השבוע בכנסת: מתווה הגז (ס' 52) סוף? שינויים בתקציב, החטיבה להתיישבות, רשות השדור ועוד

"עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה והועדות, השבוע. הכנסת, כידוע, היא בית חי ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה.

סדר-היום הכללי של מליאת הכנסת

1) הצעות סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל), ויש עתיד להביע אי-אמון בממשלה בנושאים:
א) "ממשלה הפוגעת בשיוויון ובדמוקרטיה, מביאה להסתה, גזענות ופילוג בחברה הישראלית" (המחנה הציוני)
ב) "הסתה גזענית ומסוכנת בהובלת הממשלה ובחסותה" (הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל)
ג) "חלוקת כספים קואליציוניים על חשבון הציבור הינה שחיתות פוליטית" (יש עתיד)
2) הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 62 – הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשע"ו-2015 (קריאה שניה וקריאה שלישית) – נספח מס' מ'-955/א'
3) הצעת חוק סדר הדין הפלילי (עצור החשוד בעבירת ביטחון) (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשע"ו-2015 (קריאה שניה וקריאה שלישית) – נספח מס' מ-977/א'
4) הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 16), התשע"ו-2015 (קריאה שניה וקריאה שלישית) – נספח מס' מ-808/א'
5) הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 39), התשע"ו-2015 (קריאה שניה וקריאה שלישית) – נספח מס' ×›-606/א'/ו'
6) הצעת חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים (תיקון), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/979
7) הצעת חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (תיקון מס' 18), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/980
8) הצעת חוק שחרור על תנאי ממאסר (תיקון מס' 16), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/971
9) הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 124) (עבירות המתה), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/972
10) הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 82), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/976
11) הצעת חוק מקרקעי ישראל (השגה על שומות מקרקעין), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/978
12) הצעת חוק החברות (תיקון מס' 27) (ביטול האפשרות להנפיק או להקצות ניירות למוכ"×–), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/987
13) הצעת חוק החברות (תיקון מס' 28), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/988
14) הצעת חוק לתיקון פקודת הסטטיסטיקה (מס' 4), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/989
15) הצעת חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תיקון מס' 25), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/990
16) הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעות החוק כדלקמן: (ההודעה נמסרה ביום 20.7.15)
הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני ומרצ – הצבעה
א) הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 47), התשע"ד-2013 (מס' מ/824)
ב) הצעת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד-2014 (מס' מ/841) – פרק ד' וסעיפים 43(ב) ו-46
17) הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעות החוק כדלקמן: (ההודעה נמסרה ביום 12.10.15)
א) הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 56) (מסירת מידע מרשויות המדינה לקופות החולים), התשע"ד-2014 (מס' מ/844) – הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ומרצ – הצבעה
ב) הצעת חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות (תיקון מס' 2), התשע"ד-2014 (מס' מ/839) – הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ומרצ – הצבעה
×’) הגבלת גישה לאתר אינטרנט לשם מניעת ביצוע עבירות, התשע"×”-2014 (מס' מ/839) – הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ומרצ – הצבעה
18) הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק חסיון חומר מודיעני (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014 (מס' מ'/848) (ההודעה נמסרה ביום 23.11.15)
הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ומרצ – הצבעה
19) הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 76), התשע"ד-2014 (מס' מ/873) (ההודעה נמסרה ביום 30.11.15) הנמקת הערעורים של סיעת המחנה הציוני ומרצ – הצבעה
20) נאומים בני דקה
21) הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 42) (שקיפות בעבודת שדלנים), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – מטעם ועדת הכנסת – הצעות חוק ×›/608
22) שאילתות דחופות
23) ישיבה מיוחדת לכבוד נשיא אוקראינה (בשעה 12:00)
24) הצעות חוק לדיון מוקדם
25) הצעות לסדר-היום דחופות ורגילות
* * *
26) הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 163), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/956
27) הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 164), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/969
28) הצעת חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי × ×—×™×™×” (תיקון מס' 2), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/985
29) הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק הדואר (תיקון מס' 12) (רישום פרטי שולח על גבי דבר דואר רשום וציונם בהודעה), התשע"ד-2015 (מס' מ/881) (ההודעה נמסרה ביום 14.12.15)
הנמקת הערעורים של סיעת המחנה הציוני -הצבעה
30) הצעת חוק להעמקת גביית המסים ולהגברת האכיפה (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/965
31) הצעת חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה (תיקון מס' 6) (שם המדינה), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – של חבר הכנסת אורן אסף חזן – הצעות חוק ×›-605 (פ/1320/20)
32) הודעת הממשלה בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה להעביר לממשלה את הסמכות הנתונה לשר הכלכלה על-פי סעיף 52 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 בכל האמור בפעולות הנדרשות לשם הגדלת כמות הגז הטבעי המופקת משדה "תמר" ולשם פיתוח מהיר של שדות הגז הטבעי "לוויתן", "כריש", ו"תנין" ושדות גז טבעי נוספים- הצבעה
33) הצעת ועדת הכנסת לתיקון סעיף 60 לתקנון הכנסת – הצבעה
34) "המשך ירי הרקטות לעבר יישובי ישראל מעזה" – דיון בעקבות הצעות לסדר-היום של חברי הכנסת חיים ילין (313), נחמן שי (314), באסל גטאס (323), זהבה גלאון (338), יעקב מרגי (361), ענת ברקו (368), מרדכי יוגב (378), שרון גל (385) (10/6/15)
35) "הצורך בהסדר הפנסיות לעולים שהגיעו משנת 1991" – דיון בעקבות הצעה לסדר-היום של סופה לנדבר (371) (10/6/15)
36) "עיכוב בהעלאת בני הפלשמורה ואיחוד עם משפחותיהם בישראל" – דיון בעקבות הצעות לסדר-היום של חברי הכנסת מאיר כהן (951) ויחיאל חיליק בר (954) (29/7/15)
37) "הריסת מבנים בבית-אל" – דיון בעקבות הצעה לסדר-היום של חבר הכנסת אורן אסף חזן (929) (29/7/15)
38) "המצב הביטחוני בירושלים בפרט ובכל הארץ בכלל" – דיון בעקבות הצעות לסדר-היום של חברי הכנסת אורן אסף חזן (1097), רועי פולקמן (1115), סופה לנדבר (1120), מנחם אליעזר מוזס (1148), באסל גטאס (1162) (14/10/15)
39) "שביתת ערביי ישראל" – דיון בעקבות הצעות לסדר-היום של חברי הכנסת דב חנין (1157) ועמר בר-לב (1160) (14/10/15)
40) "רצח נארימאן מוגרבי ובתה סונדוס שמרוך" – דיון בעקבות הצעה לסדר-היום של חבר הכנסת אחמד טיבי (1646) (24/11/15)
41) "ציון יום הפג" – דיון בעקבות הצעות לסדר-היום של חברי הכנסת אורלי לוי אבקסיס (1608), עליזה לביא (1622), עבדאללה אבו מערוף (1630) (24/11/15)

השבוע בוועדות הכנסת

כל דיוני ועדת הכנסת
דיונים נבחרים:

יום שני, 21 בדצמבר 2015, ט' בטבת תשע"ו
בשעה 11:00: 1. הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים חוץ-מוסדיים), התשע"ו-2015 – קביעת ועדה לדיון;  2. הצעה לסדר-היום בנושא: "הכרזת ההסתדרות על סכסוך עבודה במגזר הציבורי" – קביעת ועדה לדיון;  3. פניית יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט בדבר טענת חריגה מגדר נושא הצעת חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ-ישראל (תיקון מס' 2) (מעמד החטיבה להתיישבות), התשע"ו-2015; 5.   ;  4. דיווח שרים לוועדות לפי סעיף 123(×–) לתקנון הכנסת;  5. הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 39), התשע"ו-2015 – חידוש הדיון ופטור מחובת ×”× ×—×” לפני הקריאה השניה והשלישית

כל דיוני ועדת הכספים
דיונים נבחרים:

יום ראשון, 20 בדצמבר 2015, ח' בטבת תשע"ו
בשעה 10:00: שינויים בתקציב לשנת 2015
יום שני, 21 בדצמבר 2015, ט' בטבת תשע"ו
בשעה 10:00: 1. תקציב בנק ישראל לשנת 2016;   2. תקציב בנק ישראל לשנת 2015- עדכון;   3. העברת עודפי תקציב בנק ישראל משנת 2014 לשנת 2015;   4. סקירה תקופתית מאת נגידת בנק ישראל, ד"ר קרנית פלוג – חומר רקע
בשעה 12:00: שינויים בתקציב לשנת 2015
יום שלישי
, 22 בדצמבר 2015, י' בטבת תשע"ו
בשעה 10:00: אי אכיפת הורדת המע"מ – דיון מהיר של ×—"×› איילת נחמיאס ורבין (1865)
בשעה 10:45: מעקב – דעיכת התעשייה בישראל – דיון מהיר של: 1. ×—"×› אראל מרגלית (295); 2. ×—"×› יעקב פרי (302) ו-3. ×—"×› רועי פולקמן (307)
בשעה 11:15: תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה)(שיעורי פחת)(הוראת שעה), התשע"ו-2015
בשעה 11:30: רשימת בוחנים לוועדות בחינה למינוי עובדים במשרד מבקר המדינה
יום רביעי, 23 בדצמבר 2015 , י"א בטבת תשע"ו
בשעה 09:30: 1.תקנות הטלגרף האלחוטי (רשיונות, תעודות ואגרות)(תיקון), התשע"×”-2015;   2. תקנות הטלגרף האלחוטי (רישיונות, תעודות ואגרות)(הוראת שעה מס' 3), התשע"×” – 2015
בשעה 10:30: תקנות הדרכונים (תיקון), התשע"ו-2015

כל דיוני ועדת הכלכלה
דיונים נבחרים:

יום שני, 21 בדצמבר 2015, ט' בטבת תשע"ו
בשעה 09:30: הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – הודעה במסרון על סיום עסקה לתקופה קצובה), התשע"×”-2015
בשעה 11:00: הצעת חוק רישוי שירותים לרכב, התשע"×’-2013 – הוראת שעהנוסח פרק בנוסח פרק גנוסח פרק ד
יום שלישי, 22 בדצמבר 2015, י' בטבת תשע"ו
בשעה 09:30: הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הוראת שעה), התשע"ו-2015
בשעה 11:00: הצעת חוק נתוני אשראי, התשע"ו-2015 – מקבץ ניירות עמדה(1)מקבץ ניירות עמדה(2)
מצגות -  נוסח לדיוןנייר עמדה של המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה במכון ון ליר – דירוג האשראי בארצות הברית
יום רביעי, 23 בדצמבר 2015 , י"א בטבת תשע"ו
בשעה 09:30:
הליכי הקמת תאגיד השידור הציבורי הישראלי – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת

כל דיוני ועדת החוץ והבטחון
יום שני, 21 בדצמבר 2015, ט' בטבת תשע"ו
בשעה 09:00: ועמ"ש עורף בנושא מוכנות רשויות מקומיות לחירום
יום שלישי, 22 בדצמבר 2015, י' בטבת תשע"ו
בשעה 12:30: הליכים משפטיים של מדינות זרות כנגד חיילי צה"ל ובכירים ישראלים
יום רביעי, 23 בדצמבר 2015 , י"א בטבת תשע"ו
בשעה 08:30: צו שירות ביטחון (שירות מוכר לתכלית ביטחון)(הוראת שעה), התשע"ו- 2015
בשעה 09:30:  1. צו שירות המילואים (שירות מילואים למטרת תעסוקה מבצעית יותר מפעם אחת בתקופה של שלוש שנים רצופות)(הוראת שעה), התשע"ו-2015 ;   2. צו שירות המילואים (קביעת תפקידים ומקצועות לעניין חריגים במספר הימים המרבי של שירות מילואים בתקופה של שלוש שנים רצופות)(הוראת שעה), התשע"ו-2015

כל דיוני ועדת הפנים והגנת הסביבה
דיונים נבחרים:

יום שני, 21 בדצמבר 2015, ט' בטבת תשע"ו
בשעה 11:30: הצעת חוק הסדרת העיסוק בהדברת מזיקים לאדם ולרכוש, התשע"ד-2014 – בהשתתפות השר להגנת הסביבה מר אבי גבאי – ×”×›× ×” לקריאה שניה ושלישית
בשעה 13:30: הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשע"ו-2015 – ×”×›× ×” לקריאה שניה ושלישית
יום שלישי, 22 בדצמבר 2015, י' בטבת תשע"ו
בשעה 09:00: ביטול אכרזה על גן לאומי הרי יהודה לפי תכנית מי/500/ה' לישוב נטף
בשעה 10:00: אי גיבוש מסקנות ועדת רוטקופף לבחינת מדיניות לניהול קרקעות

כל דיוני ועדת החוקה, חוק ומשפט
דיונים נבחרים:

יום שני, 21 בדצמבר 2015, ט' בטבת תשע"ו
בשעה 10:00: הצעת חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ-ישראל (תיקון מס" 2) (מעמד החטיבה להתיישבות), התשע"ו–2015 של ×—×”"×› בצלאל סמוטריץ". (פ/1674) – ×”×›× ×” לקריאה שניה ושלישית – המשך הדיון והצבעות – נוסח הצעת החוק בקריאה הראשונה במליאהנוסח מעודכן לדיון מטעם הנהלת הקואליציה
יום שלישי, 22 בדצמבר 2015, י' בטבת תשע"ו
בשעה 10:00: הצעת חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות (תיקון מס" 3), התשע"×”-2015 – ×”×›× ×” לקריאה שניה ושלישיתמנגנון קביעת הריבית בחוקים להסדרת הלוואות חוץ בנקאיות – מסמך מאת מרכז המחקר והמידע של הכנסתנוסח הצעת החוק בקריאה הראשונה במליאהנייר עמדה מטעם המטה למען ארץ ישראלתיאור, ניתוח ונתונים על ריבית מרבים במדינות אירופה – מסמך מאת מרכז המחקר והמידע של הכנסת
בשעה 12:00: הצעת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס" 39), התשע"×”-2015 – ×”×›× ×” לקריאה שניה ושלישית – ישיבה ארוכה – מסמך ×”×›× ×” לדיון מאת הייעוץ המשפטי לוועדה

כל דיוני ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
דיונים נבחרים:

יום שני, 21 בדצמבר 2015, ט' בטבת תשע"ו
בשעה 14:00: העסקה ישירה של מגשרים חינוכיים ומנחים אזוריים יוצאי אתיופיה במשרד החינוך
יום שלישי, 22 בדצמבר 2015, י' בטבת תשע"ו
בשעה 10:00: סיוע בשכר דירה לעולים קשישים השוכרים מבני משפחתם

כל דיוני ועדת החינוך, התרבות והספורט
דיונים נבחרים:

יום שני, 21 בדצמבר 2015, ט' בטבת תשע"ו
בשעה 09:30: הסעות תלמידים בחינוך המיוחד, כולל תלמידים משולבים בחינוך הרגיל
יום שלישי, 22 בדצמבר 2015, י' בטבת תשע"ו
בשעה 09:30: העלאת המודעות לאפילפסיה והמופיליה
בשעה 11:00: שינויים מהותיים בהוראת מקצוע האזרחות

ועדת משנה לספורט
בשעה 14:00: בדיקת הנגשת תחרויות ספורט בשבת לספורטאים שומרי שבת

מליאת הועדה
יום רביעי, 23 בדצמבר 2015 , י"א בטבת תשע"ו
בשעה 09:00: התמודדות עם הירידה בשיעור האקדמאים יוצאי ברית המועצות ושיעור הנשירה בקרב ילדי עולים מברית המועצות לשעבר מבית הספר התיכון - חומר רקע
בשעה 10:00: הצעה לסדר היום בנושא: "הצעת חוק זכויות הסטודנט – קורס דיאלוג רב תרבותי"

כל דיוני ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
דיונים נבחרים:

יום שני, 21 בדצמבר 2015, ט' בטבת תשע"ו
בשעה 09:00: הצעת חוק שירות אזרחי, התשע"ה-2015
בשעה 12:00: הסכנה לסגירת הוסטל לשיקום אסירים ערבים "בית החסד"  – חומר רקע
יום שלישי, 22 בדצמבר 2015, י' בטבת תשע"ו
בשעה 09:00: בתי תמחוי לניצולי שואה בסכנת סגירה – הצעות לסדר היום של ×—"×› סופה לנדבר, של ×—"×› איציק שמולי, של ×—"×› מירב בן ארי, של ×—"×› יואב בן צור, של ×—"×› קארין אלהרר, של ×—"×› שולי מועלם-רפאלי ושל ×—"×› אברהם נגוסה
בשעה 10:00: צו למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון (שינוי התוספת לחוק), התשע"ה-2015
בשעה 11:00: 1. הצעת חוק ייצוג הולם לעובדים עם מוגבלות בגופים ציבוריים (תיקוני חקיקה), התשע"×”-2015 – פ/1206 – בהכנה לקריאה ראשונה;  2. הצעת חוק ייצוג הולם לעובדים עם מוגבלות בגופים ציבוריים (תיקוני חקיקה), התשע"ה–2015 – פ/1042 – בהכנה לקריאה ראשונה – נוסח לדיון   –  
נוסח הצעת החוק המקורית של ח"כ איציק שמולי ואחרים   -   נוסח הצעת החוק המקורית של ח"כ יואב קיש

ועדת המשנה לעניין מעמד הקשיש
בשעה 12:00: ניצולי שואה במעמד נזקק או נצרך, ברשות לזכויות ניצולי השואה – דיווח לוועדה

מליאת הועדה
בשעה 13:00: הצעת חוק למניעת אלימות במוסדות למתן טיפול (תיקון מס' 2) (הרחבת ההגדרה "אלימות מילולית"), התשע"×”-2014 – ×›/578 – ×”×›× ×” לקריאה שניה ושלישית

ועדת משנה לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
בשעה 14:00: תקנות ההתגוננות האזרחית (התאמות נגישות במקלטים), התשע"ו-2015 – נוסח התקנות המקוריותנסוח לדיון – לא סופינוסח לדיון – לא סופי – נקי

מליאת הועדה
בשעה 14:45: תקנות ההתגוננות האזרחית (התאמות נגישות במקלטים), התשע"ו-2015נוסח התקנות המקוריות
יום רביעי, 23 בדצמבר 2015 , י"א בטבת תשע"ו
בשעה 09:30: הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 23) (עונשין, עיצום כספי וסמכויות פיקוח), התשע"×”-2014 – מ/891 – ×”×›× ×” לקריאה שנייה ושלישית

כל דיוני הועדה לענייני ביקורת המדינה
דיונים נבחרים:
יום שני,
21 בדצמבר 2015, ט' בטבת תשע"ו
בשעה 11:30: מיצוי הטבות המס והשירות לנישום – דוח מבקר המדינה 66א', עמ' 231.
יום שלישי, 22 בדצמבר 2015, י' בטבת תשע"ו
בשעה 09:00: פגיעת הלמ"ס בפרטיות האזרחים על ידי מסירת מספרי ת"ז לחברות הסלולר
בשעה
11:00: 1. קבורה אזרחית בישובים חקלאיים – דוח מבקר המדינה 60ב', עמ' 383.   2. בקשה לחוות דעת מבקר המדינה, עפ"י סע' 21 לחוק מבקר המדינה, בנושא קבורה אזרחית בישראל
יום רביעי, 23 בדצמבר 2015 , י"א בטבת תשע"ו
בשעה 09:00: תוכניות לימודים מיוחדות באוניברסיטאות – דוח מבקר המדינה 62, עמ' 1345 – ישיבת מעקב

כל דיוני הועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
דיונים נבחרים:

יום שני, 21 בדצמבר 2015, ט' בטבת תשע"ו
בשעה 11:00: 1. פעילות הרשות לקידום מעמד האשה;  2. דיווח על יישום סעיף 16×’' 1 לחוק שווי זכויות האישה – חוק שיווי זכויות האשה, תשי"א-1951 - חומר רקע
בשעה 12:30: הצעת חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) (תיקון מס' 7) (שמירת זכויות בשל אלימות בן-זוג), התשע"ה-2014
יום שלישי, 22 בדצמבר 2015, י' בטבת תשע"ו
בשעה 09:45: שילוב גורמי תיירות במאבק בסחר בנשים ובזנות – בהשתתפות שר התיירות, ×—"×› יריב לוין

כל דיוני ועדת המדע והטכנולוגיה
דיונים נבחרים:
יום שני, 21 בדצמבר 2015, ט' בטבת תשע"ו
בשעה 12:30: הצגת פעילות המדענים הראשיים במשרדי הממשלה – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת
יום שלישי, 22 בדצמבר 2015, י' בטבת תשע"ו
בשעה 13:00: תקנות ניירות ערך (מאשר חתימה)(תיקון), התשע"ו-2015 – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת

כל דיוני הוועדה למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול
דיונים נבחרים:
יום שלישי, 22 בדצמבר 2015, י' בטבת תשע"ו
בשעה 11:00: מדיניות קנאביס: תפיסה מוסרית במדינה דמוקרטית
יום רביעי, 23 בדצמבר 2015 , י"א בטבת תשע"ו
בשעה 09:00: מודל סיירת הורים בהוד השרון

כל דיוני הוועדה לזכויות הילד
דיונים נבחרים:

יום שני, 21 בדצמבר 2015, ט' בטבת תשע"ו
בשעה 11:00: נזקים בלתי הפיכים בשימוש בפנסי לייזר לילדיםחומר רקע
בשעה 12:00: שיפור תנאי מעצר של קטיניםחומר רקע
יום שלישי, 22 בדצמבר 2015, י' בטבת תשע"ו
בשעה 12:30: שימוש בצבעי מאכל וחומרים משמרים במזון ובריאות הילדים

כל דיוני הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ובסעיפים מהצעת חוק התכנית הכלכלית
יום שני, 21 בדצמבר 2015, ט' בטבת תשע"ו
בשעה 10:30:  הצעת חוק התכנון והבנייה (הוראת שעה), התשע"ו-2015 – בהשתתפות שר האוצר, מר משה כחלון ראש מטה הדיור, מר אביגדור יצחקי הצגת עיקרי החוק ×¢"×™ נציגי משרד האוצר – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת
יום שלישי, 22 בדצמבר 2015, י' בטבת תשע"ו
בשעה 14:00: הצעת חוק התכנון והבנייה (הוראת שעה), התשע"ו-2015
הישיבה תתקיים בחדר ועדת הכנסת

כל דיוני הוועדה המיוחדת לפניות הציבור
דיונים נבחרים:
יום שני
, 21 בדצמבר 2015, ט' בטבת תשע"ו
בשעה 13:30: פניות ציבור בנושאים הקשורים למעונות היום ומשפחתונים: קבלת דרגות לסבסוד וההפליה בין שכר המטפלות במשפחתונים מול שכרן במעונות – ישיבת מעקב לדיון שהתקיים בנושא ב- 14 ביולי 2015
יום רביעי

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply