המחטף החקיקתי להפרטת המשטרה

בתקופה שבין הממשלות מבקש המשרד לביטחון פנים לקדם מחטף: לבטל את פיילוט המשטרות העירוניות ולהפכן למוסד קבוע, ולהרחיב את סמכויות הפקחים העירוניים באופן לא דמוקרטי עוקף כנסת

מאת: חגי קלעי

"משולחן הכנסת" – על הפרטת המשטרה ומחטפי חקיקה אחרים

[בוקסה=12206]"………מזה כארבע שנים המשרד לביטחון פנים פועל, דה פקטו, להפרטת המשטרה על ידי הקמת גופי שיטור עירוניים. נוכח ההתנגדות הציבורית, הוחלט ×›×™ יוקמו יחידות פיקוח עירונית במתכונת של פיילוט, ובפיקוח הדוק יחסית של ועדת הפנים של הכנסת. זאת, שכן הסכנה בגופי השיטור העירוניים ברורה – מדובר במתן סמכויות שיטור לאנשים שאינם שוטרים או עובדי מדינה, ושהכשרתם מסתכמת בשמונה מפגשים על מנת לקדם את דרגת הפקח, ועוד חמישה ימים בהכשרה לאבטחה על מנת להפוך ל"פקח מסייע". לעיתים עובדים אלו הם עובדי עירייה, לעיתים עובדים של חברת השייכת לעירייה, ואין כל מניעה בדין מהעסקתם במתכונת של עובדי קבלן, למשל מחברות אבטחה פרטיות. זאת ועוד, חמורה לא פחות העובדה ×›×™ פיקוח על השוטרים העירוניים הוא של ראש הרשות המקומית, משמע, של פוליטיקאי, ולא של גורמי המקצוע.

חשוב להבין שהסמכויות שניתנות לפקחי הסיוע, כפי שהן מוגדרות בחוק, הן סמכויות נרחבות ביותר – מדובר באנשים חמושים, שרשאים בתנאים מסוימים לעכב אדם, לחפש על גופו, ואפילו להפעיל כוח על מי שאינו משתף פעולה עם החיפוש.

לצד זאת, המהלך של הפרטת השיטור יוצר בפועל שוטרים דרג א ושוטרים דרג ב, או שוטרי קבלן. בשונה מההעסקה של שוטרים, אין כל הסדרה בחוק של הגיוס, ההכשרה ותנאי ההעסקה של שוטרי הקבלן, והם נתונים לשרירות ליבה של הרשות המקומית. חשוב לציין בהקשר זה כי המהלך הנוכחי הוא שלב מתקדם בהליכים של פגיעה שיטתית בזכויות השוטרים. כך, כבר לפני מספר שנים תוקנה פקודת המשטרה באופן שמאפשר העסקת שוטרים זמנית לתקופה של שישה חודשים. בחוק החדש נפתרה בעיית מגבלת הזמן בחוק הקיים, וניתן להעסיק את שוטרי הקבלן בכל מתכונת העסקה, ולכל תקופה מבוקשת, מבלי שיהיו להם זכויות של שוטרים או עובדי מדינה.

עכשיו, בחסות תקופת בין השמשות, או בין הממשלות, מבקש המשרד לביטחון פנים לקדם מחטף – באחת, הוא מבקש לבטל את מתכונת הפיילוט ולהפוך את המשטרות העירוניות למוסד קבוע. בנוסף, המשרד לביטחון פנים מבקש להרחיב את הסמכויות של הפקחים העירוניים, ולאפשר להם לבצע עיכוב גם בתנאים אשר לא היו מאפשרים לאדם מן היישוב לבצע עיכוב. ואולי החמור מכל, הצעת החוק מבקשת לבטל את חובת הדיווח לכנסת במלואה……."

לקריאת המאמר המלא ב"הטרקלין – מחשבות על משפט"

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , ,

Leave a Reply