השבוע בכנסת: הועדות מתחילות לפעול, תקציב המדינה, הפרטות, אפניים חשמליים, עולי אתיופיה, מורי קבלן ועוד

"עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה והועדות, השבוע. הכנסת, כידוע, היא בית חי ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה

סדר-היום הכללי של מליאת הכנסת
1.  נאומים בני דקה
2. הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 19) (תיקון) (הארכת תוקף הוראת מעבר), התשע"ה-2015 (קריאה ראשונה) -הצעות חוק מ/917
3. נאום בכורה
4. ישיבה לזכרו של השר לשעבר אורי אורבך (יום שני, 18:00)
5. נאומים בני דקה
6. ציון יום העיוור הבינלאומי (במסגרת הצעות רגילות לסדר היום)
7. שאילתות דחופות
8. הצעות דחופות לסדר-היום
***
9. הפקרת הממשלה את יישובי הפריפריה בדרום ובצפון – דיון בהשתתפות ראש הממשלה על פי בקשתם של 40 חברי הכנסת (17 ביוני 2015)

השבוע בוועדות הכנסת

כל דיוני ועדת הכנסת
דיונים נבחרים:
ביום שלישי
, כ"ב סיון תשע"ה, (9/6/2015)
בשעה 11:00: 1. הצעה להקמת ועדות לעניין מסויים, לפי סעיף 108 לתקנון הכנסת – הוועדה לזכויות הילד; הוועדה למאבק בנגע הסמים והאלכוהול.  2. קביעת ועדות לדיון בהצעות לסדר היום שהועברו ממליאת הכנסת

כל דיוני ועדת הכספים
דיונים נבחרים:

ביום שני, כ"א סיון תשע"ה, (8/6/2015)
בשעה 10:00: הצעת חוק-יסוד: תקציב המדינה לשנים 2009 עד 2014 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה) (תיקון מס" 4)
ביום שלישי, כ"ב סיון תשע"ה, (9/6/2015)
בשעה 12:00: תקציב השירות לעיוור – דיון במסגרת יום העיוור בכנסת
בשעה 13:00: צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (הוראת שעה מס" 5), התשע"×”-2015 (ממירים המיוחדים לקליטה מלוויין או מכבלים) – הצותקנות
בשעה 13:15: צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס" 4), התשע"ה-2014 (חלקי חילוף לרכב)דברי הסברהתקנות
ביום רביעי, כ"ג סיון תשע"ה, (10/6/2015)
בשעה 09:30: דין וחשבון על החברות הממשלתיות לשנת 2014 (הפרטות חברות ממשלתיות ונבחרת הדירקטורים)

כל דיוני ועדת הכלכלה
דיונים נבחרים:
ביום שני,
כ"א סיון תשע"ה, (8/6/2015)
בשעה 11:00: המצב ברשות השידור ויישום חוק השידור הציבורי
מוזמנים: ארגוני יוצרים ומבצעים, האפוטרופוס הכללי, ההסתדרות הכללית החדשה, הטלוויזיה החינוכית, המכון הישראלי לדמוקרטיה, משרד האוצר, משרד המשפטים, משרד התקשורת, רשות האכיפה והגביה, רשות השידור, רשות השידור – ועדי עובדים.
הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת.
בשעה 13:00: השלכות איום החרם של מנכ"ל אורנג" העולמית
מוזמנים: ארגוני צרכנים, משרד החוץ, משרד הכלכלה, משרד המשפטים, משרד התקשורת, פרטנר תקשורת
הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת.
ביום שלישי, כ"ב סיון תשע"ה, (9/6/2015)
בשעה 10:00: הנחות במחירי החשמל לציבור העיוורים – ישיבה לציון יום העיוור הבינלאומי
מוזמנים: המוסד לביטוח לאומי, הרשות לשירותים ציבוריים חשמל, חברת החשמל, משרד האוצר, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, נציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת.
בשעה 11:30: הסדרת השימוש באופניים ובקורקינטים חשמליים
מוזמנים:  איגוד חברות הביטוח, איגוד לשכות המסחר, ארגונים למאבק בתאונות דרכים, בטרם-המרכז הלאומי לבריאות ובטיחות ילדים, המועצה לשלום הילד, המשרד לבטחון פנים, המשרד להגנת הסביבה, הפול – תאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה, יבואני ומשווקי אופניים חשמליים, ישראל בשביל אופניים, מכון התקנים, מרכז השלטון המקומי, משרד האוצר, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית תל אביב-יפו, פורום יבואני האופניים, שונות.
ביום רביעי, כ"ג סיון תשע"ה, (10/6/2015)
בשעה 09:30: יישום חוק קידום התחרות בענף המזון – תקנות שקיפות מחירים
מוזמנים:  איגוד לשכות המסחר, איגוד רשתות השיווק, איגוד תעשיות המזון, ארגון צרכנות נבונה, ארגוני צרכנים, הרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן, התאחדות התעשיינים, יצרני ויבואני מזון ומשקאות, מפעילי אתרים לעניין מאגרי מחירים, משרד האוצר, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד הכלכלה, נציגי מחלבות, פורום מזון ומכולות, רשות ההגבלים העסקיים, רשתות שיווק.

כל דיוני ועדת הפנים והגנת הסביבה
דיונים נבחרים:
ביום שני,
כ"א סיון תשע"ה, (8/6/2015)
בשעה 11:00: בעיית היעדר האכיפה בכל הנוגע לשימוש באופנים חשמליים ובחינת אפשרות להעברת סמכויות האכיפה לרשויות המקומיות
מוזמנים: איגוד חברות הביטוח, איגוד לשכות המסחר, ארגון בטרם, ארגון ההורים הארצי, המשרד לבטחון פנים, המשרד להגנת הסביבה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, מרכז השלטון המקומי, משרד האוצר, משרד הכלכלה, משרד המשפטים, משרד הפנים, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית תל אביב-יפו.
ביום שלישי, כ"ב סיון תשע"ה, (9/6/2015)
בשעה 10:00: לציון יום העיוור הבינלאומי
1. הקצאת מקומות חניה לעיוורים בסמוך למקום המגורים ע"י הרשויות המקומיות
2. הסרת מכשולים במדרכות לשם יצירת מרחב בטוח לעיוורים 
מוזמנים: איגוד לשכות המסחר, חברת בזק, חברת החשמל, מרכז המועצות האזוריות, מרכז השלטון המקומי, משרד האוצר, משרד האנרגיה והמים, משרד הפנים, משרד הרווחה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, משרד התשתיות האנרגיה והמים, נציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
ביום רביעי, כ"ג סיון תשע"ה, (10/6/2015)
בשעה 09:00: מצב חופי הרחצה בישראל
מוזמנים: אדם טבע ודין, ארגון המצילים הארצי, ארגונים סביבתיים, החברה להגנת הטבע, המשרד להגנת הסביבה, מרכז המועצות האזוריות, מרכז השלטון המקומי, משרד האוצר, משרד הבריאות, משרד הכלכלה, משרד הפנים, עמותת צלול, רשות שמורות הטבע והגנים הלאומיים.

כל דיוני ועדת החוקה, חוק ומשפט
דיונים נבחרים:
ביום שני,
כ"א סיון תשע"ה, (8/6/2015)
בשעה 10:00: תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) (הוראת שעה), תשע"×”-2015 – אישור התקנות
מוזמנים: משרד הביטחון, משרד המשפטים, משרד התעשיה, המסחר והתעסוקה – נייר ×”×›× ×” מטעם הייעוץ המשפטיתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) (הוראת שעה), תשעה-2015 – אישור התקנות
ביום רביעי, כ"ג סיון תשע"ה, (10/6/2015)
בשעה 09:00: 1. "איבוד אמון הציבור במערכת המשפט בעקבות פרשת השחיתות בפרקליטות"הצעה לסדר היום: של ח"כ רויטל סויד, ח"כ יעקב מרגי, ח"כ אורי מקלב.
2. שביתת הפרקליטים ונציבות הביקורת על מערך התביעההצעות לסדר בעניין איבוד אימון הציבור במערכת המשפט בעקבות פרשת השחיתות בפרקליטותנציבות הביקורת על מערך התביעה ומייצגי המדינה בערכאות

כל דיוני ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
דיונים נבחרים:
ביום שני,
כ"א סיון תשע"ה, (8/6/2015)
בשעה 12:00: היערכות לקליטת עולי צרפת ואוקראינה
מוזמנים:  ארגון "נפש בנפש", ההסתדרות הציונית העולמית , הסוכנות היהודית, הקונגרס היהודי הישראלי , הקונגרס היהודי העולמי, הקרן לידידות, התאחדות יוצאי אוקראינה, מוזמנים שונים, מט"י-מרכז טיפוח יזמות, משרד האוצר, משרד החינוך, משרד הכלכלה, משרד העלייה והקליטה, משרד הרווחה והשירותים החברתיים , משרד ראש הממשלה, תקשורת.
ביום שלישי, כ"ב סיון תשע"ה, (9/6/2015)
בשעה 13:00: מצב יוצאי אתיופיה בישראל לנוכח גל ההפגנות
מוזמנים: ארגון צפון אמריקה למען יהודי אתיופיה, ארגוני עולים מאתיופיה, האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה, המשרד לביטחון פנים, המשרד לשירותי דת , הסוכנות היהודית, הקרן לידידות, טבקה – מרכז לסיוע משפטי וסנגור קהילתי ליוצאי אתיופיה , ידיד – עמותה לסיוע הדדי וקידום פעולות חברתיות וקהילתיות, ידידים, מועצת הכוהנים של יהודי אתיופיה, מכון ברוקדייל, מרכז היגוי של עולי אתיופיה, מרכז ליהדות אתיופיה – "בהלצ'ין", משרד האוצר, משרד החינוך, משרד הכלכלה, משרד העלייה והקליטה, משרד הפנים, משרד ראש הממשלה, נציגי ארגונים של קהילת יוצאי אתיופיה בפרוייקט הלאומי האתיופי, נציגי הארגונים של קהילת יוצאי אתיופיה, עיריית ירושלים, עמותת פידל.
הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת.

כל דיוני ועדת החינוך, התרבות והספורט
דיונים נבחרים:
ביום שני,
כ"א סיון תשע"ה, (8/6/2015)
בשעה 10:00: תנאי העסקת מרצים מן החוץ במכללות מתוקצבות
מוזמנים:  אגודת היועצים החינוכיים בישראל.
בשעה 11:00:  "הכרזת סכסוך עבודה של מורי תוכנית היל"ה מול מעסיקם רשת עתיד" הצעה לסדר היום: של ח"כ אורלי לוי אבקסיס, ח"כ יוסי יונה, ח"כ מירב בן ארי, ח"כ מיכל רוזין הצעה לסדר היום
ביום שלישי, כ"ב סיון תשע"ה, (9/6/2015)
בשעה 09:00: הנגשת החינוך לתלמידים עם עיוורון או לקות ראייה – לציון יום העיוור
הישיבה תתקיים באולם נגב
בשעה 11:00: דיווח על אישור שילוב פרסומת מסחרית במוסדות חינוך – התשע"ד

כל דיוני ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
דיונים נבחרים:
ביום שני,
כ"א סיון תשע"ה, (8/6/2015)
בשעה 10:00: 1. ישיבה עם שר הרווחה והשירותים החברתיים חה"כ חיים כץ:חזון מטרות ויעדים
2. תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה) (תיקון), התשע"ה-2015
3. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים) (תיקון), התשע"ה-2015
4. הסכם בדבר תשלום תוספת לזכאים לקצבה מיוחדת הזקוקים למכונת הנשמה באופן רצוף
מוזמנים: אחיעוז – עמותה לתיווך עובדים זרים בסיעוד, איגוד לשכות המסחר, איגוד נותני שרותי סיעוד בישראל, אלו"ט, אקי"ם ישראל, ארגון הפעולה של הנכים, ארגון לתת, ארגון נפגעי פעולות איבה, ארגוני הנכים, אש"ל (האגודה לתכנון ופיתוח שירותים למען הזקן בישראל), האגודה לזכויות האזרח בישראל, המוסד לביטוח לאומי, המרכז לשלטון מקומי, והדרת – המועצה הלאומית לקידום מעמד הזקן, כן לזקן, מוזמנים שונים, מטה מאבק הנכים, משרד האוצר, משרד הכלכלה, משרד הרווחה והשירותים החברתיים , עמותת חברות הסיעוד , עמותת חברות הסיעוד הפרטיות, עמותת ידיד – מרכזי זכויות בקהילה, פורום האירגונים החברתיים, פורום לשכות פרטיות בסיעוד, צב"×™ – צרכני בריאות ישראל, קו לעובד.
הישיבה תתקיים באולם נגב
ביום שלישי, כ"ב סיון תשע"ה, (9/6/2015)
בשעה 09:00: דיווח משטרת ישראל על השימוש בסמכויות האכיפה, תדירות השימוש בסמכויות, כתבי אישום, עונשים שהוטלו וכו" כמתחייב בחוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסוכנים
מוזמנים: ארגון הרוקחות בישראל, ההסתדרות הרפואית, המרכז לשלטון מקומי, המשרד לביטחון פנים, הסתדרות הרוקחים בישראל, הרשות הלאומית למלחמה בסמים, יחידת הסמים של המכס, מוזמנים שונים, משרד הבריאות, משרד המשפטים, נציגי קופות החולים.
בשעה 11:00: במסגרת יום העיוור הבינלאומי בכנסת: ההתאמות לאנשים עם עיוורון ולקויות ראייה, לרבות הכנסת מחשב וצגים לסל הבריאות  
מוזמנים: ארגון אופק לילדינו, ארגוני עיוורים וליקויי ראיה, המוסד לביטוח לאומי, המרכז הישראלי לכלבי × ×—×™×™×” לעיוורים, המרכז לשלטון מקומי, ועד גמלאי משמר הכנסת, מוזמנים שונים, מטה מאבק הנכים, משרד האוצר, משרד הבריאות, משרד הכלכלה, משרד המשפטים, משרד הרווחה והשירותים החברתיים , נציבות שיוויון לאנשים עם מוגבלות, נציגי קופות החולים, עמותת הגשמה – אגודת העיוורים הישראלית , עמותת עלה – העמותה לקידום הסטודנטים העיוורים והדיסלקטים בישראל, קופת חולים לאומית.
ביום רביעי, כ"ג סיון תשע"ה, (10/6/2015)
בשעה 09:00: הרפורמה בבריאות הנפש
מוזמנים:  איגוד הישראלי לפסיכיאטריה של הילד והנוער, איגוד העובדים הסוציאליים, איגוד הפסיכולוגים הקליניים בישראל, איגוד הפסיכיאטריה בישראל, איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית, אלו"ט, אנוש – עמותה ישראלית לבריאות הנפש, אקי"ם ישראל, ארגון הפעולה של הנכים, בזכות, בנפשנו, האגודה לזכויות החולה, ההסתדרות החדשה, ההסתדרות הרפואית, החברה הפסיכואנליטית בישראל, המוסד לביטוח לאומי, המועצה הארצית לשיקום × ×›×™ נפש בקהילה, המועצה הלאומית לבריאות הנפש, המועצה הלאומית לשלום הילד, המרכז לשלטון מקומי, המשרד לאזרחים ותיקים, הסתדרות הפסיכולוגים, הפורום המקצועי של הפסיכולוגים והעובדים הסוציאליים, מוזמנים שונים, מטה מאבק הנכים, מכון ברוקדייל, משרד האוצר, משרד הבריאות, משרד המשפטים, משרד הרווחה והשירותים החברתיים , מתמודדים למען מתמודדים (מל"מ), נציבות שיוויון לאנשים עם מוגבלות, נציגי קופות החולים, עוצמה – פורום ארצי של משפחות נפגעי נפש, עמותת לשמ"×” – עמותה לשילוב מתמודדים בהעצמה בבריאות הנפש, פורום מנהלי מרכזים קהילתיים לבריאות הנפש, צב"×™ – צרכני בריאות ישראל, קופת חולים לאומית, קופת חולים מאוחדת, שירותי בריאות כללית.
הישיבה תתקיים באולם נגב

כל דיוני הועדה לענייני ביקורת המדינה
דיונים נבחרים:
ביום שני,
כ"א סיון תשע"ה, (8/6/2015)
בשעה 12:30: היבטים בקידום שילובם של יוצאי אתיופיה – פגמים מהותיים בניהול תכנית לאומית
מוזמנים: ארגוני עולים מאתיופיה, המועצה להשכלה גבוהה, המשרד לקליטת העליה, המשרד לשירותי דת, הפרויקט הלאומי האתיופי, חברה למתנסים, מרכז השלטון המקומי, משרד האוצר, משרד הביטחון וצה"ל, משרד הבינוי, משרד החינוך, משרד הכלכלה, משרד המשפטים, משרד הפנים, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, משרד מבקר המדינה, משרד ראש הממשלה, משרד ראש הממשלה – אגף הפיקוח הכללי, נציבות שרות המדינה, עמותת ידיד, עמותת שתי"ל, קרן סאקט"א – רש"×™, רשות החברות הממשלתיות, רשות התאגידים.
ביום שלישי, כ"ב סיון תשע"ה, (9/6/2015)
בשעה 09:00: 1. הקמת ועדת המשנה לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים
2. השירות לעיוור – דוח מבקר המדינה 50ב", עמ" 485 – ישיבת מעקב.
מוזמנים: ארגון בזכות (המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות), המוסד לביטוח לאומי, המרכז לעיוור, משרד האוצר, משרד המשפטים, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, משרד מבקר המדינה, משרד ראש הממשלה – אגף הפיקוח הכללי, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

כל דיוני הועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
דיונים נבחרים:
ביום שני, כ"א סיון תשע"ה, (8/6/2015)
בשעה 10:30: ישיבה עם השרה לשוויון מגדרי ח"כ גילה גמליאל- חזון, מטרות ויעדים
מוזמנים: איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית, ארגון נעמ"ת, הרשות לקידום מעמד האישה, ויצ"ו ישראל , מוזמנים נוספים, מועצת ארגוני הנשים, ממונות על מעמד האשה במשרדי הממשלה, מרכז השלטון המקומי, משרדי ממשלה, עמותת נשים ונערות נגד אלימות , פרלמנט נשים, ש.י.ן לשוויון ייצוג נשים, שדולת הנשים בישראל.
ביום שלישי, כ"ב סיון תשע"ה, (9/6/2015)
בשעה 10:00: הדרה כפולה – זכויות נשים עם עיוורון ולקויות ראיה – לציון יום העיוור הבינלאומי
מוזמנים: אמונה, ארגון נעמ"ת, הדסה ישראל, המרכז לעיוור בישראל – ארגון ×”×’×’ של כלל ארגוני העיוורים בארץ, הרשות לקידום מעמד האישה, ויצ"ו ישראל , מוזמנים נוספים, מועצת ארגוני הנשים, מרכז השלטון המקומי, משרד האוצר, משרד הכלכלה, משרד המשפטים, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, נציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, נציבות שירות המדינה, פרלמנט נשים, ש.×™.ן לשוויון ייצוג נשים, שדולת הנשים בישראל.

כל דיוני ועדת המדע והטכנולוגיה
דיונים נבחרים:
ביום שלישי,
כ"ב סיון תשע"ה, (9/6/2015)
בשעה 11:30: טכנולוגיה בשירות הנגישות לאנשים עם מוגבלות – לציון יום העיוור הבינלאומי
מוזמנים: המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח אזרחי, מילב"ת (המרכז הישראלי לאביזרי עזר, בינוי ותחבורה לנכה).

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , , , , , ,

One Response to “השבוע בכנסת: הועדות מתחילות לפעול, תקציב המדינה, הפרטות, אפניים חשמליים, עולי אתיופיה, מורי קבלן ועוד”

 1. פרנצ'סקה הגיב:

  היחידה בפוליטיקה הישראלית שהוכיחה ומוכיחה כל יום מחדש, שבאה לעבוד למען הציבור.
  היחידה שמוכיחה שוב ושוב את אמינותה, את יושרה ואת עקביותה ונאמנותה לדרך ולא לכסא ולכיבודים.
  היחידה בפוליטיקה שאינה נבהלת מכשלונות וממשיכה בדרך ללא לאות כי המטרה של תיקון הבית של כולנו ועבור כולנו עומדת כל הזמן כנר לרגליה.
  היחידה בפוליטיקה, EVER, שגרמה לי להתפקד למפלגה כלשהי ולהיות מעורבת קצת יותר, קוראת גם לכם, כל מי שמרגיש שדרכה טובה בעיניו, להצטרף.
  ולי נותר רק להעביר המסר ולהמליץ להיות כאן איתנו. רק בדרך זו של התפקדות למפלגה, וגם אם לא אוהבים את כל מה שקורה בה, אפשר להשפיע, לבחור מועמדים ולעזור בהמשך המאבק. כדאי לכם!!
  https://www.facebook.com/ShellyYachimovich/photos/a.216050819217.130874.162319074217/10153481309024218/?type=1&theater

Leave a Reply