אורי אריאל, אל תשתמש בשררה לצורך רדיפה פוליטית

בעקבות הודעת שר החקלאות אורי אריאל שיבטל תקני שירות לאומי לאגודה לזכויות האזרח, שלח עו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי של האגודה, מכתב אל המשנה ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה להתערב ולהפסיק את הרדיפה הפוליטית נגד ארגוני זכויות אדם. תפקיד ארגוני זכויות אדם הוא להגן על זכויות האדם ללא מורא שלטוני. אל לו לשלטון להצר צעדיהם בחברה דמוקרטי. תשובת המשנה שנשלחה מראה כי הודעת אריאל ניתנה בחוסר סמכות

24 ביוני 2015

 לכבוד
גב' דינה זילבר
המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ייעוץ)
משרד המשפטים

שלום רב,

הנדון: ביטול ההכרה בשירות לאומי לאגודה לזכויות האזרח

 לא עברו אלא 10 חודשים מאז שנאלצנו לפנות ליועץ המשפטי לממשלה בעקבות החלטתו הפסולה של מר שר-שלום ג'רבי, מנכ"ל רשות השירות הלאומי-אזרחי, לבטל את האישור של ארגון בצלם לשירות לאומי. בחוות דעתך מיום 30.9.14 עמדת בפירוט על אי החוקיות של ההחלטה הן מטעמים מהותיים והן מטעמים פרוצדוראליים.

והנה ביום 23.6.15 פירסם השר אורי אריאל, הממונה על הרשות לשירות לאומי-אזרחי, הודעה לעיתונות, בה הכריז, כי הורה למנכ"ל הרשות לשלול את אישור השירות הלאומי לאגודה לזכויות האזרח ולבצלם בשל כך שפעלו כביכול נגד חיילי צה"ל באו"ם, העידו בפני ועדת החקירה של האו"ם ועדויותיהם מצוטטות בהרחבה בדוח הוועדה.

ברור מאליו שלשר הממונה אין שום סמכות להורות לרשות השירות הלאומי איזה ארגון לכלול במסגרת השירות ואיזה ארגון להוציא ממנו. המדובר בניסיון להתערבות גסה בפעולתה של רשות ממשלתית. זאת ועוד, האמירה כאילו ארגוני זכויות האדם פעלו באו"ם נגד חיילי צה"ל והעידו בפני ועדת החקירה היא חסרת בסיס. מרבית ארגוני זכויות האדם, ובהם האגודה לזכויות האזרח, לא העידו בפני הוועדה ולא הגישו לה דוחות. אך מובן הוא, שגם לו היינו מעידים לא היה בכך כל פגם או פסול. בכל מקרה ארגוני זכויות האדם לא רק דורשים שקיפות מרשויות השלטון, אלא דואגים להחיל אמות מידה אלו אף על פעילותם. פניות האגודה לזכויות האזרח ליועץ המשפטי לממשלה במהלך המבצע בדרישה לחקור היבטים שונים של מדיניות הלחימה נמצאות באתר האינטרנט של האגודה.

בעודנו שוקלים האם יש טעם להגיב להודעה כה מופרכת מטעם השר שמענו את דבריו של מנכ"ל הרשות, שהתראיין הבוקר בתוכניתו של קלמן ליבסקינד "עצם העניין" ברדיו גלי ישראל (ביחד עם הח"מ), והודיע כי היום תתכנס ברשות ישיבה רבת משתתפים לרבות היועצים המשפטיים כדי לדון בהחלטת השר.

לזכותו של המנכ"ל ייאמר, כי הפנים את האמור בחוות דעתך לגבי ההליך ההוגן שיש לקיים לפני החלטה: לבדוק את התשתית העובדתית, ובאם תימצא מבוססת לפנות לארגון בו מדובר ולתת לו הזדמנות להגיב על הטענות. יחד עם זאת הוא חזר על הטענות המהותיות נגד ארגוני זכויות האדם, שקיבלו מענה ברור בחוות דעתך ונפסלו אחת לאחת: שארגונים פסולים, כביכול, להכרה לצורך שירות לאומי אם הם מותחים ביקורת בתקשורת במהלך מבצע צבאי, משתפים פעולה עם ועדה של האו"ם שהממשלה קבעה שהיא מוטה נגד המדינה, מכפישים את המדינה ואת חייליה ועוד ועוד.

מנכ"ל הרשות לשירות לאומי אף חזר על הטענה שהשמיע לפני פחות משנה, לפיה ארגון בצלם הגיש בשנת 2011 בקשה להכרה כארגון העוסק ברווחה חברתית. בכך הוא מנסה ליצור את הרושם המסולף כאילו בצלם השיג את ההכרה בדרך לא כשרה ובמרמה. גם טענה זו זכתה למענה מפורט ומפורש בחוות דעתך. מבחינת מסמכי הבקשה שהגיש בצלם כמו גם תצהיר מנכ"לית הארגון דאז שצורף לבקשה עולה, כי בצלם נקט בגילוי מלא לגבי אופי הארגון ופעילותו. הסיווג הפנימי של הרשות לגבי ארגוני זכויות האדם הוא רווחה חברתית כקבוע בתקנות הביטוח הלאומי, לאורן הוא פועל.

אין לתאר חברה דמוקרטית ללא קהילה חיונית של ארגוני זכויות אדם, הפועלים לקידום זכויות האדם ולהגנה עליהן ללא מורא וללא ניסיון מצד השלטון להצר את צעדיהם. תפקידנו הוא להתריע מפני הפרות של זכויות אדם גם בתקופות לחימה, וכך עשינו במהלך מבצע "צוק איתן" שעה שדרשנו לבחון את מדיניות התקיפה של צה"ל, את הפקודות וההנחיות שניתנו לחיילים ואת "נוהל חניבעל". אנו דורשים לקיים בדיקה עצמאית ובלתי תלויה בנושאים אלה גם היום.

במקום להתמודד עם הסוגיות לגופן בתקופה האחרונה מספר שרים וח"כים מובילים מסע דה לגיטימציה נגד ארגוני זכויות האדם בשלל הצעות חוק, שמטרתן להגביל את פעילותם. הודעת השר היא חלק ממסע הכפשה זה, שמטרתו להלך על ארגוני זכויות האדם אימים ולהטיל עליהם סנקציות כדי להשתיק ביקורת נגד מדיניות הממשלה.

למרבה הצער גם רשות שלטונית כמו רשות השירות הלאומי-אזרחי חברה לקולות אלה, והיא ממשיכה בפעילות לא חוקית, המנוגדת לחוות הדעת המפורטות שלך בעניין בצלם מספטמבר 2014 ובעניין שוברים שתיקה מדצמבר 2014. אנחנו מצטרפים בהסכמה לדברים החשובים שכתבת בסעיפים 32-31 לחוות הדעת הראשונה על החשש מפוליטיזציה של הרשות בכך שתיתן הכשר לביטויים מסוימים ולא לאחרים, ותפסול עמדות "תוך השתת תג מחיר כלכלי רק על ביטויים שנויים במחלוקת מקצה אחד של הקשת הפוליטית".

לפיכך אנו נאלצים לבקש שוב את התערבותך בנושא זה על מנת להפסיק את מסע הרדיפה הפוליטי של ארגוני זכויות האדם ואת השימוש בכוח השררה לשם כך.

בכבוד רב,

דן יקיר, עו"ד
היועץ המשפטי

העתקים:
ח"כ אורי אריאל, שר החקלאות ופיתוח הכפר
מר שר-שלום ג'רבי, מנכ"ל רשות השירות הלאומי-אזרחי

  לתשובת המשנה ליועץ המשפטי לחצו כאן

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , ,

Leave a Reply