השבוע בכנסת, הכנסת בפגרה. הועדות משלימות מה שלא הספיקו

"עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה והועדות, השבוע. הכנסת, כידוע, היא בית חי ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה

השבוע בוועדות הכנסת

כל דיוני ועדת הכספים
דיונים נבחרים:
ביום שני, י"ח אב תשע"ה, (3/8/2015)
בשעה 10:00: החלק שנותר מהפיצול – הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס" 12), התשע"×”-2015
בשעה 11:30: 1. תקנות הדרכונים (תיקון), התשע"ה-2015;  2. תקנות האזרחות (תיקון), התשע"ה-2015;  3. תקנות השמות (תיקון), התשע"ה-2015התקנות

כל דיוני ועדת הכלכלה
דיונים נבחרים:
ביום שלישי
, י"ט אב תשע"ה, (4/8/2015)
בשעה 10:00: הצעת חוק רישוי שירותים לרכב – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת

כל דיוני ועדת הפנים והגנת הסביבה
דיונים נבחרים:
ביום רביעי, כ' אב תשע"ה, (5/8/2015)
בשעה 10:00: תקנות המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (פיצוי לקטין שניזוק מעבירה) (תיקון), התשע"×”-2015 – אישור התקנות
בשעה 11:15: 1. תקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות) (תיקון), התשע"×”-2015, בעניין קביעת אגרות לבחינה על אתר של בקשות פטנט – אישור התקנות
2. תקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות) (תיקון מס" 2), התשע"×”-2015, בעניין הגשה אלקטרונית של מסמכים לרשות הפטנטים ונושאים נוספים – אישור התקנות
אישור חובת התייעצות עם שר האוצרנוסח דיון – תקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות) (תיקון), התשע"ה–2015  נוסח התקנות ופניית שרת המשפטיםנוסח לדיון – תקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות) (תיקון מס` 2), התשע"×”-2015נוסח לדיון משולב

כל דיוני ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
דיונים נבחרים:

ביום שני, י"ח אב תשע"ה, (3/8/2015)
בשעה 10:00: מעקב אחר יישום החוק להרחבת הייצוג ההולם לבני העדה האתיופית בשירות הציבורי, בחברות הממשלתיות, בתאגידים הסטטוטוריים, ברשויות המקומיות ובמועצות האזוריות – לאור חובת הדיווח – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת

כל דיוני הועדה לענייני ביקורת המדינה
דיונים נבחרים:
ביום שני, י"ח אב תשע"ה, (3/8/2015)
בשעה 09:30: טיפול בתהליכי חקיקת משנה במערכת הממשלתית – דוח מבקר המדינה 65×’", עמ" 111 – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת

כל דיוני הועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק השידור הציבורי (תיקון), התשע"ה-2015
ביום שני, י"ח אב תשע"ה, (3/8/2015)
בשעה 11:00: הצעת חוק השידור הציבורי (תיקון), התשע"×”-2015 – הישיבה תתקיים בחדר ועדת החוץ והביטחון והיא צפויה להימשך עד השעה 16:00.

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , ,

Leave a Reply