postpass act=ul view postpass עבודה שחורה » השבוע בכנסת: מתווה הגז (ס' 52) סוף? שינויים בתקציב ועוד

חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

השבוע בכנסת: מתווה הגז (ס' 52) סוף? שינויים בתקציב ועוד

נושאים השבוע בכנסת, פוליטי ב 26.12.15 23:09

"עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה והועדות, השבוע. הכנסת, כידוע, היא בית חי ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה.

סדר-היום הכללי של מליאת הכנסת

 1. הצעות סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל), ויש עתיד להביע אי-אמון בממשלה בנושאים:
  • "ממשלת נתניהו מפקירה את ילדי ישראל החיים בפריפריה ובמגזר הערבי במערכת החינוך הישראלית" (המחנה הציוני)
  • "מדיניות הממשלה בטיפול בטרור היהודי" (הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל)
  • "אי היערכות הדרג המדיני וממשלת ישראל לסבב נוסף בעזה" (יש עתיד)
 2. הודעת הממשלה בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה על החלטתה להעביר לממשלה את הסמכות הנתונה לשר הפנים על פי סעיף 258 לפקודת העיריות [נוסח חדש] בכל הקשור להצעת חוק עזר לתל אביב-יפו (פתיחתן וסגירתן של חנויות) (תיקון מס' 2), התשע"ד-2014 העוסק בפתיחתן וסגירתן של חנויות בשבת ובמועדי ישראל – הצבעה
 3. הצעת חוק סדר הדין הפלילי (עצור החשוד בעבירת ביטחון) (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשע"ו-2015 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' מ-977/א'
 4. הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשע"ו-2015 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' 981/א'
 5. הצעת חוק לקידום השקעות בחברות הפועלות בתחומי הטכנולוגיה העילית (היי-טק) (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2015 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' מ-896/א'
 6. הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הוראת שעה), התשע"ו-2015 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' מ-982/א'
 7. הצעת חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) (תיקון מס' 6), התשע"ו-2015 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' כ-593/א' – (פ/2020/19)
 8. הצעת חוק למניעת אלימות במוסדות למתן טיפול (תיקון מס' 2), התשע"ו-2015 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' כ-578/א' – (פ/2030/19)
 9. הצעת חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים (תיקון), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/979
 10. הצעת חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (תיקון מס' 18), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/980
 11. הצעת חוק שחרור על תנאי ממאסר (תיקון מס' 16), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/971
 12. הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 124) (עבירות המתה), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/972
 13. הצעת חוק מקרקעי ישראל (השגה על שומות מקרקעין), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/978
 14. הצעת חוק החברות (תיקון מס' 28), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/988
 15. הצעת חוק לתיקון פקודת הסטטיסטיקה (מס' 4), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/989
 16. הצעת חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תיקון מס' 25), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/990
 17. הצעת חוק לתיקון פקודת רופאי השיניים (מס' 6) (פטור מבחינות), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/991
 18. הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעות החוק כדלקמן: (ההודעה נמסרה ביום 20.7.15)
  הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני ומרצ – הצבעה

  • הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 47), התשע"ד-2013 (מס' מ/824)
  • הצעת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד-2014 (מס' מ/841) – פרק ד' וסעיפים 43(ב) ו-46
 19. הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעות החוק כדלקמן: (ההודעה נמסרה ביום 12.10.15)
  • הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 56) (מסירת מידע מרשויות המדינה לקופות החולים), התשע"ד-2014 (מס' מ/844) – הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ומרצ – הצבעה
  • הצעת חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות (תיקון מס' 2), התשע"ד-2014 (מס' מ/839) – הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ומרצ – הצבעה
  • הגבלת גישה לאתר אינטרנט לשם מניעת ביצוע עבירות, התשע"ה-2014 (מס' מ/839) – הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ומרצ – הצבעה
 20. הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק חסיון חומר מודיעני (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014 (מס' מ'/848) (ההודעה נמסרה ביום 23.11.15)
  הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ומרצ – הצבעה
 21. הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 76), התשע"ד-2014 (מס' מ/873) (ההודעה נמסרה ביום 30.11.15) הנמקת הערעורים של סיעת המחנה הציוני ומרצ – הצבעה
 22. נאומים בני דקה
 23. הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 40) (פיצול שידורים של בעל זיכיון לשידורי רדיו), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – של חבר הכנסת נאוה בוקר, יחיאל חיליק בר, דוד ביטן וקבוצת חברי כנסת – הצעות חוק כ-610 (פ/1658/20)
 24. שאילתות דחופות
 25. ישיבה מיוחדת לציון זכרו של נשיא המדינה החמישי של מדינת ישראל יצחק נבון ז"ל (בשעה 11:30)
 26. הצעות חוק לדיון מוקדם
 27. הצעות לסדר-היום דחופות ורגילות
  * * *
 28. "שתי מדינות לשני עמים" – דיון בהשתתפות ראש הממשלה על פי בקשתם של 40 חברי כנסת
 29. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 163), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/956
 30. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 164), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/969
 31. הצעת חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה (תיקון מס' 2), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/985
 32. הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק הדואר (תיקון מס' 12) (רישום פרטי שולח על גבי דבר דואר רשום וציונם בהודעה), התשע"ד-2015 (מס' מ/881) (ההודעה נמסרה ביום 14.12.15) – הנמקת הערעורים של סיעת המחנה הציוני ומרצ -הצבעה
 33. הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון מס' 28) (כריות ביטחון לקרנות פנסיה ותיקות), התשע"ד-2014 (מס' מ/831) (ההודעה נמסרה ביום 21.12.15) – הנמקת הערעורים של סיעת מרצ -הצבעה
 34. הצעת חוק להעמקת גביית המסים ולהגברת האכיפה (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/965
 35. הצעת חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה (תיקון מס' 6) (שם המדינה), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – של חבר הכנסת אורן אסף חזן – הצעות חוק כ-605 (פ/1320/20)
 36. הודעת הממשלה בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה להעביר לממשלה את הסמכות הנתונה לשר הכלכלה על-פי סעיף 52 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח -1988 בכל האמור בפעולות הנדרשות לשם הגדלת כמות הגז הטבעי המופקת משדה "תמר" ולשם פיתוח מהיר של שדות הגז הטבעי "לוויתן", "כריש", ו"תנין" ושדות גז טבעי נוספים- הצבעה
 37. הצעת ועדת הכנסת לתיקון סעיף 60 לתקנון הכנסת – הצבעה
 38. "המשך ירי הרקטות לעבר יישובי ישראל מעזה" – דיון בעקבות הצעות לסדר-היום של חברי הכנסת חיים ילין (313), נחמן שי (314), באסל גטאס (323), זהבה גלאון (338), יעקב מרגי (361), ענת ברקו (368), מרדכי יוגב (378), שרון גל (385) (10/6/15)
 39. "הצורך בהסדר הפנסיות לעולים שהגיעו משנת 1991" – דיון בעקבות הצעה לסדר-היום של סופה לנדבר (371) (10/6/15)
 40. "עיכוב בהעלאת בני הפלשמורה ואיחוד עם משפחותיהם בישראל" – דיון בעקבות הצעות לסדר-היום של חברי הכנסת מאיר כהן (951) ויחיאל חיליק בר (954)(29/7/15)
 41. "הריסת מבנים בבית-אל" – דיון בעקבות הצעה לסדר-היום של חבר הכנסת אורן אסף חזן (929) (29/7/15)
 42. "המצב הביטחוני בירושלים בפרט ובכל הארץ בכלל" – דיון בעקבות הצעות לסדר-היום של חברי הכנסת אורן אסף חזן (1097), רועי פולקמן (1115), סופה לנדבר (1120), מנחם אליעזר מוזס (1148), באסל גטאס (1162) (14/10/15)
 43. "שביתת ערביי ישראל" – דיון בעקבות הצעות לסדר-היום של חברי הכנסת דב חנין (1157) ועמר בר-לב (1160) (14/10/15)
 44. "רצח נארימאן מוגרבי ובתה סונדוס שמרוך" – דיון בעקבות הצעה לסדר-היום של חבר הכנסת אחמד טיבי (1646) (24/11/15)
 45. "ציון יום הפג" – דיון בעקבות הצעות לסדר-היום של חברי הכנסת אורלי לוי אבקסיס (1608), עליזה לביא (1622), עבדאללה אבו מערוף (1630) (24/11/15)

השבוע בוועדות הכנסת

כל דיוני ועדת הכספים
דיונים נבחרים:
יום שני, 28 בדצמבר 2015, ט"ז בטבת תשע"ו
בשעה 10:00: שינויים בתקציב לשנת 2015
בשעה 10:30: הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 217) (הפחתת שיעור מס חברות מ-26.5% ל-25%), התשע"ו-2015
בשעה 11:15: אישור מסגרת ערבות מדינה לקרן הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים
יום שלישי
, 29 בדצמבר 2015, י"ז בטבת תשע"ו
בשעה 10:00: הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה) (תיקון מס' 5) (תעשייה עתירת ידע – הוראת שעה), התשע"ה-2015
יום רביעי, 30 בדצמבר 2015, י"ח בטבת תשע"ו
בשעה 09:30: נוסחת עדכון שכר נושאי משרה ברשויות השלטון

כל דיוני ועדת הכלכלה
דיונים נבחרים:

יום שני, 28 בדצמבר 2015, ט"ז בטבת תשע"ו
בשעה 09:30: תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2016), התשע"ו-2015 – מכתב השר
בשעה 11:30: הצעת חוק נתוני אשראי, התשע"ו-2015 – חומר רקע (מצגת שהכינו פרופ' דוד לוי-פאור, גב' ענבר מזרחי ורמי אדוט ממרכז חזן לצדק חברתי במכון ון ליר)
יום שלישי, 29 בדצמבר 2015, י"ז בטבת תשע"ו
בשעה 09:30: תקנות התעבורה (תיקון מס' 12), התשע"ד-2014 (תיקון), התשע"ו-2015, בדבר אופניים חשמליים הארכת הוראת שעה – חומר רקע
בשעה 11:30: הצעת חוק נתוני אשראי, התשע"ו-2015 – חומר רקעחומר רקעחומר רקעחומר רקענוסח לדיון
יום רביעי, 30 בדצמבר 2015, י"ח בטבת תשע"ו
בשעה 09:30: ייעוד הכספים שהועברו לקרן לשמירת הניקיון לשנים 2015-2016, בהתאם לסעיף 21 לחוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ"ט-1999 – הצעת תקציב חשבון הפיקדוןמכתב השר להגנת הסביבההחלטת ממשלה תכנית לאומית לצמצום זיהום אויר והפחתת סיכונים סביבתיים באזור מפרץ חיפה

כל דיוני ועדת החוץ והבטחון
דיונים נבחרים:
יום שלישי, 29 בדצמבר 2015, י"ז בטבת תשע"ו
בשעה 14:00: הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון – הכרה אזרחית בהכשרות וקורסים צבאיים), התשע"ה–2015
יום רביעי, 30 בדצמבר 2015, י"ח בטבת תשע"ו
בשעה 09:30: הליכים משפטיים של מדינות זרות כנגד חיילי צה"ל ובכירים ישראלים

כל דיוני ועדת הפנים והגנת הסביבה
דיונים נבחרים:

יום שני, 28 בדצמבר 2015, ט"ז בטבת תשע"ו
בשעה 10:00: טיפול המשטרה בהתנכלות ליו"ר מועצת בתי העלמין תל רגב
בשעה 11:00: התמודדות מערכת אכיפת החוק עם האלימות המאורגנת בספורט
כוונת מנהל התכנון ושרי האוצר והבינוי לקדם תכניות בנייה בהר חרת – שטח המיועד לגן לאומי
בשעה 12:30: תיקון הכרזה על חלק משמורת טבע הר הכרמל – גן תעשיות צומת יקנעם (דרך גישה לבית העלמין)

כל דיוני ועדת החוקה, חוק ומשפט
דיונים נבחרים:

יום שני, 28 בדצמבר 2015, ט"ז בטבת תשע"ו
בשעה 10:00: הצעת חוק המאבק בטרור, התשע"ה-2015 – הכנה לקריאה שניה ושלישית
יום שלישי, 29 בדצמבר 2015, י"ז בטבת תשע"ו
בשעה 10:00: הצעת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס" 39), התשע"ה-2015 – הכנה לקריאה שניה ושלישית
בשעה 13:00: הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס" 19), התשע"ה-2014 – הכנה לקריאה שניה ושלישית
תקנה חדשה של הרבנות הראשית: נשים ישלמו גם הן מזונות הצעות לדיון מהיר של ח"כ זהבה גלאון, של ח"כ רחל עזריה, של ח"כ עליזה לביא ושל ח"כ רויטל סויד – הישיבה תתקיים באולם נגב

כל דיוני ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
דיונים נבחרים:

יום שלישי, 29 בדצמבר 2015, י"ז בטבת תשע"ו
בשעה 10:30: המאבק באנטישמיות ובדה-לגיטימציה של מדינת ישראל
יום רביעי, 30 בדצמבר 2015, י"ח בטבת תשע"ו
בשעה 10:00: יחסי ישראל תפוצות בעיני סטודנטים יהודיים – בהשתתפות מנהיגיהם ( WUJS (World union of jewish student

כל דיוני ועדת החינוך, התרבות והספורט
דיונים נבחרים:

יום שני, 28 בדצמבר 2015, ט"ז בטבת תשע"ו
בשעה 09:30: פעילות ארגוני זכויות בבי"ס-הרצאות על פליטים וביקור במתקן חולות – מקום הישיבה חדר הוועדה, באגף הוועדות (קדמה), קומה 2, חדר
2720
בשעה 11:00: סכנת סגירת המכללה האקדמית בנצרת
יום שלישי,
29 בדצמבר 2015, י"ז בטבת תשע"ו
בשעה 10:00: 
1. הקיצוץ שרוצה להשית משרד החינוך על תקציבי הרשויות המקומיות;  2. קיצוץ של כ-150 מיליון ש"ח מתקציב החינוך של הרשויות המקומיות
בשעה 11:30: הפצת דברי שטנה בבי"ס "נר הצפון" במגדל העמק
יום רביעי,
30 בדצמבר 2015, י"ח בטבת תשע"ו
בשעה 09:30: התאמות בהכשרת מורים במכללות ובבתי הספר לחינוך

כל דיוני ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
דיונים נבחרים:

יום ראשון, 27 בדצמבר 2015, ט"ו בטבת תשע"ו
בשעה 11:00: הסכם בדבר תשלום מענק חד פעמי לזכאים לגמלת הבטחת הכנסה שהגיעו לגיל פרישה, או שמשתלמת להם קצבת זקנה, שארים או תלויים

יום שני, 28 בדצמבר 2015, ט"ז בטבת תשע"ו
בשעה 09:30: הידבקות יולדות בחיידק טורף. הצעות לדיון של ח"כ תומא סלימאן עאידה, של ח"כ מירב בן ארי ושל ח"כ יואל חסון
בשעה 10:30: הצעת חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו (תיקון – הארכת התקופה להגשת בקשה לרישום פסק דין שניתן לפני יום התחילה), התשע"ה–2015
בשעה 11:00: הצעת חוק אומנה לילדים, התשע"ה-2014
בשעה 14:00: תכנית סיוע – הכרה באוכלוסיות נוספות כזכאיות להטבות לניצולי שואה : יוצאי מרוקו, אלג'יר ועיראק
יום שלישי, 29 בדצמבר 2015, י"ז בטבת תשע"ו
בשעה 09:00: הצעת חוק שירות אזרחי, התשע"ה-2015
בשעה 11:00: הצעת חוק חופשה שנתית (תיקון – הארכת תקופת החופשה לכל שנת עבודה אצל מעסיק), התשע"ה–2015
בשעה 12:00: הסדרת מעמדם של מרכזי חוסןצוותי חירום יישוביים במועצות האזוריות בעוטף עזה

ועדת משנה לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
יום שלישי, 29 בדצמבר 2015, י"ז בטבת תשע"ו
בשעה 13:00: תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים שהם מוסדות להשכלה גבוהה ולשירותי השכלה גבוהה שהם נותנים), התשע"ה- 2015

ועדת המשנה לטיפול בצעירים וצעירות חסרי בית
יום רביעי, 30 בדצמבר 2015, י"ח בטבת תשע"ו
בשעה 09:30: הטיפול באוכלוסיית דרי הרחוב – הוספת הגדרה: דר רחוב צעיר (גילאי 18 – 35)

כל דיוני הועדה לענייני ביקורת המדינה
דיונים נבחרים:
יום שני
, 28 בדצמבר 2015, ט"ז בטבת תשע"ו
בשעה 09:00: מעבר בסיסי צה"ל לנגב – דו"ח מבקר המדינה, סוגיות בנוגע לתקציב מערכת הביטחון ומשרתי הקבע בצה"ל, אב התשע"ה אוגוסט 2015
יום שלישי, 29 בדצמבר 2015, י"ז בטבת תשע"ו
בשעה 10:30: היערכות הרשויות המקומיות לטיפול בנפגעי חרדה בשעת חירום והטיפול בהם במהלך מבצע צוק איתן ולאחריו – דוח מבקר המדינה על הביקורת בשלטון המקומי לשנת 2015, עמ' 109
בשעה 14:30: בקשה לחוות דעת מבקר המדינה, עפ"י סע' 21 לחוק מבקר המדינה, בנושא הביטוחים הסיעודיים הקולקטיבים
יום רביעי, 30 בדצמבר 2015, י"ח בטבת תשע"ו
בשעה 09:00: 1. הפיקוח והבקרה על הפעילות הכספית במרכזים הרפואיים הממשלתיים-הכלליים – דוח מבקר המדינה 66א', עמ' 207;   2. בקשה לחוות דעת מבקר המדינה, עפ"י סע' 21 לחוק מבקר המדינה, על התנהלות חברת שראל והארכת הפטור ממכרז

כל דיוני הועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
דיונים נבחרים:
יום שני, 28 בדצמבר 2015, ט"ז בטבת תשע"ו
בשעה 11:00: 15 שנה להחלטת האו"ם 1325 – יעדים, חסמים ויישום – בהשתתפות השרה לשוויון חברתי, ח"כ גילה גמליאל

כל דיוני ועדת המדע והטכנולוגיה
דיונים נבחרים:
יום שלישי, 29 בדצמבר 2015, י"ז בטבת תשע"ו
בשעה 11:30: דוח סיכום פעילות המועצה להסדרת מחקרים במחוללי מחלות ביולוגיים, לשנים 2012-2014

כל דיוני הוועדה למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול
דיונים נבחרים:
יום שני, 28 בדצמבר 2015, ט"ז בטבת תשע"ו
בשעה 10:00: בחינת נושא מבשלות הבירה הביתיות וזיקוק בייתי בפקודת המשקאות המשכרים

כל דיוני הוועדה לזכויות הילד

כל דיוני הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור
דיונים נבחרים:
יום רביעי, 30 בדצמבר 2015, י"ח בטבת תשע"ו
בשעה 09:00: שקיפות בחברות ביטוח בישראל, הצעה לדיון מהיר

כל דיוני הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ובסעיפים מהצעת חוק התכנית הכלכלית
יום שלישי, 29 בדצמבר 2015, י"ז בטבת תשע"ו
בשעה 14:00: הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים חוץ-מוסדיים), התשע"ו-2015 – הצגת עיקרי החוק ע"י נציגי משרד האוצר

כל דיוני הוועדה המיוחדת לפניות הציבור
דיונים נבחרים:
יום שני, 28 בדצמבר 2015, ט"ז בטבת תשע"ו
בשעה 13:30: פניות ציבור בנוגע לסגירת סניפים וצמצום שרותים ללקוחות הבנקים
יום רביעי, 30 בדצמבר 2015, י"ח בטבת תשע"ו
בשעה 10:00: פניות של בעלי עסקים לגבי גביית דמי חבר על ידי התאחדות בעלי המלאכה והתעשייה בישראל

נערך על ידי לקסי
תגיות: , , , , , , , , , ,

תגובה אחת

 1. לקסי :

  ביום שני, 28 בדצמבר 2015, בשעה 10:30 תדון ועדת הכספים בהפחתת שיעור מס חברות מ-26.5% ל-25%.
  ההטבה מוסברת בעדפי גבייה של 3.8 מיליארד ש"ח ב-2015 של 3 מיליארד ש"ח ב-2016. בהסבר נאמר גם שהמס פוגע בצמיחה…
  וביום שלישי, 29 בדצמבר 2015, בשעה 10:00 תדון ועדת החינוך בקיצוץ שרוצה להשית משרד החינוך על תקציבי הרשויות המקומיות; קיצוץ של כ-150 מיליון ש"ח מתקציב החינוך של הרשויות המקומיות

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.