ועדת השקיפות בדיון על התנהלות משרד החינוך בעניין סל תרבות וספר האזרחות

יו"ר הוועדה, חה"כ שפיר: "משרד החינוך לא יכול לבצע רפורמות כל כך משמעותיות ללא שקיפות וללא דיון ציבורי"

הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור, בראשות חה"כ סתיו שפיר (המחנה הציוני) קיימה היום (שני) דיון בנושא "סתירות בדיווחי משרד החינוך לגבי ספר האזרחות החדש, הרפורמה בסל התרבות ותקצוב ארגוני יהדות פלורליסטית".

נציגת הלשכה המשפטית של משרד החינוך אמרה לכל אורך הדיון כי הן נוסח ספר האזרחות החדש והן המתווה לגבי סל תרבות הם תהליכים בשלבי גיבוש, ומשכך אין לדון בהם, כי הם אינם מייצגים את עמדת המשרד. רק כאשר יצא הספר לאור, ואם וכאשר יגובש ויפורסם מתווה לעניין סל תרבות, יהיה ניתן לערוך דיון ציבורי לגביהם. בעת הזו, אמרה עו"ד אילת מלקמן, הדברים מבוססים על שמועות והדלפות מטעם אנשים בעלי אינטרס. בתחילת הדיון אף טענה עו"ד מלקמן כי איננה יכולה לאשר בוודאות כי יהודה יערי אכן היה העורך הלשוני של ספר האזרחות, אולם בהמשך בדקה את הדברים ואישרה כי אכן היה.

עו"ד מלקמן אמרה כי איננה יודעת להשיב לגופם של תהליכי כתיבת הספר וגיבוש מתווה סל התרבות, ויו"ר הוועדה מחתה על כך שמשרד החינוך בחר בכוונת מכוון לשלוח לדיון נציגה אשר מתוקף תפקידה איננה יכולה לדעת את התשובות לשאלות בנושאים אלה, שהועברו למשרד החינוך באופן מפורט ובעוד מועד. "זהו זלזול מופגן בציבור ובכנסת", אמרה יו"ר הוועדה.

יו"ר הוועדה העירה כי אין היא מקבלת את העמדה שהדיווחים מבוססים על דברים שלא פורסמו, אם משרד החינוך מסרב להעביר את הטיוטות ולנהל הליך שקוף של דיון ציבורי בטרם יודפס הספר, ואילו לנהל דיון ציבורי לאחר הדפסת הספר משמעותו או הדפסה מחדש של הספר בעלות תקציבית גבוהה לאחר תיקונים ושינויים, או שיליד ישראל ילמדו עם ספר הכולל שגיאות, בכדי לחסוך עלויות. עו"ד מלקמן ציינה כי ישנה תמיד האפשרות כי הגרסה הסופית של הספר אשר תצא לאור תהיה ללא טעויות.

עו"ד מלקמן דחתה גם ביקורת על הליך הכנת הספר ואמרה כי לא קיימים במשרד החינוך נהלים לגבי תהליך כתיבת ספר ע"י המשרד, וכי כל הטענות על אי היצמדות לנהלים רלוונטיות רק לספרים שלא נכתבים ע"י המשרד עצמו, ואז אכן יש הליך של אישורים, אשר, כאמור, לא נדרש במקרה זה.

מר יהודה יערי, אשר היה העורך הלשוני של הספר, ביקש לא להגיע לדיון הוועדה, על מנת שזה לא יעסוק באישיותו וענייניו האישיים, כי אם בתוכן הספר ושלח מכתב אשר הוקרא ובו כתב, בין השאר:

"נכון, הייתי רק פועל ניקיון, אבל גיליתי בחלק מהקרונות של הרכבת תקלות, ראיתי מחובתי לדווח על כך, וציפיתי שיעכבו את יציאת הרכבת עד שיתוקנו התקלות. גם אם מנהל התחנה כועס. אחרת, הרכבת עלולה הייתה –והיא עדיין עלולה לאבד את הבלמים והקטר עלול לרדת מהמסילה".

מר עמרו אגבריה, חבר ועדת מקצוע האזרחות לשעבר: "הספר נכתב כבר חמש שנים ואני וכל חברי בוועדת המקצוע לא יודעים כלום על הספר ולא התקיים שום דיון על הספר. זה דבר נורא ואיום שוועדת המקצוע, שאמורה להתוות את המדיניות של לימוד המקצוע, לא יודעים. יצא לפני מספר חודשים מחוון מושגים מחייב של המקצוע וזה ברור שכל מה שנכתב שם, נכתב בהלימה לספר. גם במחוון לא שותפה הוועדה והוא יצא למרות שרוב חברי הוועדה מתנגדים למה שכתוב בו. אפילו זכות הציבור לדעת וחופש המידע לא נכללים בו".

ד"ר רבקה טסלר, האוניברסיטה העברית: "המחוון שונה וסותר לחלוטין את תכנית הלימודים המאושרת מאז תשע"א. לאור הביקורות בחודשיים האחרונים, המשרד הזמין פרופסור מכובדת כבוררת, וגם היא לא אישרה את הספר, אך אחרי הכל ולמרות זאת הספר ממשיך והולך לצאת. לא היה נציג ערבי אחד לכל אורך הכתיבה, ההערכה וההערות. התוצאה הסופית היא מנהל לא תקין שהדיר לחלוטין את המגזר הממלכתי והערבי, ומשליט את תפיסת העולם של המגזר הלאומי דתי על המגזרים האחרים. ההוצאה של הספר הזה תפגע במשרד החינוך ותוביל לפיצולים. אם, לפי ממה ששמענו בדיון, הציבור הערבי, וועדי ההורים ומועצת התלמידים כולם מתנגדים לספר ולדרך הכנתו, הם יחפשו ספרים אחרים מהספר של המשרד".

גב' אסנת סברון: "אני כותבת הפרק על זכויות האדם בספר והסרתי את חתימתי ממנו. בין השורות הוכנס בספר  הפן הפורמלי-פרוצדורלי של הדמוקרטיה, ולא הדמוקרטיה במובן המהותי. לא הוכנס עיקרון הפרדת הרשויות ובמחוון נכתב שהתפיסה בישראל היא תפיסה רפובליקנית. אלה דברים שלא נשענים על שום עובדות או מסמך מכונן, כך שהכותבים לקו על עצמם את הגדרת המדינה בפועל".

פרופ' פיליפ רנצר התייחס לנושא סל התרבות ואמר : "אני יו"ר תחום אומנות פלסטית ומייצג את 6 היו"רים של סל תרבות. מבין שלושת המסלולים, אדום, כחול וירוק, כפי שהוסברו לי ע"י רן שפירא, הבעיה היא בכחול ולא באדום. האדום בוטה מדי ולכן לדעתי לא יקרה. המסלול הכחול הוא למעשה מסלול עוקף מומחים, כך שבמקביל למסלול הירוק, הרגיל, בו ועדת סל תרבות של מומחים מהמקצוע קובעת,  יש מסלול בו ראשי רשויות, מנהלי בתי ספר ומנהלי מתנ"סים מחליטים מה נכנס לסל. תארו לעצמכם שבסל התרופות ישבו לא רופאים ומומחים אלא היפוכונדרים. לאט לאט ייעלמו הגופים המקצועיים ובמקומם יבואו מפיקים ומאכערים שירצו לדחוף לסל את מוצריהם. אבל, היות שנציגת משרד החינוך אומרת שזה עוד בגיבוש ולא סופי, אולי עדיין יש תקווה".

לעניין תקצוב החינוך הפלורליסטי אמרה עו"ד מלקמן: "עמותה נתמכת לפי היקף הפעילות שלה, בהתאם למבחני התמיכה הזהים לכולם. מעולם בוועדות לא חילקנו לפי זרמים ולכן גם אין לנו נתוני לפי חלוקה זו".

לשאלת יו"ר הוועדה מהו הרכב ועדות התמיכה והאם כל הזרמים מיוצגים בהן השיבה עו"ד מלקמן: "מעולם לא שאלתי אנשים שעובדים איתי על אמונותיהם. אנו עובדי מדינה שבוחנים דברים מקצועית לפי הקריטריונים שמפורסמים לציבור".

יו"ר הוועדה אמרה כי בתקציב המשרד הייתה תקנה ספציפית לטובת יהדות מתחדשת בהיקף של 16.5 מיליון ₪, ועו"ד מלקמן השיבה כי זו תקנה שלא יצאה אל הפועל שכן לאחר שהתקבלו הערות הציבור לתקנה החלה תקופת בחירות, בה אסור לקדם תקנות, ומאז לא יושמה.

לשאלת יו"ר הוועדה האם כספים אלה הועברו באופן אחר, השיבה גב' תמי ויצמן, מנהלת תחום תקציב חינוך לא פורמאלי במשרד החינוך: "הכסף לשנת 2015 לא חולק, ובסיומה נכנס לרזרבות ונויד לנושאים אחרים בשל אי ביצוע. אינני יודעת להשיב כעת במדויק לאילו נושאים ואיך חולקו. התקציב של 2016 עדיין קיים בתקנה, שהיא קיימת , אבל אין לה תבחינים".

"שר החינוך אמר לי בעצמו במליאה כי התמיכה בארגונים אלה גדלה, ואילו את אומרת לי שהיא בכלל הוקפאה ולא הועברה. אנא הסבירי כיצד זה מתיישב", אמרה יו"ר הוועדה וגב' ויצמן השיבה כי "תקנת מפעלי תרבות, למשל, הוגדלה, והגופים הפלורליסטיים גם מקבלים ממנה. אנחנו נכין טבלה מסודרת לגבי כל אחד מהארגונים לשנים 2014-5 ונעבר לוועדה שתבחן אם היה גידול בתקצוב".

מר איתי גרנק, מנכ"ל "זהות יהודית": "הם מקבלים תמיכה של 6% אך מבצעים רק 3% מימי התלמיד, שזה פי שתיים, בעוד שימי תלמיד הם 70% מהקריטריון לתמיכה. הם צריכים לבחור לעבוד מול המנהלים, שבוחרים את הגופים, ואחרי ותק של שנתיים של פעילות יש אפשרות לפנות לתמיכה. יש במבחן התמיכה העדפה לארגונים של יהדות מתחדשת, על פני ארגונים אורתודוכסיים, בשל תוספת ניקוד מובנית".

עו"ד ריקי שפירא-רוזנברג, המרכז הרפורמי לדת: "יש כאן הטיה לאורך שנים, כי במשרד החינוך יש אגף לתרבות תורנית, שכל מעייניו לקדם תרבות תורנית הלכתית, ולכן אי אפשר לצפות ממנו לעסוק ביהדות פלורליסטית. עד שלא יקום אגף לתרבות יהודית פלורליסטית, שום דבר לא ישתנה".

יו"ר הוועדה, חה"כ שפיר, סיכמה: "בד"כ המוטו השלנו בוועדה הוא ש שבמקום בו אין שקיפות יש שחיתות, ועל סמך הדיון הזה נאמר גם שבמקום בו אין שקיפות אין דמוקרטיה. לציבור הישראלי מגיע לדעת מה באמת התכניות של משרד החינוך ומה חזון השר. רפורמות כל כך משמעותיות לא יכולות להיעשות ללא שיח ציבורי, אשר  מאפשר לדמוקרטיה להתקיים. משרד החינוך אמור להיות משרד ממלכתי שדואג לכולם ללא הבדל, ומבלי להעדיף זרם אחד על פני אחר".

"הוועדה רואה בחומרה את העובדה שמשרד החינוך בחר לשלוח נציגים שאינם יודעים או יכולים לענות על שאלות שהופנו אליהם מראש ובכתב. אני מקווה שבספרי האזרחות החדשים ישקול המשרד ללמד על תפקידה של הכנסת, מעמדה וחשיבותה, כי זה לא ברור מהתנהלות משרד החינוך היום".

"הוועדה מבקשת כי טיוטת ספר האזרחות תפורסם באופן מיידי לעיון הציבורי, גם את חוות הדעת המקצועיות והפרוטוקולים של הישיבות אשר נערכו במשרד לעניין הספר, סל התרבות ותקצוב ארגוני היהדות הפלורליסטית. הפרטים הם חשובים לאור הסתירות בין תשובות שונות של המשרד ועובדיו במקומות שונים".

פורסם באתר הכנסת

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , ,

Leave a Reply