חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

מתווה הגז – התנועה לאיכות השלטון: לקיים שימוע ציבורי

נושאים כלכלה ותקציב, מכתבים ב 30.06.15 0:09

התנועה לאיכות השלטון פנתה במכתב לראש הממשלה בבקשה לקיים דיון ציבורי במתווה הגז, ולהגיע להחלטות מושכלות בעקבות הערות הציבור. הדיון הציבורי אכן יתקיים לא דווקא כהיענות למכתב זה, אלא לאחר שראש הממשלה לא הצליח להשיג רוב לתמיכה במתווה בכנסת. המתווה יפורסם בציבור וייערך עליו דיון ציבורי, שאותו ניסה ראש הממשלה למנוע במחטף הצבעה שכשל

התנועה לאיכות השלטון: לפרסם ניגודי עניינים של שרים וח"כים בנוגע למשק הגז

התנועה לאיכות השלטון פנתה במכתב ליועץ המשפטי לממשלה וליועץ המשפטי של הכנסת בבקשה לפרסם בציבור טרם ההצבעות בכנסת ובממשלה חוות דעת מליאה בנוגע לניגודי עניינים של שרים וח"כים והשפעתם על קבלת החלטות בנושא משק הגז הטבעי

לקריאה נוספת

תאריך: ‏י"ב תמוז, תשע"ה 29/06/2015

                                                                       סומן: כ-12563-01

                                                                        בפנייתך אלינו אנא ציין מספר תיק

– דחוף –

לכבוד

ח"כ בנימין נתניהוראש הממשלהממשלת ישראל מר אביחי מנדלבליטמזכיר הממשלהממשלת ישראל מר אבי ליכטהמשנה ליועץ המשפטי לממשלה (כלכלי-פיסקלי)משרד המשפטים

נכבדיי שלום רב,

הנדון: הארכת פרק הזמן לקיום שימוע ציבורי בעניין מתווה הגז הטבעי

סימוכין: מכתבינו מיום 20.05.2015; 28.05.2015

מכתבו של מר אבי ליכט לתנועה מיום 02.06.2015

בשם התנועה למען איכות השלטון בישראל, ע"ר, (להלן: "התנועה") הריני פונה אליך כדלקמן:

 1. ביום 25.06.2015 הונחה על שולחן הממשלה, על ידי אדוני ראש הממשלה, הצעה להחלטה בעניין העברת הסמכות הנתונה לשר הכלכלה על פי סעיף 52 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 (להלן: "חוק ההגבלים העסקיים") לממשלה כולה.
 2. בדברי ההסבר להצעה, המהווים חלק בלתי נפרד ממנה, מתואר ההליך הצפוי לעניין אישור העברת הסמכות בהתאם לסעיף 52 האמור לידי הממשלה וכן באשר לאישור המתווה המתגבש להסדרת ענף הגז. בין היתר, כך נכתב, יוקם צוות שרים אד-הוק למטרה זו (שאליו יהא כפוף צוות מקצועי), אשר עתיד לקיים שימוע ציבורי ולהגיש את המלצותיו לממשלה עד ליום 22.07.2015. הצעת ההחלטה, ככל הנראה בנוסחה זה, אושרה ביום 28.06.2015.
 3. בראשית הדברים תציין התנועה, כי לשיטתה הליך עקיפת סמכויותיו של הממונה על ההגבלים העסקיים, אשר מתנגד למתווה המוצע, ובית הדין להגבלים עסקיים, מהווה חריגה מסמכות והינו בלתי סביר בעליל ויש בו כדי להיטיב עם חברות הגז על חשבון טובת הציבור, וזאת באצטלה של שיקולי חוץ וביטחון שלא היה כל אזכור אודותם עד העת האחרונה.
 4. ואולם, לשם הזהירות ומשום שהתנועה רואה חשיבות רבה בהסדרה ראויה של ענף הגז הטבעי בישראל, שתשרת את אינטרס הציבורי באופן האופטימאלי ביותר, היא מתכבדת לפנות אל כבודכם בזאת בקריאה להאריך את פרק הזמן הקצר במיוחד שהוקצה להליך השימוע הציבורי ולהכנת המלצות על ידי צוות השרים. פרק הזמן זה – אין בו כדי לבנות תשתית עובדתית מספקת ולאפשר קבלת החלטה מושכלת על ידי צוות השרים והממשלה.
 5. המדובר בפרק זמן שאף אינו עולה על 3 שבועות, שבו יהא על הציבור ללמוד את המתווה המוצע; להבין את ההשלכות שלו על האינטרסים של הציבור, התחרות, על עוצמתו של מונופול הגז הטבעי ועל יכולתו להשפיע על קבלת החלטות במשק; לגבש עמדה באשר למתווה המוצע; להעלות את העמדה על הכתב, לרבות העלאת הצעות לייעול או חלופות שיהיה בהן כדי לאפשר מציאת פתרון שיספק אף את שיקולי החוץ והביטחון, ככל שאלו קיימים, וכן את שיקולי התחרות או לבצע איזון ענייני יותר בין השניים; להגיש את המסמך לצוות השרים והצוות המקצועי ולטעון בפניהם את עיקרי הטענות.
 6. בפרק זמן זה יהא גם על הצוות המקצועי וצוות השרים לקרוא את מלוא החומר; להאזין לציבור ולטענותיו בלב שלם ובנפש חפצה; לגבש עמדה באשר למתווה לאחר הערות הציבור וליתן משקל באשר לחלופות המוצעות על ידי הציבור; ולבסוף לנסח את המלצותיהם עבור הממשלה.
 7. מכך עולה, שפרק הזמן האמור, אינו יכול לאפשר קבלת החלטה עניינית ואף לא להגשים את מטרות השימוע הציבורי, שכן לא יעלה בידי הציבור להביא את מלוא טענותיו בפני צוות השרים, ולא יכול לעלות בידי צוות השרים (והצוות המקצועי) לגבש עמדה על בסיס הערות אלו. לפיכך, פרק זמן של פחות משלושה שבועות הינו, עם כל הכבוד, לעג לרש – במיוחד בנושא כה מורכב ובר-חשיבות.
 8. כך למשל, כשמשווים את הליך דנן להליך צו מוסכם הקבוע בחוק ההגבלים העסקיים, באשר לאחרון נקבע כי יש ליתן לציבור לכל הפחות 30 ימים לפרוש את טענותיו בפני הממונה על ההגבלים העסקיים. ודוק, על אף האמור, הממונה על ההגבלים העסקיים, נוכח ההשפעה הרבה של הסדרת הנושא על המשק הישראלי, ראה לנכון ליתן לציבור פרק זמן ארוך יותר להגיש את טענותיו (של חודשיים ימים), ולא להגבילו יתר על המידה.
 9. בנוסף, הממונה קיבל את החלטתו רק לאחר שנתן משקל מספק לטענות הציבור ולטענות חברות הגז, משקל נדרש לאור המשמעויות מרחיקות הלכת של הסדרת ענף הגז למשך עשורים קדימה. לכן, בענייננו, פרק הזמן שהוקצב לציבור לפרוס טענותיו ולצוותים לגבש את עמדותיהם אינו מאפשר גיבוש תשתית מתאימה ועל גביה קבלת החלטה מושכלת.
 10. כך, לוועדה להגברת התחרותיות בשירותים הבנקאיים בישראל ניתנו 100 ימים לגבש את מסקנותיה, וזאת בסוגיה שניתן יהא לשנות ההחלטות בעניינה בעתיד, להבדיל מנושא הגז שהשפעתו כאמור תהא לדורות.
 11. על כל האמור, אנו פונים אליכם בקריאה ליתן הזדמנות נאותה לציבור להשמיע את טענותיו בעד ונגד המתווה המתגבש בענף הגז, כמו גם להעניק זמן מספק לצוות השרים לגבש את עמדתו בלב שלם ובנפש חפצה על בסיס טענות הציבור, וזאת על ידי הארכת לוחות הזמנים לקיום השימוע הציבורי ולגיבוש ההמלצות כפי שאלו עלו מהחלטת הממשלה. כל החלטה אחרת תפגע בזכות הטיעון של הציבור וביכולת לקיים הליך מנהלי תקין.
 12. לטיפולכם ותגובתכם המהירים, נודה.

בכבוד רב,

דניאל דושניצקי, עו"ד התנועה למען איכות השלטון בישראל

העתק:

ח"כ איתן כבל, יו"ר ועדת הכלכלה, כנסת ישראל

נערך על ידי דליה
תגיות: , , , , , ,

תגובה אחת

 1. דליה :

  נתניהו לא הצליח להשיג תמיכת הרוב במתווה הגז. שלושה שרים רצו להימנע כתוצאה מניגוד עניינים. ליברמן הודיע שלא יתמוך בפרוצדורה. הדיון בכנסת בוטל לאחר שנדחה לחצות. מאחר שהמתווה לא ידוע לציבור, נתניהו נאלץ לפרסם את המתווה. בעקבות פרסומו ייערך דיון ציבורי. המאבק הציבורי עוזר. יש להמשיך במאבק עד שהמתווה ישקף את טובת הציבור ולא את טובת בעלי ההון.

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.