השבוע בכנסת – דמי ניהול בקופות הפנסיה, רשות השידור, דיור ציבורי, מצלמות אכיפה ברחובות הערים, החוק הנורבגי ועוד

"עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה והועדות, השבוע. הכנסת, כידוע, היא בית חי ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה

סדר-היום הכללי של מליאת הכנסת

 1. הצעות סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל), יש עתיד ומרצ להביע אי-אמון בממשלה בנושאים:
  1. "בגידת הממשלה וחברי הקואליציה בנושאים החברתיים" (המחנה הציוני)
  2. "עלייה חדה בקצב ההריסות של מבנים בכפרים בדואים בנגב" (הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל)
  3. "הקיצוץ הרוחבי המסתמן אל מול העודף התקציבי הצפוי של כ-9.5 מיליארדי שקלים" (יש עתיד)
  4. "אובדן הדרך של הממשלה בתחום המדיני, החברתי, הכלכלי והאזרחי" (מרצ)
 2. ציון מלאות 120 שנים להולדתו של ראש הממשלה לוי אשכול (יום ב', בשעה 18:00)
 3. הודעת הממשלה בהתאם לסעיף 31(ד) לחוק יסוד: הממשלה על החלטתה להעביר את שטח הפעולה: השירות הלאומי והשירות הלאומי-אזרחי מהמשרד לאזרחים ותיקים למשרד החקלאות ופיתוח הכפר.
 4. הודעת הממשלה בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה על החלטתה להעביר לשר החקלאות ופיתוח הכפר – הצבעה:
  1. את הסמכויות הנתונות לשר לאזרחים ותיקים על פי חוק שירות לאומי (תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי), התשנ"ח-1998.
  2. את סמכות השר לאזרחים ותיקים להתקין תקנות לפי פסקה 3(ב) בהגדרת "ילד" בסעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק"), ולפי סעיף 400 לחוק, ככל שהיא נוגעת להתקנת תקנות כאמור. שר החקלאות ופיתוח הכפר יפעיל את סמכותו להתקין תקנות כאמור, לאחר התייעצות עם שר הרווחה והשירותים החברתיים.
 5. הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 48), התשע"ה-2015 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' מ-870/ב'
 6. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 51 והוראת שעה), התשע"ה-2015 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' מ-925/א'
 7. הצעת חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשע"ה-2015 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' מ-929/א'
 8. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 161), התשע"ה-2015 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' כ-568/ב' (פ/2228/19)
 9. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 162) (תשלום גמלת סיעוד בכסף לזכאי), התשע"ה-2015 (קריאה ראשונה) -הצעות חוק מ/935
 10. הצעת חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות (תיקון מס' 3), התשע"ה-2015 (קריאה ראשונה) -הצעות חוק מ/936
 11. הצעת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 39), התשע"ה-2015 (קריאה ראשונה) -הצעות חוק מ/937
 12. הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 110) (תיקון) (רישום תאריך לידה עברי ברישיון נהיגה – דחיית תחילה ותחולה) (תיקון), התשע"ה-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/941
 13. הצעת חוק המשכון, התשע"ה-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/943
 14. הצעת חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ה-2015 (קריאה ראשונה) -הצעות חוק מ/945
 15. הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים)(תיקון מס' 13), התשע"ה-2015 (קריאה ראשונה) -הצעות חוק מ/944
 16. הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעות החוק כדלקמן (ההודעה נמסרה ביום 6.7.15):
  הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני ומרצ – הצבעה

  1. הצעת חוק לקידום השקעות בחברות הפועלות בתחומי הטכנולוגיה העילית (היי-טק) (תיקוני חקיקה), התשע"ה-2014 – סעיף 1(2)(ב) (מס' מ/896)
  2. הצעת חוק לקידום השקעות בחברות הפועלות בתחומי הטכנולוגיה העילית (היי-טק) (תיקוני חקיקה), התשע"ה-2014 – למעט סעיף 1(2)(ב) (מס' מ/896)
  3. הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 19), התשע"ה-2014 (מס' מ/890)
 17. נאומים בני דקה
 18. ברכת יושב-ראש הכנסת לכבוד נשיא האסיפה הלאומית של חוף השנהב (שעה 16:10)
 19. ציון עשר שנים לעקירת יישובי גוש קטיף וצפון השומרון (במסגרת הצעות לסדר-היום)
 20. הצעות חוק בקריאה ראשונה שניה ושלישית
 21. הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 43)(משלוח התראת תשלום לצרכן), התשע"ה-2015 ( קריאה ראשונה ) – של חבר הכנסת יואל חסון וקבוצת חברי כנסת -הצעות חוק כ/601 (פ/344/20)
 22. הצעות לסדר-היום דחופות ורגילות
 23. שאילתות דחופות
 24. הצעות חוק בקריאה ראשונה שניה ושלישית
 25. הצעות לסדר-היום דחופות ורגילות

השבוע בוועדות הכנסת

כל דיוני ועדת הכספים
דיונים נבחרים:
ביום שני, י"א אב תשע"ה, (27/7/2015)
בשעה 10:00: הצעת חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה  – הקמת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
בשעה 12:00: הצעת תיקון לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים – קופות גמל
ביום שלישי, י"ב אב תשע"ה, (28/7/2015)
בשעה 10:00: הצעת תיקון לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים – קופות גמל
בשעה 12:30: הפחתת דמי הניהול בקרנות הפנסיה על ידי הפרדת תגמול סוכני הביטוח מדמי הניהול הצעות לדיון מהיר של ח"כ מיכל בירן ושל ח"כ נורית קורן
בשעה 12:45: הסדרת הארנונה ופחת במס הכנסה למערכות טרמו-סולאריות ופוטו-וולטאיות – מעקב
ביום רביעי, י"ג אב תשע"ה, (29/7/2015)
בשעה 09:30: הוזלת משק המים בישראל ואי יישום החלטת ועדת בלינקוב בנושא הצעות לדיון מהיר של ח"כ רועי פולקמן, של ח"כ יואב בן צור, של ח"כ יחיאל חיליק בר, של ח"כ נורית קורן, של ח"כ מאיר כהן, של ח"כ עבדאללה אבו מערוף ושל ח"כ חמד עמאר.

כל דיוני ועדת הכלכלה
דיונים נבחרים:
ביום שני, י"א אב תשע"ה, (27/7/2015)
בשעה 09:30: הדיור הציבורי – התכניות להגדלת מאגר הדירות, דירות מותאמות לבעלי מוגבלות ותחזוקה ושיפוץ הדירות – בישיבה ישתתף חה"כ יואב גלנט, שר הבינוי – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת
בשעה 11:00: הפעולות שנוקטת הממשלה לקידום הבטיחות בדרכים – חה"כ ישראל כ"ץ, שר התחבורה והבטיחות בדרכים
בשעה 12:30: הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורהאכיפת עבירות תעבורה בידי רשויות מקומיות באמצעות מצלמותפיצול מתוך הצעת חוק תחבורה ציבורית
ביום שלישי, י"ב אב תשע"ה, (28/7/2015)
בשעה 09:00: מקומה של התחבורה הציבורית בתקציב 2015-2016
בשעה 11:00: הצלת מלון הנסיכה אילת הצעה לדיון מהיר של ח"כ נאוה בוקר
ביום רביעי, י"ג אב תשע"ה, (29/7/2015)
בשעה 09:00: תיקון להצעת חוק השידור הציבורי

כל דיוני ועדת הפנים והגנת הסביבה
דיונים נבחרים:

ביום שני, י"א אב תשע"ה, (27/7/2015)
בשעה 09:30: מחסור בעובדים זרים לבניה
בשעה 11:00: העלאת שארית יהודי אתיופיה לישראל – וועדה משותפת פנים והגנת הסביבה וועדת העלייה, הקליטה והתפוצותהישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת
בשעה 13:00: החמרת הענישה בעבירות הלנה והעסקה של שוהים בלתי חוקיים
ביום שלישי, י"ב אב תשע"ה, (28/7/2015)
בשעה 09:30: הזרמת מים בנהר הירדן לממלכת ירדן בהתאם לסיכום בינה לבין ממשלת ישראל ושיקום מורד הירדן
בשעה 11:00: סקירת השר לבטחון פנים ח"כ גלעד ארדן על פעילות משרדו – הישיבה תתקיים באולם נגב
בשעה 13:00: התקדמות גורמי התכנון בהקמת ישובי המפונים בגוש קטיף – לציון עשר שנים לעקירת ישובי גוש קטיף וצפון השומרון
ביום רביעי, י"ג אב תשע"ה, (29/7/2015)
בשעה 08:00: 1. חשדות לשחיתות במועצה הדתית בירושלים הצעה לדיון מהיר של ח"כ עליזה לביא;  2. התנהלות לא תקינה לכאורה במועצה הדתית בירושלים הצעה לדיון מהיר של ח"כ רחל עזריה.
בשעה 09:00: "שכונת הארגזים בדרום תל אביב" הצעה לסדר היום של ח"כ אורן אסף חזן

כל דיוני ועדת החוקה, חוק ומשפט
דיונים נבחרים:

ביום שני, י"א אב תשע"ה, (27/7/2015)
בשעה 10:00: הצעת חוק-יסוד: הכנסת – הפסקת חברות בכנסת של חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר – הכנה לקריאה שניה ושלישית (החוק הנורבגי) – מסמך רקע לדיון מאת הייעוץ המשפטי לוועדה   נוסח הצעת החוק בקריאה הראשונה   נוסח לדיון בישיבה
ביום שלישי, י"ב אב תשע"ה, (28/7/2015)
בשעה 10:00: הצעת חוק ההתיישנות – השעיית מרוץ תקופת ההתיישנות – של חה"כ מיכל רוזין, חה"כ זהבה גלאון, חה"כ תמר זנדברג. – הכנה לקריאה שניה ושלישית
בשעה 12:00: הצעת חוק הסיוע המשפטי – סיוע משפטי לנפגעי עבירות מין בהליכים לפי חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה – הכנה לקריאה שניה ושלישית
בשעה 14:00: "סגירת תיק חקירת מותו של גל בק ז"ל" הצעה לסדר היום: של ח"כ רויטל סויד, ח"כ יואב קיש, ח"כ זהבה גלאון, ח"כ קארין אלהרר. – דיון

ביום רביעי, י"ג אב תשע"ה, (29/7/2015)
בשעה 09:00: תיקון לצו איסור הלבנת הון – חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה למניעת הלבנת הון ומימון טרור – אישור הצו
בשעה 10:15: בחירת נציג הכנסת לוועדה המציעה מועמדים למשרת היועץ משפטי לממשלה

כל דיוני ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
דיונים נבחרים:

ביום שני, י"א אב תשע"ה, (27/7/2015)
בשעה 11:00: השלמת העלאת שארית יהודי אתיופיה – ישיבה משותפת עם ועדת הפנים. בהשתתפות שר הפנים סילבן שלום – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת
ביום שלישי, י"ב אב תשע"ה, (28/7/2015)
בשעה 10:00: חוסר מודעות וסיכון גבוה לתחלואה בצהבת נגיפית C בקרב עולים – לציון יום ההפטיטיס הבינלאומי בכנסת
ביום רביעי, י"ג אב תשע"ה, (29/7/2015)
בשעה 09:00: פגיעה בניצולי שואה בעקבות תיקוני חקיקה הצעה לדיון מהיר של ח"כ סופה לנדבר

כל דיוני ועדת החינוך, התרבות והספורט
דיונים נבחרים:

ביום שני, י"א אב תשע"ה, (27/7/2015)
בשעה 11:00: שיח תלמידים לקראת שנה"ל תשע"ה (הערת העורך: האם לא צריך להיות תשע"ו)
ביום שלישי, י"ב אב תשע"ה, (28/7/2015)
בשעה 11:00: 1.סייעות לילדים אלרגניים 2.המחסור החמור בסייעות לילדים החולים במחלת הסכרת והתמודדותם של ילדים בני 10 ומעלה החולים בה עם מצבים מסכני חיים הצעה לדיון מהיר של ח"כ איילת נחמיאס ורבין
בשעה 12:00: התפרעות אוהדי בית"ר ירושלים בבלגיה
בשעה 15:00: הקיצוץ הצפוי בתקציב ההשכלה הגבוהה
ביום רביעי, י"ג אב תשע"ה, (29/7/2015)
בשעה 09:00: 1. חוק להגנת הספרות והסופרים בישראל – דו"ח הוועדה המייעצת;  2. "מצב שוק הספרים בישראל" הצעה לסדר היום: של ח"כ יואב קיש, ח"כ מירב בן ארי, ח"כ סתיו שפיר, ח"כ תמר זנדברג. 

כל דיוני ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
דיונים נבחרים:

ביום שני, י"א אב תשע"ה, (27/7/2015)
בשעה 10:00: הצעת חוק אומנה לילדים, התשע"ה-2014 של חה"כ קארין אלהרר, חה"כ אורלי לוי אבקסיס, חה"כ שלי יחימוביץ", חה"כ עליזה לביא, חה"כ מיכל רוזין, חה"כ מרדכי יוגב, חה"כ אילן גילאון, חה"כ מיקי רוזנטל, חה"כ עפר שלח, חה"כ דב חנין
בשעה 12:00: "האוצר מתריע: "ישראל בדרך לפשיטת רגל; על המדינה לעודד שילוב חרדים וערבים במעגל העבודה" הצעה לסדר היום: של ח"כ יעקב מרגי, ח"כ ג"מאל זחאלקה  – 
תעסוקת נשים חרדיות ונשים ערביות   תעסוקת נשים ערביות נתונים, חסמים והמלצות
ביום שלישי, י"ב אב תשע"ה, (28/7/2015)
בשעה 09:00: צו עובדים זרים – איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים – סל שירותי בריאות לעובד
בשעה 10:30: הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות – הכרה בלימודי תעודה – של חה"כ שמעון אוחיון, חה"כ דוד רותם, חה"כ רוברט אילטוב, חה"כ יריב לוין, חה"כ דוד צור, חה"כ אברהם מיכאלי, חה"כ אורית סטרוק, חה"כ דב ליפמן
בשעה 11:00: דרי רחוב בישראל
בשעה 13:00: הצעת חוק דמי מחלה – היעדרות בשל מחלת ילד – היעדרות בשל מחלה קשה –  של חה"כ אורי מקלב, חה"כ חיים כץ, חה"כ משה גפני, חה"כ יעקב אשר, חה"כ יריב לוין, חה"כ ישראל אייכלר, חה"כ קארין אלהרר, חה"כ איציק שמולי, חה"כ עדי קול.  החלת דין רציפות
ביום רביעי, י"ג אב תשע"ה, (29/7/2015)
בשעה 09:00: אזלת ידם של משרדי ורשויות הממשלה בטיפול ומניעת קדחת מלטה בנגב
בשעה 10:30: הצעת חוק למניעת אלימות במוסדות למתן טיפול – הרחבת ההגדרה "אלימות מילולית" – של חה"כ יעקב מרגי, חה"כ שמעון אוחיון, חה"כ אלעזר שטרן, חה"כ חמד עמאר, חה"כ יואל רזבוזוב, חה"כ רינה פרנקל, חה"כ עליזה לביא – החלת דין רציפות

כל דיוני הועדה לענייני ביקורת המדינה
דיונים נבחרים:
ביום שני, י"א אב תשע"ה, (27/7/2015)
בשעה 11:30: פעולות המדינה להגנה על זכויותיהם של עובדים בשכר נמוך
בשעה 13:00: 1. עסקת מכירת "בית פרומין" – משכן הכנסת לשעבר; 2. פינוי בית פרומין – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת
ביום שלישי, י"ב אב תשע"ה, (28/7/2015)
בשעה 09:00: דוח מבקר המדינה על הוצאות מעונות ראש הממשלה
בשעה 11:00: 1. דו"ח מבקר המדינה – היבטים בטיפול במפוני "גוש קטיף" בעקבות ההתנתקות (טבת התשס"ט – 2009) – ישיבת מעקב;  2. מצבם של מפוני גוש קטיף באשקלון;  3. אחריות המדינה לטיפול באנשי "גוש קטיף" עקב ההחלטה על סגירת מינהלת תנופה בסוף שנת 2015;  4. מצבם של התעשיינים שהיו באיזור התעשיה ארז;  5. מצב התושבים בנווה ים;  6. מצבם של הישובים: כרמי קטיף ובאר גנים

כל דיוני הועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
דיונים נבחרים:
ביום שני, י"א אב תשע"ה, (27/7/2015)
בשעה 09:30: החלת דין רציפות על הצעת חוק הדיור הציבורי – זכויות רכישה – שמירת זכויות בשל אלימות בן-זוג – של חה"כ דוד צור, חה"כ מיכל רוזין, חה"כ תמר זנדברג, חה"כ פנינה תמנו-שטה, חה"כ יפעת קריב, חה"כ איתן כבל, חה"כ סתיו שפיר, חה"כ מאיר שטרית, חה"כ משה מזרחי, חה"כ אלעזר שטרן, חה"כ דב חנין, חה"כ רינה פרנקל, חה"כ ניצן הורוביץ, חה"כ עפר שלח, חה"כ אורלי לוי אבקסיס, חה"כ יעקב מרגי, חה"כ עדי קול, חה"כ גילה גמליאל, חה"כ רונן הופמן, חה"כ מירי רגב.
בשעה 11:00 דיווח על פעילות הרשות לקידום מעמד האישה בשנת 2014.דיווח על יישום סעיף 6ג1 לחוק שיווי זכויות האישה – בהשתתפות: מנהלת הרשות לקידום מעמד האישה, הגב" ורד סויד
ביום שלישי, י"ב אב תשע"ה, (28/7/2015)
בשעה 10:00: נשים בתפקידים בכירים בשירות המדינה- מצב קיים, קריטריונים ועתודה ניהולית
בשעה 12:30: מצב ומעמד הנשים בחברה החרדית

כל דיוני ועדת המדע והטכנולוגיה
דיונים נבחרים:

ביום שלישי, י"ב אב תשע"ה, (28/7/2015)
בשעה 10:00: בחינת ההשלכות הסביבתיות של טכנולוגיית הסידוק ההידרולי להפקת נפט וגז
(הערות העורך: 1. למה דיון זה אינו נערך במשותף עם ועדת הפנים ואיכות הסביבה? 2. "סידוק הידראולי" = Fracking)

כל דיוני הוועדה למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול
דיונים נבחרים:
ביום שני, י"א אב תשע"ה, (27/7/2015)
בשעה 10:00: מדיניות משרד הבריאות בנושא קנאביס רפואי – בהשתתפות: סגן שר הבריאות ח"כ יעקב ליצמן – הישיבה תתקיים בחדר הועדה לזכויות הילד בקומה 2
ביום שלישי, י"ב אב תשע"ה, (28/7/2015)
בשעה 11:30: טיפול במחלת ההפטיטיס בקרב מכורים ונגמלים מסמים – לרגל היום המיוחד להעלאת המודעות למחלת ההפטיטיס

כל דיוני הוועדה לזכויות הילד
דיונים נבחרים:

ביום שני, י"א אב תשע"ה, (27/7/2015)
בשעה 13:00: פגיעה בפרטיותם של קטינים בעקבות הרפורמה בבריאות הנפש הצעות לדיון מהיר של ח"כ מיכל רוזין ושל ח"כ שלי יחימוביץ'
ביום שלישי, י"ב אב תשע"ה, (28/7/2015)
בשעה 09:00: מימון סל השירותים והטיפולים לילדי אומנה הצעה לדיון מהיר של ח"כ קארין אלהרר
בשעה 11:00:  1. בריאות ילדינו בסכנה: זמן מסך וקרינה;  2. דרישת הורים לעצור את פרוייקט הטאבלטים בבי"ס

כל דיוני הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור
דיונים נבחרים:

ביום רביעי, י"ג אב תשע"ה, (29/7/2015)
בשעה 09:00: שקיפות תקציב הבטחון

כל דיוני הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית
ביום שלישי,
י"ב אב תשע"ה, (28/7/2015)
בשעה 14:00: 1. הצגת עיקרי הצעת החוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, התשע"ה-2015, ע"י נציגות משרד האוצר;  2. דיון;  3. התייחסות משרד הבינויהערות עמותת במקום והאגודה לזכויות האזרח להצעת חוק הרשות להתחדשות עירונית – הישיבה תתקיים בחדר הועדה לזכויות הילד בקומה 2

כל דיוני הוועדה המיוחדת לפניות הציבור
דיונים נבחרים:

ביום שני, י"א אב תשע"ה, (27/7/2015)
בשעה 12:00: פניות ציבור בנוגע לפיטורי רופאים ותיקים ללא פנסיה מינימאלית
ביום שלישי, י"ב אב תשע"ה, (28/7/2015)
בשעה 14:00: פניות ציבור בנוגע למכירת תוכניות ומכשירים על ידי חברות הסלולר, תוך בלבול הלקוחות
בשעה 14:45: סגירת חשבון סופית בעת התנתקות הלקוח מחברות הסלולר- קבלת אסמכתא
בשעה 15:15: פניות ציבור בנושא הסעות בחינוך המיוחד

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply