האם משרד החינוך ימפה את מספר מורי הקבלן במערכת החינוך?

לילי בן עמי, מייסדת "הקואליציה להעסקה ישירה בחינוך"  יחד עם מורים רבים, נאבקת שנים למען ביטול מעמד מורי הקבלן והעסקתם ישירות על-ידי הרשויות. חזון זה עדיין לא מומש, אך ננקט צעד משמעותי לטיפול בבעיה: מיפוי מספר מורי הקבלן על-ידי משרד החינוך. האם משרד החינוך יקיים דבריו וישלים את מיפוי מורי הקבלן?

מאת: דליה בלומנפלד

"ישראל היא המדינה היחידה בעולם המעסיקה מורות ומורי קבלן. כל מורה שישית היא מורת קבלן". – דברי לילי בן עמי מייסדת "הקואליציה להעסקה ישירה בחינוך" בוועידת העסקים של "גלובס".

נושא מורי הקבלן הועלה בשני אירועים: בוועידת ישראל לעסקים של עיתון "גלובס" ב-7 בדצמבר 2015 ובוועדת החינוך של הכנסת ב-9 בדצמבר.

לילי בן עמי דיווחה באתר הפייסבוק שלה כי לפי דברי  מנכ"לית משרד החינוך בוועידת העסקים של "גלובס" משרד החינוך החל במיפוי של בתי הספר על מנת לקבל תמונה של מספר מורות ומורי הקבלן. היא מצפה שהם יסיימו את המיפוי תוך זמן קצר. המנכ"לית הדגישה שהמיפוי כולל רק את מורי הקבלן מלמדים מקצועות ליבה. מקצועות הליבה הם מקצועות החובה בבית-הספר כמו, מתמטיקה, ספרות, לשון עברית, הבעה, תנ"ך, היסטוריה, אזרחות. מקצועות הנחשבים מקצועות העשרה כמו ציור, מוסיקה, תקשורת, משרד החינוך אינו ממפה.

שיטת מיפוי זו מנוגדת לעמדת "הקואליציה להעסקה ישירה בחינוך" שבחדר מורים אחד כל המורות והמורים צריכים להיות מועסקים על-ידי מעסיק אחד ותחת אותו הסכם שכר (מעסיק = משרד החינוך או הרשות המקומית או בעלות.) לא צריך להיות קשר בין גובה השכר ותנאיו לבין תוכן השיעור אותו מלמד מורה. לא ייתכנו מעמדות בקרב מורי בית-ספר .

בישיבת ועדת החינוך על מורי הקבלן בישראל, דיווחה נציגת משרד החינוך סוניה פרץ, מנהלת אגף כוח-אדם במשרד החינוך, כי משרד החינוך החל למפות את מספר מורי הקבלן במערכת החינוך באמצעות בתי-הספר בהם הם מלמדים. מדובר ב-2500 בתי-ספר. מתוכם מיפה כבר משרד החינוך 149 בתי-ספר. נציגת משרד החינוך הבטיחה שהמיפוי יסתיים בסוף חודש דצמבר. יו"ר ועדת החינוך ח"כ יעקב מרגי הביע ספק במימושה של הבטחה זו. לפי חישובו, כדי לעמוד ביעד, על משרד החינוך למפות 300 בתי-ספר ביום.

המידע על השלמת מיפוי מורי הקבלן מעלה את השאלה, אם באמת משרד החינוך יקיים את דבריו וימפה את כל מורי הקבלן במערכת החינוך. זאת לאחר שכבר השר גדעון סער בתפקידו כשר חינוך הבטיח למפות את מספר מורי-הקבלן (2006) במערכת החינוך, אך לא קיים הבטחתו. (המידע על הבטחת סער מופיע בדו"ח 65 ג' של מבקר המדינה)

מבקר המדינה פרסם בדו"ח השנתי שלו 65 ג' לשנת 2014, פרק על מורי הקבלן בשם: "העסקת עובדי הוראה באמצעות גופים מתווכים" . בדו"ח העלה המבקר את הצורך שמשרד החינוך ימפה את מספר מורי הקבלן במערכת החינוך. זאת לאור חוסר המידע של משרד החינוך והרשויות המקומיות אודות מספר המורים המועסקים באמצעות גופים מתווכים. בדברים שכתב בדו"ח ציין מבקר המדינה כי חוסר המידע פוגע בשוויון ההזדמנויות בחינוך וגורם להרחבת הפערים החברתיים-כלכליים בחינוך משום שרשויות מקומיות חזקות הן אלו שנעזרות במורי קבלן. היעדר מידע במשרד החינוך משמעותו היעדר פיקוח על הכשרת מורי קבלן ואיכותם. כך נפגעת איכות ההוראה. היעדר מידע פוגע בביטחון התעסוקתי של מורי הקבלן ויוצר אפליה לעומת מורים המועסקים בהעסקה ישירה. כך נוצרים מעמדות שונים של מורים ומעמד המורה נפגע.

מבקר המדינה חייב בהמלצותיו למשרד החינוך לאכוף מדיניותו בנוגע להעסקת מורי קבלן, ולמפות את כל שעות ההוראה הנלמדות בבתי-הספר לפי מקצועות הלימוד, מקורות המימון וטיב כוח-ההוראה. כמו כן המליץ להטיל על כל המעסיקים חובות דיווח על אודות כלל עובדי ההוראה, כולל מורי הקבלן ולחייבם בקבלת אישור לפני העסקתם. זאת כדי לפקח על אופן ההעסקה ולגבש מדיניות כוללת להקצאת משאבי החינוך.

מבקר המדינה המליץ למשרד החינוך למפות את מספר מורי הקבלן במערכת החינוך. משרד החינוך החל במיפוי. האם הפעם יקיים הבטחתו וימפה? האם יחול שינוי ביחס למורי הקבלן במערכת החינוך?

מן הראוי לציין כי משרד החינוך הוא המשרד היחיד המבצע מיפוי שכזה. למרות שההעסקה הקבלנית קיימת בכל המשרדים הממשלתיים.

לילי בן עמי דיווחה באתר הפייסבוק שלה על ישיבת ועדת החינוך והציגה את החדשות בעניין מורי הקבלן:

"אז מה חדש?

(1) משרד החינוך פתח לראשונה במיפוי התופעה- סוף סוף נדע כמה מורות קבלן יש! עד כה המשרד מיפה 149 בתי ספר, מתוך 2500. כך לדברי סוניה פרץ, מנהלת אגף כ"א במשרד החינוך, שהתחייבה שתוצאות סופיות יהיו עד סוף החודש. ח"כ מרגי (יו"ר הועדה, שתומך בנו) הגיב שזה לא ריאלי, שכן זה אומר כ300 בתי ספר ביום. ועדיין- כפיים למשרד שסוף סוף מתייחס ולוקח אותנו ברצינות. אז מה אם זה לקח תשע שנים, 5 ראשי ועדות חינוך ודוח מבקר מדינה אחד.

(2) תומכים חדשים: מרכז השלטון המקומי בישראל ו לשכת עורכי הדין בישראל הביעו תמיכה חד משמעית בהעסקה ישירה בחינוך.

(3) ח"כ מרגי הציע לנציג הסתדרות המורים להשבית את הלימודים למען מורי הקבלן. המבט שהיה על פניו של אותו נציג (נדמה שלי ששמו שמעון ברג) היה כאילו פעם ראשונה בחייו הוא שומע על כלי ההשבתה. האמת היא שארגוני המורים מעולם לא שבתו או נאבקו למען מורות הקבלן.
לסיום אעדכן שאני גאה שהשנה הצלחנו לצרף רשמית את מועצת התלמידים והנוער הארצית לקואליציה שלנו. הקרדיט ליו"ר המועצה אליאב בטיטו  תלמיד ומנהיג אידיאליסט וערכי! היום בוועדה נציגת מועצת התלמידים, נוי, הוכיחה שהם למדו את הנושא היטב ומחויבים לו. היא אמרה דברים חותכים שהותירו חותם: תלמיד שנכשל במתמטיקה למשל, אבל פורח במוסיקה (אצל מורה הקבלן)- טובת התלמיד היא שאותו מורה יהיה חלק מישיבות המורים ומהצוות וכך תתקבל תמונה שלמה של התלמיד. מעבר לכך, לדבריה התלמידים קולטים מה המעמד של המורה בבה"ס וזה משפיע על ההתנהלות של התלמידים בכיתה."

סיקור של המשמר החברתי על הדיון בועדת החינוך

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply