חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

השבוע בכנסת: השעיית ח"כ (ועדת החוקה), חוק נתוני אשראי, כשירות מערך המילואים ועוד

נושאים השבוע בכנסת, פוליטי ב 20.02.16 9:09

"עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה והועדות, השבוע. הכנסת, כידוע, היא בית חי ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן
לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה. יש דיונים ביום ראשון 21/2

סדר-היום הכללי של מליאת הכנסת

 1. הצעות סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ויש עתיד להביע אי-אמון בממשלה בנושאים:
  • "ממשלה שנכשלת במלחמה בטרור ועוברת למלחמה בדמוקרטיה" (המחנה הציוני)
  • "המשך מדיניות הממשלה במעצרים המינהליים והתעלמותה מסכנת חיי אדם הנשקפים לשובתי רעב" (הרשימה המשותפת חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל)
  • "שחיתות וחוסר התפקוד של משרדי הממשלה" (יש עתיד)
 2. הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 139), התשע"ו-2016 קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' כ-617/א' (פ/1554/20)
 3. הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 26), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ-1020
 4. הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס' 59), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/1014
 5. הצעת חוק רשות הספנות והנמלים (תיקון מס' 4 והוראת שעה) (פטור ממס על כספים שיועדו להפקדה בקופת גמל מרכזית לקצבה), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/1015
 6. הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 221), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/1016
 7. הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 74) (ביטול קובלנה), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/1017
 8. הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 17) (פסק דין פלילי של בית משפט צבאי כראיה בהליך אזרחי), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – של חברת הכנסת ענת ברקו – הצעות חוק כ-621 (פ/2237/20)
 9. נאומים בני דקה
 10. ציון יום זכויות לקהילה הגאה (במסגרת הצעות חוק והצעות לסדר היום)
 11. שעת שאלות לשר להגנת הסביבה
 12. הצעת חוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס' 1) (העברת מסמך בדרך דיגיטלית), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – של חבר הכנסת מיקי לוי – הצעות חוק כ-622 (פ/330/20)
 13. שאילתות דחופות
 14. הצעות חוק לדיון מוקדם
 15. הצעות לסדר-היום דחופות ורגילות

השבוע בוועדות הכנסת

כל דיוני ועדת הכנסת
דיונים נבחרים:
יום שני, 22 בפברואר 2016, י"ג באדר תשע"ו
בשעה 10:00: 1. בקשת יושב ראש ועדת הכספים להעברת הצעת חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס (תיקון מס' 3), התשע"ו-2016 (מ/1010), מוועדת החוקה, חוק ומשפט לוועדת הכספים;   2. בקשת יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט להעברת הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 21) התשע"ו-2016 מוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לוועדת החוקה, חוק ומשפט;  3. בקשת חה"כ רועי פולקמן להעברת הצעה לסדר היום בנושא: "הגברת הביטחון בציר עוקף חוסן בעקבות האירועים הביטחוניים האחרונים" מוועדת החוץ והביטחון לוועדת הפנים והגנת הסביבה;  5. הצעה לסדר-היום בנושא: "חוסר ההצלחה בגיבוש כתבי אישום בגין התעללות חסרי ישע" – קביעת ועדה לדיון;  5. פניית חה"כ איילת נחמיאס-ורבין לתיקון תקנון הכנסת בנושא: מועד הדיון בהצעות לסדר היום שהועברו מהמליאה לוועדות;  6. פניית חה"כ יואל חסון בנושא: הסדרת ההצבעות בוועדת הכנסת.

כל דיוני ועדת הכספים
דיונים נבחרים:

יום שני, 22 בפברואר 2016, י"ג באדר תשע"ו
בשעה 10:00: הצעות חוק אזור סחר חופשי באילת (זיכוי ממס ליחיד על הכנסה חייבת מיגיעה אישית) – הצעת חוק מ-1011הצעת חוק פ/2427
בשעה 10:20: קביעת גיל הפרישה לנשים, הצעתן של ח"כ זהבה גלאון, שלי יחימוביץ, אורלי לוי-אבקסיס
בשעה 11:15: הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה
יום שלישי, 23 בפברואר 2016, י"ד באדר תשע"ו
בשעה 10:00: דיווח לוועדת הכספים של הכנסת לפי חוק ההסדרים – מאת החשבת הכללית מיכל עבאדי-בויאנג'ו
בשעה 11:15: ההשלכות של נושא הפנסיה במגזר העסקי בעקבות תיקון 12 לחוק הפיקוח על מוצרים פיננסיים (קופות גמל) – מעקב
בשעה 11:20:הצעות לדיון מהיר, הוראות המפקחת על הביטוח לעניין בחירת קופת גמל (קרן ברירת מחדל) – של חה"כ מיכל בירן, של חה"כ בצלאל סמוטריץ', של חה"כ יואב בן צור ושל חה"כ מכלוף מיקי זוהר
בשעה 11:45: כללי המים (שינוי התוספת השניה לחוק)
יום רביעי, 24 בפברואר 2016, ט"ו באדר תשע"ו
בשעה 09:30: הצעה לסדר היום בנושא: "השתמטות מוסדות הממשלה וחברת כביש חוצה ישראל מאחריותם בעניין אדמות הדרוזים במפעל קישון" – (של חה"כ חמד עמאר 1682)
בשעה: 10:20: הצעות לדיון מהיר בנושא: תנאים בלתי סבירים לקבלת מענק סיוע לעסקים קורסים בירושלים והמשך סגירתם של עסקים במרכז העיר – של חה"כ מיקי לוי, של חה"כ יגאל גואטה, של חה"כ אראל מרגלית, של חה"כ עודד פורר ושל חה"כ רועי פולקמן

כל דיוני ועדת הכלכלה
דיונים נבחרים:

יום שני, 22 בפברואר 2016, י"ג באדר תשע"ו
בשעה 09:30: הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (פיצול שידורים של בעל זיכיון לשידורי רדיו)
בשעה 10:30: הצעת חוק הגנת הצרכן (הודעה על סיום עסקה לתקופה קצובה)
בשעה 11:30: הצעת חוק רישוי שירותים לרכב, התשע"ג-2013

וועדת המשנה לתחבורה ציבורית
בשעה 14:30: תחבורה ציבורית בישובים ערביםמסמך של מרכז המחקר והמידע

מליאת הועדה
יום שלישי
, 23 בפברואר 2016, י"ד באדר תשע"ו
בשעה 09:30: מעמדם של עובדים ארעיים ופיטורי עובדים בחברת החשמל
בשעה 11:00: בלימת הקטל בדרכים – טיפול בעבירות תעבורה בבתי משפט לתעבורה – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת
בשעה 13:30: הצעת חוק הדואר (תיקון – פרטי חובה בהודעה על משלוח דבר דואר רשום) – הצעת חוק של חברי הכנסת נחמן שי, תמר זנדברג ודב חניןהצעת חוק של חברי הכנסת אורי מקלב ומשה גפני
בשעה 18:00: הצעת חוק נתוני אשראי, התשע"ו-2015
יום רביעי, 24 בפברואר 2016, ט"ו באדר תשע"ו
בשעה 09:30:
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – ביטול עסקה ברוכלות ועסקת מכר מרחוק)

כל דיוני ועדת החוץ והבטחון
דיונים נבחרים:
יום שני, 22 בפברואר 2016, י"ג באדר תשע"ו
בשעה 08:30: הצעת חוק שירות ביטחון (הכרה אזרחית בהכשרות צבאיות)
בשעה 09:30: יחסי ישראל – מדינות אמריקה הלטינית
יום שלישי, 23 בפברואר 2016, י"ד באדר תשע"ו
בשעה 13:01: ועדת המשנה למשאבי אנוש בצה"ל בנושא פעילות צה"ל לשילוב להט"בים – הישיבה תתקיים באולם נגב

כל דיוני ועדת הפנים והגנת הסביבה
דיונים נבחרים:

יום שני, 22 בפברואר 2016, י"ג באדר תשע"ו
בשעה 09:00: הריסת בית קייזלר בבנימין – ישיבת מעקב
בשעה 10:00: תקנות בתי הסוהר (סדרי דין בדיון משמעתי) – חומר רקע
בשעה 11:30: מינוי נציגי ציבור להנהלת הקרן לשמירת הניקיון
בשעה 12:00: בחינת סוגיית מענקי האיזון לרשויות המקומיות
בשעה 14:00: הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (תנאים לפטור מארנונה למוסד מתנדב) – הכנה לקריאה ראשונה
יום שלישי, 23 בפברואר 2016, י"ד באדר תשע"ו
בשעה 10:00: אזרוח בני זוג זרים נשואים מאותו המין לפי נוהל אזרוח בני זוג נשואים – במסגרת יום זכויות לקהילה הגאה בכנסת
בשעה 11:00: ציד חיות הבר בישראלחומר רקע

בשעה 12:00: בקשה לדיון מהיר בנושא: אלימות קשה כלפי המתדלקים בתחנות הדלק
יום רביעי, 24 בפברואר 2016, ט"ו באדר תשע"ו
בשעה 09:00: סקירת נציבת שירות בתי הסוהר על פעילות שירות בתי הסוהר – הצגת חזון ויעדים לשנים הקרובות

כל דיוני ועדת החוקה, חוק ומשפט
דיונים נבחרים:

יום ראשון, 21 בפברואר 2016, י"ב באדר תשע"ו
בשעה 10:00: הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסותנוסח הצעת החוק בקריאה הראשונה במליאהנוסח מטעם הייעוץ המשפטי לוועדהנייר עמדה מטעם איגוד הפסיכיאטריה והחברה לפסיכיאטריה משפטיתנייר עמדה מלשכת עורכי הדין
יום שני, 22 בפברואר 2016, י"ג באדר תשע"ו
בשעה 10:00: הצעת חוק המאבק בטרור, התשע"ה-2015
בשעה 12:30: הצעת חוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה (אמצעים לאכיפת תשלום מסים)
יום שלישי, 23 בפברואר 2016, י"ד באדר תשע"ו
בשעה 10:00: ה
צעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות
בשעה 13:00: יוזמת ועדת החוקה, חוק ומשפט לתיקון חוק – יסוד: הכנסת בעניין השעיית חברי כנסת
יום רביעי, 24 בפברואר 2016, ט"ו באדר תשע"ו
בשעה 09:00:
הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים
יום חמישי, 25 בפברואר 2016, ט"ז באדר תשע"ו
בשעה 10:30: מעקב אחר יישום חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין

כל דיוני ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
דיונים נבחרים:
יום שני, 22 בפברואר 2016, י"ג באדר תשע"ו
בשעה 14:00: בחינת הטיפול הממשלתי בעידוד העלייה מברזיל וקליטתה
יום שלישי, 23 בפברואר 2016, י"ד באדר תשע"ו
בשעה 09:30:
תמיכה בחיילים בודדים עולים ותושבים חוזרים, הנותרים חסרי כל עם שחרורם מצה"ל
בשעה 12:00: קליטה תרבותית וחברתית של עולים יחידים ומשפחות להט"ביות – במסגרת יום הזכויות לקהילה הגאה
יום רביעי, 24 בפברואר 2016, ט"ו באדר תשע"ו
בשעה 09:00:
שותפות ישראל והתפוצות בחיזוק המדינה היהודית-דמוקרטית בישראל – ישיבה בהשתתפות רבנים רפורמיים מארה"ב – הישיבה תתקיים באודיטוריום

כל דיוני ועדת החינוך, התרבות והספורט
דיונים נבחרים:

יום שני, 22 בפברואר 2016, י"ג באדר תשע"ו
בשעה 09:30: מחסור באקדמאים בתחומי ההנדסה – ביוזמת ח"כ רוברט אילטוב
בשעה 11:00: 1. טיפול המל"ג בסטודנטים יוצאי אתיופיה;  2. הצעה לסדר-היום בנושא: "משרד הקליטה אחראי לטיפול בתלמידים צברים שנולדו למשפחות של עולים מאתיופיה"
יום שלישי, 23 בפברואר 2016, י"ד באדר תשע"ו
בשעה 09:00: הכשרת צוות חינוכי לטיפול בתלמידים להט"בים – לציון יום זכויות הקהילה הגאה – הישיבה תתקיים באולם נגב
יום רביעי, 24 בפברואר 2016, ט"ו באדר תשע"ו
בשעה 09:30: דיון מהיר בנושא "מנהל לא תקין בנושא ועדות סל תרבות"

כל דיוני ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
דיונים נבחרים:

יום שני, 22 בפברואר 2016, י"ג באדר תשע"ו
בשעה 09:00: הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (היעדרות בשל מחלה קשה)
בשעה 10:00:  הצעות לסדר היום בנושא "הכללת תרופות מצילות חיים ומאריכות חיים בביטוחים המשלימים" של ח"כ חיליק בר, של ח"כ סופה לנדבר, של ח"כ שולי מועלם ושל ח"כ אורי מקלב

ועדת המשנה לעניין מעמד הקשיש
בשעה 11:30: מצוקת הארגונים המטפלים בפליטי וניצולי שואה

מליאת הועדה
בשעה 13:00: סכסוך העבודה בחסות הנוער
יום שלישי, 23 בפברואר 2016, י"ד באדר תשע"ו
בשעה 09:00:
הצעת תיקון לחוק הביטוח הלאומי (חישוב דמי לידה של עובדת עצמאית)
בשעה 10:30: הצעת תיקון לחוק האזרחים הוותיקים (תנאי להשתתפות בפעילות מטעם המשרד לאזרחים ותיקים)
בשעה 12:30: הצעות לסדר היום בנושא "פיקוח על העברת מידע מצד גורמי ההצלה בזמן פיגועים" של ח"כ יעקב מרגי, של ח"כ שרן השכל ושל ח"כ מאיר כהן
יום רביעי, 24 בפברואר 2016, ט"ו באדר תשע"ו

ועדת המשנה לעניין הרפורמה בבריאות הנפש
בשעה 09:00: 1) העסקת מתמחים בפסיכולוגיה – השפעת הרפורמה;  2) חיסיון הטיפול במערך בריאות הנפש מתגייסים לצה"ל

וועדת המשנה לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
בשעה 14:00: תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים שהם מוסדות להשכלה גבוהה ולשירותי השכלה גבוהה שהם נותנים)

כל דיוני הועדה לענייני ביקורת המדינה
דיונים נבחרים:
יום ראשון, 21 בפברואר 2016, י"ב באדר תשע"ו
בשעה 11:00: 1. הטיפול בזיהום אוויר ממקורות נייחים – דוח מבקר המדינה 65ג – ישיבת מעקב;  2. בקשה לחוות דעת מבקר המדינה בנושא: זיהום אוויר במפרץ חיפה – ישיבת מעקב – הישיבה תתקיים באוניברסיטת חיפה, בחדר סנאט בקומה 29 בבנין אשכול
יום שני, 22 בפברואר 2016, י"ג באדר תשע"ו
בשעה 09:00: בקשה לחות דעת מבקר המדינה בנושא: השחיתות השלטונית בישראל וטיפול רשויות החוק בסוגיה
בשעה 11:00:  1. סיוע בדיור לזכאים;  2. אי מיצוי זכויות חברתיות ישיבת מעקב – משרד הבינוי בלבד; 3. דירות דיור ציבורי שהושכרו שלא לזכאי דיור ציבורי; 4. בקשה לחוות דעת מבקר המדינה בנושא: פעילות חברת עמידר
יום שלישי, 23 בפברואר 2016, י"ד באדר תשע"ו
בשעה 09:00:
היבטים במערך השירותים לאנשים עיוורים
בשעה 11:00: בקשה לחוות דעת מבקר המדינה בנושא: התנהלות רשויות המדינה בטיפול בקהילה הטרנסג'נדרית בישראל
יום רביעי, 24 בפברואר 2016, ט"ו באדר תשע"ו

ועדת המשנה לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים
בשעה 09:00: מוכנות הימחי"ם והכשירות האחזקתית ביחידות המילואיםכשירות מערך המילואים של כוחות היבשה

כל דיוני הועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
דיונים נבחרים:

יום שלישי, 23 בפברואר 2016, י"ד באדר תשע"ו
בשעה 10:00: אתגרים וסוגיות בהורות נשית חד מגדרית
יום רביעי, 24 בפברואר 2016, ט"ו באדר תשע"ו
בשעה 09:30:
1. פעילות היחידה לתיאום המאבק בסחר בבני-אדם במשרד המשפטים;  2. הקמת ועדת המשנה למאבק בסחר בנשים ובזנות – בהשתתפות מנכ"לית משרד המשפטים

כל דיוני ועדת המדע והטכנולוגיה
דיונים נבחרים:
יום שלישי, 23 בפברואר 2016, י"ד באדר תשע"ו
בשעה 11:30:
1. פעילות האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים;  2. שיתוף פעולה מדעי ברמה עולמית ומקומית – מאיץ החלקיקים בז'נבה ופרוייקט הסינכרוטרון בירדן

כל דיוני הוועדה לזכויות הילד
דיונים נבחרים:

יום שני, 22 בפברואר 2016, י"ג באדר תשע"ו
בשעה 11:00: בריאות ילדינו בסכנה: זמן מסך וקרינהדו"ח מבקר המדינה משנת 2014 בנושא קרינה במוסדות חינוךקרינה אלקטרומגנטית ומדיניות הטיפול בה במערכת החינוך – מסמך מאת המממ תשובת שר החינוך מיום 13.8.15תשובת המשרד להגנת הסביבהמכתב יושבת ראש הוועדה לשר החינוך מיום 30.7.15פרוטוקול ישיבת הוועדה בנושא, מיום 28.7.15מכתב יושבת ראש הוועדה לשר לאיכות הסביבה מיום 3.8.15 תשובת שר החינוך מיום 10.9.15
בשעה 13:00: מחסור באחיות בטיפות חלבנוסחי ההצעות לדיון מהירדוח שנתי 64ג של מבקר המדינה משנת תשע"ד – 2014 בנושא: מערך של תחנות טיפת חלבנתונים שנמסרו לוועדה לביקורת המדינה מראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאותמסמך מממ בנושאנייר עמדה מטעם חטיבת האחיות לבריאות הציבור
יום שלישי, 23 בפברואר 2016, י"ד באדר תשע"ו
בשעה 10:00:
פיקוח ואכיפה על עבודת נוער בחדשי הקיץמכתב יושבת ראש הוועדה לשרים רלוונטים לאחר הדיון הקודם
יום רביעי, 24 בפברואר 2016, ט"ו באדר תשע"ו
בשעה 09:00: פתרונות לסינון תכנים פוגעניים באינטרנט – 
סיכום הדיון מיום 30.6.15מסמכי ממממסמכי ממממסמכי מממפרוטוקול ישיבה קודמת בנושא – 30.6.15

כל דיוני הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור
דיונים נבחרים:

יום שלישי, 23 בפברואר 2016, י"ד באדר תשע"ו
בשעה 09:00: התמיכה הממשלתית בארגוני הקהילה הגאה
בשעה 10:00: פרסום נוהל חו"ל הנוגע לפונדקאות ישראליים מחוץ לשטחי מדינת ישראל
יום רביעי, 24 בפברואר 2016, ט"ו באדר תשע"ו
בשעה 09:00:
"מה באמת קורה בשוק השכירות: שקיפות נתונים, אכיפת החוק, הטבות ומיסוי בשוק השכירות"

כל דיוני הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, בהצעת חוק שירותים פיננסיים חוץ מוסדיים ובהצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 218)
יום שלישי, 23 בפברואר 2016, י"ד באדר תשע"ו
בשעה 14:00: הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים חוץ-מוסדיים) – הקראה, דיון והצבעות

כל דיוני הוועדה המיוחדת לפניות הציבור
דיונים נבחרים:

יום שלישי, 23 בפברואר 2016, י"ד באדר תשע"ו
בשעה 13:00: פניות ציבור בנושא הקריטריונים לקבלת דרגות לסבסוד במעונות היום והמשפחתונים והליך טיפול המשרד בקבלת סמלי מעון למוסדות
יום רביעי, 24 בפברואר 2016, ט"ו באדר תשע"ו
בשעה 10:00: פניות ציבור בנושא חיוב הבנקים בעמלות המרה למקבלי פנסיות ממדינות זרות

כל דיוני הוועדה המיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא "קשיים ברפורמה בשירות המדינה"
יום רביעי, 24 בפברואר 2016, ט"ו באדר תשע"ו
בשעה 09:00:
1. התייחסות נציבות שירות המדינה וגופים נוספים לנושא המכרזים בשירות המדינה – בהמשך לדברי מנכ"לי משרדי הממשלה שעלו בישיבה האחרונה;  2. שיפור השירות לאזרח בשירות הציבורי

נערך על ידי לקסי
תגיות: , , , , , , , , , , ,

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.