השבוע בכנסת: ביום ג' יום הסביבה בכנסת, סכנות מכרייה בבקעת ערד, דליפת הנפט בערבה, שינוי האקלים, נזקי הזהום במפרץ חיפה ועוד

"עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה והועדות, השבוע. הכנסת, כידוע, היא בית חי ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה

סדר-היום הכללי של מליאת הכנסת

1.  הצעות סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ויש עתיד להביע אי-אמון בממשלה בנושאים:

א. "עוד לא שנה לצוק איתן, כל ההבטחות לתושבי הדרום נשכחו" (המחנה הציוני)
ב. "מדיניות הריסת הבתים" (הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל)
ג. "שפל חסר תקדים ביחסי ישראל-ארה"ב ואי התמודדות הממשלה הנוכחית עמו מהווה הפקרת ביטחון אזרחי המדינה" (יש עתיד)

2.  נאומים בני דקה
3.  ציון יום הסביבה הבינלאומי (במסגרת הצעות חוק והצעות לסדר-היום)
4.  שאילתות דחופות
5. ישיבה מיוחדת לכבוד נשיא הבונדסטאג של גרמניה (יום ד', בשעה 12:00)
6. הצעות חוק לדיון מוקדם
7.  הצעות לסדר-היום דחופות ורגילות

* * *

8. הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 48) (מניעת נזקי שביתת רעב), התשע"ד-2014 (ההודעה נמסרה ביום 15.6.15) – הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל), יש עתיד ומרצ – הצבעה
9. "המשך ירי הרקטות לעבר יישובי ישראל מעזה" – דיון בעקבות הצעות לסדר-היום של חברי הכנסת חיים ילין (313), נחמן שי (314), באסל גטאס (323), זהבה גלאון (338), יעקב מרגי (361), ענת ברקו (368), מרדכי יוגב (378), שרון גל (385) (10/6/15)
10. "הצורך בהסדר הפנסיות לעולים שהגיעו משנת 1991" – דיון בעקבות הצעה לסדר-היום של סופה לנדבר (371) (10/6/15)

השבוע בוועדות הכנסת

כל דיוני ועדת הכספים
דיונים נבחרים:

ביום שני, ה' תמוז תשע"ה, (22/6/2015)
בשעה 10:00: הצעת חוק מיסוי מקרקעין (תיקון מס" 81 והוראת שעה)
ביום שלישי, ו' תמוז תשע"ה, (23/6/2015)
בשעה 10:00: במסגרת ציון הכנסת את יום הסביבה הבינלאומי – הסדרת הארנונה ופחת במס הכנסה למערכות טרמו-סולאריות ופוטו-וולטאיות
בשעה 11:00: תקנות שונות לענייני השקעות וני"עהשקעות משותפות – דוחות   השקעות משותפות – השתתפות נאמן   תקנות ניירות ערך דוחות תקופתיים – 2    תקנות ניירות ערך דוחות תקופתיים – תיקון   תקנות ניירות ערך דוחות תקופתיים
ביום רביעי, ז' תמוז תשע"ה, (24/6/2015)
בשעה 09:30: 1. דיווח ועדכון על הפרטת חברת התעשייה הצבאית לישראל בע"מ;  2. אישור העמדת הלוואה לחברת התעשיה הצבאית לישראל בע"מ בהתאם לסעיף 10 לחוק החברות הממשלתיות  – חומר רקע
בשעה 10:00: אישור השקעת המדינה בחברת תחנות ייצור חשמל חדשות בישראל בע"מ בהתאם לסעיף 10 לחוק החברות הממשלתיותחומר רקע

כל דיוני ועדת הכלכלה
דיונים נבחרים:
ביום שני,
ה' תמוז תשע"ה, (22/6/2015)
בשעה 10:00: מאבק בתאונות הדרכים על רקע העליה במספר הנפגעים
ביום שלישי, ו' תמוז תשע"ה, (23/6/2015)
בשעה 10:00: שינוי תנאי הזכיון של קצא"א בעקבות דליפת הנפט בערבה
בשעה 12:00: הוצאת העובדים של חברות הסלולר לתאגיד חיצוני והפיכתם לעובדי קבלן הצעות לדיון מהיר של ח"כ מיכל בירן, של ח"כ אילן גילאון, של ח"כ עליזה לביא, של ח"כ רוברט אילטוב, של ח"כ אורי מקלב ושל ח"כ נורית קורןהצעות חברי הכנסת   חוות דעת כלכלית בעניין שיתוף רשתות הרדיו בשוק הרט"ן בישראל   מדיניות שיתוף ברשת גישה רחבת פס של בעל רישיון כללי למתן שירותי רט"ן
ביום רביעי, ז' תמוז תשע"ה, (24/6/2015)
בשעה 09:30: הטלת עיצומים כספיים כאמצעי אכיפה ע"י הרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן

כל דיוני ועדת החוץ והביטחון
דיונים נבחרים:
ביום שלישי, ו' תמוז תשע"ה, (23/6/2015)
בשעה 12:00: צו שרות מילואים וצו שירות בטחון
בשעה 13:30: הצעת תיקון לחוק שירות ביטחון

כל דיוני ועדת הפנים והגנת הסביבה
דיונים נבחרים:
ביום שני,
ה' תמוז תשע"ה, (22/6/2015)
בשעה 10:00: ארנונה ברשויות המקומיות: 1.שיטה אחידה לחישוב הארנונה וביטול אגרת השמירה 2.סוגיית הפטור מארנונה לנכים ולמתגוררים עימםארנונה, רקע ונתונים
ביום שלישי, ו' תמוז תשע"ה, (23/6/2015)
בשעה 11:00: בחירת ועדת משנה לשירותי כבאות לפני סעיף 109 לתקנון הכנסת
בשעה 11:15: צו למניעת הסתננות
בשעה 12:00: יום הסביבה בכנסת: 1) סקירת השר להגנת הסביבה על פעילות משרדו; 2) מאבק בשינוי אקלים והפחתת גזי חממה – בהשתתפות השר להגנת הסביבה מר אבי גבאי – הישיבה תתקיים באולם נגב
ביום רביעי, ז' תמוז תשע"ה, (24/6/2015)
בשעה 09:00: תופעת הבולענים באזור ים המלח ודרכי ההתמודדות עימה

כל דיוני ועדת החוקה, חוק ומשפט
דיונים נבחרים:

ביום שני, ה' תמוז תשע"ה, (22/6/2015)
בשעה 10:00: טענות לאי תקינות מכרזים בשירות המדינה – דיון בהשתתפות נציב שירות המדינה – הישיבה תתקיים באולם נגב
ביום שלישי, ו' תמוז תשע"ה, (23/6/2015)
בשעה 10:00: הצעת חוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים)סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים) (תיקון מס` 7) (הארכת תוקף של הוראת שעה לעניין חקירת חשוד בעבירת ביטחון), התשע"ה-2015 (מ/918)
ביום רביעי, ז' תמוז תשע"ה, (24/6/2015)
בשעה 09:00: יישום חוק חופש המידע – המצוי והרצוי – הישיבה תתקיים באולם נגב

כל דיוני ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
דיונים נבחרים:
ביום שני
, ה' תמוז תשע"ה, (22/6/2015)
בשעה 10:30: עיכוב מיכרוז תכניות חינוכיות שעניינן תלמידים עולים, בסמיכות לפתיחת שנה"ל
ביום שלישי,
ו' תמוז תשע"ה, (23/6/2015)
בשעה 10:00: אנטישמיות בתפוצות ודה לגיטימציה של ישראל

כל דיוני ועדת החינוך, התרבות והספורט
דיונים נבחרים:
ביום שני,
ה' תמוז תשע"ה, (22/6/2015)
בשעה 09:00: חופשת הקיץ לילדי החינוך המיוחד – הישיבה תתקיים באולם נגב
בשעה 10:00: סייעות בחינוך המיוחד
ביום שלישי, ו' תמוז תשע"ה, (23/6/2015)
בשעה 09:00: הרחבת פרוייקט הסטודנטים בלוד לערים נוספות – הישיבה תתקיים באולם נגב
בשעה 10:30: יום הסביבה: א. הטיול השנתי; ב. יחידה אחת לבגרות בנושא סביבה
ביום רביעי, ז' תמוז תשע"ה, (24/6/2015)
בשעה 09:30: 1. דוח משרד התרבות – אין אף מוזאון, סנימטק או בי"ס לאמנות בישוב ערבי הצעה לדיון מהיר של ח"כ עיסאווי פריג".  2. רק 3% מתקציב משרד התרבות מיועד לחברה הערבית הצעה לדיון מהיר של ח"כ איימן עודה.

כל דיוני ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
דיונים נבחרים:
ביום שלישי, ו' תמוז תשע"ה, (23/6/2015)
בשעה 09:00: מעמדם של העובדים במרפאות בריאות הנפש של משרד הבריאות ובמרפאות הציבוריות עם יישום הרפורמה בבריאות הנפש
בשעה 10:30: הכנסת מציינת את יום הסביבה הבינלאומי: השפעות הכרייה בשדה בריר על תושבי האזור – פניה לוועדה בנושא הסכנה הבריאותית בכריית הפוספט בערדהישיבה תתקיים באולם נגב
בשעה 12:00: ישיבה משותפת של ועדת הכלכלה וועדת העבודה, הרווחה והבריאות בהצעה לסדר בדיון מהיר של חה"כ מיכל בירן, אילן גילאון, עליזה לביא,רוברט אילטוב, אורי מקלב ונורית קורן בנושא: הוצאת עובדי חברות הסלולר לתאגיד חיצוני והפיכתם לעובדי קבלן – הישיבה תתקיים בחדר ועדת הכלכלה
ביום רביעי, ז' תמוז תשע"ה, (24/6/2015)
בשעה 09:00: פקיעת תוקף ביטוח סיעודי קבוצתי הצעה לדיון מהיר של ח"כ איציק שמולי, של ח"כ מאיר כהן ושל ח"כ יואב בן צור.

כל דיוני הועדה לענייני ביקורת המדינה
דיונים נבחרים:
ביום שני, ה' תמוז תשע"ה, (22/6/2015)
בשעה 12:00: 1.  מניעת אובדנות אסירים ועצורים – דוח מבקר המדינה 61ב", עמ" 1825 – ישיבת מעקב.  2.  בקשה לחוות דעת מבקר המדינה, עפ"י סע" 21 לחוק מבקר המדינה בנושא: הזנה בכפיה בשירות בתי הסוהרהישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת
ביום שלישי, ו' תמוז תשע"ה, (23/6/2015)
בשעה 11:00: הטיפול בזיהום אויר ממקורות נייחים – דוח מבקר המדינה 65ג", עמ" 717.
ביום רביעי, ז' תמוז תשע"ה, (24/6/2015)
בשעה 09:00: 
אי מיצוי זכויות חברתיות

כל דיוני הועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
דיונים נבחרים:
ביום שלישי, ו' תמוז תשע"ה, (23/6/2015)
בשעה 09:30: השלכות הזיהום הסביבתי במפרץ חיפה על בריאותן של נשים
בשעה 11:00: מעקב אחר יישום בינוי מעונות יום – תקציבים וביצוע

כל דיוני ועדת המדע והטכנולוגיה
דיונים נבחרים:
ביום שלישי, ו' תמוז תשע"ה, (23/6/2015)
בשעה 11:00: האיומים על המערכות האקולוגיות בעידן של שינויי אקלים – לציון יום הסביבה

 

Tags: , , , , , ,

One Response to “השבוע בכנסת: ביום ג' יום הסביבה בכנסת, סכנות מכרייה בבקעת ערד, דליפת הנפט בערבה, שינוי האקלים, נזקי הזהום במפרץ חיפה ועוד”

  1. דליה הגיב:

    ביום שני ייערך דיון על אי תקינות המכרזים בשירות המדינה. נושא חשוב. המכרזים הם בעייה. אין הזדמנות שווה בקבלה לעבודה באמצעות מכרזים.

Leave a Reply