נשים (תיקון – חופשת אבהות)
בשעה 10:00: אי יישום החלטת ממשלה 2025 הקובעת לחזק את ביה"ח סורוקהמכתבו של יעקב מרגימככתבו של מאיר כהןמכתבה של ח"כ פלוסקוב
בשעה 11:00: הסכם בדבר תשלום מענק חימום חד פעמי לזכאים לגמלה מכוח חוק הבטחת הכנסה, שהגיעו לגיל פרישה, ואינם זכאים למענק חימום בגין שנת 2015

ועדת המשנה לעניין הרפורמה בבריאות הנפש
בשעה 12:30: חיסיון הטיפול במערך בריאות הנפש בצה"ל

מליאת הועדה
בשעה 14:00: תקנות שוויון זכויות לאנשים מוגבלות (התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים שהם מוסדות להשכלה גבוהה ולשירותי השכלה גבוהה שהם נותנים) – נוסח לדיון
יום רביעי, 23 במרץ 2016, י"ג באדר ב' תשע"ו

ועדת המשנה לטיפול בצעירים וצעירות חסרי בית
בשעה 09:00: דיון סיכום
.
כל דיוני הועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
דיונים נבחרים:

יום שני, 21 במרץ 2016, י"א באדר ב' תשע"ו
בשעה 10:00: הטרדות מיניות בתחבורה הציבורית
יום שלישי, 22 במרץ 2016, י"ב באדר ב' תשע"ו
בשעה 10:00: סחבת בקבלת אישור הסמכה לבית הספר לסיעוד בנצרת
ועדת המשנה למאבק בסחר בנשים ובזנות
בשעה 12:00: היקף תופעת הזנות במדינת ישראל ומאפייניה – סקר משרד הרווחה והשירותים החברתיים – בהשתתפות מנכ"ל משרד הרווחה והשירותים החברתיים, עו"ד אליעזר יבלון

מליאת הועדה
יום רביעי, 23 במרץ 2016, י"ג באדר ב' תשע"ו
בשעה 09:00: פערים בטיפול במסורבות גט בבתי הדין בארץ לבין בתי הדין בחו"ל – לציון יום העגונה הבינלאומי
.
כל דיוני ועדת המדע והטכנולוגיה
דיונים נבחרים:
יום שלישי, 22 במרץ 2016, י"ב באדר ב' תשע"ו
בשעה 09:30:
דו"×— סיכום פעילות הוועדה העליונה לניסויים רפואיים בבני אדם לשנת 2015 – מוגש לוועדה על פי חוק – הישיבה תתקיים באולם ועדת העלייה והקליטה
בשעה 12:30: הצעת חוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס' 10 – העברת מסמכים ממוחשבים)
.
כל דיוני הוועדה למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול
דיונים נבחרים:

יום שלישי, 22 במרץ 2016, י"ב באדר ב' תשע"ו
בשעה 10:00: המתווה המתגבש להסדרת השימוש בקנביס רפואי בישראל – המשך מיום 20.1.16 בהשתתפות פרופ' ארנון אפק, משנה למנכ"ל משרד הבריאות
.
כל דיוני הוועדה לזכויות הילד
דיונים נבחרים:

יום שני, 21 במרץ 2016, י"א באדר ב' תשע"ו
בשעה 09:00: פיקוח ואכיפה על עבודת נוער בחדשי הקיץ – דיון מעקב
בשעה 11:00: אלימות במשחקי ילדים ונוער בליגות הספורט השונות
בשעה 14:15: דיון במסגרת יום "כנסת צעירה" – א. שיח דמוקרטי בכיתות ב. שעת אפס
.
כל דיוני הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור
דיונים נבחרים:

יום רביעי, 23 במרץ 2016, י"ג באדר ב' תשע"ו
בשעה 09:30: שקיפות בהסכמי פשרה ברשות המיסים
.
כל דיוני הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, בהצעת חוק שירותים פיננסיים חוץ מוסדיים ובהצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 218)
דיונים נבחרים:
יום שני, 21 במרץ 2016, י"א באדר ב' תשע"ו
בשעה 13:00: הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 218), התשע"ו-2016 – דיון והצבעות
בשעה 14:00: הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים חוץ-מוסדיים), התשע"ו-2015 – הקראה, דיון והצבעות
יום שלישי, 22 במרץ 2016, י"ב באדר ב' תשע"ו
בשעה 13:30: הצעת חוק פינוי ובינוי (הסכמים לארגון עסקאות פינוי ובינוי), התשע"ו-2016 – הצגת עיקרי החוק ×¢"×™ משרד המשפטים
בשעה 14:00: הצעת חוק פינוי ובינוי (פיצויים) (תיקון מס' 4) (פינוי בשל סירוב בלתי–סביר), התשע"ו -2016 (מ/1023) – הצגת עיקרי החוק ×¢"×™ משרד המשפטים
בשעה 14:30: הצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית
.
כל דיוני הוועדה המיוחדת לפניות הציבור
דיונים נבחרים:
יום שני
, 21 במרץ 2016, י"א באדר ב' תשע"ו
בשעה 09:00: פניות ציבור בנושא ההיערכות להילולת הרשב"י במירון – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת
.
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , , , , , , , , ,

One Response to “השבוע בכנסת: רשות השידור, הפלרת מים, הלבנת הון, צער בע"×— ועוד”

 1. אני לא מכאן הגיב:

  ?

Leave a Reply