ח"כ יעל כהן פארן עתרה לבג"צ נגד תשדירי חברות הגז ברדיו

ח"כ יעל כהן פארן עתרה לבג"צ נגד רשות השידור בעניין פרסומת חברות הגז המשודרות בניגוד לחוק. החוק אוסר שידור פרסומות ברשת ממלכתית הנוגעות לנושא שנוי במחלוקת או שעליו מתנהל דיון ציבורי ופוליטי נרחב

ביום שני 14 בדצמבר הגישה חברת הכנסת יעל כהן פארן (המחנה הציוני), באמצעות עו"ד חנוך ארליך, עתירה לבג"צ כנגד רשות השידור בעניין פרסומות של חברות הגז המשודרות בניגוד לחוק. פורום חברות הגז משדר החל מנובמבר 2015 פרסומות בקריינות של אלכס אנסקי, וזו לשונן: "במקום סיסמאות – עובדות.  רוב ההכנסות מהגז הטבעי, יותר משישים אחוזים עוברות למדינה. אלינו, האזרחים.  איגוד תעשיות הנפט והגז".

חברת הכנסת אמרה "החוק אוסר במפורש על שידור פרסומות ברשות ממלכתית הנוגעות לנושא השנוי במחלוקת או שעליו מתנהל דיון ציבורי ופוליטי נרחב.

בנוסף, כפי שהוצג בדיוני ועדת הכלכלה של הכנסת, ההצהרות הנ"ל הינן שקריות, שכן נגידת בנק ישראל, וגורמים נוספים הציגו הערכות לפיהן הכנסות המדינה מהגז יהיו  כ-36%. כמו כן, השפעת הגז על התעשייה תהיה זניחה כל עוד מתווה הגז מאפשר לייצא את מרבית הגז לחו"ל,  בעודו משאיר את ישראל עם תעשיות מזהמות אשר משתמשות בפחם ונפט".

חברת הכנסת, יעל כהן פארן, המשיכה ואמרה "חברות הגז מנהלות קמפיין פרסומי שקרי, באמצעות רשות השידור הממלכתית, בניגוד לחוק. מה זה אם לא קשרי הון ושלטון?  אני דרשתי לעצור את הפרסומים מכיוון שהם לא חוקיים, ונציב קבילות הציבור של הרשות אף הודה בכך שהפרסום אינו חוקי. אנחנו רואים שוב ושוב את חברות הגז מכופפות את החוק ואת גורמי השלטון כדי לקדם את האינטרסים שלהן, בדיוק כמו הסחטנות שהפעילו כדי להשיג את מתווה הגז"

כאמור, הפרסומות משודרות על אף  שהדיון בועדת הכלכלה של הכנסת בסוגיית "מתווה הגז" מצוי בעיצומו,

ולמרות פניות חוזרות ונשנות מצד חברת הכנסת כהן פארן ואחרים להפסיק את שידורי הפרסומת. למרות האמור, בחרה רשות השידור להמשיך להפיצן, בניגוד לחוות דעתו של נציב הקבילות שלה עצמה.

יעל כהן פארן עתירה לבגצ

מכתב יעל כהן פארן לרשות השידורמכתב תשובת רשות השידור ליוסי דורפמן

 

Tags: , , , , ,

Leave a Reply