חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

מבקר המדינה – על הליקויים בטיפול בדיור הציבורי

נושאים שיכון ושלטון מקומי ב 10.05.15 1:44

מבקר המדינה פרסם את ממצאי בדיקתו בנושא הדיור הציבורי. להלן חלק מהליקויים שמצא, והם לא מעטים. 

הליקויים העיקריים

עבודת מטה למתן מענה לצורכי הדיור ציבורי

החלטות ממשלה וועדות שונות עסקו בסוגיית הסיוע בדיור. ההחלטות וההמלצות של הוועדות נגעו בצורך לקדם מתן פתרונות לדיור נאות לאוכלוסייה ובמיוחד לזו המוחלשת. משרד הבינוי לא פעל כמאסדר בכל הנוגע לקביעת תכנית ארוכת טווח לסיוע בדיור לזכאים. אף שבידי המשרד מצויים נתונים בנוגע לתמונת המצב הנוכחית של מלאי הדירות ושל מאפייני הזכאים וצורכיהם, הוא לא הכין תחזית הנוגעת לצרכים העתידיים ולמאפייניהם, למשל תמהיל הדירות שיידרש בעתיד ומיקומן הגאוגרפי, וגם לא פעל למציאת מכלול מענים שבכוונתו לספק אם בהקצאת דירות במסגרת הדיור הציבורי אם בסיוע בשכ"ד, וממילא גם לא הכין תחזית לתקציב שיידרש למתן מענים אלה.

זמן ההמתנה לדיור ציבורי

במהלך השנים הלך והתארך תור זכאי משרד הבינוי הממתינים לדיור ציבורי. להלן בתרשים 1 מפורט לגבי מספר הממתינים לפי שנים ובתרשים 2 מוצגת התפלגות הממתינים לפי משך ההמתנה (התרשימים מתבססים על נתונים שמסר משרד הבינוי למשרד מבקר המדינה):

התרשימים בקובץ המקורי

בשנת 2014 היה זמן ההמתנה הממוצע של זכאי משרד הבינוי לקבלת דירה בדיור הציבורי כ-2.7 שנים; מכלל זכאי משרד הבינוי שעמד בשנה זו על סך 2,570. כ-856 זכאים ממתינים יותר משלוש שנים, כ-250 ממתינים יותר משבע שנים, 19 ממתינים 15-10 שנים ו-2 ממתינים יותר מ-15 שנים. במציאות כזאת ניטעת בזכאים תקווה למימוש זכאותם, אך לנוכח היעדר מלאי דירות זמינות אין לתקווה זו כל תוחלת ממשית. אי-מימוש הזכאות לדיור ציבורי וההמתנה הארוכה ללא כל תכלית עלולים לעורר בזכאים, נוסף לפגיעה בכבודם, גם תחושת תסכול ומרמור.

הקצאת דירות לפי מאפייניהם האישיים של הזכאים

  1. התאמת דירות לזכאים בעלי מוגבלות פיזית: נוהלי משרד הבינוי מאפשרים החלפה והתאמה של דירה בדיור הציבורי לפי מאפייניהם האישיים של הזכאים וכן מתן עדיפות לסובלים ממוגבלות פיזית. לצורך זה קבע המשרד אמות מידה אך לא הקפיד לקבל החלטותיו לפיהן.
  2. דירות גדולות למשפחות קטנות: משרד הבינוי מנהל את מאגר הדיור הציבורי בחוסר יעילות הפוגע ביכולתו להקצות דירות. מניתוח הנתונים עלה כי יותר מ-26,000 דירות נמצאות בחזקתם של זכאים שעל פי נוהל המשרד זכאים לדירות קטנות מאלה שהם מתגוררים בהן, ובמקרים מסוימים מדובר בזכאים שהחזיקו בדירות כפולות ששטחן המצטבר גדול מ-140 מ"ר ובהן דיירים מעטים, לעתים אף דייר אחד בלבד. הסיבה השכיחה לכך היא הקיטון בגודל המשפחה הזכאית במהלך השנים. נוהל המשרד אינו מתייחס למצב זה, והמשרד וחברות האכלוס לא נקטו פעולות להחלפת דירות הזכאים לדירות קטנות יותר המספיקות לצורכיהם ולהקצאת הדירות הגדולות לזכאים הממתינים להן.
  3. צפיפות דיור: כ-1,500 זכאים גרים בצפיפות דיור על פי הגדרת נוהלי המשרד. 223 מהם ביקשו להחליפה ונמצאו זכאים לדירה מרווחת יותר אך לא נמצאה להם דירה מתאימה. זמן ההמתנה הממוצע להחלפת דירה קטנה לדירה מרווחת יותר הוא שלוש שנים. גם בנוגע לזכאים אלה נמצאו כאלה הממתינים שנים רבות, ובמקרים מסוימים יותר מ-10 שנים ואף 15 שנים.

דירות שאינן מאוכלסות

מאות דירות דיור ציבורי אינן מאוכלסות, חלקן במשך שנים, ורבות מהן נמצאות ביישובים במרכז הארץ ולהן ביקוש רב. משרד הבינוי לא בחן באופן פרטני את הסיבות לכך שדירות אלה עומדות ריקות. הוא גם לא גיבש תכנית להשבתן למצב תקין, לא בדק את התאמתן לזכאים ובמקרים נדרשים הוא לא מכר אותן בשוק החופשי כדי לרכוש במקומן דירות אחרות למאגר הדיור הציבורי. רק בדצמבר 2014, לקראת מועד סיום הביקורת, הוא קיים מכרז למכירת 36 מהדירות בשוק החופשי ומהן נמכרו 31 דירות.

היעדר ראייה כוללת של משרד הבינוי בנוגע לניהול תחום הסיוע בדיור

נוסף למשרד הבינוי, גם משרד הקליטה מנהל רשימת ממתינים של עולים הזכאים לדיור ציבורי. אף שמאגר הדירות אחוד ומשותף לזכאי שני המשרדים, לכל משרד שיקולים וקריטריונים אחרים המגדירים את הזכאות לסיוע בדיור. כתוצאה מכך, משרד הבינוי אינו מנהל את הקצאת הדירות בראייה כוללת ומערכתית, ולעתים נוצר אגב כך פער בלתי סביר בהגדרת הזכאים על פי הקבוצות השונות הגורם לחוסר יעילות בתהליך.

לעיון בדו"ח על הדיור: סיוע בדיור לזכאים

לעיון בדו"ח המבקר באתר מבקר המדינה

תגובת האגודה לזכויות האזרח על ממצאי דוח המבקר בנושא הסיוע בדיור: 

לדברי עו"ד גיל גן-מור, ראש תחום הזכות לדיור באגודה לזכויות האזרח, "המבקר שב וחוזר על הנתונים הקשים בדוחות קודמים שלו ובדוח הוועדה למלחמה בעוני, לפיהם 300 אלף משפחות בישראל, בעשירונים 1-3, מוציאות סכומים גבוהים מאוד לדיור, ומשפחות עניות המתגוררות בשכירות מוציאות כ-60% מההכנסה שלהן, פי שניים מהרף המקסימלי המקובל העומד על 30%. המבקר מצביע על מחדל מתמשך של המדינה להעמיד למשפחות אלו פתרונות אפקטיביים. הזכאות לדיור ציבורי היא מצומצמת ביותר, ולמרות זאת, תור הממתינים לדיור הציבורי רק הולך ומתארך, שעה שהממשלה לא עומדת ביעדים שהציבה לעצמה, הן לגבי רכישת דירות והן לגבי הקצאה של דירות ריקות.

הסיוע בשכ"ד עומד בממוצע על 880 שקלים, ואינו מתעדכן לאור עליית מחירי השכירות, חרף המלצות ועדת אלאלוף והביטוח הלאומי. המבקר חשף, כי משרד הבינוי ביקש לעדכן את שכר הדירה אך האוצר התנגד לתקצב את העדכון בתקציב 2015. משפחה לא יכולה להתקיים עם נטל דיור כה משמעותי לאורך זמן על חשבון צרכים חיוניים אחרים, ואם הממשלה החדשה לא תמהר לפעול, אנחנו צפויים לראות עלייה של תופעות של מגורים בצפיפות קשה ובתנאים קשים, ואפילו חסרוּת בית."

עו"ד גן מור מוסיף, כי "המבקר עומד על כך שההוצאה הממשלתית לסיוע בדיור ממשיכה להיות קטנה באופן משמעותי מהממוצע של מדינות ה-OECD חרף משבר הדיור החריף (0.3 מהתוצר לעומת 0.5). הדיור הציבורי בישראל הוא פחות מ-3% מהדירות, מהנמוכים במדיניות ה-OECD. אנו מצפים מהממשלה החדשה לנקוט בצעדים משמעותיים להגדלת מאגר הדיור הציבורי ולערוך רפורמה במערך הסיוע בשכר דירה, לרבות עדכון סכומי הסיוע והעברת חוק שכירות הוגנת".

הודעה מטעם האגודה לזכויות האזרח

ריכזה את המידע: דליה

 

נערך על ידי יוחאי
תגיות: , ,

תגובה אחת

  1. פרנצ'סקה :

    המצב רק יחמיר

    אין חדש במסקנות הוועדה. וכמו כל המסקנות בשנים האחרונות הן ישארו על הנייר ודבר לא ישתנה.

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.