התנועה לאיכות השלטון – בג"צ לביטול חוק החשמל וביטול הדחת אורית פרקש

התנועה לאיכות השלטון עתרה לבג"ץ לביטול חוק הרפורמה ברשות החשמל וביטול הדחת עו"ד אורית פרקש הכהן מתפקידה כיו"ר רשות החשמל

התנועה לאיכות השלטון עתרה ביום ג' 15 בדצמבר לבג"ץ בבקשה למתן צו על תנאי נגד כנסת ישראל, ממשלת ישראל, שר אנרגיה ושר האוצר אשר יורה לה לבטל את חוק הרפורמה ברשות החשמל שהועבר באמצעות חוק ההסדרים. זאת נוכח פגמים חמורים ושורשיים שנפלו בהליך חקיקתו הפוגעים ערכים מהותיים של המשטר החוקתי ובשל העיוותים בהוראותיו המנוגדים לעקרונות יסוד דמוקרטיים. כן עתרה התנועה למתן צו על תנאי כנגד ממשלת ישראל, לעצור את מהלך ההדחה של בעלי תפקידים מכהנים ברשות החשמל – שנערך משיקולים זרים עקב התנגדותם למתווה הגז –  נוכח הפגיעה העזה בעצמאות הרגולטורים.

התנועה מבקשת מבית המשפט להורות על צו על תנאי כנגד כנסת ישראל לבטל את "חוק הרפורמה ברשות החשמל" שהועבר בהליך אנטי-דמוקרטי באמצעות חוק ההסדרים, ופגע אנושות בעצמאותה של רשות החשמל תוך הכפפתה לשר האנרגיה. לחילופין, מבקשת התנועה להורות על בטלותם של סעיפים ספציפיים בחוק הרפורמה, אשר פגיעתם בעצמאותה המוסדית של הרשות, בעצמאותו של יושב-ראש הרשות, ובעצמאותה של הרשות בקביעת תעריפים – היא הקשה ביותר.

התנועה מבקשת גם צו על תנאי כנגד ממשלת ישראל ושרי האנרגיה והאוצר אשר יחייבם להותיר את עו"ד אורית פרקש הכהן בתפקידה כיו"ר רשות החשמל, וכן את חברי מליאת רשות החשמל, על מנת להבטיח את השלמתה של קדנציה מלאה כמתחייב בחוק ולמנוע הליך מגמתי משיקולים זרים, הפוגע באמון הציבור, נעדר הוגנות ובלתי סביר באופן קיצוני. לטענת התנועה, מהלך ההדחה של בעלי תפקידים מכהנים עוקף את הוראות חוק משק החשמל ופוגע אנושות בעקרונות היסוד החקיקתיים והדמוקרטיים, בעצמאות הרשות ובעצמאות רגולטורים בכלל. לחילופין עותרת התנועה לצו אשר יורה על מינוי יו"ר חדש לרשות החשמל בהליך תקין באמצעות ועדת איתור.

מדובר בפרשייה חמורה במסגרתה פעל שר האנרגיה, בגיבוי הממשלה, על מנת להדיח ראשי רשות סטטוטורית ועצמאית מתפקידם, בניגוד לתנאים הברורים של הפסקת כהונה אשר נקבעו בחוק, ולפגוע בעצמאות הרשות – על רקע התנגדותם למהלך ממשלתי המצוי במחלוקת ציבורית עמוקה, הוא מתווה הגז.

כך, במסגרת מהלך כולל אשר כונה בציבור "עריפת ראשים" במסגרתו סיימו את תפקידם בטרם עת שורה ארוכה של בעלי תפקידים בכירים שהביעו בפומבי את התנגדותם למתווה הגז – בכללם הממונה על ההגבלים העסקיים שנאלץ להתפטר מתפקידו, ושר הכלכלה שהודיע על התפטרותו – הודחה גם יושבת ראש רשות החשמל המכהנת וחברי מליאת החשמל.

הפגיעה בעצמאותה של רשות החשמל ובכהונתם הרציפה של העומדים בראשה נערכה באמצעות הליך חקיקה פגום מיסודו – אשר הועבר בהליך אנטי-דמוקרטי באמצעות חוק ההסדרים; תוך שהוא מועבר מידיה של הוועדה המוסמכת בכנסת בשל סירוב העומד בראשה להעבירו "as is"; ונדון על ידי ועדה מיוחדת שהוקמה באורח אד-הוקי.

פגמים שורשיים אלו שנפלו בהליך החקיקה של חוק הרפורמה ברשות החשמל, עולים כדי פגיעה מהותית בעקרונות היסוד החקיקתיים במשטרנו – ובפרט בזכות ההשתתפות של חברי הכנסת בהליך החקיקה, בעקרון העצמאות הפרלמנטארי ובעקרון הפרדת הרשויות. הם מהווים הפרה בוטה של כללי המשחק הדמוקרטים ומובילים לעיוותו של הליך החקיקה.התנועה לאיכות השלטון – בג"צ לביטול חוק החשמל וביטול הדחת אורית פרקש
התנועה לאיכות השלטון עתרה לבג"ץ לביטול חוק הרפורמה ברשות החשמל וביטול הדחת עו"ד אורית פרקש הכהן מתפקידה כיו"ר רשות החשמל

התנועה לאיכות השלטון עתרה ביום ג' 15 בדצמבר לבג"ץ בבקשה למתן צו על תנאי נגד כנסת ישראל, ממשלת ישראל, שר אנרגיה ושר האוצר אשר יורה לה לבטל את חוק הרפורמה ברשות החשמל שהועבר באמצעות חוק ההסדרים. זאת נוכח פגמים חמורים ושורשיים שנפלו בהליך חקיקתו הפוגעים ערכים מהותיים של המשטר החוקתי ובשל העיוותים בהוראותיו המנוגדים לעקרונות יסוד דמוקרטיים. כן עתרה התנועה למתן צו על תנאי כנגד ממשלת ישראל, לעצור את מהלך ההדחה של בעלי תפקידים מכהנים ברשות החשמל – שנערך משיקולים זרים עקב התנגדותם למתווה הגז – נוכח הפגיעה העזה בעצמאות הרגולטורים.

התנועה מבקשת מבית המשפט להורות על צו על תנאי כנגד כנסת ישראל לבטל את "חוק הרפורמה ברשות החשמל" שהועבר בהליך אנטי-דמוקרטי באמצעות חוק ההסדרים, ופגע אנושות בעצמאותה של רשות החשמל תוך הכפפתה לשר האנרגיה. לחילופין, מבקשת התנועה להורות על בטלותם של סעיפים ספציפיים בחוק הרפורמה, אשר פגיעתם בעצמאותה המוסדית של הרשות, בעצמאותו של יושב-ראש הרשות, ובעצמאותה של הרשות בקביעת תעריפים – היא הקשה ביותר.
התנועה מבקשת גם צו על תנאי כנגד ממשלת ישראל ושרי האנרגיה והאוצר אשר יחייבם להותיר את עו"ד אורית פרקש הכהן בתפקידה כיו"ר רשות החשמל, וכן את חברי מליאת רשות החשמל, על מנת להבטיח את השלמתה של קדנציה מלאה כמתחייב בחוק ולמנוע הליך מגמתי משיקולים זרים, הפוגע באמון הציבור, נעדר הוגנות ובלתי סביר באופן קיצוני. לטענת התנועה, מהלך ההדחה של בעלי תפקידים מכהנים עוקף את הוראות חוק משק החשמל ופוגע אנושות בעקרונות היסוד החקיקתיים והדמוקרטיים, בעצמאות הרשות ובעצמאות רגולטורים בכלל. לחילופין עותרת התנועה לצו אשר יורה על מינוי יו"ר חדש לרשות החשמל בהליך תקין באמצעות ועדת איתור.

מדובר בפרשייה חמורה במסגרתה פעל שר האנרגיה, בגיבוי הממשלה, על מנת להדיח ראשי רשות סטטוטורית ועצמאית מתפקידם, בניגוד לתנאים הברורים של הפסקת כהונה אשר נקבעו בחוק, ולפגוע בעצמאות הרשות – על רקע התנגדותם למהלך ממשלתי המצוי במחלוקת ציבורית עמוקה, הוא מתווה הגז.
כך, במסגרת מהלך כולל אשר כונה בציבור "עריפת ראשים" במסגרתו סיימו את תפקידם בטרם עת שורה ארוכה של בעלי תפקידים בכירים שהביעו בפומבי את התנגדותם למתווה הגז – בכללם הממונה על ההגבלים העסקיים שנאלץ להתפטר מתפקידו, ושר הכלכלה שהודיע על התפטרותו – הודחה גם יושבת ראש רשות החשמל המכהנת וחברי מליאת החשמל.
הפגיעה בעצמאותה של רשות החשמל ובכהונתם הרציפה של העומדים בראשה נערכה באמצעות הליך חקיקה פגום מיסודו – אשר הועבר בהליך אנטי-דמוקרטי באמצעות חוק ההסדרים; תוך שהוא מועבר מידיה של הוועדה המוסמכת בכנסת בשל סירוב העומד בראשה להעבירו "as is"; ונדון על ידי ועדה מיוחדת שהוקמה באורח אד-הוקי.
פגמים שורשיים אלו שנפלו בהליך החקיקה של חוק הרפורמה ברשות החשמל, עולים כדי פגיעה מהותית בעקרונות היסוד החקיקתיים במשטרנו – ובפרט בזכות ההשתתפות של חברי הכנסת בהליך החקיקה, בעקרון העצמאות הפרלמנטארי ובעקרון הפרדת הרשויות. הם מהווים הפרה בוטה של כללי המשחק הדמוקרטים ומובילים לעיוותו של הליך החקיקה.

פרטים נוספים: רשות החשמל

הודעה מטעם התנועה לאיכות השלטון

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , ,

Leave a Reply