עמותת "עובדים" להנגשת עולם התעסוקה לנזקקים לכך

"עובדים – המרכז למימוש יכולות ואפשרויות בעבודה" היא עמותה חדשה שהוקמה במטרה להנגיש את תחום התעסוקה לגורמים השונים הנזקקים לו. בכוונתה לשמש מקור מידע על עולם העבודה, לחזק את הקשר בין גורמים התעסוקה השונים וללוות עובדים ומחפשי עבודה. עמיר סגל ממקימי העמותה מסביר

למה הקמנו את "עובדים"?

לוגו עובדים

בשנים בהן עבדתי עם צעירים בסיכון בעיריית ירושלים נתקלתי בשלל אתגרים כרכז תעסוקה. כולם השפיעו על המאמצים שדרשה עבודתי, וכמובן שהשפיעו על הצעירים שהשירות היה מיועד להם. אתגרים אלו היו המוטיבציה להקמת המיזם שהפך להיות עמותת עובדים, הממשיכה להתפתח בימים אלו.

אתגר אחד נבע מהצורך בקשר בין ארגונים שונים העוסקים בתעסוקה. בירושלים כמה עשרות ארגונים המעניקים שירותים שונים בתחום התעסוקה, בישראל כולה כמה מאות. כל ארגון מעניק שירות לאוכלוסייה מסוימת, או כזה העונה לצרכים מסוימים. לעיתים יש צורך בהפניה של פונה בין עמותות, סוכנויות ממשלתיות או מחלקות עירוניות.

ריבוי הארגונים הביא לכך שרבים כלל לא מכירים לפחות חלק מהארגונים או השירותים הקיימים, כך לגבי אנשי מקצוע ולגבי הפונים הנזקקים לסיוע. ניסיונות שונים לריכוז החומר הרב קיימים והתקיימו אך לא מצאתי אף מאגר שכולל את כלל המידע הנדרש. כך שטבלת אקסל שהלכה והשתכללה מילאה אצלי את תפקיד המאגר הזה.

בנוסף, צעירים שהגיעו לגיל 26 לא יכלו לקבל מאתנו המשך הסיוע. אלו היו צריכים לפנות אל מחלקה אחרת בעירייה. גם צעירים שהופנו לגורמי תעסוקה אחרים אמורים היו להתנתק מאתנו. אך באופן לא רשמי אי אפשר היה שלא לתת מענה לאותם צעירים. גם אם המשיכו להיות מלווים על ידי עובד סוציאלי, צעירים אלו עברו בין כמה ארגונים המעניקים תמיכה תעסוקתית (ולעיתים גם בין כמה ארגונים המעניקים טיפול מסוגים שונים). הדבר כמובן הקשה על מעקב על מסלול התעסוקה שלהם. העובדה כי לא תמיד התקיים מעקב וקשר בין גורמי תעסוקה – הקשתה על קבלת והענקת שירות מיטבי.

אתגרים אלו קיימים לחברי אוכלוסיות חלשות, אך למעשה לכלל העובדים ומחפשי העבודה. למשל, רבים אינם פונים אל גורמים שיכולי לסייע להם – פשוט משום שאינם מכירים שירותים מסוימים (כך למשל יש שאינם מקבלים אף קצבאות אבטלה, כי אינם מכירים את זכאותם או מבושה). בנוסף, עולם העבודה הדינמי ורב האפשרויות הוא כזה שהאדם העובד זקוק לסיוע במציאת השירות המתאים ובכלל בהכוונה בעולם העבודה.

בעייתיות זו מתגברת כשמבינים כי הנוכחות האינטרנטית של רבים מהארגונים הנותנים מענה תעסוקתי מועטה או לא קיימת – כך שאפילו מציאת מידע על שירות לא מוכר יכולה להיות מאתגרת. נסו אתם לחפש אינטרנטית שירות כמו "ייעוץ תעסוקתי" וראו כמה תוצאות מופיעות – מבלי יכולת לסנן יועץ מוצלח יותר או פחות, או חברה מוצלחת ואמינה יותר או פחות – או לדעת איזה שירות מטעם המדינה יכולים לקבל בחינם או בהנחה משמעותית.

לשם כך הקמנו את עובדים, כדי לתת מענה לסוגיות הללו.

המטרה הראשונה היא כי "עובדים" ישמש כמקור מידע מרכזי לגבי עולם העבודה הישראלי- עבור עובדים, מחפשי עבודה, גורמי תעסוקה ואנשי אקדמיה. "עובדים" ינגיש וירכז מידע על גורמי תעסוקה שונים – עמותות, סוכנויות ממשלתיות, חברות פרטיות ויחידים, על חקיקה בנושאי תעסוקה, על סוגיות תעסוקתיות שונות ומחקרים אקדמיים בנושא תעסוקה.

לשם כך הקמנו את אתר עובדים בו מידע על עולם העבודה, מאמרים בנושאי תעסוקה ומידע על גורמי תעסוקה ויועצי תעסוקה שיכולים להירשם לאתר – כארגון בתחום התעסוקה, או כיועץ עצמאי.

המטרה השנייה היא חיזוק הקשר בין גורמי התעסוקה השונים הפעילים בישראל – עמותות, סוכנויות ממשלתיות וחברות פרטיות. ריכוז המידע על גורמים אלו ופתיחתו דרך אתר עובדים, הוא הצעד הראשון בקידום ההיכרות בין הארגונים הללו. בהמשך בכוונתנו לקדם קשר זה גם על ידי אמצעי נוספים.

המטרה השלישית מתמקדת בצורך בליווי ארוך טווח עבור עובדים ומחפשי עבודה. אנו רוצים לספק כתובת יציבה שתסייע במוביליות חברתית ותעסוקתית, בעולם בו חוסר הביטחון התעסוקתי הולך וגובר יש צורך בקיומה של כתובת יציבה שכזו. כתובת שתספק מידע, אפשרויות הפנייה אל ארגונים וחברות העוסקים בתחום התעסוקה ומענה כולל לכל אתגר תעסוקתי – בין אם במענה ישיר שלנו, או על ידי הפנייה אל גורם רלוונטי אחר.

כחלק מתפיסה זו, של כתובת לעובדים ומחפשי עבודה, הקמנו את מאגר היועצים של עובדים. מאגר יועצים זה יסייע למי שיחפש יועץ תעסוקתי מתאים לצרכיו, באזור גיאוגרפי קרוב אליו. כאמור, בנוסף למידע על יועצי תעסוקה רלוונטיים אנו מספקים מידע על ארגונים שונים הפעילים בתחום התעסוקה ומידע כללי על עולם העבודה הישראלי – כדי לסייע להעצמת העובד ומתן כלים להתקדמות חברתית.

מעבר לשירותים אותם אנו מספקים ונספק, אנו מעוניינים לשנות את השיח סביב תעסוקה בישראל. אנו רוצים לקדם את הראייה של העבודה כאבן התשתית של הכלכלה, כמו גם לקדם את מרכזיות וחשיבות הייעוץ התעסוקתי לעובדים ולמחפשי עבודה.

לאתר העמותה

Tags: , , , , ,

Leave a Reply